Die Weg

'n Perspektief op die lewe

Oplossings vir die kwellings van hierdie wêreld

Die mens van vandag het beslis rede om ongemaklik en selfs vreesbevange te voel. Die wêreld is vasgevang in 'n groeiende maalkolk van morele-, ekonomiese-, geregtelike- en politieke onstabiliteit wat alle dimensies van ons menswees beïnvloed. Daar is diefstal, bedrog, verkragtings, moord, korrupsie in ons onmiddelike omgewing. Op die wêreldskaal is daar oorloë, oorstromings, droogte, hongersnood, en finansiële onbestendigheid wat vir almal lê en loer.

Hoe nader ons beweeg na die einde van die tyd, hoe erger sal dinge word. Maar hoe raak dit ons as gewone mense?

Daar is maar net één Weg deur die lewe. Dit is ook die Weg wat baie van ons se voorouers bewandel het. Langs hierdie Weg vind ons ook die oplossings vir ons eie probleme en dié van 'n verlore gaande wêreld.Hierdie webwerf poog om vir elke persoon nuwe hoop vir die toekoms te bring. ‘n Groter hoop as wat die wêreld ooit kan verskaf. Ons vertrou dat die inligting wat hier geplaas is en nog geplaas sal word vir jou ‘n beter perspektief op die lewe sal bied en vir jou ook persoonlike vreugde en innerlike vrede sal verskaf.

Blaai gerus deur ons bladsye en kyk wat daar vir jou aangebied word. Lekker lees!

Plaas asb jou naam op ons verspreidingslys indien jy op 'n gereelde basis
 Gedagte vir die dag en Boodskap vir die dag per epos wil ontvang -
(Maandae, Woensdae en Vrydae)
Dit is gratis

strepie

22 September 2021
Gedagte vir die dag

Leef in verwagting dat die dag van God kom
en beywer julle daarvoor,
die dag waarop die hemel in vlamme sal vergaan
en die hemelliggame sal brand en wegsmelt.
Maar ons leef in die verwagting
van 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde
wat God belowe het
en waar die wil van God sal heers.
- 2 Petrus 3:12-14 -

 

strepie

Boodskap vir die dag

Die sewe engele met die laaste plae

Nr 26 in die reeks oor Openbaring.

En hierna het ek gesien: Die tempel, die Tent met die Getuienis in die hemel, is geopen, en die sewe engele met die sewe plae het uit die tempel gekom. Hulle het blink klere van suiwer linne gedra, met 'n goue band om die bors gebind. Een van die vier lewende wesens het toe aan die sewe engele sewe goue bakke gegee, gevul met die toorn van God, van Hom wat vir ewig en ewig leef. En die tempel is met rook gevul, vol van die heerlikheid van God en sy mag, en niemand kon by die tempel ingaan, totdat die sewe plae van die sewe engele verby was nie.” - Openbaring 15:5-8 (2020 vertaling).

Die vorige visioen het 'n troosvolle boodskap gebring vir dié mense wat nie agter die antichristelike wêreld aangeloop het nie. Nou sien Johannes hoe God die natuur self gaan gebruik om die goddelose mense en die verdorwe aarde tot niet te maak. Dit word beskryf as sewe engele wat sewe oordeelsbakke oor die aarde leegmaak. Dan moet 'n mens ook maar net onthou dat daar wel weer 'n nuwe aarde geskep sal word.

Johannes sien in sy visioen die “Tempel met die Getuienis in die hemel”, dit is naamlik die binneste heiligdom van God. God het vir Johannes die allerheiligste van sy woonplek laat sien. Die allerheiligste van die tempel of tabernakel op die aarde was juis 'n afbeelding van hierdie woonplek van God (Eks 26:33). Dat dit geopen is, wys daarop dat wat lank gelede reeds oor die wet en die evangelie getuig is – die verbond van God met sy volk - nou vervul sal word. Nou sal die goddeloses hul oordeel en die gelowiges hul erfdeel ontvang. God tree as't ware nou self na vore om aan te dui dat die rampe wat die aarde gaan tref, direk van Hom afkomstig is. Dit is asof Hy sy heerlikheid vir die aardbewoners ontbloot.

Die goddelose mense, wat God se heilige wet misken en vertrap het, gaan nou die straf daarvoor ontvang. In Openbaring 6:16 het ons alreeds die uitwerking van God se oordeel gesien toe die mense gesê het: “Val op ons en verberg ons vir die aangesig van Hom wat op die troon sit, en vir die toorn van die Lam.” Hier is dit nou net meer intens, en word dit duideliker dat dit die toorn van God is.

Daar verskyn sewe engele uit die tempel. Soos ons reeds voorheen gesien het, is sewe die getal van volkomenheid. Die sewe engele as 'n groep bymekaar dui daarop dat hulle saam één groot opdrag het wat uitgevoer moet word, naamlik, om die eindgerig van God ten uitvoer te bring. Die ganse goddelose wêreld met sy antichristelike wêreldmag gaan nou getref word.

Die sewe engele kom uit die geopende tempel. Hulle is uitgestuur vanuit die allerheiligste waar die heilige God self in sy heerlikheid troon. Die rein, blink linne dui op 'n priesterlike gewaad. Hulle is priesters van God. Die goue band om die bors spreek van waardigheid, mag en bereidheid om hulle opdrag uit te voer. Die goue bakke wys op 'n heilige diens wat verrig sal word.

Dat een van die vier lewende wesens na vore kom, wys dat die skepping self by die laaste plae betrokke sal wees. Soos ons reeds gesien het, verteenwoordig die vier lewende wesens die hele lewende skepping van God. Die apostel Petrus het gesê: “Maar die dag van die Here sal so onverwags soos 'n dief kom. En op dié dag sal die hemel met 'n groot gedruis verdwyn, die hemelliggame brand en tot niet gaan, en die aarde met alles wat daarop is, vergaan.” (2 Pet 3:10). In die woorde van die profeet Maleagi: “Want kyk, die dag kom, en dit brand soos ‘n oond. Dan sal al die vermeteles en almal wat goddeloosheid bedrywe, ‘n stoppel wees; en die dag wat kom, sal hulle aan die brand steek, sê die HERE van die leërskare; sodat dit vir hulle geen wortel of tak sal oorlaat nie. Maar vir julle wat my Naam vrees, sal die son van geregtigheid opgaan, en daar sal genesing onder sy vleuels wees; en julle sal uittrek en huppel soos kalwers uit die stal. En julle sal die goddelose vertrap, want hulle sal soos stof wees onder julle voetsole op die dag wat Ek skep, sê die HERE van die leërskare.” (Mal 4:1-4; 53-vertaling).

Die bakke is vol van die grimmigheid van God. Die maat van die sonde van die mensdom het vol geword. Verdere uitstel is onmoontlik en God gaan die volle maat van sy grimmigheid uitgiet. Dit sal waar en seker wees.

Die rookwolke wat die tempel van God vul, beeld die volle werking van God se heiligheid en wraak uit. Dat niemand toegang tot die tempel het voordat die sewe plae van die sewe engele sy verloop geneem het nie, dui daarop dat niemand kan ingaan om nog vir die mensdom te bid nie. Daar is geen versagting van die oordeel nie. Die genadetyd is vir goed verby. Daar is geen tyd meer vir bekering nie! 

Aangesien al hierdie dinge so aan hulle einde gaan kom, moet julle des te meer vroom en aan God toegewy lewe” (2 Pet 3:11).

-dw-

Verwysings:
MJ Booyens: Kom, Here Jesus!
Prof JHJ Greijvenstein: Die Openbaring van Johannes
 

Boodskap argief


----------------------------------------------------------------------------------

Kopiereg©

Materiaal op hierdie webwerf mag gebruik word op voorwaarde dat daar 'n duidelike verwysing na die outeur sowel as die webwerf www.dieweg.co.za by sodanige materiaal geplaas word.

Geen materiaal op hierdie webwerf mag direk of indirek vir kommersiële doeleindes gebruik word nie.

 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css