Die Weg

'n Perspektief op die lewe

Oplossings vir die kwellings van hierdie wêreld

Die mens van vandag het beslis rede om ongemaklik en selfs vreesbevange te voel. Die wêreld is vasgevang in 'n groeiende maalkolk van morele-, ekonomiese-, geregtelike- en politieke onstabiliteit wat alle dimensies van ons menswees beïnvloed. Daar is diefstal, bedrog, verkragtings, moord, korrupsie in ons onmiddelike omgewing. Op die wêreldskaal is daar oorloë, oorstromings, droogte, hongersnood, en finansiële onbestendigheid wat vir almal lê en loer.

Hoe nader ons beweeg na die einde van die tyd, hoe erger sal dinge word. Maar hoe raak dit ons as gewone mense?

Daar is maar net één Weg deur die lewe. Dit is ook die Weg wat baie van ons se voorouers bewandel het. Langs hierdie Weg vind ons ook die oplossings vir ons eie probleme en dié van 'n verlore gaande wêreld.

Hierdie webwerf poog om vir elke persoon nuwe hoop vir die toekoms te bring. ‘n Groter hoop as wat die wêreld ooit kan verskaf. Ons vertrou dat die inligting wat hier geplaas is en nog geplaas sal word vir jou ‘n beter perspektief op die lewe sal bied en vir jou ook persoonlike vreugde en innerlike vrede sal verskaf.

Blaai gerus deur ons bladsye en kyk wat daar vir jou aangebied word. Lekker lees!

Plaas asb jou naam op ons verspreidingslys indien jy elke weeksdag
Gedagte vir die dag en Boodskap vir die dag per epos wil ontvang.
Dit is gratis

strepie

21 April 2017
Gedagte vir die dag

Julle weet self maar alte goed
dat die dag van die Here
onverwags kom soos 'n dief in die nag.
Wanneer die mense sê:
“Alles is rustig en veilig,”
sal die ondergang hulle skielik oorval
soos geboortepyne 'n swanger vrou,
en niemand sal ontkom nie.
- 1 Tessalonisense 5:2-3 -
 

strepie

Boodskap vir die dag

Wanneer alles weer nuutgemaak sal word

(Hierdie boodskap is een van vyf jaar gelede met die titel: “Die nuwe toekoms wat wag”. Omdat dit ook verband hou met Paasfees wat ons verlede naweek gevier het, en belangrik is vir die tye waarin ons lewe, plaas ek dit graag weer.)

Ek gaan ‘n nuwe hemel en ‘n nuwe aarde skep; aan dié wat daar nou is, sal daar nie meer gedink word nie, hulle sal nie onthou word nie. Wees bly, en jubel sonder ophou oor wat Ek gaan skep: Ek gaan ‘n Jerusalem skep wat vol blydskap is, sy inwoners sal vreugde hê” – Jesaja 65:17-18.

Jesaja is naas Jeremia en Esegiël een van die belangrikste profete in die Ou Testamentiese geskiedenis. Jesaja, die seun van Amos (hierdie Amos was waarskynlik die broer van koning Amasia), het tussen 740 en 701 voor Christus in die toenmalige Juda as profeet opgetree. Dit is in dié tyd wat Juda deur die groot mag van Assirië bedreig is. Hy het God se oordeel oor Juda, Israel en Assur afgekondig. Sy profesieë was egter nie net beperk tot sy eie tyd nie. Hy het ook geprofeteer van die toekomstige Messias as regverdige regter en redder, en van die eindtyd wanneer God sy oordeel oor die wêreld gaan voltrek. In die Nuwe Testament word daar 21 keer na Jesaja verwys.

Jesaja bring ook vir ons ‘n boodskap. Alhoewel ons daagliks in spanning leef oor wat in ons land en in die wêreld besig is om te gebeur, is daar vir ons tog iets om oor te sing. Jesaja 42:9-16 gee aan ons die opdrag om ‘n nuwe loflied te sing omdat God ‘n nuwe begin met die wêreld gaan maak: "Ek kondig nuwe dinge aan. Voor dit begin gebeur, laat Ek julle al daarvan hoor. Sing tot eer van die Here ‘n nuwe lied, sing sy lof oor die hele aarde........... Ek maak die ongelyk plekke gelyk. Dit is wat Ek gaan doen, Ek gaan daar nie van afsien nie”. Hierdie belofte van God word ook weer in Jesaja 65 (die teksverse hierbo) herhaal, en in 2 Petrus 3:10-13 sê die apostel: “En op dié dag sal die hemel met ‘n groot gedruis verdwyn, die hemelliggame brand en tot niet gaan, en die aarde met alles wat daarop is, vergaan. Aangesien al hierdie dinge so aan hulle einde gaan kom, moet julle des te meer vroom en aan God toegewy lewe. Leef in verwagting dat die dag van God kom en beywer julle daarvoor, die dag waarop die hemel in vlamme sal vergaan en die hemelliggame sal brand en wegsmelt. Maar ons leef in die verwagting van ‘n nuwe hemel en ‘n nuwe aarde wat God belowe het en waar die wil van God sal heers”.

Laat ons verby die probleme van hierdie wêreld kyk wat deur die sondige begeertes van mense veroorsaak word. Laat ons volgens die wil van God leef, aan sy gebooie en sy beloftes vashou, en ons nie te veel steur aan wat die mense dink, doen en sê nie. Die huidige slegte en onvolmaakte toestand gaan verander, want dit is net tydelik en dit gaan verby: “aan dié wat daar nou is, sal daar nie meer gedink word nie, hulle sal nie onthou word nie. Wees bly, en jubel sonder ophou oor wat Ek gaan skep: Ek gaan ‘n Jerusalem skep wat vol blydskap is, sy inwoners sal vreugde hê”.

-dw-
 

Boodskap argief


----------------------------------------------------------------------------------

Kopiereg©

Materiaal op hierdie webwerf mag gebruik word op voorwaarde dat daar 'n duidelike verwysing na die outeur sowel as die webwerf www.dieweg.co.za by sodanige materiaal geplaas word.

Geen materiaal op hierdie webwerf mag direk of indirek vir kommersiële doeleindes gebruik word nie.

 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css