Die Weg

'n Perspektief op die lewe

Oplossings vir die kwellings van hierdie wêreld

Die mens van vandag het beslis rede om ongemaklik en selfs vreesbevange te voel. Die wêreld is vasgevang in 'n groeiende maalkolk van morele-, ekonomiese-, geregtelike- en politieke onstabiliteit wat alle dimensies van ons menswees beïnvloed. Daar is diefstal, bedrog, verkragtings, moord, korrupsie in ons onmiddelike omgewing. Op die wêreldskaal is daar oorloë, oorstromings, droogte, hongersnood, en finansiële onbestendigheid wat vir almal lê en loer.

Hoe nader ons beweeg na die einde van die tyd, hoe erger sal dinge word. Maar hoe raak dit ons as gewone mense?

Daar is maar net één Weg deur die lewe. Dit is ook die Weg wat baie van ons se voorouers bewandel het. Langs hierdie Weg vind ons ook die oplossings vir ons eie probleme en dié van 'n verlore gaande wêreld.

Hierdie webwerf poog om vir elke persoon nuwe hoop vir die toekoms te bring. ‘n Groter hoop as wat die wêreld ooit kan verskaf. Ons vertrou dat die inligting wat hier geplaas is en nog geplaas sal word vir jou ‘n beter perspektief op die lewe sal bied en vir jou ook persoonlike vreugde en innerlike vrede sal verskaf.

Blaai gerus deur ons bladsye en kyk wat daar vir jou aangebied word. Lekker lees!

Plaas asb jou naam op ons verspreidingslys indien jy elke weeksdag
Gedagte vir die dag en Boodskap vir die dag per epos wil ontvang.
Dit is gratis

strepie

23 April 2018
Gedagte vir die dag

En al jou kinders sal deur die HERE geleer wees,
en die vrede van jou kinders sal groot wees.
- Jesaja 54:13 (53-vertaling) -

 

strepie

Boodskap vir die dag

Verstaan ons dalk ook nie?

Jesus het die twaalf opsy geneem en vir hulle gesê: “Kyk, ons gaan nou Jerusalem toe, en alles wat die profete oor die Seun van die mens geskryf het, sal daar bewaarheid word. Hy sal uitgelewer word aan die heidene; Hy sal bespot en beledig word; hulle sal op Hom spoeg, Hom gesel en Hom daarna doodmaak. En op die derde dag sal Hy uit die dood opstaan.” Maar van hierdie dinge het hulle niks begryp nie. Die woorde was vir hulle duister, en hulle het nie verstaan waaroor Hy praat nie. - Lukas 18:31-34.

Jesus het sy dissipels probeer voorberei op wat sou kom. Hy wou hê dat hulle moes verstaan en dat hulle daarom nie wanhopig en verslae sou wees nie. Hulle moes begryp dat dit 'n bepaalde weg is wat Hy volg. Wanneer Hy sou ly, en bespot en gedood word, moes hulle vol hoop en verwagting wees vir die vervulling van sy laaste woorde, nl. dat Hy op die derde dag sou opstaan.

Maar Lukas sê dat hulle nie verstaan het wat aan hulle gesê is nie. Dit was ook nie die eerste keer dat Hy dit aan hulle gesê het nie. Reeds drie keer vantevore het Hy hulle hierop voorberei. In Lukas 9:22 lees ons dat Hy gesê het: “.. die Seun van die mens moet baie ly, deur die familiehoofde, priesterhoofde en skrifgeleerdes verwerp word, en Hy moet doodgemaak word, en op die derde dag opgewek word.” In vers 44 lees ons: “hou hierdie woorde goed in gedagte: Die Seun van die mens gaan in die hande van mense oorgelewer word.

By 'n ander geleentheid (Lukas 1:33, 34), het Jesus aan hulle gesê: “In elk geval moet Ek vandag en môre en oormôre die reis voortsit, want dit is ondenkbaar dat 'n profeet op 'n ander plek as Jerusalem omkom. Jerusalem, Jerusalem! Jy wat die profete doodmaak en die boodskappers stenig wat na jou toe gestuur is....

Die dissipels was bang dat Hy na Jerusalem moes gaan. Thomas het gesê: “Laat ons ook gaan om saam met Hom te sterwe” (Joh 11:16). Miskien het Jesus se woorde dat Hy daar sou ly en sterwe, dus tog tot hulle deurgedring, al het hulle nie die volle omvang van sy woorde begryp nie.

Die Here Jesus, die profeet Daniël, die apostel Johannes in sy Openbaringe en soveel ander in die Skrif het aan ons toekomsprofessië nagelaat. Dit is woorde van voorbereiding vir óns sodat ons nie wanhopig en verslae moet wees oor wat rondom ons gebeur en nog gaan gebeur nie! Glo en verstaan ons dit werklik? As ons dit dan verstaan, leef ons daarvolgens? 

Gebed: Gee aan my die vermoë om te verstaan, o Here. Amen.

Uit: ‘n Lig vir my pad deur Nig Sans. - Met vriendelike toestemming van die Christelike Uitgewersmaatskappy (CUM).
 

Boodskap argief


----------------------------------------------------------------------------------

Kopiereg©

Materiaal op hierdie webwerf mag gebruik word op voorwaarde dat daar 'n duidelike verwysing na die outeur sowel as die webwerf www.dieweg.co.za by sodanige materiaal geplaas word.

Geen materiaal op hierdie webwerf mag direk of indirek vir kommersiële doeleindes gebruik word nie.

 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css