Die Weg

'n Perspektief op die lewe

Oplossings vir die kwellings van hierdie wêreld

Die mens van vandag het beslis rede om ongemaklik en selfs vreesbevange te voel. Die wêreld is vasgevang in 'n groeiende maalkolk van morele-, ekonomiese-, geregtelike- en politieke onstabiliteit wat alle dimensies van ons menswees beïnvloed. Daar is diefstal, bedrog, verkragtings, moord, korrupsie in ons onmiddelike omgewing. Op die wêreldskaal is daar oorloë, oorstromings, droogte, hongersnood, en finansiële onbestendigheid wat vir almal lê en loer.

Hoe nader ons beweeg na die einde van die tyd, hoe erger sal dinge word. Maar hoe raak dit ons as gewone mense?

Daar is maar net één Weg deur die lewe. Dit is ook die Weg wat baie van ons se voorouers bewandel het. Langs hierdie Weg vind ons ook die oplossings vir ons eie probleme en dié van 'n verlore gaande wêreld.Hierdie webwerf poog om vir elke persoon nuwe hoop vir die toekoms te bring. ‘n Groter hoop as wat die wêreld ooit kan verskaf. Ons vertrou dat die inligting wat hier geplaas is en nog geplaas sal word vir jou ‘n beter perspektief op die lewe sal bied en vir jou ook persoonlike vreugde en innerlike vrede sal verskaf.

Blaai gerus deur ons bladsye en kyk wat daar vir jou aangebied word. Lekker lees!

Plaas asb jou naam op ons verspreidingslys indien jy op 'n gereelde basis
 Gedagte vir die dag en Boodskap vir die dag per epos wil ontvang -
(Maandae, Woensdae en Vrydae)
Dit is gratis

strepie

18 Junie 2021
Gedagte vir die dag

Die genade van God wat verlossing bring,
het immers aan alle mense verskyn.
Dit voed ons op om die goddelose
leefwyse en wêreldse begeerlikhede
te laat vaar en met selfbeheersing,
opregtheid en godsvrug
in die teenswoordige wêreld te lewe.
- Titus 2:11-12 -

 

strepie

Boodskap vir die dag

Jy weet wat reg is

Waarmee sal ek die HERE tegemoetgaan en my buig voor die hoë God? Sal ek Hom tegemoetgaan met brandoffers, met jaaroud kalwers? Sal die HERE ‘n welbehae hê in duisende ramme en tien duisende strome van olie? Sal ek my eersgeborene gee vir my oortreding, die vrug van my liggaam vir die sonde van my siel? Hy het jou bekend gemaak, o mens, wat goed is; en wat vra die HERE van jou anders as om reg te doen en liefde te betrag en ootmoedig te wandel met jou God? Die stem van die HERE roep tot die stad - dit is heilsaam om u Naam te vrees. ” - Miga 6:6-9 (53-vertaling).

In God se heilige verhouding met ons, hou ons ons soms so dom. Ons soek steeds na die ware diens aan God, terwyl ons reeds weet wat reg is. Terwyl ons weet wat ons moet doen om God te behaag. God wil in sy verbintenis met ons, vir ons leer dat ons nie sy guns kan koop nie.

Israel moes ook hierdie waarheid leer. In hul soeke na wat die regte weg sou wees om die Goddelike aanklag van ontrou opgehef te kry, bied hulle aan God brandoffers, eenjarige kalwers, duisende ramme en selfs kinderoffers.

"Nee," sê die Here deur sy profeet, “ware diens is nie in uiterlike offerandes geleë nie.” Hy begeer iets anders as offers. In sy verhouding met sy volk sê Hy by monde van die profeet: “Julle weet mos wat die regte manier van diens is en hoe om God te behaag. God het Hom so duidelik geopenbaar deur die natuur, sy profete en die geskiedenis. Die regte manier lê nie in offerandes nie, maar om reg te doen, liefde te betrag en ootmoedig te wandel.” Dit dui op die alledaagse praktyk van die lewe. As die lewe nie hieraan voldoen nie, is alle offerdiens uitwendig en oorbodig en het die godsdiens geen waarde nie (Amos 5:21, Hos 5:6 en 6:6).

Israel word herinner aan die regte weg wat hulle reeds ken. Wysheid is om die Naam van die Here te vrees, dit wil sê om Hom te dien, en om met eerbied te luister na wat Hy tot Jerusalem se leiers en inwoners spreek. Hulle weet mos wat reg is, en as hulle dit nie doen nie sal die oordeel noodwendig volg.

God het hierdie prakties-godsdienstige beginsels deur sy Seun vir ons op die hart kom druk toe Hy ons ongeregtighede op Hom laat neerkom het aan die kruis, sodat ons mag weet wat om te doen in God se heilige verbintenis met ons. Christus het ons kom leer hoe om waarlik reg te laat geskied, liefde te gee en ootmoedig voor God te leef.

In God se verhouding met ons, herinner Hy ons aan die regte optrede en spoor Hy ons tot groter diens aan. Onpraktiese godsdiens wat nie in die praktyk werksaam is nie, is onskriftuurlike godsdiens. Ja, ons weet wat reg en wat goed is en wat God sal behaag. Dit is wyse mense wat God se lesse so in hul lewe leer ken, dit doen en God so behaag.

Gebed: Here, leer my in u verhouding met my om liefde te betrag, reg te laat geskied en ootmoedig voor U en my naaste te leef. Amen.

Uit: Byderwets en byderwoords – saamgestel deur Annes Nel (Met vriendelike toestemming van die Christelike Uitgewersmaatskappy)
 

Boodskap argief


----------------------------------------------------------------------------------

Kopiereg©

Materiaal op hierdie webwerf mag gebruik word op voorwaarde dat daar 'n duidelike verwysing na die outeur sowel as die webwerf www.dieweg.co.za by sodanige materiaal geplaas word.

Geen materiaal op hierdie webwerf mag direk of indirek vir kommersiële doeleindes gebruik word nie.

 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css