Die Weg

Hieronder is 'n lys van die daaglikse Gedagtes vir die dag wat reeds geplaas is

Dit verskyn ook op die Tuisbladsy en 'n nuwe gedagte word elke weeksdag bygevoeg.

Plaas asb jou naam op ons verspreidingslys indien jy elke weeksdag Gedagte vir die dag as epos wil ontvang

Indien jy dit dan nie ontvang nie, maak asb seker dat jou SPAM-filters dit nie verwyder nie.

strepie


Jy het jou vermoei met die menigte van jou planne;
laat hulle tog optree en jou red �
die wat die hemel indeel,
die sterrekykers wat elke maand laat weet wat oor jou sal kom.
Jesaja 47:13

________________________


Dink daaraan,
voordat jy die Beloofde Land kan binnegaan,
moet jy eers die Rooisee en die woestyn deurkruis.
Don Bosco, (1815 -1888)

________________________


As jy vandag moet ophou om te doen
alles wat nie tot eer van die Here is nie.
Hoe besig gaan jy wees?

________________________


Wat is jou doel in die lewe?
Waarheen is jy oppad?
As jy nie weet waarheen jy gaan nie,
maak dit nie saak waar jy nou is nie.

________________________


Jou geloof en jou ingesteldheid bepaal
of jy 'n slagoffer van jou omstandighede wil wees.

________________________


Baie mense jaag hulle hele lewe daarna
om iemand te wees
wat hulle nooit kan wees nie.

________________________


Toe het ek �n stem uit die hemel hoor s�:
"Skryf op! Gese�nd is di� wat van nou af in die Here sterwe."
"Ja," s� die Gees,
"hulle sal rus van hulle arbeid,
want alles wat hulle gedoen het, volg hulle."
Openbaring 14:13

________________________


Die dwaas geniet dit om hom skandalig te gedra,
maar die mens met insig geniet die wysheid.
Spreuke 10:23

________________________


Gelukkig is die mens
wat die gawe ontvang het
om te kan onderskei
tussen die aardse en die ewige.

________________________


Waarskynlikheid en waarheid
is twee verskillende terme
met verskillende betekenisse.

________________________


Die Bybel bly nog steeds die interessantste boek om te lees,
dit is, as jy hom verstaan.
Jy kan hom alleen verstaan
as jy hom lees.

________________________


Selfsug is 'n geestelike tronk waarin ek vereensaam
en nooit my skeppingsdoel bereik nie.
Dit is 'n monster wat nooit versadig raak nie,
ongeag hoeveel jy hom gee om te eet.
Bennie Mostert in Woordkrag

________________________


.... wees standvastig,onwankelbaar,
altyd oorvloedig in die werk van die Here,
omdat julle weet
dat julle inspanning in diens van die Here
nie tevergeefs is nie.
1 Korinti�rs 15:58

________________________


Eer die Here vir wie Hy is,
nie vir byvoordele nie.
Bennie Mostert - Woordkrag

________________________


Onvergewensgesindheid is 'n tronksel
waarin jy jouself toesluit -
en die sleutel is in j�� sak!

________________________


Om jouself 'n Christen te noem
maar dit nie in jou handel en wandel
uitleef nie,
is soos om 'n son te wees wat nooit skyn nie.

________________________


Die w�reld sou 'n beter plek gewees het
as almal sou leef volgens die beginsel van:
wat vir my geld
geld ook vir enigiemand anders.

________________________


Daar is twee groepe sprekers:
di� wat altyd die waarheid praat
en di� wat net s� wat ander graag wil hoor.
Net so is daar twee groepe hoorders:
di� wat altyd die waarheid wil hoor
en di� wat net luister na wat hulle graag wil hoor.
Die eerste groep in beide gevalle is altyd die minste.
Selfs Jeremia het dit ondervind
(Lees gerus Jeremia 42 - 43)

________________________


In plaas daarvan om Jesus Christus
as hulle enigste troos te erken
wend mense hulle tot
astrologie, waars�ery en ander verdigsels
om van hulle vrese, swakhede en onkunde te ontsnap.

________________________


Dit moenie vir ons daarop aankom
wat ons van die lewe verwag nie,
maar eerder
wat die lewe van ons verwag.

________________________


'n Verkeerde woord
kan deur 'n verkeerde oor
as waarheid aanvaar word.

________________________


Dit is eers wanneer jy
dieselfde pyn, verdriet of swaarkry ervaar het,
dat jy werklik kan begryp hoe iemand anders
in soortgelyke omstandighede voel.

________________________


Om die Here te dien, is om te haat wat verkeerd is.
Daarom haat ek hoogmoed en hovaardigheid,
�n verkeerde lewe en slinkse woorde.
Spreuke 8:13 NAV

________________________


Wie op die akker van sy sondige natuur saai,
sal van die sondige natuur dood en verderf oes.
Maar wie op die akker van die Gees saai,
sal van die Gees die ewige lewe oes.
Galasi�rs 6:8 NAV

________________________


God is die dou waarop die siel altyd smagtend wag.
Soos somerblomme in die son wag op die koele nag.
In stilte, rus en vrede.
Onsigbaar kom die dou-
As daar vrede en rus in jou hart is,
dan kom God ook gou!
W.E.G. Louw

________________________


Dit is beter om vermaan te word
deur iemand wat wysheid het,
as om besing te word deur �n dwaas.
Prediker 7:5

________________________


Waar arrogansie die botoon voer
ontbreek wysheid.
Bias van Priene, (590 v. Chr. - 530 v. Chr.)

________________________


So s� die Here:
Daar rus �n vloek op die mens wat sy vertroue in mense stel,
wat sy krag soek by sterflike mense en van My af wegdraai;
hy is soos �n kaal bossie in dro� w�reld wat nooit water kry nie;
�n bossie wat in �n klipwoestyn staan,
in �n brak w�reld waar niemand woon nie.

Dit gaan goed met die mens wat sy vertroue in die Here stel,
die mens vir wie die Here �n veilige vesting is;
so iemand is soos �n boom wat by water geplant is
en sy wortels na die stroom toe uitstoot,
nie die hitte voel as dit kom nie en altyd groen blare het;
�n dro� jaar raak hom nie en hy hou nie op om vrugte te dra nie.
Jeremia 17:5-8

________________________


As jy glo jy�s oorwin � is jy;
As jy glo jy durf nie � sal jy nie;
As jy wil wen maar glo jy kan nie,
Is dit �n gegewe, jy gaan nie

As jy glo jy gaan verloor � is jy verlore,
Want in hierdie w�reld vind ons,
Sukses begin by �n mens se wil.
Dis jou ingesteldheid wat jou bind.

Die lewenstryd gaan nie altyd na
Die sterkste of vinnigste man.
Vroe�r of later is die een wat wen,
Hy wat glo hy kan.
Norman Vincent Peale

________________________


As jy glo jy�s oorwin � is jy;
As jy glo jy durf nie � sal jy nie;
As jy wil wen maar glo jy kan nie,
Is dit �n gegewe, jy gaan nie

As jy glo jy gaan verloor � is jy verlore,
Want in hierdie w�reld vind ons,
Sukses begin by �n mens se wil.
Dis jou ingesteldheid wat jou bind.

Die lewenstryd gaan nie altyd na
Die sterkste of vinnigste man.
Vroe�r of later is die een wat wen,
Hy wat glo hy kan.
Norman Vincent Peale

________________________


Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css