Die Weg

Hieronder is 'n lys van die daaglikse Gedagtes vir die dag wat reeds geplaas is

Dit verskyn ook op die Tuisbladsy en 'n nuwe gedagte word elke weeksdag bygevoeg.

Plaas asb jou naam op ons verspreidingslys indien jy elke weeksdag Gedagte vir die dag as epos wil ontvang

Indien jy dit dan nie ontvang nie, maak asb seker dat jou SPAM-filters dit nie verwyder nie.

strepie


Die Lewe het gekom;
ons het Hom gesien en is getuie daarvan,
en ons verkondig aan julle die Ewige Lewe
wat by die Vader was en aan ons geopenbaar is.
- 1 Johannes 1:2 -
 

________________________


Kyk, Ek staan by die deur en Ek klop.
As iemand my stem hoor en die deur oopmaak,
sal Ek by hom ingaan
en saam met hom die feesmaal hou,
en hy saam met My.
- Openbaring 3:20 -

 

________________________


.. Moenie skaam wees om die boodskap
van die Here te verkondig nie .....
Hy het ons gered en ons geroep
om aan Hom toegewy te wees.
Dit het Hy gedoen, nie op grond van ons dade nie,
maar op grond van sy eie besluit
en die genade wat Hy van ewigheid af
in Christus Jesus aan ons geskenk het.
- 2 Timoteus 1:8-9 -
 

________________________


Julle, daarenteen, is 'n uitverkore volk,
'n koninklike priesterdom,
'n nasie wat vir God afgesonder is,
die eiendomsvolk van God,
die volk wat die verlossingsdade moet verkondig
van Hom wat julle uit die duisternis geroep het
na sy wonderbare lig.
- 1 Petrus 2:9 -

 

________________________


Toe het ek 'n groot wit troon gesien
en die Een wat daarop sit.
Die aarde en die hemel het voor Hom padgegee,
en daar was nie meer plek vir hulle nie.
- Openbaring 20:11-
 

________________________


So sê die Here jou Verlosser
wat jou in die moederskoot gevorm het:
Ek is die Here, Ek het alles geskep,
Ek alleen het die hemel oopgespan,
Ek het die aarde gevorm; daar was niemand by nie.
Ek stel die toekomsvoorspellers aan die kaak,
Ek maak die waarsêers belaglik.
Ek weerlê dié geleerde mense,
Ek ontmasker hulle kennis as dwaasheid.
- Jesaja 44:24-25 (83-vertaling) -
 

________________________


Kyk, Ek is die HERE, die God van alle vlees;
sou enige ding vir My te wonderbaar wees?
- Jeremia 32:27 -

 

________________________


Die wêreld is nie soos 'n gebou wat voortbestaan
al is die boumeester afwesig nie.
As God sy hand van die wêreld wegneem
sal dit ophou met bestaan.
 - Augustinus Aurelius (354 – 430) -
 

________________________


Omdat God ons vergewe het
behoort ons onsself ook te vergewe.
- CS Lewis (1898 – 1963) -
 

________________________


As die hart tot harmonie geknee is
deur die stampe op ons pad,
ook tussen die klein dingetjies waarmee ons omgaan,
dan sal ons die rus en die vrede
in ons eie binnekamer vind.
Elders sal ons dit nooit vind nie.
- John van der Berg (1913-1974) -

 

________________________


Veertig jaar lank het U vir hulle gesorg,
hulle het niks kortgekom in die woestyn nie.
Hulle klere het nie verslyt nie,
hulle voete het nie geswel nie.
- Nehemia 9:21 -

 

________________________


Moenie op jou eie hoop steun nie,
maar steun op Christus,
die bron van jou hoop.
Charles H Spurgeon (1834-1892) -
 

________________________


Leer ons om te dien soos U van ons verwag;
om te gee en nie die koste te bereken nie;
om te veg en nie op die wonde ag te gee nie;
om te werk en nie na rus te soek nie
en nie te vra vir enige beloning nie
behalwe die wete dat ons u heilige wil doen.
- Ignatius van Layola (1491-1561)
 

________________________


Hou vas aan die lewe!
Hou vas aan die hoop!
Hou vas aan God!
En op 'n dag sal die lig weer begin skyn.
- IL de Villiers -

 

________________________


Hoe donker dit ook al is,
is ons nooit ver van die lig nie.
- Francois de Sales (1567 – 1622) -
 

________________________


Ek bestraf en tug elkeen wat Ek liefhet.
Laat dit dan vir julle erns wees en bekeer julle.
- Openbaring 3:19 -
 

________________________


Moenie in julle toewyding verslap nie,
bly altyd geesdriftig, dien die Here.
Verbly julle in die hoop; staan vas in verdrukking;
volhard in gebed.
- Romeine 12:11-12 -
 

________________________


Wie van die water gedrink het wat Ek hom sal gee,
sal in alle ewigheid nooit dors kry nie.
Nee, die water wat Ek hom sal gee,
sal in hom 'n fontein wees met water
wat opborrel en vir hom die ewige lewe gee.
- Johannes 4:14 -
 

________________________


Die koninkryk van God is tog nie 'n saak van kos en drank nie,
maar van geregtigheid en vrede en blydskap in die Heilige Gees.
- Romeine 14:17 (Direkte vertaling) -
 

________________________


Wees waaksaam en bid altyddeur
dat julle die krag kan ontvang
om deur al hierdie dinge wat gaan gebeur,
behoue deur te kom en om
voor die Seun van die mens te verskyn.
- Lukas 21:36 -

 

________________________


Ek is die HERE, Ek bring uitkoms vir julle.
Hoe is dit dan dat jy bang is vir 'n sterflike mens,
vir 'n mens wat so maklik vergaan soos gras?
- Jesaja 51:12 -
 

________________________


Wees in alle omstandighede dankbaar,
want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag.
- 1 Tessalonisense 5:18 -
 

________________________


Daar is geen beter troos nie
as die helder wete dat ons,
terwyl ons in ellende verkeer,
deur die God van liefde vasgehou word.
- Johannes Calvyn (1509 – 1564) -

 

________________________


Wat julle ook al doen,
doen dit van harte soos vir die Here
en nie vir mense nie,
omdat julle weet
dat julle van die Here as beloning sal kry
wat Hy belowe het.
- Kolossense 3:23-24 -

 

________________________


Jy kan nie struikel
as jy op jou knieë is nie.
- Charles H Spurgeon (1834-1892) -
 

________________________


Die gelowige word elke jaar jonger
omdat hy nader aan die ewigheid kom.
- Dr J H Gunning (1858-1940) -

 

________________________


Ons stem almal saam dat dit
reg en noodsaaklik is om te vergewe
- totdat ons dit self moet doen.
- C S Lewis (1898-1963)-

 

________________________


Besef julle nie dat julle liggaam
'n tempel van die Heilige Gees is nie?
Julle het die Heilige Gees, wat in julle woon,
van God ontvang,
en julle behoort nie aan julleself nie.
- 1 Korintiërs 6:19 -
 

________________________


Die dood wat eers gelyk het na 'n donker grot
is deur Christus omskep
tot 'n helder deurgang na die lig.
- Charles Haddon Spurgeon (1834-1892) -
 

________________________


Geliefdes, as ons gewete ons nie veroordeel nie,
het ons vrymoedigheid om na God te gaan;
en wat ons vra, kry ons van Hom
omdat ons sy gebooie gehoorsaam en doen wat Hy goedvind.
En dít is sy gebod: Ons moet in sy Seun, Jesus Christus, glo
en ons moet mekaar liefhê ooreenkomstig
die gebod wat Hy ons gegee het.
- 1 Johannes 3:21-23 -

 

________________________


Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css