Die Weg

'n Perspektief op die lewe

Oplossings vir die kwellings van hierdie wêreld

Die mens van vandag het beslis rede om ongemaklik en selfs vreesbevange te voel. Die wêreld is vasgevang in 'n groeiende maalkolk van morele-, ekonomiese-, geregtelike- en politieke onstabiliteit wat alle dimensies van ons menswees beïnvloed. Daar is diefstal, bedrog, verkragtings, moord, korrupsie in ons onmiddelike omgewing. Op die wêreldskaal is daar oorloë, oorstromings, droogte, hongersnood, en finansiële onbestendigheid wat vir almal lê en loer.

Hoe nader ons beweeg na die einde van die tyd, hoe erger sal dinge word. Maar hoe raak dit ons as gewone mense?

Daar is maar net één Weg deur die lewe. Dit is ook die Weg wat baie van ons se voorouers bewandel het. Langs hierdie Weg vind ons ook die oplossings vir ons eie probleme en dié van 'n verlore gaande wêreld.Hierdie webwerf poog om vir elke persoon nuwe hoop vir die toekoms te bring. ‘n Groter hoop as wat die wêreld ooit kan verskaf. Ons vertrou dat die inligting wat hier geplaas is en nog geplaas sal word vir jou ‘n beter perspektief op die lewe sal bied en vir jou ook persoonlike vreugde en innerlike vrede sal verskaf.

Blaai gerus deur ons bladsye en kyk wat daar vir jou aangebied word. Lekker lees!

Plaas asb jou naam op ons verspreidingslys indien jy op 'n gereelde basis
 Gedagte vir die dag en Boodskap vir die dag per epos wil ontvang -
(Maandae, Woensdae en Vrydae)
Dit is gratis

strepie

28 Julie 2021
Gedagte vir die dag

Wees nie bevrees nie, want Ek is met jou;
kyk nie angstig rond nie, want Ek is jou God.
Ek versterk jou, ook help Ek jou,
ook ondersteun Ek jou met my reddende regterhand.
 - Jesaja 41:10 -

 

strepie

Boodskap vir die dag

Ek het jou gemerk, jy is Myne

Nr 9 in die reeks oor Openbaring

(Lees saam met die vorige)

Lees ook Openbaring 7.

Vandag se aflewering sluit by die vorige aan en ook by die een wat kom. In al ons verdrukkinge op aarde, ook wanneer die gevolge van die sewende seël die aarde gaan tref, is ons geborge in God. Dit was nog altyd so en sal in die toekoms ook so wees. Ons dra immers die seël van God.

By wie sal julle My dan vergelyk, dat Ek net so kan wees? sê die Heilige. Slaan julle oë op in die hoogte en kyk! Wie het hierdie dinge geskape? Hy laat hulle leërskare uittrek volgens getal, Hy roep hulle almal by die naam, vanweë die grootheid van kragte en omdat Hy sterk van vermoë is; daar word nie een gemis nie. - Jesaja 40:25.

“Maar jy, Israel, my kneg, Jakob, wat Ek uitverkies het, nageslag van Abraham, my vriend, jy, wat Ek gegryp het van die eindes van die aarde en van sy uithoeke geroep het, en Ek het aan jou gesê: Jy is my kneg; jou het Ek uitverkies en jou nie verwerp nie. - Jesaja 41:8-9.

In Jesaja 40 tot 43 praat God met sy volk om hulle te vertroos. Dit was op 'n tydstip dat dit baie moeilik met hulle gegaan het. Hulle het letterlik alles verloor: hul familie, vriende, leiers, hul tempel en selfs hul land. God vra hulle om op te kyk na die sterre. Wie het dit gemaak, wie het dit geskape? Wie anders as die één almagtige God? Wie kan met Hom vergelyk word? Hy alleen is God, die Almagtige, die Skepper. Het Israel dit dan vergeet? Het hulle dit nog nooit gehoor nie? Weet hulle nie wie hul God is nie? Weet hulle nie hoe groot sy krag is nie? En hierdie krag is ook tot beskikking van sy uitverkore kinders: “Hy gee die vermoeides krag, Hy versterk die wat nie meer kan nie” (Jes. 40:29). Maar Hy verseker hulle ook van sy teenwoordigheid: “Wees nie bevrees nie, want Ek is met jou; kyk nie angstig rond nie, want Ek is jou God. Ek versterk jou, ook help Ek jou, ook ondersteun Ek jou met my reddende regterhand.” (Jes 41:10).

Die volk van Israel het geglo dat God eintlik net in Jerusalem, in sy tempel, woon. Die heilige ark was daar en die priesters het daar opgetree. Maar die Chaldeërs het die tempel vernietig en van Jerusalem 'n puinhoop gemaak. Die ballinge het begin glo dat hulle van God afgesny is, veral omdat hulle so ver van die “woonplek” van God weggevoer is. Hulle het gevoel dat hulle alleen in hul grootste krisis staan.

Deur die woorde van die profeet neem God hulle baie eeue terug, na die tyd van Abraham en Jakob, na die begintyd van die volk van Israel. Hy herinner hulle daaraan dat dit Hý was wat hulle uitverkies en versamel het. Van daardie tyd af was Hy altyd met hulle. Hy het hulle nooit verlaat nie, selfs nie toe hulle weggedwaal het nie. Ook nou in hierdie krisis – al is daar geen tempel en geen priesterdiens nie – is Hy teenwoordig. Daar is geen rede om bang te wees nie.“Wees nie bevrees nie, want Ek is met jou; kyk nie angstig rond nie, want Ek is jou God. Ek versterk jou, ook help Ek jou, ook ondersteun Ek jou met my reddende regterhand.” (Jes. 41:10). “Maar nou, so sê die HERE, jou Skepper, o Jakob, en jou Formeerder, o Israel: Wees nie bevrees nie, want Ek het jou verlos; Ek het jou by jou naam geroep; jy is myne! As jy deur die water gaan, is Ek by jou; en deur die riviere - hulle sal jou nie oorstroom nie; as jy deur vuur gaan, sal jy jou nie skroei nie, en die vlam sal jou nie brand nie.” – Jesaja 43:1-2.

Vir die volk wat voel dat hulle verlate en aan die gang van die “noodlot” uitgelewer is, sê God: “Julle is myne”. Die Here sê vir hulle dat Hy hulle besonder hoog ag, dat hulle vir Hom baie kosbaar is. Hy ken elkeen op die naam. Hulle behoort aan Hom. Hulle is God se eie kinders! Daarom moet hulle nie bang wees nie. Hulle hoef nie enige gevaar te vrees nie, ook nie eens oorstromings en groot brande nie (Jes 43:2). God het self sy eie Naam oor hulle geskryf.

God is daar in hul nood. Alhoewel hulle dalk so voel, het Hy hulle nie in die steek gelaat nie. Hy bly getrou aan sy woord. En Hy sal hulle deur krisisse heen lei. En hulle sal nie anders kan as om Hom te loof vir die verlossing wat Hy gee nie (Jes. 41:16; Openb 7:10).

Óns is deel van die volk van God:  “Julle sien dus dat dié wat glo, kinders van Abraham is. Die Skrif het vooruit geweet dat God ook mense wat nie Jode is nie, sou vryspreek as hulle glo. Daarom het die Skrif al voorheen die goeie nuus vir Abraham gebring: 'In jou sal al die nasies geseën word.' Dit is dus dié wat glo, wat saam met die gelowige Abraham geseën word.” (Gal 3:7-9). Watter wonderlike versekering is dit om te hoor dat jy aan God behoort en dat Hy jou sal beskerm! Hierdie woorde is dus nie net tot Israel beperk nie. “Almal wat Hom aangeneem het, dié wat in Hom glo, het Hy die reg gegee om kinders van God te word. Hulle is dit nie van nature nie, nie deur die drang van 'n mens of die besluit van 'n man nie, maar hulle is uit God gebore.” (Joh 1:12). Daarom kan jy met jou hele lewe op Hom vertrou. Almal wat deur Jesus tot God gekom het, is sy kinders! Die seël daarvan is die bloed van Jesus Christus.

Ons is die nuwe volk van God, die mense wat vanoor die hele wêreld vir Hom en deur Hom versamel word. Die trooswoorde van Jesaja 43 is daarom ook ons s’n. God ken elkeen van ons op die naam. Ons behoort aan Hom. Ons is veilig in sy arms. Geen storm wat oor die wêreld kom, hoef vir ons ‘n bedreiging te wees nie. Ons hoor ook die woorde: “Jy is myne. Ek het jou lief. Jy is vir my kosbaar! Ek pas jou op. Jy hoef nooit meer bang te wees nie.”

Ons het reeds die seël van God ontvang.

-dw-

(Met erkenning aan: Byderwets en Byderwoords)
 

Boodskap argief


----------------------------------------------------------------------------------

Kopiereg©

Materiaal op hierdie webwerf mag gebruik word op voorwaarde dat daar 'n duidelike verwysing na die outeur sowel as die webwerf www.dieweg.co.za by sodanige materiaal geplaas word.

Geen materiaal op hierdie webwerf mag direk of indirek vir kommersiële doeleindes gebruik word nie.

 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css