Die Weg

'n Perspektief op die lewe

Oplossings vir die kwellings van hierdie wêreld

Die mens van vandag het beslis rede om ongemaklik en selfs vreesbevange te voel. Die wêreld is vasgevang in 'n groeiende maalkolk van morele-, ekonomiese-, geregtelike- en politieke onstabiliteit wat alle dimensies van ons menswees beïnvloed. Daar is diefstal, bedrog, verkragtings, moord, korrupsie in ons onmiddelike omgewing. Op die wêreldskaal is daar oorloë, oorstromings, droogte, hongersnood, en finansiële onbestendigheid wat vir almal lê en loer.

Hoe nader ons beweeg na die einde van die tyd, hoe erger sal dinge word. Maar hoe raak dit ons as gewone mense?

Daar is maar net één Weg deur die lewe. Dit is ook die Weg wat baie van ons se voorouers bewandel het. Langs hierdie Weg vind ons ook die oplossings vir ons eie probleme en dié van 'n verlore gaande wêreld.

Hierdie webwerf poog om vir elke persoon nuwe hoop vir die toekoms te bring. ‘n Groter hoop as wat die wêreld ooit kan verskaf. Ons vertrou dat die inligting wat hier geplaas is en nog geplaas sal word vir jou ‘n beter perspektief op die lewe sal bied en vir jou ook persoonlike vreugde en innerlike vrede sal verskaf.

Blaai gerus deur ons bladsye en kyk wat daar vir jou aangebied word. Lekker lees!

Plaas asb jou naam op ons verspreidingslys indien jy elke weeksdag
Gedagte vir die dag en Boodskap vir die dag per epos wil ontvang.
Dit is gratis

strepie

13 Desember 2018
Gedagte vir die dag

Here my God, U het baie wonderlike dinge gedoen;
U dink altyd aan ons;
daar is niemand soos U nie.
Ek sou daarvan wou vertel en daaroor praat,
maar dit is te veel om op te noem.
- Psalm 40:6 -
 

strepie

Boodskap vir die dag

Tot hiertoe!

Hierdie is die laaste boodskap vir 2018. As die Here dit so wil sal ons weer vroeg aanstaande jaar daarmee voortgaan.

Ek en Winy wens u almal ‘n vredevolle feestyd toe en wil ook hierdie jaar afsluit met die woorde van ds Gabe van Duinen waarmee hy ons weg deur die lewe pragtig opsom.

--------------------------------------------------------------------

“Toe het Samuel ‘n klip geneem en dit opgerig tussen Mispa en Sen, en dit Ebenhaéser genoem en gesê: Tot hiertoe het die HERE ons gehelp.” - 1 Samuel 7:12 (53-vertaling).

Die bergklimmer (in die Alpe) staan 'n rukkie stil en kyk om hom heen. “Tot hiertoe!” Hy het vir seker nog nie sy bestemming bereik nie! Hy weet dat daar nog 'n stywe skof op hom wag. Maar dit is nie nou ter sake nie. Hy sal weldra weer aandag dááraan gee. Maar nóú sê hy: “tot hiertoe.” En met hierdie woorde kyk hy terug op die weg wat hy reeds afgelê het. Hy dink aan alles wat hy tot hiertoe deurgemaak het. Dit was geen maklike pad nie. Dit was 'n moeilike tyd en so baie het gebeur! Sekerlik was daar ook die aangename tye, vol van blydskap en sonneskyn. 'n Glimlag verskyn op sy gesig as hy daaraan terugdink. Maar . . . daar was tog ook die tallose moeilike steiltes, en soms angstige oomblikke. Dan het hy gedink dat dit nie slegter kon gaan nie.

Dit was dalk ook wat deur Samuel se gedagtes gegaan het. En dan sê hy iets heel besonders. Nee, hy sê nie: “met ons eie krag en vernuf het ons tot hier gekom” nie. As Samuel terugkyk op die pad waarlangs hy gekom het, sê hy: “Tot hiertoe ... het die Here ons gehelp.” Toe ons nie meer herwaarts of derwaarts geweet het nie, was die Here ons hulp en sterkte. Voordat ek kon val, het Hy my hand gevat.

Die Here het in hierdie moeilike jaar ook vir óns gehelp. God se hulp was die hele jaar lank oneindig groot. Dit was meer as net hulp in nood. Dit het álles omvat. In lewe en in sterwe, vir tyd en vir ewigheid, het Hy ons gehelp. En.... God se hulp kom werklik in 'n konkrete gestalte. God het die grootste en heerlikste Hulp gestuur wat daar op hierdie aarde is, die enigste waarmee 'n mens waarlik, volkome en blywend gehelp kan word: onse Here Jesus Christus.

So was die moeilike jaar tog 'n ryklik geseënde jaar. Want die jaar was vol van die goedertierenheid van die Here. Geloofd sy onse Here Jesus Christus, tot in alle ewigheid! Amen!

Uit: De Stem achter U deur ds Gabe van Duinen
 

Boodskap argief


----------------------------------------------------------------------------------

Kopiereg©

Materiaal op hierdie webwerf mag gebruik word op voorwaarde dat daar 'n duidelike verwysing na die outeur sowel as die webwerf www.dieweg.co.za by sodanige materiaal geplaas word.

Geen materiaal op hierdie webwerf mag direk of indirek vir kommersiële doeleindes gebruik word nie.

 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css