Die Weg

Hieronder is 'n lys van die daaglikse Gedagtes vir die dag wat reeds geplaas is

Dit verskyn ook op die Tuisbladsy en 'n nuwe gedagte word elke weeksdag bygevoeg.

Plaas asb jou naam op ons verspreidingslys indien jy elke weeksdag Gedagte vir die dag as epos wil ontvang

Indien jy dit dan nie ontvang nie, maak asb seker dat jou SPAM-filters dit nie verwyder nie.

strepie


Here Jesus Christus,
hoeveel keer het ek ongeduldig geword,
wou ek opgee, wou ek alles prysgee,
wou ek die verskriklik maklike uitweg volg: wanhoop.
Maar U het nie geduld met my verloor nie,
want U het 'n hele lewe verduur en gely om ook mý te verlos.
- Søren Kierkegaard (1813 – 1855) -

 

________________________


God is seker dat ons die beproewinge
wat Hy op ons weg bring sal kan deurstaan.
Hy wil hê dat ons daardeur sal groei
sodat ons moeiliker probleme die hoof kan bied.
- Benjamin Stramke -

 

________________________


Jy moenie jou hoop bou op wat mense sê nie,
maar vestig jou hoop op die groot en sterk krag
wat van die lewende God uitgaan.
- Christoph Blumhardt (1842 – 1919) -
 

________________________


Ek het u woorde verslind toe hulle gekom het,
hulle was vir my 'n vreugde;
ek was bly daaroor dat u Naam oor my uitgeroep is,
Here, almagtige God.
- Jeremia 15:16 -

 

________________________


Die bekommernis oor môre
steel die dank vir gister.
- Onbekend -

 

________________________


Ek bid dat julle liefde al hoe meer sal toeneem
in begrip en fyn aanvoeling,
sodat julle die dinge sal kan onderskei
waarop dit werklik aankom.
Deur Jesus Christus sal julle geheel en al
in die regte verhouding met God wees,
tot sy lof en eer.
- Filippense 1:9-11 -
 

________________________


Dit is tragies wanneer in 'n lewe
die siel moeër is as die liggaam.
- Marcus Aurelius (121 – 180 nC)-

 

________________________


Wie het dit gedoen en tot stand gebring?
Hy wat die geslagte roep van die begin af;
Ek, die HERE, die Eerste, en by die laaste is Ek dieselfde.
- Jesaja 41:4 -

 

________________________


Dit is onvermydelik dat 'n mens jou bekommer,
maar om deur jou sorge gevange gehou te word,
is iets waaroor jyself besluit.
- Max Lucado -

 

________________________


Die woestyn van die lewe verloor sy verskrikking
wanneer ons die oase van die liefde gevind het.
- Ernst Ferstl -

 

________________________


Die HERE bepaal 'n man se treë;
en 'n mens, hoe sal hy dan
sy eie pad verstaan?
- Spreuke 20:24 (direkte vertaling) -

 

________________________


Die HERE is met julle as julle met Hom is,
en as julle Hom soek,
sal Hy Hom deur julle laat vind;
maar as julle Hom verlaat, sal Hy julle verlaat.
 - 2 Kronieke 15:2 (53-vertaling)-
 

________________________


'n Mens verloor baie in die lewe,
maar moenie die hoop verloor nie,
want sonder hoop verloor jy die lewe.
- Onbekend -
 

________________________


Want as jy met Hom sou gesterwe het,
sal jy ook saam met Hom leef:
en was jy in sy lyde 'n deelgenoot,
sal jy dit ook wees in sy heerlikheid.
- Thomas Á Kempis (1380 – 1471) -

 

________________________


Gaan dan heen, eet jou brood met vreugde,
en drink jou wyn met ‘n vrolike hart,
want God het lankal behae in jou werke.
Laat jou klere altyd wit wees,
en laat olie op jou hoof nie ontbreek nie.
- Prediker 9:7-8 -

 

________________________


By ons is elke dag Paasfees,
dit is net dat ons dit een keer per jaar vier.
- Martin Luther (1483 – 1546) -

 

________________________


Paasfees:
Opstanding uit die moeras van selfgenoegsaamheid,
onverskilligheid en gevoelloosheid;
opstanding uit die graf van vrees en onmag.
- Gudrun Kropp -
 

________________________


Wie 'n 'waarom' besit waarvoor hy of sy lewe,
kan byna elke 'hoe' te bowe kom.
- Friedrich Nietzsche (1844-1900) -
 

________________________


Waar ons hopeloos en hulpeloos staan omdat ons
die omstandighede nie meer kan verander nie,
dáár word ons uitgedaag om onsself te verander.
- Viktor E Frankl (1905 – 1997) -

 

________________________


Die Here is 'n vesting vir dié wat verslae is.
'n Vesting in tyd van nood.
- Onbekend -

 

________________________


In ouderdom neem ons almal toe van dag tot dag,
ons lewe vlieg verby; die boodskap van die klok se slag.
Tog, dis tyd wat benut moet word; genadetyd.
Kort is die aardse tyd, en lank die ewigheid.
- Onbekend -

 

________________________


Wie kan en wil werk
sal ook in eensaamheid geluk vind,
en wie verstandig genoeg is
om God se wysheid in die natuur te sien
sal God se tempel in alles bemerk.
- Julie Burow (1806 - 1868) -
 

________________________


Want Hy is onse God,
en ons is die volk van sy weide
en die skape van sy hand.
Ag, as julle vandag maar na sy stem wou luister!
- Psalm 95:7 (53-vertaling) -

 

________________________


Waarom kwyn jy weg, my siel,
en is jy so onrustig in my?
Hoop op God,
want ek sal Hom weer loof
vir die verlossing wat sy teenwoordigheid bring.
- Psalm 42:6 (direkte vertaling) -

 

________________________


Die oomblik wat dit tot my deurdring
dat daar bokant hierdie wêreld
'n lewende Hart klop
sal alle angs van my ontneem word.
- Helmut Thielicke (1908 -1986) -

 

________________________


Daar is 'n weg uit alle nood,
te alle tye, vir alle mense.
Daar is 'n weg uit die diepste verdriet,
uit die gruwelikste lewensverwoesting,
uit die donkerste wanhoop,
uit die grootste skuld.
As jy regtig niks meer kan uitrig nie,
as jy voel dat jy
aan die einde van die weg gekom het
met die mense en die wêreld rondom jou,
en ook met jouself,
dan is daar 'n Stem agter jou wat fluister
daar is 'n weg!
- Ds Gabe van Duinen (1892-1971) -
 

________________________


Hulle wat hierdie geloof en hoop opgegee het,
hulle het slap geword en het hul krag verloor.
- Augustinus Aurelius  (354-430 nC). -
 

________________________


Dit is ongetwyfeld so dat vrees
vir ‘n gevaarlike of moeilike situasie
soms meer ellende en verdriet kan veroorsaak,
as die situasie self.
Maar geloof versterk die rug van die persoon
wat op God vertrou
en keer die beker van wanhoop om.
- Charles Spurgeon (1834 – 1892) -
 

________________________


Dit is gerusstellend om in 'n woedende storm op 'n boot te wees
wanneer 'n mens weet dat dit veilig in die hawe sal aankom.
- Blaise Pascal (1623 – 1662) -
 

________________________


God is vir ons 'n toevlug en 'n beskerming;
Hy was nog altyd bereid om te help in nood.
Daarom is ons nie bang nie,
al gee die aarde pad,
al skuif die berge tot in die dieptes van die see,
al druis en skuim die waters van die see,
al skud die berge deur sy onstuimigheid.
- Psalm 46:2-3 -
 

________________________


Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css