Die Weg

'n Perspektief op die lewe

Oplossings vir die kwellings van hierdie wêreld

Die mens van vandag het beslis rede om ongemaklik en selfs vreesbevange te voel. Die wêreld is vasgevang in 'n groeiende maalkolk van morele-, ekonomiese-, geregtelike- en politieke onstabiliteit wat alle dimensies van ons menswees beïnvloed. Daar is diefstal, bedrog, verkragtings, moord, korrupsie in ons onmiddelike omgewing. Op die wêreldskaal is daar oorloë, oorstromings, droogte, hongersnood, en finansiële onbestendigheid wat vir almal lê en loer.

Hoe nader ons beweeg na die einde van die tyd, hoe erger sal dinge word. Maar hoe raak dit ons as gewone mense?

Daar is maar net één Weg deur die lewe. Dit is ook die Weg wat baie van ons se voorouers bewandel het. Langs hierdie Weg vind ons ook die oplossings vir ons eie probleme en dié van 'n verlore gaande wêreld.

Hierdie webwerf poog om vir elke persoon nuwe hoop vir die toekoms te bring. ‘n Groter hoop as wat die wêreld ooit kan verskaf. Ons vertrou dat die inligting wat hier geplaas is en nog geplaas sal word vir jou ‘n beter perspektief op die lewe sal bied en vir jou ook persoonlike vreugde en innerlike vrede sal verskaf.

Blaai gerus deur ons bladsye en kyk wat daar vir jou aangebied word. Lekker lees!

Plaas asb jou naam op ons verspreidingslys indien jy elke weeksdag
Gedagte vir die dag en Boodskap vir die dag per epos wil ontvang.
Dit is gratis

strepie

26 Februarie 2020
Gedagte vir die dag

Maar dít sal ek ter harte neem
en om dié rede bly ek hoop:   
deur die liefde van die Here
het ons nie vergaan nie;
daar is geen einde aan sy ontferming nie,
dit is elke môre nuut.
U trou is groot.
- Klaagliedere 3:21-23 -

 

strepie

Boodskap vir die dag

Wees gereed vir die dag van die Here!

Dink aan die wet van Moses, my kneg, wat Ek hom beveel het op Horeb vir die hele Israel - insettinge en verordeninge. Kyk, Ek stuur julle die profeet Elía voordat die groot en vreeslike dag van die HERE aanbreek. En hy sal die hart van die vaders terugbring tot die kinders, en die hart van die kinders tot hulle vaders, sodat Ek nie hoef te kom en die land met die banvloek tref nie.” - Maleagi 4:4-6.

Om gereed te wees vir die dag van die Here, is 'n deurlopende opdrag in die Bybel. Die Here kom - nie ons of sy volk in die Ou Testament weet wanneer nie - en daarom moet ons waaksaam wees. Paraat. Voorbereid. Gereed.

Die Ou Testament praat op verskeie plekke van “die dag van die Here”. Dit verwys na 'n dag wat die Here sal ingryp en oordeel. Die boek Maleagi bevat verskeie verwysings na hierdie dag (Mal. 3:2,17; 4:1,3), en die boek eindig ook hiermee.

In die slotwoorde van die boek Maleagi troos die Here sy volk met die belofte dat Hy, voordat hierdie dag aanbreek, vir hulle die profeet Elia sal stuur. Hy sal iemand stuur wat optree in dieselfde gees en krag as Elia van ouds om die volk voor te berei op hierdie dag (Luk 1:16-17). Hierdie Elia sal die volk met mekaar versoen, en hulle oproep en lei tot gehoorsaamheid aan die Here.

In die Nuwe Testament lees ons dat Johannes die Doper die Elia is wat sou kom (Matt. 11:14; 17:13). Hy het die volk voorberei vir die Here Jesus se koms. Die Elia waarvan Maleagi 4:5-6 praat, het dus reeds gekom. Die dag van die Here waarna Maleagi 4:5-6 verwys, het dus reeds aangebreek. Maar daar lê nog 'n dag van die Here voor. Christus kom weer. Wanneer dit sal wees, weet ons nie. Maar ons weet wat ons opdrag is: ons moet gereed wees vir sy koms. Ons moet so lewe dat ons die Here enige oomblik op die wolke verwag. Dit doen ons deur gehoorsaam aan sy Woord te lewe (Mal. 4:4).

En wanneer ons dit doen, kry ons vir onsself geloofsekerheid. Dan sien ons uit na daardie dag. Dan bid ons saam met die kerk van alle eeue: Kom, Here Jesus, en kom tog gou (Op. 22:20).

Prof AJ Coetsee in Almanak 2020.
 

Boodskap argief


----------------------------------------------------------------------------------

Kopiereg©

Materiaal op hierdie webwerf mag gebruik word op voorwaarde dat daar 'n duidelike verwysing na die outeur sowel as die webwerf www.dieweg.co.za by sodanige materiaal geplaas word.

Geen materiaal op hierdie webwerf mag direk of indirek vir kommersiële doeleindes gebruik word nie.

 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css