Die Weg

Hieronder is 'n lys van die daaglikse Gedagtes vir die dag wat reeds geplaas is

Dit verskyn ook op die Tuisbladsy en 'n nuwe gedagte word elke weeksdag bygevoeg.

Plaas asb jou naam op ons verspreidingslys indien jy elke weeksdag Gedagte vir die dag as epos wil ontvang

Indien jy dit dan nie ontvang nie, maak asb seker dat jou SPAM-filters dit nie verwyder nie.

strepie


Hoeveel beter is dit om wysheid te verkry as goud,
en verkiesliker om insig te verwerf as silwer.
Spreuke 6:6

________________________


Hoe kan jy agting h� vir God
as jy nie agting het vir Sy skepping
en jou medemens nie?

________________________


Waarom jou moeg dink aan wat moontlik volgende jaar kan gebeur?
Waarom jou kwel oor m�re as vandag nog aan die gang is?
Leef een dag op �n slag.
Hentie Kr�ger

________________________


Die mens het die agting vir homself reeds lankal verloor.
(Stefan Wittlin, Switserse dierkundige)

________________________


Uitwe� is met goeie voornemens geplavei.
Erhard Horst Bellermann

________________________


En omdat julle glo,
word ook julle deur die krag van God veilig bewaar vir die saligheid
wat reeds gereed is om aan die einde van die tyd geopenbaar te word.
Verheug julle hieroor,
selfs al is dit nodig dat julle �n kort tydjie bedroef gemaak word deur allerhande beproewings
sodat die egtheid van julle geloof getoets kan word.
Julle geloof is baie kosbaarder as goud, goud wat vergaan.
Selfs die suiwerheid van goud word met vuur getoets,
en die egtheid van julle geloof moet ook getoets word,
sodat dit lof en heerlikheid en eer waardig mag wees
by die wederkoms van Jesus Christus.
1 Petrus 1:5-7

________________________


Alles wat ek gesien het,
het my geleer om die Skepper te vertrou vir
alles wat ek nie gesien het nie.
(Ralph W Emerson, 1803 - 1882)

________________________


Elke persoon het 'n unieke verhouding met die Here Jesus.Christus.
Wanneer Hy j�� oproep vir diens
mag en moet jy jouself nie met 'n ander vergelyk nie.
Sien Johannes 21:21-22

________________________


Maar al is my lewe vir my kosbaar,
reken ek dit van geen belang nie
as ek maar net my lewenstaak kan voltooi
en die dienswerk wat ek van die Here Jesus gekry het, kan klaar maak.
Handelinge 20:24

________________________


Die lewe hou nie in hoe gelukkig j� is nie,
Maar hoe gelukkig �nder is vanwe� jou.
(Anoniem)

________________________


Sonder God is daar geen vryheid nie.

________________________


Glo jy dat jy in Christus is, en Christus in jou?
Dra jy die vrugte van di� geloof?
Want let op wat s� Johannes 15 vers 1:
"Ek is die ware wingerdstok en my Vader is die boer.
Elke loot aan My wat nie vrugte dra nie, sny Hy af;
maar elkeen wat vrugte dra, snoei Hy reg,
sodat dit nog meer vrugte kan dra."

________________________


Het jy vandag 'n verleentheid of probleem op die lyf geloop
sodat jy voel: "berge val op my, heuwels bedek my!"
Vra jouself dan af: gaan dit my lewe m�re be�nvloed?
of volgende week?
of volgende maand?
of volgende jaar?
of oor 5-jaar van nou af?
Indien enige antwoord "nee" is,
dan is dit nie die moeite werd om jou daaroor te bekommer nie.

________________________


Vertroeteling van die eie ego
het al belowende organisasies
en selfs regerings ten gronde gerig.

________________________


Ons moet nie besorg wees oor die regeerders van hierdie w�reld nie.
Daar kom 'n dag wat hulle ook rekenskap sal moet gee van hulle dade.
Ons moet net ons o� vestig op die Here Jesus Christus en leef uit ons geloof.
Vlees en bloed is verganklik.
Maar ons gees is onverganklik in Jesus Christus.

________________________


Ons glo immers dat Jesus gesterwe maar ook opgestaan het.
Net so glo ons ook dat God saam met Jesus
die ontslapenes wat in Hom geglo het,
na Hom toe sal neem.
1 Tes 4:14

________________________


So het die Here die Almagtige ges�:
Laat reg geskied aan almal,
bewys liefde en barmhartigheid aan mekaar;
moenie die weduwee en die weeskind,
die vreemdeling en die arme verdruk nie;
moenie bose planne teen mekaar bedink nie.
Sagaria 7: 9-10

________________________


Filippense 2:12 -18 wys ons daarop dat
wanneer ons ons aandag vestig op God se wil met ons lewe,
dan kan Hy ons wil en denke verander
na wat regtig saak maak in die lewe,
dit is, volgens Sy wil.
Hy bewerk sowel die wil as die uitvoering daarvan.

________________________


Moet ek my kwel oor onreg en bedrog
van mense wat met hulle rykdom spog?
Waarop is hul op rykdom so gesteld?
Wie kan hom loskoop van die dood met geld?
Psalm 49:2 Beryming 2001

________________________


Om te glo is 'n gawe van die Heilige Gees.
Die Here skenk dit aan almal
wat Hy as Sy kinders geroep het uit alle volke, tale en nasies.
Dit kan nie gekoop word nie
en dit kan nie afgepers word nie.

________________________


Hoe kan julle ook in My glo terwyl julle gesteld is
op die eer wat julle van mekaar ontvang
en nie die eer soek wat van die enigste God af kom nie?
Johannes 5:44

________________________


Die volk wat in donkerte geleef het, het �n groot lig gesien,
oor di� wat in die donker land was, het �n lig geskyn.
Jesaja 9:2
....................................................................
In die begin was die Woord daar,
en die Woord was by God,
en die Woord was self God.
Hy was reeds in die begin by God.
Alles het deur Hom tot stand gekom:
ja, nie �n enkele ding wat bestaan, het sonder Hom tot stand gekom nie.
In Hom was daar lewe, en di� lewe was die lig vir die mense.
Die lig skyn in die duisternis, die duisternis kon dit nie uitdoof nie.
.......
Die ware lig wat elke mens verlig, was aan kom na die w�reld toe.
Hy w�s in die w�reld�die w�reld het deur Hom tot stand gekom�
en tog het die w�reld Hom nie erken nie.
Hy het na sy eiendom toe gekom,
en tog het sy eie mense Hom nie aangeneem nie.
Maar aan almal wat Hom aangeneem het,
di� wat in Hom glo,
het Hy die reg gegee om kinders van God te word.
Johannes 1

________________________


Ons verwag te veel van Kersfees.
Ons probeer om alles in Kersfees in te stop
wat ons aan vriendelikheid, hulpvaardigheid en
menslikheid gedurende die hele jaar skuldig gebly het.
Annoniem

________________________


In die mate waarin die Here jou God
jou met voorspoed gese�n het,
moet jy �n vrywillige offer vir Hom bring.
Deu 16:10

________________________


Kennis kan uit boeke verkry word.
Ware insigheid en wysheid is egter
'n gawe van die Gees.

________________________


As jy aan God �n gelofte gedoen het,
moet jy nie versuim om dit te betaal nie.
Hy hou nie van ligsinnige mense nie.
Wat jy beloof het, moet jy betaal.
Prediker 5:4 NAV

________________________


Verheug jou in jou sukses,
maar moenie daarop roem nie,
want dit is slegs van korte duur.
Tereg s� 1 Kol 10:12 die volgende:
Daarom, wie meen dat hy staan,
moet oppas dat hy nie val nie.

________________________


God het sy verordeninge nie van 'n vervaldatum voorsien nie,
want 'n ewige waarheid bly immer 'n ewige waarheid,
nieteenstaande hoe die tye verander.
(Gudrun Zydek - Duitse outeur)

________________________


Mens, die Here het jou bekend gemaak wat goed is:
Hy vra van jou dat jy reg sal laat geskied,
dat jy liefde en trou sal bewys,
dat jy bedagsaam sal lewe voor jou God.
Om die Here te dien, dit is wysheid.
Miga 6:8

________________________


Die Gees van God gee lewe,
en bewerk in ons die n�we lewe.
Wanneer ons sterf
het die dood nou nie meer die laaste woord nie.
Deur die Gees weet ons
dat ons aan God die Vader behoort
en mag ons Hom ook "Abba" noem.
Romeine 8:1-17

________________________


Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css