Die Weg

Hieronder is 'n lys van die daaglikse Gedagtes vir die dag wat reeds geplaas is

Dit verskyn ook op die Tuisbladsy en 'n nuwe gedagte word elke weeksdag bygevoeg.

Plaas asb jou naam op ons verspreidingslys indien jy elke weeksdag Gedagte vir die dag as epos wil ontvang

Indien jy dit dan nie ontvang nie, maak asb seker dat jou SPAM-filters dit nie verwyder nie.

strepie


Die aktiwiteite van die menslike verstand
is eerder daarop gerig om die waarheid te verberg
as om dit aan die lig te bring.
Leo Tolstoy

________________________


As jy jou kinders kan leer om God te vertrou
is dit meer werd as enige erflating.
Bennie Mostert

________________________


Teenoor die Here geld
geen menslike wysheid,
insig of besluit nie.
(Spreuke 21:30)

________________________


Daar is twee soorte Christene:
Die navolgers van Jesus
en dan die goedkoper weergawe:
die bewonderaars van Jesus.
Søren Aabye Kierkegaard, (1813 - 1855)

________________________


Wanneer ek die Bybel lees vind ek daarin
'n gans ander Christendom, godsdiens en lewe
as wat die hedendaagse mens voer.
Johann von Saalhausen, (1444 - 1518)

________________________


Dít waaraan jy jou hart hang en jou op verlaat,
dit is eintlik jou god.
Martin Luther, (1483 - 1546)
 

________________________


Die edelste in die lewe
is om getrou aan jouself te wees.
Elzéar-Alexandre Taschereau, (1820 - 1898)

________________________


Poog eers om te verstaan
en dan om verstaan te word.
(Stephen R Covey)

________________________


Die grootste bydrae tot 'n volk se welsyn
geskied gewoonlik deur die minderheid.

Ernest Rénan, (1823 - 1892)

________________________


God is vir ons ‘n toevlug en ‘n beskerming;
Hy was nog altyd bereid om te help in nood.
Daarom is ons nie bang nie, al gee die aarde pad,
al skuif die berge tot in die dieptes van die see,
al druis en skuim die waters van die see,
al skud die berge deur sy onstuimigheid.

Psalm 46: 2 -4

________________________


Toekomsvisie:
Wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor het nie,
en wat in die hart van ‘n mens nie opgekom het nie,
dit het God gereed gemaak vir dié wat Hom liefhet.
1 Korintiërs 2:9 
 

________________________


'n Saadjie is slegs 'n belofte van 'n boom,
totdat dit ontkiem.
Myles Monroe

________________________


Dit is eers wanneer jy
die werklike sin van die lewe ontdek het
dat jy in vrede met jou naaste kan lewe.
(Die Weg)

________________________


'n Wyse man jaag wysheid na,
'n dwaas dink dat hy dit reeds gevind het.
Oud-Persiese spreekwoord

________________________


Op �n vriend wat jou seermaak, kan jy reken;
iemand wat jou haat, is oordadig met sy soene.
Spreuke 27:6

________________________


'n Geduldige mens is baie verstandig;
een wat kort van draad is,
stel sy dwaasheid ten toon.
Spreuke 14:29

________________________


Jy kan nie aanhou om haatgevoelens
teenoor iemand te koester indien
jy voortdurend vir die persoon bid nie.

________________________


Leed is die skool van die lewe.
Gelukkig is hy wat hierdie skool kan deurstaan.
Peter Amendt

________________________


"Harde werk bring beloning;
om net te praat, bring gebrek"
(Spreuke 14:23

________________________


Die mens probeer om God se gebooie:
"Jy moet die Here jou God liefh� met jou hele hart...
en jou naaste soos jouself"
te vervang met iets wat "menseregte" genoem word.

________________________


'n Mens kan nie iemand anders beter oortuig
as met sy eie lewe nie.
Marie Freifrau von Ebner-Eschenbach, (1830 - 1916)

________________________


....... want ons weet: swaarkry kweek volharding,
en volharding kweek egtheid van geloof,
en egtheid van geloof kweek hoop;
en di� hoop beskaam nie........
Romeine 5:3-5

________________________


As een van julle wysheid kortkom, moet hy dit van God bid,
en Hy sal dit aan hom gee,
want God gee aan almal sonder voorbehoud en sonder verwyt.
Jakobus 1:5

________________________


Van die skepping van die w�reld af
kan �n mens uit die werke van God duidelik aflei
dat sy krag ewigdurend is en dat Hy waarlik God is,
hoewel dit dinge is wat �n mens nie met die oog kan sien nie.
Romeine 1:20

________________________


Maak seker dat jy 'n goeie naam het,
want dit is al wat n� jou dood agterbly;
dit hou langer as duisend vragte goud.
Wysheid van Ben Sirag

________________________


--- Hoop is 'n geloof in die toekoms ---
Die hoop wat egter deur die w�reld verskaf word,
is, sonder om daaroor te redeneer,
misleidend, omdat daar altyd
'n beduidende hoeveelheid onsekerheid
en benoudheid daarin teenwoordig is.
Johann Michael Lobstein, (1740�1794)

________________________


Nederigheid wat uit liefde stam,
wat alles verdra,
alles verduur,
hom nie verbitterd laat nie [..]
Hierdie nederigheid is die gees
wat helde voortbring.
Albert Bitzius (1797 - 1854)

________________________


Die duiwel het geen beswaar daarteen
dat ons 'n goeie insig in die we� van die Here het nie,
solank die bereidheid om daarop te wandel maar net ontbreek.
J Overduin

________________________


Vertwyfeling en wanhoop maak van die gees
'n dorre vlakte waaruit niks kan groei nie.

________________________


Soms twyfel ons in onsself en is so bang vir kritiek
dat ons maar liewer niks doen nie.
Daardeur negeer ons dikwels
die werking van die Heilige Gees in ons lewens.

________________________


Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css