Die Weg

'n Perspektief op die lewe

Oplossings vir die kwellings van hierdie wêreld

Die mens van vandag het beslis rede om ongemaklik en selfs vreesbevange te voel. Die wêreld is vasgevang in 'n groeiende maalkolk van morele-, ekonomiese-, geregtelike- en politieke onstabiliteit wat alle dimensies van ons menswees beïnvloed. Daar is diefstal, bedrog, verkragtings, moord, korrupsie in ons onmiddelike omgewing. Op die wêreldskaal is daar oorloë, oorstromings, droogte, hongersnood, en finansiële onbestendigheid wat vir almal lê en loer.

Hoe nader ons beweeg na die einde van die tyd, hoe erger sal dinge word. Maar hoe raak dit ons as gewone mense?

Daar is maar net één Weg deur die lewe. Dit is ook die Weg wat baie van ons se voorouers bewandel het. Langs hierdie Weg vind ons ook die oplossings vir ons eie probleme en dié van 'n verlore gaande wêreld.

Hierdie webwerf poog om vir elke persoon nuwe hoop vir die toekoms te bring. ‘n Groter hoop as wat die wêreld ooit kan verskaf. Ons vertrou dat die inligting wat hier geplaas is en nog geplaas sal word vir jou ‘n beter perspektief op die lewe sal bied en vir jou ook persoonlike vreugde en innerlike vrede sal verskaf.

Blaai gerus deur ons bladsye en kyk wat daar vir jou aangebied word. Lekker lees!

Plaas asb jou naam op ons verspreidingslys indien jy elke weeksdag
Gedagte vir die dag en Boodskap vir die dag per epos wil ontvang.
Dit is gratis

strepie

18 Mei 2018
Gedagte vir die dag

God het sy liefde in ons harte uitgestort
deur die Heilige Gees wat Hy aan ons gegee het.
 - Romeine 5:5 -
 

strepie

Boodskap vir die dag

Die Heilige Gees ons Trooster

(Eerskomende Sondag herdenk ons weer die die Pinkstergebeure ná Jesus se hemelvaart. Daarom het ek dit goed gedink om hierdie boodskap van 2015 weer te plaas.)

“Maar as die Trooster gekom het wat Ek vir julle van die Vader sal stuur, die Gees van die waarheid wat van die Vader uitgaan, sal Hy van My getuig.” - Johannes 15:26 (53-vertaling).

Die Heilige Gees is op Pinksterdag uitgestort, 50 dae na die Paasfees en 10 dae na die hemelvaart van Christus. Daar was 'n geluid soos dié van 'n stormwind en tonge van vuur wat op elke dissipel gaan sit het. Die wind dui die kragtige, onsigbare werking van die Gees aan, en de vurige tonge dui die reinigende en verterende krag van die Heilige Gees wat onder alle nasies (tonge) sy krag sal openbaar en elkeen sal toespreek in 'n taal wat hy kan verstaan. Die Kerk sou nou nie meer net tot Israel beperk wees nie, maar sou voortaan 'n algemene (universele) Kerk word, wat geen grense van ras of staat meer sou ken nie.

Die Heilige Gees het nie alleen sy gawes op die aarde uitgestort nie, maar Hy werk ook die geloof in mense se harte om dissipels van Christus te word. Ten slotte word Hy ook nog in Grieks die Parakleet genoem, wat “Trooster”, “Helper” of “Advokaat” beteken. Sy taak is dan ook om God se lydende en strydende volk op aarde te vertroos.

Die Heilige Gees vertroos ons op ons lewenspad. Hy bid vir ons in ons eie hart: “Die Gees staan ons ook in ons swakheid by: ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versugtinge wat nie met woorde gesê word nie.” (Rom 8:26). Hy lei ons, bemoedig ons, leer ons en versterk ons. Hy gee ons krag om teen die sonde te stry en te volhard tot die dood toe. Hy laat die beeld van God weer in ons gestalte kry en maak ons gereed om ons plekke in te neem in die tempel wat nie met hande gemaak is nie. “Elkeen wat die oorwinning behaal, sal Ek 'n pilaar in die tempel van my God maak, en hy sal vir altyd daar bly.” (Open 3:12).

As die Heilige Gees nie uitgestort is nie, kon daar geen vergadering van gelowiges, dit is geen Kerk, op aarde ontstaan het nie. Sonder die werking van God se Gees sou die apostels geen enkele mens ooit 'n dissipel (navolger) van Christus kon maak nie. Deur die Heilige Gees word die Woord in die harte van mense ingedra, sodat dit daar ontkiem en vrug dra. Deur die Heilige Gees word ons persoonlik met Christus verenig: “Wie sy gebooie gehoorsaam, bly in God en God in hom. Hiéraan weet ons dat Hy in ons bly: Hy het ons sy Gees gegee.” ( 1 Joh 3:24). Deur die Gees ontvang ons dan ook die weldade van Christus, nl. geregtigheid, heiligheid en heerlikheid. Deur die geregtigheid word ons geheilig en deur toenemende heiligmaking kom ons eenmaal tot die volle besit van heerlikheid in die hemel.

- dw -

Met erkenning aan dr SJ van der Walt: Die vaste Fondament

(Vir almal op die Yahoo groep: Ek ondervind tans probleme met die uitstuur van die boodskappe. Dié wat gisteraand uitgestuur is, is bv nie afgelewer nie. Ek sal 'n ander plan daar moet bedink. Dit dalk ook na een van die Google Groups oordra. Dit is egter 'n groot werk, want dit moet met die hand gedoen word en 'n mens mag ook net 10 eposse per uur doen. Daar is ongeveer 1000 eposadresse in die Yahoo groep! So, as jy dalk nie die Boodskap vir die dag ontvang nie, gaan lees dit gerus op die webwerf totdat ek 'n oplossing gevind het).
 

Boodskap argief


----------------------------------------------------------------------------------

Kopiereg©

Materiaal op hierdie webwerf mag gebruik word op voorwaarde dat daar 'n duidelike verwysing na die outeur sowel as die webwerf www.dieweg.co.za by sodanige materiaal geplaas word.

Geen materiaal op hierdie webwerf mag direk of indirek vir kommersiële doeleindes gebruik word nie.

 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css