Die Weg

Hieronder is 'n lys van die daaglikse Gedagtes vir die dag wat reeds geplaas is

Dit verskyn ook op die Tuisbladsy en 'n nuwe gedagte word elke weeksdag bygevoeg.

Plaas asb jou naam op ons verspreidingslys indien jy elke weeksdag Gedagte vir die dag as epos wil ontvang

Indien jy dit dan nie ontvang nie, maak asb seker dat jou SPAM-filters dit nie verwyder nie.

strepie


Nederigheid en vertroue
is die ideale voedingsbron
vir geluk.
Wolfgang L�rzer

________________________


Wat is lewensnoodsaaklik?
Lewensnoodsaaklik is di� dinge waarvan ons innerlik lewe.
Dit is di� dinge, wat vir ons by ons sterwensuur belangrik sal wees.
Sebastian Faber, 17de eeu

________________________


Realiteit is nie iets wat werklik gebeur nie.
Realiteit is hoe ons die werklikheid ervaar.

________________________


Om deur die Gees gelei te word beteken dikwels
dat ons NIE die w�reld se standaard van sukses
as maatstaf moet gebruik nie.
Os Hillman, Market Place Leaders Ministry

________________________


Hoeveel is die Here Jesus Christus en sy koninkryk vir jou werd?
As 'n mens Hom na waarde skat,
sal alle ander dinge vir jou van minder waarde wees.
Ds Cornel Nagel, Messina

________________________


Demokrasie is 'n menslike instelling
wat deur Satan gemanipuleer kan word.

________________________


Ons fokus op die onsekerheid van die toekoms veroorsaak dat
ons die geluk en vrede wat ons vandag kon ondervind, verloor.

________________________


�n Mens kan nie vrede in jouself kry
as jy nie vrede met jou medemens het nie.

________________________


God plaas geen beproewing op ons
sonder om ons ook die krag te gee
om dit te verduur nie.
Edith Stein, (1891 - 1942), Duitse Jodin en Filosoof wat in Auschwitz omgekom het

________________________


As jy wil vasstel wie jy werklik is
kyk dan waarheen jou gedagtes dwaal
as jy dit vry laat loop.
Friedrich Rittelmeyer, (1872 - 1938), Duitse Teoloog

________________________


Omdat julle aan die boodskap van my volharding in lyding vasgehou het,
sal Ek julle ook vashou in die tyd van beproewing
wat oor die hele w�reld gaan kom
om die bewoners van die aarde op die proef te stel.
Openbaring 3:10

________________________


Hoeveel beter is dit om wysheid te verkry as goud,
en verkiesliker om insig te verwerf as silwer.
Spreuke 6:6

________________________


Hoe kan jy agting h� vir God
as jy nie agting het vir Sy skepping
en jou medemens nie?

________________________


Waarom jou moeg dink aan wat moontlik volgende jaar kan gebeur?
Waarom jou kwel oor m�re as vandag nog aan die gang is?
Leef een dag op �n slag.
Hentie Kr�ger

________________________


Die mens het die agting vir homself reeds lankal verloor.
(Stefan Wittlin, Switserse dierkundige)

________________________


Uitwe� is met goeie voornemens geplavei.
Erhard Horst Bellermann

________________________


En omdat julle glo,
word ook julle deur die krag van God veilig bewaar vir die saligheid
wat reeds gereed is om aan die einde van die tyd geopenbaar te word.
Verheug julle hieroor,
selfs al is dit nodig dat julle �n kort tydjie bedroef gemaak word deur allerhande beproewings
sodat die egtheid van julle geloof getoets kan word.
Julle geloof is baie kosbaarder as goud, goud wat vergaan.
Selfs die suiwerheid van goud word met vuur getoets,
en die egtheid van julle geloof moet ook getoets word,
sodat dit lof en heerlikheid en eer waardig mag wees
by die wederkoms van Jesus Christus.
1 Petrus 1:5-7

________________________


Alles wat ek gesien het,
het my geleer om die Skepper te vertrou vir
alles wat ek nie gesien het nie.
(Ralph W Emerson, 1803 - 1882)

________________________


Elke persoon het 'n unieke verhouding met die Here Jesus.Christus.
Wanneer Hy j�� oproep vir diens
mag en moet jy jouself nie met 'n ander vergelyk nie.
Sien Johannes 21:21-22

________________________


Maar al is my lewe vir my kosbaar,
reken ek dit van geen belang nie
as ek maar net my lewenstaak kan voltooi
en die dienswerk wat ek van die Here Jesus gekry het, kan klaar maak.
Handelinge 20:24

________________________


Die lewe hou nie in hoe gelukkig j� is nie,
Maar hoe gelukkig �nder is vanwe� jou.
(Anoniem)

________________________


Sonder God is daar geen vryheid nie.

________________________


Glo jy dat jy in Christus is, en Christus in jou?
Dra jy die vrugte van di� geloof?
Want let op wat s� Johannes 15 vers 1:
"Ek is die ware wingerdstok en my Vader is die boer.
Elke loot aan My wat nie vrugte dra nie, sny Hy af;
maar elkeen wat vrugte dra, snoei Hy reg,
sodat dit nog meer vrugte kan dra."

________________________


Het jy vandag 'n verleentheid of probleem op die lyf geloop
sodat jy voel: "berge val op my, heuwels bedek my!"
Vra jouself dan af: gaan dit my lewe m�re be�nvloed?
of volgende week?
of volgende maand?
of volgende jaar?
of oor 5-jaar van nou af?
Indien enige antwoord "nee" is,
dan is dit nie die moeite werd om jou daaroor te bekommer nie.

________________________


Vertroeteling van die eie ego
het al belowende organisasies
en selfs regerings ten gronde gerig.

________________________


Ons moet nie besorg wees oor die regeerders van hierdie w�reld nie.
Daar kom 'n dag wat hulle ook rekenskap sal moet gee van hulle dade.
Ons moet net ons o� vestig op die Here Jesus Christus en leef uit ons geloof.
Vlees en bloed is verganklik.
Maar ons gees is onverganklik in Jesus Christus.

________________________


Ons glo immers dat Jesus gesterwe maar ook opgestaan het.
Net so glo ons ook dat God saam met Jesus
die ontslapenes wat in Hom geglo het,
na Hom toe sal neem.
1 Tes 4:14

________________________


So het die Here die Almagtige ges�:
Laat reg geskied aan almal,
bewys liefde en barmhartigheid aan mekaar;
moenie die weduwee en die weeskind,
die vreemdeling en die arme verdruk nie;
moenie bose planne teen mekaar bedink nie.
Sagaria 7: 9-10

________________________


Filippense 2:12 -18 wys ons daarop dat
wanneer ons ons aandag vestig op God se wil met ons lewe,
dan kan Hy ons wil en denke verander
na wat regtig saak maak in die lewe,
dit is, volgens Sy wil.
Hy bewerk sowel die wil as die uitvoering daarvan.

________________________


Moet ek my kwel oor onreg en bedrog
van mense wat met hulle rykdom spog?
Waarop is hul op rykdom so gesteld?
Wie kan hom loskoop van die dood met geld?
Psalm 49:2 Beryming 2001

________________________


Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css