Die Weg

'n Perspektief op die lewe

Oplossings vir die kwellings van hierdie wêreld

Die mens van vandag het beslis rede om ongemaklik en selfs vreesbevange te voel. Die wêreld is vasgevang in 'n groeiende maalkolk van morele-, ekonomiese-, geregtelike- en politieke onstabiliteit wat alle dimensies van ons menswees beïnvloed. Daar is diefstal, bedrog, verkragtings, moord, korrupsie in ons onmiddelike omgewing. Op die wêreldskaal is daar oorloë, oorstromings, droogte, hongersnood, en finansiële onbestendigheid wat vir almal lê en loer.

Hoe nader ons beweeg na die einde van die tyd, hoe erger sal dinge word. Maar hoe raak dit ons as gewone mense?

Daar is maar net één Weg deur die lewe. Dit is ook die Weg wat baie van ons se voorouers bewandel het. Langs hierdie Weg vind ons ook die oplossings vir ons eie probleme en dié van 'n verlore gaande wêreld.

Hierdie webwerf poog om vir elke persoon nuwe hoop vir die toekoms te bring. ‘n Groter hoop as wat die wêreld ooit kan verskaf. Ons vertrou dat die inligting wat hier geplaas is en nog geplaas sal word vir jou ‘n beter perspektief op die lewe sal bied en vir jou ook persoonlike vreugde en innerlike vrede sal verskaf.

Blaai gerus deur ons bladsye en kyk wat daar vir jou aangebied word. Lekker lees!

Plaas asb jou naam op ons verspreidingslys indien jy elke weeksdag
Gedagte vir die dag en Boodskap vir die dag per epos wil ontvang.
Dit is gratis

strepie

Laaste vir 2017
Gedagte vir die dag

God is ’n toevlug in die nood,
’n rots wat altyd vas bly staan,
al dreig die vyand met die dood,
al storm sy leërbendes aan.
Laat dan maar buig en beef
Al wat ons hier omgeef;
Laat berge uit hul stee
Wegwankel in die see -
Ons sal nie beef of rugwaarts gaan.
- Ps 46:1 (beryming) -
 

strepie

Boodskap vir die dag

Om sonder vrees die toekoms tegemoet te gaan

Hierdie is die laaste boodskap vir 2017. As die Here dit so wil sal ons weer volgende jaar voortgaan. Ek wil nie nou 'n spesifieke datum gee nie, want daar is baie wat hierdie kant sal / moet gebeur.

Ek en Winy wens u almal ‘n vredevolle feestyd toe en wil ook hierdie jaar afsluit met 'n hoopvolle gedagte vir die toekoms.

Lukas en Winy du Preez

---------------------------------------------------

“Want Ek, die HERE jou God, gryp jou regterhand aan, Ek wat vir jou sê: Wees nie bevrees nie, Ek help jou.” - Jesaja 41:13.

Dit is heel natuurlik om aan die einde van nog 'n jaar vorentoe te kyk en dalk met 'n beklemming om die hart te wonder wat die toekoms vir ons gaan inhou. En as ons rondom ons kyk word die vrees ook nie minder nie! Die tye is tog só onseker, veral hier in Suid-Afrika. Daar is altyd maar weer die nuwe sorge, bekommernisse, teleurstellings en beproewings. En juis omdat ons nie weet wat môre kan gebeur nie, is dit vir ons 'n behoefte van die hart om uit te roep: “As U nie self saamgaan nie, moet U ons nie van hier af laat wegtrek nie” ( Eks 33:15). Want wat ook al in ons lewens gebeur kan ons verseker wees dat ons nie alleen staan nie. Ons het 'n Helper. “Ek help jou” sê die Here. En hierdie Helper is onveranderlik!  Die jare kom en gaan, maar by Hom is daar geen skaduwee van omkering nie: “Elke goeie gawe en elke volmaakte geskenk kom van Bo. Dit kom van die Vader wat die hemelligte geskep het, maar wat self nie soos hulle verander of verduister nie.” (Jak 1:17). 

Watter troos is dit nie op ons weg deur die lewe waar niks behalwe die dood seker is nie: “Wees nie bevrees nie, want Ek is met jou; kyk nie angstig rond nie, want Ek is jou God. Ek versterk jou, ook help Ek jou, ook ondersteun Ek jou met my reddende regterhand.” (Jes 41:10).

En hierdie Helper is getrou. Hy sal ons nooit beskaamd laat staan nie. Sy beloftes word altyd vervul. “God is vir ons 'n toevlug en 'n beskerming; Hy was nog altyd bereid om te help in nood. Daarom is ons nie bang nie, al gee die aarde pad, al skuif die berge tot in die dieptes van die see” (Ps 46:2-3).

“Ek help jou.” Wat 'n allesomvattende en heerlike troos. Moenie vrees wanneer jy in die versoeking kom nie: ”Ek help jou.” Moenie vrees wanneer jy in die moeilikheid beland nie: “Ek help jou.”  Moenie vrees as jou vriende jou verlaat en jy voel jy het geen steun meer nie: “Ek help jou”. Moenie vrees wanneer die stryd hewig en die lyding swaar word nie: “Ek help jou.”  Moenie vrees as dit van binne en van buite donker word nie, want jy het 'n Hulp wat onfeilbaar is: “Al gaan ek ook in ‘n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie; want U is met my: u stok en u staf dié vertroos my.” (Ps 23:4).

Ons kan dus die toekoms blymoedig en met vertroue tegemoetloop:

Ek weet aan wie’k my toevertrou het,
al wissel dan ook dag en nag;
ek ken die Rots op wie’k gebou het,
van wie ek al my heil verwag.

“Welgeluksalig is hy wat die God van Jakob het as sy hulp, wie se hoop is op die HERE sy God” (Ps 146:5).

-dw -

(Met erkenning aan: dr JP van Heerden: Heilswoorde)

Boodskap argief


----------------------------------------------------------------------------------

Kopiereg©

Materiaal op hierdie webwerf mag gebruik word op voorwaarde dat daar 'n duidelike verwysing na die outeur sowel as die webwerf www.dieweg.co.za by sodanige materiaal geplaas word.

Geen materiaal op hierdie webwerf mag direk of indirek vir kommersiële doeleindes gebruik word nie.

 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css