Die Weg

'n Perspektief op die lewe

Oplossings vir die kwellings van hierdie wêreld

Die mens van vandag het beslis rede om ongemaklik en selfs vreesbevange te voel. Die wêreld is vasgevang in 'n groeiende maalkolk van morele-, ekonomiese-, geregtelike- en politieke onstabiliteit wat alle dimensies van ons menswees beïnvloed. Daar is diefstal, bedrog, verkragtings, moord, korrupsie in ons onmiddelike omgewing. Op die wêreldskaal is daar oorloë, oorstromings, droogte, hongersnood, en finansiële onbestendigheid wat vir almal lê en loer.

Hoe nader ons beweeg na die einde van die tyd, hoe erger sal dinge word. Maar hoe raak dit ons as gewone mense?

Daar is maar net één Weg deur die lewe. Dit is ook die Weg wat baie van ons se voorouers bewandel het. Langs hierdie Weg vind ons ook die oplossings vir ons eie probleme en dié van 'n verlore gaande wêreld.Hierdie webwerf poog om vir elke persoon nuwe hoop vir die toekoms te bring. ‘n Groter hoop as wat die wêreld ooit kan verskaf. Ons vertrou dat die inligting wat hier geplaas is en nog geplaas sal word vir jou ‘n beter perspektief op die lewe sal bied en vir jou ook persoonlike vreugde en innerlike vrede sal verskaf.

Blaai gerus deur ons bladsye en kyk wat daar vir jou aangebied word. Lekker lees!

Plaas asb jou naam op ons verspreidingslys indien jy op 'n gereelde basis
 Gedagte vir die dag en Boodskap vir die dag per epos wil ontvang -
(Maandae, Woensdae en Vrydae)
Dit is gratis

strepie

27 Oktober 2021
Gedagte vir die dag

En die wêreld met sy verleidelike dinge gaan verby,
maar wie die wil van God doen,
bly ewig lewe.
- 1 Johannes 2:17 -
 

strepie

Boodskap vir die dag

Nuwe hemel en nuwe aarde

Nr 38 in die reeks oor Openbaring.

Lees Openbaring 21:1-8.

Ek is oortuig dat die lyding van die huidige tyd nie vergelyk kan word met die heerlikheid wat bestem is om aan ons geopenbaar te word nie. Met vurige verlange wag die skepping daarop dat die kinders van God openlik bekend gemaak sal word. Want die skepping is onderwerp aan 'n sinlose bestaan, nie uit eie keuse nie, maar deur Hom wat dit daaraan onderwerp het. Die skepping hoop om self vrygemaak te word van verslawing aan die verganklikheid, met die oog op die heerlike vryheid van die kinders van God. Ons weet immers dat die ganse skepping tot nou toe saam met ons sug, ja, in geboortepyne verkeer.” - Romeine 8:18-22 (2020-vertaling).

“En ek het ‘n nuwe hemel en ‘n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan; en die see was daar nie meer nie.” - Openbaring 21:1 (53-vertaling).

In Openbaring 21 skilder Johannes in simboliese taal hoedat die ganse skepping weer nuutgemaak sal word nadat dit met die laaste oordeel asof deur vuur gelouter is.

Ons staan hier voor die werklikheid van 'n nuwe bedeling. 'n Mens sou wou praat van “toekoms”, maar die woord “toekoms” het die element van “tyd”, en die nuwe skepping is “tydloos”. God sal vir ewig alles wees in almal (1 Kor 15:28; 53-vertaling). Nadat Hy die mag van die duisternis en die goddelose mens vernietig het, kom 'n ewigheidstoestand te voorskyn waarin sy heerlikheid deur die ganse heelal uitgestraal sal word.

En ek het ‘n groot stem uit die hemel hoor sê: Kyk, die tabernakel van God is by die mense, en Hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees; en God self sal by hulle wees as hulle God.” (vers 3; 53-vertling). Dan kry Asaf se lied sy volle werklike betekenis: “Maar dis my goed, my saalge lot, as ek naby is by my God” (Ps 73). Die mense geniet volle saligheid en rus deur God se geregtigheid. Die profesie is vervul: “Want kyk, Ek skep nuwe hemele en ‘n nuwe aarde, en aan die vorige dinge sal nie gedink word en hulle sal in die hart nie opkom nie.” (Jes 65:17; 53-vertaling). “Maar ons verwag volgens sy belofte nuwe hemele en ‘n nuwe aarde waarin geregtigheid woon” (2 Pet 3:13; 53-vertaling). Alles wat verganklik was word met onverganklikheid vervang.

Die see in Openbaring is die versinnebeelding van die antichristelike nasies wat woel en bruis. Daar sal geen onrus meer in die wêreld wees nie, geen rewolusie en sug na mag nie, want “die see het nie meer bestaan nie” (vers 1). Ook die lewe, die bestaan en lewenswyse van die heiliges, hulle wat deel het aan die vernieude skepping, verander. Die geaardheid en die karakter van die samelewing, die mense se ingesteldheid teenoor mekaar en teenoor God kry 'n nuwe betekenis. En hierdie vernuwing kom nie vanuit die mense self nie, maar van God.

Hoeveel keer het die mens al op hierdie aarde probeer om 'n nuwe bedeling te skep. Hoeveel keer het die beloftes tot verbetering van die samelewing maar net op niks uitgeloop nie. In stede van verbetering is daar maar net geestelike en fisiese verval omdat alles wat die mens beplan uit sonde gebore is. Van die mens met al sy kennis kan ons niks verwag nie. Die sonde moet eers totaal uit die weg geruim word, voordat daar vernuwing kan plaasvind. En dit is wat God gedoen het. Hy laat 'n nuwe hemel en nuwe aarde te voorskyn tree. 'n Nuwe aarde waar daar geen stryd meer tussen mense is nie, waar alle mag en gesag alleen maar by God lê.

Inderwaarheid is dit reeds besig om te gebeur. “En ek, Johannes, het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, sien neerdaal van God uit die hemel, toeberei soos ‘n bruid wat vir haar man versier is.” (vers 2). “Ja, dié wat met die dinge van die wêreld te doen het, moet leef asof hulle daar niks aan het nie, want hierdie wêreld soos ons hom ken, is aan die verbygaan.” (1 Kor 7:31).

Maar dié wat bang en ontrou geword het, die losbandiges, moordenaars en onsedelikes, bedrieërs en afgodsdienaars en al die leuenaars, hulle lot is die poel wat met vuur en swael brand, dit is die tweede dood.” (vers 8).

-dw-

Verwysing:
Dr S Greijdanus: de Openbaring des Heeren aan Johannes.
 

Boodskap argief


----------------------------------------------------------------------------------

Kopiereg©

Materiaal op hierdie webwerf mag gebruik word op voorwaarde dat daar 'n duidelike verwysing na die outeur sowel as die webwerf www.dieweg.co.za by sodanige materiaal geplaas word.

Geen materiaal op hierdie webwerf mag direk of indirek vir kommersiële doeleindes gebruik word nie.

 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css