Die Weg

'n Perspektief op die lewe

Oplossings vir die kwellings van hierdie wêreld

Die mens van vandag het beslis rede om ongemaklik en selfs vreesbevange te voel. Die wêreld is vasgevang in 'n groeiende maalkolk van morele-, ekonomiese-, geregtelike- en politieke onstabiliteit wat alle dimensies van ons menswees beïnvloed. Daar is diefstal, bedrog, verkragtings, moord, korrupsie in ons onmiddelike omgewing. Op die wêreldskaal is daar oorloë, oorstromings, droogte, hongersnood, en finansiële onbestendigheid wat vir almal lê en loer.

Hoe nader ons beweeg na die einde van die tyd, hoe erger sal dinge word. Maar hoe raak dit ons as gewone mense?

Daar is maar net één Weg deur die lewe. Dit is ook die Weg wat baie van ons se voorouers bewandel het. Langs hierdie Weg vind ons ook die oplossings vir ons eie probleme en dié van 'n verlore gaande wêreld.

Hierdie webwerf poog om vir elke persoon nuwe hoop vir die toekoms te bring. ‘n Groter hoop as wat die wêreld ooit kan verskaf. Ons vertrou dat die inligting wat hier geplaas is en nog geplaas sal word vir jou ‘n beter perspektief op die lewe sal bied en vir jou ook persoonlike vreugde en innerlike vrede sal verskaf.

Blaai gerus deur ons bladsye en kyk wat daar vir jou aangebied word. Lekker lees!

Plaas asb jou naam op ons verspreidingslys indien jy elke weeksdag
Gedagte vir die dag en Boodskap vir die dag per epos wil ontvang.
Dit is gratis

strepie

18 April 2019
Gedagte vir die dag

Dit is die wil van my Vader:
dat elkeen wat die Seun sien en in Hom glo,
die ewige lewe sal hê;
en Ek sal hom op die laaste dag uit die dood laat opstaan.
- Johannes 6:40 -

 

strepie

Boodskap vir die dag

Paasfees - opstanding en lewe (2)

(Lees saam met die vorige)

Jesus sê vir haar: Ek is die opstanding en die lewe; wie in My glo, sal lewe al het hy ook gesterwe” - Johannes 11:25 (53-vertaling).

“Opstanding en lewe”, dit klink oorweldigend. Maar nou kom ons by die praktiese en beslissende vraag te staan: Waar vind ons die opstanding en die lewe? Hoe kry ek persoonlik deel daaraan? Dit is ook die enigste wat Martha kan troos en kan help. Self het Martha op daardie stadium niks aan die bestaan van “opstanding en lewe” nie. Martha se broer is dood en in die graf. Hoe kan haar Lasarus opstaan? Maar kyk, Jesus gee vir haar 'n duidelike en bondige antwoord hierop: “Ek is!”, “Ek is die opstanding en die lewe”.

“Ek is!” - dit is ongetwyfeld die hart van die Paas-evangelie. Jesus teoretiseer of fantaseer nie oor die opstanding nie. Jesus ís die opstanding. Hy waag dit om te sê, en Hy mag dit sê: “Dit is Ek!” Teenoor alle angstige vraagtekens plaas Hy sy Magtige uitroepteken. Te midde van al die angstigheid rondom Lasarus se dood en begrafnis, plaas Hy Homself: “Ek is die Opstanding en die Lewe!”

Dit maak van Paasfees ongetwyfeld 'n persoonlike saak, 'n saak wat om één persoon draai. Paasfees draai om die Persoon van Christus. Dit is die kern van hierdie teks. Dit gaan in hierdie teks nie daarom om jou te vertel wie of wat die Here Jesus is nie. Dit is om jou te vertel wáár die opstanding en die lewe te vinde is. Hier is 'n vrou wie se broer dood is, en om ons is daar ook vele: die een met 'n gestorwe kind, die ander met 'n gestorwe vader of moeder, 'n derde met 'n man of vrou wat oorlede is. Maar in almal skrei dit, almal vra: waar is opstanding en lewe te kry? Maar kyk, Jesus gee vir ons die adres. In hierdie doodswêreld is daar maar één adres vir opstanding en lewe. Daarvoor moet jy jou persoonlik na Jesus wend. Jesus sê aan haar: “Ek is die opstanding en die lewe.

Hier lê ongetwyfeld die verklaring waarom die seën van Paasfees so maklik by ons verbygaan en waarom Maria en soveel saam met haar ongetroos in hulle huise bly sit. Ons mis so dikwels die krag van Sy opstanding omdat ons nie gelowig na die “Ek is” luister nie. Paas-kontak is persoonlike kontak met die persoonlike Heiland. Die lewe uit die opstanding van Christus word nie ons deel uit 'n verstandelike kennisname daarvan of waarheid van 'n historiese feit wat in Josef se tuin gebeur het nie, maar (oneindig dieper en ryker en heerliker) deur die persoonlike kontak met die Dader van die feit self, met Hom wat persoonlik die Opstanding en die Lewe is. Dit is 'n Opstanding wat hier en nou lewend voor jou staan. Wat nou vandag nog alle bedroefde Martha's diep in die oë kyk, en sê: “Kyk na My, Martha: Ek is die Opstanding en die Lewe”. Dit is die Persoon van die Here Jesus wat hier sentraal staan! Hy alleen het die Opstanding en die Lewe in Sy hand. Kan ek ooit in beter hande wees?

Wie sal Martha – en alle Martha's na haar – daarvan oortuig dat dit Hy is? Geen dissipel kon ooit self by die Paas-opstanding uitkom nie, en uit eie wil kan óns ook nie. Die persoonlike Paas-kontak gaan van Jesus self uit. Hy het agter sy dissipels aangeloop en Hom by hulle gevoeg op die pad na Emmaüs, Hy het hulle geslote binnekamer binnegedring. En hy het doelbewus teruggekeer ter wille van die ongelowige Thomas. En dit doen Hy vandag nog. Dit is die boodskap van vandag. Hy breek ook die geslote hart oop met die wonderlike, magtige: “Ek is”. Jesus sê tot Martha, tot jou en my: “Ek is!

Martha, doodsbedroefde, doodsgebonde Martha, Martha van toe en Martha van nou – deur watter verskriklike doodsbande jy ook geknel word, hoe diep jy ook in die doodsmoeras weggesink het – Hoor! Hoor! Jesus sê iets. As Jesus dit self sê, wie sal dan nie luister nie? - “Ek is die Opstanding en die Lewe”.

Dáárom is dit Paasfees.

(word vervolg)

Uit: En zij begonnen feest te vieren deur ds Gabe van Duinen (effens verkort).
 

Boodskap argief


----------------------------------------------------------------------------------

Kopiereg©

Materiaal op hierdie webwerf mag gebruik word op voorwaarde dat daar 'n duidelike verwysing na die outeur sowel as die webwerf www.dieweg.co.za by sodanige materiaal geplaas word.

Geen materiaal op hierdie webwerf mag direk of indirek vir kommersiële doeleindes gebruik word nie.

 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css