Die Weg

'n Perspektief op die lewe

Oplossings vir die kwellings van hierdie wêreld

Die mens van vandag het beslis rede om ongemaklik en selfs vreesbevange te voel. Die wêreld is vasgevang in 'n groeiende maalkolk van morele-, ekonomiese-, geregtelike- en politieke onstabiliteit wat alle dimensies van ons menswees beïnvloed. Daar is diefstal, bedrog, verkragtings, moord, korrupsie in ons onmiddelike omgewing. Op die wêreldskaal is daar oorloë, oorstromings, droogte, hongersnood, en finansiële onbestendigheid wat vir almal lê en loer.

Hoe nader ons beweeg na die einde van die tyd, hoe erger sal dinge word. Maar hoe raak dit ons as gewone mense?

Daar is maar net één Weg deur die lewe. Dit is ook die Weg wat baie van ons se voorouers bewandel het. Langs hierdie Weg vind ons ook die oplossings vir ons eie probleme en dié van 'n verlore gaande wêreld.

Hierdie webwerf poog om vir elke persoon nuwe hoop vir die toekoms te bring. ‘n Groter hoop as wat die wêreld ooit kan verskaf. Ons vertrou dat die inligting wat hier geplaas is en nog geplaas sal word vir jou ‘n beter perspektief op die lewe sal bied en vir jou ook persoonlike vreugde en innerlike vrede sal verskaf.

Blaai gerus deur ons bladsye en kyk wat daar vir jou aangebied word. Lekker lees!

Plaas asb jou naam op ons verspreidingslys indien jy elke weeksdag
Gedagte vir die dag en Boodskap vir die dag per epos wil ontvang.
Dit is gratis

strepie

29 Junie 2017
Gedagte vir die dag

Hy het self ons sondes in sy liggaam aan die kruis gedra.
Daardeur is ons vir die sondes dood en kan ons lewe
in gehoorsaamheid aan die wil van God.
Deur sy wonde is julle genees.
Julle het immers soos skape rondgedwaal,
maar nou het julle teruggekom
na julle Herder en die Bewaker van julle lewe.
 - 1 Petrus 2:24-25 -
 

strepie

Boodskap vir die dag

Die goeie boodskap

Hoe lieflik is op die berge die voete van hom wat die goeie boodskap bring, wat vrede laat hoor, wat goeie tyding bring, wat verlossing uitroep; wat aan Sion sê: Jou God is Koning!” -  Jesaja 52:7 (53-vertaling).

Al ooit opgemerk hoe in Jesaja 40 tot 55 die profesieë van die verlossing van Israel uit die Babiloniese ballingskap verweef is met die profesieë van die koms van die Verlosser, Jesus Christus? Dit het uit die vorige boodskap al duidelik geword, maar spesifiek hier in Jesaja 52 en 53 staan dit naas mekaar. In die eerste gedeelte van Jesaja 52 kry ons die boodskap dat die ballinge na Jerusalem sal terugkeer en vanaf vers 13, wat oorloop in Jesaja 53, die boodskap oor die komende Messias.

Die eerste deel van Jesaja 52 is 'n wekroep tot die Israeliete in ballingskap. Die HERE gaan sy mag gebruik om die Babiloniese juk waaronder hulle verkeer, te verbreek. Hulle moet hulle dus gereedmaak en alles wat onrein is uit hulle midde verwyder, want hulle verlossing is naby (vers 11). Dit is die goeie boodskap wat aan hulle gebring word.

Maar dan bly dit ook nie net daarby nie. Direk daarna volg die wekroep met betrekking tot die komende Messias. 'n Nuwe tydperk is besig om aan te breek. Die fisiese ballingskap sal verbreek word, maar só ook die geestelike ballingskap. Dit is die boodskap van die bevryding van die verloregaande wêreld uit die mag van Satan. “Maar Hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtighede is Hy verbrysel; die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op Hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom.” (Jes 53:5; 53-vertaling).

Daar is vryheid vir elkeen wat onder die greep van die sondige wêreld wil uitkom. Net soos daar tóg mense was wat nie na Jerusalem wou terugkeer nie, maar eerder in die land van hul ballingskap wou agterbly, só is daar ook mense wat nie die verlossing wat Jesus Christus aan ons bied, wil aanneem nie. Die woorde van Jesaja 53:1 word net so herhaal in Johannes 12:38: “Here, wie het geglo wat ons gehoor het? En aan wie is die mag van die Here geopenbaar?”  (83-vertaling). Daar is vryheid vir elkeen wat uit die ban van die sonde wil wegkom en gewillig is om hulself onder die gesag van Jesus Christus te plaas.

Die Here is naby hulle wat Hom soek en Hy help elkeen wat Hom aanroep. Hoe lieflik is hierdie boodskap: ons is vrygekoop uit die heerskappy van die sonde! In Christus Jesus is ons vry: “Kom na My toe, almal wat vermoeid en belas is, en Ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van My, want Ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele; want my juk is sag en my las is lig. ” (Matt 11:29-30; 53-vertaling).

Maar nou – julle is vrygemaak van die sonde en in diens van God gestel en die vrug daarvan is dat julle geheilig word, en die uiteinde is die ewige lewe. Die loon wat die sonde gee, is die dood; die genadegawe wat God gee, is die ewige lewe in Christus Jesus ons Here.” (Rom 6:22-23; 83-vertaling).

Dít is die goeie boodskap van verlossing!

- dw -
 

Boodskap argief


----------------------------------------------------------------------------------

Kopiereg©

Materiaal op hierdie webwerf mag gebruik word op voorwaarde dat daar 'n duidelike verwysing na die outeur sowel as die webwerf www.dieweg.co.za by sodanige materiaal geplaas word.

Geen materiaal op hierdie webwerf mag direk of indirek vir kommersiële doeleindes gebruik word nie.

 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css