Die Weg

'n Perspektief op die lewe

Oplossings vir die kwellings van hierdie wêreld

Die mens van vandag het beslis rede om ongemaklik en selfs vreesbevange te voel. Die wêreld is vasgevang in 'n groeiende maalkolk van morele-, ekonomiese-, geregtelike- en politieke onstabiliteit wat alle dimensies van ons menswees beïnvloed. Daar is diefstal, bedrog, verkragtings, moord, korrupsie in ons onmiddelike omgewing. Op die wêreldskaal is daar oorloë, oorstromings, droogte, hongersnood, en finansiële onbestendigheid wat vir almal lê en loer.

Hoe nader ons beweeg na die einde van die tyd, hoe erger sal dinge word. Maar hoe raak dit ons as gewone mense?

Daar is maar net één Weg deur die lewe. Dit is ook die Weg wat baie van ons se voorouers bewandel het. Langs hierdie Weg vind ons ook die oplossings vir ons eie probleme en dié van 'n verlore gaande wêreld.

Hierdie webwerf poog om vir elke persoon nuwe hoop vir die toekoms te bring. ‘n Groter hoop as wat die wêreld ooit kan verskaf. Ons vertrou dat die inligting wat hier geplaas is en nog geplaas sal word vir jou ‘n beter perspektief op die lewe sal bied en vir jou ook persoonlike vreugde en innerlike vrede sal verskaf.

Blaai gerus deur ons bladsye en kyk wat daar vir jou aangebied word. Lekker lees!

Plaas asb jou naam op ons verspreidingslys indien jy elke weeksdag
Gedagte vir die dag en Boodskap vir die dag per epos wil ontvang.
Dit is gratis

strepie

27 Februarie 2017
Gedagte vir die dag

Wie mag die berg van die Here opgaan
en wie mag in sy heiligdom gaan staan?
Dié een wie se hande rein en wie se hart suiwer is,
wat alle bedrog vermy en geen vals eed aflê nie.
So iemand sal van die Here seën ontvang,
en God, sy redder, sal reg aan hom laat geskied.
- Psalm 24:3-5 -
 

strepie

Boodskap vir die dag

Beloftes uit genade (1)

“Gee ons elke dag ons daaglikse brood.” - Lukas 11:3.

Alles wat ons is, is aan God te danke; en alles wat ons het, ontvang ons van Hom sonder dat daar enige verpligting aan Sy kant is om dit vir ons te gee. Daarbenewens het ons deur ons afval van Hom ons rug op al Sy goeie gawes gedraai, en maak ons onsself ook nog daagliks skuldig daaraan. Hoe kan daar dan nog sprake wees van ons daaglikse brood? Het ons uit ons eie enige reg daartoe dat ons van Hom kan verwag dat Hy elke dag aan ons dit moet gee wat ons nodig het? Die gawes wat ons elke dag van God ontvang is loutere genade.

Wat sê die woorde in Lukas 11:3? Vereers handel dit oor dít wat ons nodig het. Nie wat ons wens of begeer nie, maar wat ons vir ons lewensonderhoud nodig mag hê.  Ten tweede het die Here ook aan ons 'n belofte gemaak: “Bid en vir julle sal gegee word” (Matt 7:7). Die Psalmdigter sê: “Ek was jonk en ek het oud geword, maar nooit het ek 'n regverdige verlate gesien of dat sy nageslag brood soek nie” (Ps 37:25).  En in Jesaja 33:15-16 word van diegene wat volgens die Woord van God lewe, gesê: “dié mens wat reg bly doen en opreg is in wat hy sê, wat weier om wins te maak deur mense uit te buit, wat omkoopgeld weier, nie na moordplanne luister nie en nie geleentheid soek om misdade te pleeg nie...... Kos sal hy kry en sy drinkwater sal nie opraak nie.” Die Here het allerlei genade-beloftes gegee aan dié wat Hom liefhet en na sy Woord luister, en wat daarvolgens wandel en in alle omstandighede hul God biddende volg op die weg waarop Hy hulle lei. En so ontvang ons 'n genade-reg waarvoor ons maar net ootmoedig ons dankbaarheid kan en moet toon.

Daarom wil hierdie woorde van “ons daaglikse brood” ook sê: dit is deur U genade dat ons die brood wat U aan ons toegesê het, ons eie mag noem volgens U eie genade-beloftes.

(Word vervolg)

Dr S Greijdanus: Schrift Overdenkingen.
 

Boodskap argief


----------------------------------------------------------------------------------

Kopiereg©

Materiaal op hierdie webwerf mag gebruik word op voorwaarde dat daar 'n duidelike verwysing na die outeur sowel as die webwerf www.dieweg.co.za by sodanige materiaal geplaas word.

Geen materiaal op hierdie webwerf mag direk of indirek vir kommersiële doeleindes gebruik word nie.

 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css