Die Weg

Hieronder is 'n lys van die daaglikse Gedagtes vir die dag wat reeds geplaas is

Dit verskyn ook op die Tuisbladsy en 'n nuwe gedagte word elke weeksdag bygevoeg.

Plaas asb jou naam op ons verspreidingslys indien jy elke weeksdag Gedagte vir die dag as epos wil ontvang

Indien jy dit dan nie ontvang nie, maak asb seker dat jou SPAM-filters dit nie verwyder nie.

strepie


Onvergewensgesindheid is 'n tronksel
waarin jy jouself toesluit -
en die sleutel is in j�� sak!

________________________


Om jouself 'n Christen te noem
maar dit nie in jou handel en wandel
uitleef nie,
is soos om 'n son te wees wat nooit skyn nie.

________________________


Die w�reld sou 'n beter plek gewees het
as almal sou leef volgens die beginsel van:
wat vir my geld
geld ook vir enigiemand anders.

________________________


Daar is twee groepe sprekers:
di� wat altyd die waarheid praat
en di� wat net s� wat ander graag wil hoor.
Net so is daar twee groepe hoorders:
di� wat altyd die waarheid wil hoor
en di� wat net luister na wat hulle graag wil hoor.
Die eerste groep in beide gevalle is altyd die minste.
Selfs Jeremia het dit ondervind
(Lees gerus Jeremia 42 - 43)

________________________


In plaas daarvan om Jesus Christus
as hulle enigste troos te erken
wend mense hulle tot
astrologie, waars�ery en ander verdigsels
om van hulle vrese, swakhede en onkunde te ontsnap.

________________________


Dit moenie vir ons daarop aankom
wat ons van die lewe verwag nie,
maar eerder
wat die lewe van ons verwag.

________________________


'n Verkeerde woord
kan deur 'n verkeerde oor
as waarheid aanvaar word.

________________________


Dit is eers wanneer jy
dieselfde pyn, verdriet of swaarkry ervaar het,
dat jy werklik kan begryp hoe iemand anders
in soortgelyke omstandighede voel.

________________________


Om die Here te dien, is om te haat wat verkeerd is.
Daarom haat ek hoogmoed en hovaardigheid,
�n verkeerde lewe en slinkse woorde.
Spreuke 8:13 NAV

________________________


Wie op die akker van sy sondige natuur saai,
sal van die sondige natuur dood en verderf oes.
Maar wie op die akker van die Gees saai,
sal van die Gees die ewige lewe oes.
Galasi�rs 6:8 NAV

________________________


God is die dou waarop die siel altyd smagtend wag.
Soos somerblomme in die son wag op die koele nag.
In stilte, rus en vrede.
Onsigbaar kom die dou-
As daar vrede en rus in jou hart is,
dan kom God ook gou!
W.E.G. Louw

________________________


Dit is beter om vermaan te word
deur iemand wat wysheid het,
as om besing te word deur �n dwaas.
Prediker 7:5

________________________


Waar arrogansie die botoon voer
ontbreek wysheid.
Bias van Priene, (590 v. Chr. - 530 v. Chr.)

________________________


So s� die Here:
Daar rus �n vloek op die mens wat sy vertroue in mense stel,
wat sy krag soek by sterflike mense en van My af wegdraai;
hy is soos �n kaal bossie in dro� w�reld wat nooit water kry nie;
�n bossie wat in �n klipwoestyn staan,
in �n brak w�reld waar niemand woon nie.

Dit gaan goed met die mens wat sy vertroue in die Here stel,
die mens vir wie die Here �n veilige vesting is;
so iemand is soos �n boom wat by water geplant is
en sy wortels na die stroom toe uitstoot,
nie die hitte voel as dit kom nie en altyd groen blare het;
�n dro� jaar raak hom nie en hy hou nie op om vrugte te dra nie.
Jeremia 17:5-8

________________________


As jy glo jy�s oorwin � is jy;
As jy glo jy durf nie � sal jy nie;
As jy wil wen maar glo jy kan nie,
Is dit �n gegewe, jy gaan nie

As jy glo jy gaan verloor � is jy verlore,
Want in hierdie w�reld vind ons,
Sukses begin by �n mens se wil.
Dis jou ingesteldheid wat jou bind.

Die lewenstryd gaan nie altyd na
Die sterkste of vinnigste man.
Vroe�r of later is die een wat wen,
Hy wat glo hy kan.
Norman Vincent Peale

________________________


As jy glo jy�s oorwin � is jy;
As jy glo jy durf nie � sal jy nie;
As jy wil wen maar glo jy kan nie,
Is dit �n gegewe, jy gaan nie

As jy glo jy gaan verloor � is jy verlore,
Want in hierdie w�reld vind ons,
Sukses begin by �n mens se wil.
Dis jou ingesteldheid wat jou bind.

Die lewenstryd gaan nie altyd na
Die sterkste of vinnigste man.
Vroe�r of later is die een wat wen,
Hy wat glo hy kan.
Norman Vincent Peale

________________________


'n Mens beplan sy pad,
maar die Here bepaal
hoe hy loop.
Spreuke 16:9 (NAV)

________________________


Mens, die Here het jou bekend gemaak wat goed is:
Hy vra van jou dat jy reg sal laat geskied,
dat jy liefde en trou sal bewys,
dat jy bedagsaam sal lewe voor jou God.
Miga 6:8

________________________


So s� die Here:
Die wyse man moet nie in sy wysheid roem nie,
die soldaat nie in sy krag nie,
die ryk man nie in sy rykdom nie.
Laat hom wat wil roem,
daarin roem dat hy insig het en My ken.
Jeremia 9:23-24

________________________


Blydskap saam met liefde en nederigheid
is geestelike wapens
wat die duiwel gefrustreerd en magteloos laat.
Bennie Mostert

________________________


Luister na raad,
aanvaar wat jou geleer word,
sodat jy uiteindelik wysheid kan h�.
Spreuke 19:20

________________________


Moenie kritiek ernstig opneem nie.
As dit onwaar is, ignoreer dit;
as dit onregverdig is, moenie ergerlik raak nie,
as dit onkunde weerspie�l, glimlag net;
as dit geldig is, dan is dit nie kritiek nie,
leer daaruit.
Anoniem

________________________


Gese�nd is di� wat kan gee
sonder om dit te onthou,
en kan ontvang
sonder om dit te vergeet.
Prinses Elizabeth Bibesco (1897 � 1945)

________________________


Om volwasse te wees
is om te wil hoor
wat jy nie wil hoor nie.

________________________


Laat elkeen sy eie doen en late ondersoek:
as dit goed is, kan hy daarop trots wees
sonder om dit met di� van �n ander te vergelyk.
Galasi�rs 6:4

________________________


Egte en suiwer godsdiens voor God die Vader
is om weeskinders en weduwees
in hulle moeilike omstandighede by te staan
en om jou skoon te hou van die besmetting van die w�reld.
Jakobus 1:27

________________________


Die lewe is 'n opwindende ondervinding,
en op sy opwindendste
as 'n mens vir ander lewe.
Helen Keller

________________________


Waar geld 'n afgod is,
is dit sonde om arm te wees.
William Springfellow

________________________


Hoe baie keer bid ons nie:
"Here, U weet wat is die beste vir ons,
lei U ons op die pad vorentoe".
En wanneer Hy dit doen, dan dink ons:
a) Nee, dit kan sekerlik nie wees nie..... �f
b) Nee, dis nie wat ek in gedagte gehad het nie...�f
c) So, gaan ek nie ryk word nie ....
- daar moet 'n ander uitweg wees.

________________________


In die donker van die nag kan 'n mens nie goed sien nie,
daarom hoor 'n mens beter.
Soms bring God ook vir ons donkerheid in hierdie w�reld,
sodat ons na Hom kan luister.

________________________


Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css