Die Weg

Hieronder is 'n lys van die daaglikse Gedagtes vir die dag wat reeds geplaas is

Dit verskyn ook op die Tuisbladsy en 'n nuwe gedagte word elke weeksdag bygevoeg.

Plaas asb jou naam op ons verspreidingslys indien jy elke weeksdag Gedagte vir die dag as epos wil ontvang

Indien jy dit dan nie ontvang nie, maak asb seker dat jou SPAM-filters dit nie verwyder nie.

strepie


As God die gebede van alle mense sou verhoor,
dan het alle mense lankal ten gronde gegaan,
omdat hulle aanhoudend slegte dinge vir mekaar toegebid het.
Epikus van Samos (341 - 271 v.C)

________________________


As jou kennis met betrekking tot die Here Jesus Christus te kort skiet,
is jy uitgelewer aan die sienings van ongelowiges en dwaalleraars.

________________________


Laat die woord van waarheid elke handeling van jou voorafgaan
en beplan deeglik voor elke optrede.
Vertrou liewer op mense wat die Here dien;
mense wat jy weet na die wette van die Here luister;
mense wat dink soos jy dink en saam met jou sal huil as jy val.
(Die wysheid van Jesus Ben Sirag)

________________________


As jy jou godsdiens net beoefen om
aardse voordeel daaruit te verkry,
dan sal jy op die lang duur teleurgesteld moet omdraai.

________________________


Die mens streef daarna om onafhanklik te wees.
In die proses maak hy homself net meer afhanklik van hierdie w�reld,
-- totdat Jesus Christus hom die bevryding gee --

________________________


'n Volk wat hom aan die materialisme oorgee
word deur die wiele van die geskiedenis vergruis;
langsaam gee hy sy siel af en verrot met die tyd.
(Moritz Carri�re 1817 - 1895)

________________________


So s� die Here:
Die wyse man moet nie in sy wysheid roem nie,
die soldaat nie in sy krag nie,
die ryk man nie in sy rykdom nie.
Laat hom wat wil roem, daarin roem dat hy insig het en My ken.
Ek is die Here. Ek bewys liefde, reg en geregtigheid op die aarde,
want dit is wat Ek wil h�, s� die Here.
(Jeremia 9:23-24)

________________________


Teleurstelling wag op di�
wat hulle hoop en vertroue net op mense stel.

________________________


Die Voorsienigheid van God, soos dit in die Skrif geleer word,
is in te�stelling met enige denkbeeld van "geluk" of "toeval".
(Johannes Calvyn 1509 - 1564)

________________________


Waaraan jy jou hart hang en daarop vertrou,
d�t is eintlik jou god.
(Martin Luther, 1483 - 1546)

________________________


Daar is slegs een werklike vryheid.
Dit is di� Vryheid wat ons Here Jesus Christus vir ons bewerk het.

________________________


Mense wat geduldig is, wag tot die tyd ryp is;
later is hulle bly dat hulle gewag het.
Hulle hou hulle woorde terug tot op die regte oomblik;
later vertel baie ander mense watter goeie insig hulle het.
(Die Wysheid van Jesus ben Sirag)

________________________


Die geloof wat mense aan hulleself heg,
hang af van hulle geloof aan God.
(Christian Friedrich Wilhelm Jacobs 1764 -1847)

________________________


As dit by die verwesenliking van jou ideale kom
is jy dalk self jou grootste vyand.
Onsekerheid en skeptisisme kan verhinder
dat jy jou ideale in aktiwiteite omsit.

________________________


Geloof bring vir ons antwoorde op die vrae waarvoor die intellek geen oplossings het nie.
(Leo Tolstoy)

________________________


Emosionele vooropstellings, halwe waarhede en gebrekkige kennis
het die norm geword waarmee die inwoners van hierdie w�reld
besluite neem en oordele vel.

________________________


�n Mens kan die Heilige Skrif nie soos 'n tydskrif lees nie.
Dit kan met `n goudmyn vergelyk word:
'n Mens moet moeisaam deur sy skagte na benede gaan om die goud-are te vind.
(Adolf Schlatter 1852-1938)

________________________


`n Vrolike mens is 'n gesonde mens,
`n neerslagtige mens raak uitgeput.
(Spreuke 17:22)

________________________


Die mens se aardse bestaan is 'n reis na die kennis van God,
en die resultaat van harde werk en morele groei.
(Clemens van Alexandri�, 190 nC)

________________________


Vrede is deel van die innerlike mens;
dit kan nie van buite afgedwing of gekeer word nie.
Selfs martelare het lofliedere gesing toe hulle op die brandstapel gesterf het.

________________________


Dit kom nie daarop aan wat ons van die lewe verwag nie,
maar eerder, wat die lewe van ons verwag.
(Viktor E Frankl)

________________________


Teenoor die Here geld
geen menslike wysheid,
insig of besluit nie.
(Spreuke 21:30)

________________________


Wees nie bevrees nie, o aarde,
juig en wees bly,
want die HERE doen groot dinge!
(Jo�l 2:21)

________________________


"Ja, maar almal doen dit!",
staan in skrille kontras met die Woord van die God:
"Jy mag nie agter die meerderheid aandoen wat verkeerd is nie."
(Eksodus 23:2)

________________________


Jy kan soveel van jou stoflike vermo�ns weggee soos jy wil,
maar dit is eers wanneer jy jouself gee
dat dit �n verskil maak.

________________________


Kyk, Hy kom met die wolke,
en al die mense sal Hom sien,
ook hulle wat Hom deurboor het;
en al die volke van die aarde sal oor Hom in selfverwyt weeklaag.
Ja, dit is seker!
(Openbaring 1:7)

________________________


Wie die Paasboodskap gehoor het en ter harte neem,
kan nie meer met �n treurige gesig rondloop en �n bestaan voer
soos iemand wat geen hoop meer het nie.
(n.a.v. Karl Barth, 1886-1968)

________________________


'n Ware vriend ken jou swakpunte,
maar wys jou op jou sterkpunte;
ken jou vrese,
maar versterk jou geloof;
erken jou onvermo�,
maar beklemtoom jou vermo�.
(William A Ward)

________________________


Dit is makliker om 'n daad as jou geloof te verkondig,
as om jou geloof in 'n daad om te sit.

________________________


Treur oor die afvalliges en ongelowiges,
want die ewige duisternis wag op hulle.
Juig oor die afvalligheid en ongelowigheid,
want 'n profesie gaan in vervulling!

________________________


Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css