Die Weg

'n Perspektief op die lewe

Oplossings vir die kwellings van hierdie wêreld

Die mens van vandag het beslis rede om ongemaklik en selfs vreesbevange te voel. Die wêreld is vasgevang in 'n groeiende maalkolk van morele-, ekonomiese-, geregtelike- en politieke onstabiliteit wat alle dimensies van ons menswees beïnvloed. Daar is diefstal, bedrog, verkragtings, moord, korrupsie in ons onmiddelike omgewing. Op die wêreldskaal is daar oorloë, oorstromings, droogte, hongersnood, en finansiële onbestendigheid wat vir almal lê en loer.

Hoe nader ons beweeg na die einde van die tyd, hoe erger sal dinge word. Maar hoe raak dit ons as gewone mense?

Daar is maar net één Weg deur die lewe. Dit is ook die Weg wat baie van ons se voorouers bewandel het. Langs hierdie Weg vind ons ook die oplossings vir ons eie probleme en dié van 'n verlore gaande wêreld.

Hierdie webwerf poog om vir elke persoon nuwe hoop vir die toekoms te bring. ‘n Groter hoop as wat die wêreld ooit kan verskaf. Ons vertrou dat die inligting wat hier geplaas is en nog geplaas sal word vir jou ‘n beter perspektief op die lewe sal bied en vir jou ook persoonlike vreugde en innerlike vrede sal verskaf.

Blaai gerus deur ons bladsye en kyk wat daar vir jou aangebied word. Lekker lees!

Plaas asb jou naam op ons verspreidingslys indien jy elke weeksdag
Gedagte vir die dag en Boodskap vir die dag per epos wil ontvang.
Dit is gratis

strepie

23 Februarie 2018
Gedagte vir die dag

Ons het dus nou deur die bloed van Jesus
vrye toegang tot die heiligdom,
en dit op 'n weg wat nuut is en na die lewe lei.
- Hebreërs 10:19-20 -
 

strepie

Boodskap vir die dag

Die deur van hoop

(Lees saam met die vorige boodskappe)

Dan sal Ek haar daarvandaan haar wingerde gee en die dal Agor tot ‘n deur van hoop, en daar sal sy antwoord gee soos in die dae van haar jeug en soos die dag toe sy uit Egipteland opgetrek het. - Hosea 2:14 (53-vertaling).

In die voorafgaande reeks boodskappe het ons gelees van die sonde van Agan en die straf wat hy daarvoor in die dal van Agor ontvang het. Die dal van Agor wys in die eerste plek op die alwetendheid van God. Die mens haat en vermy van nature so 'n dal. Tog sou dit goed wees vir ons om hierdie dal te betree. Agan het daar op die allerlaaste oomblik tot 'n gedwonge skuldbelydenis gekom. Maar dit was 'n skuldbelydenis waarin die ootmoed ontbreek het! Dit was 'n skuldbelydenis wat nie uit die hart gekom het nie. Daarom kon hy geen baat by hierdie skuldbelydenis van hom vind nie. Gelukkig is hy of sy wat tot 'n ootmoedige skuldbelydenis kan kom in die dal van God se alwetendheid: “wat U doen is reg, U vonnis is geregverdig.”

In die tweede plek spreek die dal van Agor oor die reg van God. God wil dat sy geregtigheid sal geskied. Hoe streng was die oordeel wat daar voltrek is: “Daarop het die hele Israel hom gestenig, en hulle het hulle met vuur verbrand en klippe op hulle gegooi. En hulle het ‘n groot hoop klippe op hom gestapel wat tot vandag toe daar is. Toe het die HERE Hom afgewend van die gloed van sy toorn. Daarom noem hulle daardie plek Dal Agor tot vandag toe.” (Jos 7:25-26).

Die klipstapel in die dal van Agor dien as bewys van God se straf op die sonde. Hy laat nie met Hom spot nie. Hy het sy toorn nie laat wyk voordat die reg nie sy loop geneem het nie. Dit is geen wonder dat ook die Israeliete al hul hoop daar by Ai verloor het nie. Vir hulle het dit gelyk asof hulle die beloofde land nie sou binnegaan nie. Seker, die Here het hulle uit Egipte uitgelei, hulle gedra deur die woestyn, maar by die dal van Agor moes hulle leer dat God se reg soos 'n ondeurdringbare muur voor hulle gestaan het. Veel later sou die dissipels van Jesus Christus dit ook leer. Toe Christus ter wille van God se geregtigheid deur die dal van die dood moes gaan, het hulle almal weggevlug.

Wat sou met ons gebeur as die Here ons in die dal van sy geregtigheid inlei? Wie sou vry daaruit kon kom? Eendag sal ons almal voor God se regterstoel moet verskyn. Dan staan God se reg soos 'n muur voor ons as ons sonde nie weggeneem is nie. “Waar sou ek heengaan van u Gees en waarheen vlug van u aangesig?” (Ps 139:7).

In die derde plek spreek die dal van Agor van God se groot genade. Daar word in Hosea 2:14 gepraat van 'n deur, 'n deurgang, 'n opening. In Hosea wys die dal van Agor op die ballingskap. God gaan gerig uitoefen oor sy volk, maar Hy sou weer met hulle wees nadat hulle hul straf uitgedien het. God sal in sy verbondstrou dinge weer omkeer, net soos by Ai. Uit die dal van wanhoop maak Hy 'n deur van hoop. Wat vir ons lyk asof dit op vernietiging gaan uitloop, is die ontsluiting van 'n nuwe toekoms. Israel sal weer kan sing soos ná hul uittog uit Egipte.

Hierdie deur is ook vir ons gegee. Agan moes in die dal van Agor sterf vir sy eie sonde. Maar anders as Agan hoef ons nie vir ons sondes te sterf nie. Christus het Hom  vrywillig in die dal van Agor laat inlei vir almal wat aan Hom behoort. Deur die Here Jesus Christus het ons nou 'n geopende deur van lewende hoop op die volkome besit van die ewige lewe, en kan ons saam met die digter sing: “U het my siel gered van die dood - ja, my voete van struikeling - om te wandel voor die aangesig van God in die lig van die lewe.” (Ps 56:14).

Ds A Schot in Reformatorisch Dagblad (September 2001) (verkort en effens aangepas)

Boodskap argief


----------------------------------------------------------------------------------

Kopiereg©

Materiaal op hierdie webwerf mag gebruik word op voorwaarde dat daar 'n duidelike verwysing na die outeur sowel as die webwerf www.dieweg.co.za by sodanige materiaal geplaas word.

Geen materiaal op hierdie webwerf mag direk of indirek vir kommersiële doeleindes gebruik word nie.

 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css