Die Weg

'n Perspektief op die lewe

Oplossings vir die kwellings van hierdie wêreld

Die mens van vandag het beslis rede om ongemaklik en selfs vreesbevange te voel. Die wêreld is vasgevang in 'n groeiende maalkolk van morele-, ekonomiese-, geregtelike- en politieke onstabiliteit wat alle dimensies van ons menswees beïnvloed. Daar is diefstal, bedrog, verkragtings, moord, korrupsie in ons onmiddelike omgewing. Op die wêreldskaal is daar oorloë, oorstromings, droogte, hongersnood, en finansiële onbestendigheid wat vir almal lê en loer.

Hoe nader ons beweeg na die einde van die tyd, hoe erger sal dinge word. Maar hoe raak dit ons as gewone mense?

Daar is maar net één Weg deur die lewe. Dit is ook die Weg wat baie van ons se voorouers bewandel het. Langs hierdie Weg vind ons ook die oplossings vir ons eie probleme en dié van 'n verlore gaande wêreld.Hierdie webwerf poog om vir elke persoon nuwe hoop vir die toekoms te bring. ‘n Groter hoop as wat die wêreld ooit kan verskaf. Ons vertrou dat die inligting wat hier geplaas is en nog geplaas sal word vir jou ‘n beter perspektief op die lewe sal bied en vir jou ook persoonlike vreugde en innerlike vrede sal verskaf.

Blaai gerus deur ons bladsye en kyk wat daar vir jou aangebied word. Lekker lees!

Plaas asb jou naam op ons verspreidingslys indien jy op 'n gereelde basis
 Gedagte vir die dag en Boodskap vir die dag per epos wil ontvang -
(Maandae, Woensdae en Vrydae)
Dit is gratis

strepie

20 September 2021
Gedagte vir die dag

Wie wysheid het, sal op hierdie woorde ag slaan.
Wie verstandig is, sal dit ter harte neem,
want wat die Here doen, is reg.
Die regverdiges lewe daarvolgens,
en die opstandiges kom daardeur tot 'n val.
- Hosea 14:10 -

 

strepie

Boodskap vir die dag

Die lofsang van die oorwinnaars

Nr 25 in die reeks oor Openbaring
Lees Openbaring 15:1-4.

Soos voorheen gesê, bestaan Openbaringe uit groepe visioene wat die lewensloop en eindgebeure uit verskillende hoeke benader. Dit is asof 'n mens met elke groep van visioene 'n deel van 'n prent kry, want die visioene is nie kronologies georden nie. So sien 'n mens byvoorbeeld vandag dat verskillende dinge op dieselfde tyd gebeur, soos oorloë, oorstromings, pandemies en aardverwarming. En dit is eers wanneer 'n mens die hele Openbaringboek bestudeer het, en jy die verskillende dele bo-oor mekaar plaas, dat die lig vir jou helder deurbreek – 'n wonderlike openbaring. Maar ons laat dit vir later!

Die visioene in Openbaring 15 en 16 handel oor die laaste plae wat as sewe bakke oor die aarde en sy bewoners uitgestort word. Maar voordat die sewe engele met die laaste plae te voorskyn tree, is daar eers 'n bemoediging vir die gelowiges: hulle wat nie die merk van die dier wou aanvaar nie – wat nie agter die wêreld aangeloop het nie. Dit is 'n werklike troosboodskap aan alle gelowiges sodat hulle nie in benoudheid en vrees moet verval nie.

Johannes sien iets soos 'n see van glas wat met vuur gemeng is (vers 2, direkte vertaling).  Hierdie vuurrooi see moet 'n mens laat dink aan die Rooi See waardeur God sy volk verlos en hulle vyande laat omkom het. Ons sien hier 'n verband tussen die verdrukking van die volk Israel deur die mag van Egipte en die onderdrukking van die kerk van Christus (die gelowiges) deur die antichristelike wêreldmag. God het sy volk deur die Rooi See gelei en daarom kon hulle terugkyk op hul redding en 'n loflied sing oor die oorwinning wat God aan hulle gegee het (die lied van Moses). Dié wat deur die Lam (Jesus Christus) die versekering het dat hulle die oorwinning oor die antichristelike wêreldmag behaal het, sing dieselfde loflied (die lied van die Lam). Dié wat oorwin het, is dié wat vasgehou het aan die Woord van God en sy Naam nie verloën het nie. “Julle sal ter wille van my Naam deur almal gehaat word. Maar wie tot die einde toe volhard, sal gered word.” (Matt 10:22).

Die uiteindelike verlossing van die gelowiges uit die aardse nood en vervolging val saam met die vernietiging van hulle vyande. Ook ons kan vandag hierdie lied sing:

Groot en wonderbaarlik is u dade,
Here God, Almagtige.
Reg en betroubaar is u optrede,
Koning van die nasies.
Wie sal U nie vrees nie, Here,
en u Naam nie verheerlik nie?
U alleen is heilig!
Al die nasies sal kom en U aanbid,
want hulle sal sien dat u handelwyse regverdig is.

-dw-

Verwysings:
MJ Booyens: Kom, Here Jesus!
Prof JHJ Greijvenstein: Die Openbaring van Johannes
 

Boodskap argief


----------------------------------------------------------------------------------

Kopiereg©

Materiaal op hierdie webwerf mag gebruik word op voorwaarde dat daar 'n duidelike verwysing na die outeur sowel as die webwerf www.dieweg.co.za by sodanige materiaal geplaas word.

Geen materiaal op hierdie webwerf mag direk of indirek vir kommersiële doeleindes gebruik word nie.

 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css