Die Weg

'n Perspektief op die lewe

Oplossings vir die kwellings van hierdie wêreld

Die mens van vandag het beslis rede om ongemaklik en selfs vreesbevange te voel. Die wêreld is vasgevang in 'n groeiende maalkolk van morele-, ekonomiese-, geregtelike- en politieke onstabiliteit wat alle dimensies van ons menswees beïnvloed. Daar is diefstal, bedrog, verkragtings, moord, korrupsie in ons onmiddelike omgewing. Op die wêreldskaal is daar oorloë, oorstromings, droogte, hongersnood, en finansiële onbestendigheid wat vir almal lê en loer.

Hoe nader ons beweeg na die einde van die tyd, hoe erger sal dinge word. Maar hoe raak dit ons as gewone mense?

Daar is maar net één Weg deur die lewe. Dit is ook die Weg wat baie van ons se voorouers bewandel het. Langs hierdie Weg vind ons ook die oplossings vir ons eie probleme en dié van 'n verlore gaande wêreld.

Hierdie webwerf poog om vir elke persoon nuwe hoop vir die toekoms te bring. ‘n Groter hoop as wat die wêreld ooit kan verskaf. Ons vertrou dat die inligting wat hier geplaas is en nog geplaas sal word vir jou ‘n beter perspektief op die lewe sal bied en vir jou ook persoonlike vreugde en innerlike vrede sal verskaf.

Blaai gerus deur ons bladsye en kyk wat daar vir jou aangebied word. Lekker lees!

Plaas asb jou naam op ons verspreidingslys indien jy elke weeksdag
Gedagte vir die dag en Boodskap vir die dag per epos wil ontvang.
Dit is gratis

strepie

1 April 2021
Gedagte vir die dag

U het my siel weer van die dood bevry;
in droefenis droog U, o Heer, my trane;
U lei my voet langs nuwe lewensbane,
om in u lig te wandel, lewensbly.
- Psalm 116:5 (Totius beryming) -
 

strepie

Boodskap vir die dag

Gekoop en betaal (4) – die vreugde van Goeie Vrydag

(Lees saam met die vorige)

Julle is gekoop, en die prys is betaal. Julle moet God dus in julle liggaam verheerlik.” - 1 Korintiërs 6:20.

Dit is die ontsaglike erns waarvoor hierdie Goeie Vrydag jou plaas. Hy plaas jou voor die “transaksie” op die Kruis. Jy is gekoop en betaal. Wat moet jou reaksie wees?

Ons moet God verheerlik: “Verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees wat aan God behoort.” (53-vertaling).

Verheerlik” is diep en omvattend. Dit beteken eerstens (en ons moet dit nie vergeet nie) om die Here gewoon te dien: om noulettend ons plig te doen in die eenvoudige roeping van elke dag. Maar dit hou ook iets feesteliks in. Wie waarlik op Gólgota onder die Kruis gestaan en Goeie Vrydag daar deurleef het, kan nie anders nie, hulle móet God verheerlik. Hoe sou mense wat uit só 'n verskriklike dood-slawerny verlos is, God nie verheerlik nie?

Die hele aarde is vol van God se genade, maar daar is één plek waar God se genade die toppunt bereik het. Dít is Gólgota. Die klein woordjie “dan” is die treffendste woord in hierdie teks. Verheerlik dán God. Met die liefde van Christus wat Paulus in sy eie hart voel, spoor hy ons aan om God te verheerlik. Om God te verheerlik ... vir Gólgota. Ons moet God verheerlik vir elke blommetjie, elke asemtog, maar bowenal vir Gólgota. Gólgota waar Hy vir ons gesterf het. Waar Hy die ontsaglike en verskriklike koopsom vir ons betaal het.

Die eerste wat God gedoen het met sy slawe wat Hy op Gólgota teruggekoop het, was om hulle boeie af te haal. Want ons is nie net “gekoop” nie - ons is “vrygekoop.” God self het die boeie van sonde en ongeregtigheid, die kettings van skuld en oordeel, die bande van die dood en hel losgemaak. Godsdiens is geen slawediens nie. Godsdiens is liefde-diens. “Onder U heerskappy is ons salig, is ons vry.” Dit beantwoord aan ons diepste wesenlike behoefte. Dit maak ons intens gelukkig.  “Laat my leef; O Heer, dan loof ek! Laat niks my heil ontroof! Laat u oordeel my tot hulp wees! Laat my lewe om te loof!

En so kom ons vanself daartoe om God te verheerlik. Dit kom spontaan. Dit is 'n helder fontein wat uitborrel. Só moet dit met ons wees. Ons kan nie anders nie omdat ons opgetrek is uit die slaweput en opgevoer is tot in die vreugdevolle hoogtes van die kindskap van God. Die liefde van Christus dring ons daartoe.  “Ag Heer, ek is, o ja, ek is u kneg, seun van u diensmaagd, in u diens gebore; my bande is los, vir hoër diens verkore.” .... “Wat kan ek die Heer vir al sy guns vergeld? Wat kan ek Hom bring uit dank vir sy genade? Ek sal Hom prys vir sy verlossingsdade.” .... So word ons 'n volk tot sy diens bereid. Op alle terreine van die lewe. Met ons hele siel, met ons hele verstand en met al ons kragte. “Gees en siel en liggaam, Heer, lê ek op u altaar neer.” Nee, by die Here is daar nie stakers nie; daar word nie slapgelê en gekla nie. Ons vra: “Here, wat wil U hê dat ek moet doen?” Ons gaan in selfverloëning en met ons hele hart en siel die pad van sy gebooie loop.

So word Goeie Vrydag die dag van die groot reaksie, van die lewens-reaksie. Op sy dood reageer ons met ons lewe. Sy transaksie is die motief en dryfkrag van ons reaksie. Staande rondom die Kruis van die Heiland gaan ons as vrygekooptes van die Here sy Naam loof en prys:

Loof die HERE, o my siel, en alles wat binne-in my is, sy heilige Naam!
Loof die HERE, o my siel, en vergeet geeneen van sy weldade nie!
Wat al jou ongeregtigheid vergewe, wat al jou krankhede genees,
wat jou lewe verlos van die verderf, wat jou kroon met goedertierenheid en barmhartighede ...
Barmhartig en genadig is die HERE, lankmoedig en groot van goedertierenheid.
Want so hoog as die hemel is bo die aarde, so geweldig is sy goedertierenheid oor die wat Hom vrees. So ver as die ooste verwyderd is van die weste, so ver verwyder Hy ons oortredinge van ons.
Soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die HERE Hom oor die wat Hom vrees.
Hy het selfs sy eie Seun nie gespaar nie, maar Hom vir ons almal oorgegee en ons alles genadiglik met Hom geskenk.

Want: ons is gekoop en betaal. Daarom inderdaad, is dit Goeie Vrydag!

Uit: En zij begonnen feest te vieren ...., deur ds Gabe van Duinen.
 

Boodskap argief


----------------------------------------------------------------------------------

Kopiereg©

Materiaal op hierdie webwerf mag gebruik word op voorwaarde dat daar 'n duidelike verwysing na die outeur sowel as die webwerf www.dieweg.co.za by sodanige materiaal geplaas word.

Geen materiaal op hierdie webwerf mag direk of indirek vir kommersiële doeleindes gebruik word nie.

 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css