Die Weg

Hieronder is 'n lys van die daaglikse Gedagtes vir die dag wat reeds geplaas is

Dit verskyn ook op die Tuisbladsy en 'n nuwe gedagte word elke weeksdag bygevoeg.

Plaas asb jou naam op ons verspreidingslys indien jy elke weeksdag Gedagte vir die dag as epos wil ontvang

Indien jy dit dan nie ontvang nie, maak asb seker dat jou SPAM-filters dit nie verwyder nie.

strepie


In my nood roep ek na die Here,
ja, ek roep om hulp na my God.
In sy paleis hoor Hy my geroep.
 - Psalm 18:7 -
 

________________________


Hy wat tye en omstandighede verander,
wat konings afsit en konings aanstel,
wat aan die wyse manne die wysheid gee
en die verstand aan dié wat insig het,
wat ondeurgrondelike en verborge dinge openbaar
en wat weet wat in die duisternis is;
by Hom is die lig.
 - Daniel 2:21-22 NAV -
 

________________________


Deur Hom (Christus) glo julle in God
wat Hom uit die dood opgewek
en aan Hom heerlikheid gegee het.
Daarom is julle geloof en hoop op God gerig.
- 1 Petrus 1:21 -
 

________________________


Maar wees waaksaam
en bid altyddeur dat julle die krag kan ontvang
om deur al hierdie dinge wat gaan gebeur,
behoue deur te kom
en om voor die Seun van die mens te verskyn.
- Lukas 21:36 -

 

________________________


Julle sal vra na My wil
en julle sal dan My wil ken
as julle met julle hele hart daarna vra.
 - Jeremia 29:13 NAV -
 

________________________


U woord is die lamp wat my die weg wys,
die lig op my pad.
 - Psalm 119:105 NAV -
 

________________________


Maar in al hierdie dinge
is ons meer as oorwinnaars
deur Hom wat ons liefgehad het.
Want ek is versekerd dat
geen dood of lewe of engele
of owerhede of magte
of teenwoordige of toekomende dinge
of hoogte of diepte
of enige ander skepsel
ons sal kan skei van die liefde van God
wat daar in Christus Jesus, onse Here, is nie.
- Romeine 8:37-39 OAV -
 

________________________


Daarom is jy, o mens wat oordeel,
wie jy ook mag wees,
sonder verontskuldiging;
want waarin jy ‘n ander oordeel,
veroordeel jy jouself.
 - Romeine 2:1 OAV -
 

________________________


Wat God doen, is groot en ondeurgrondelik,
wonder op wonder.
Dit is Hy wat reën op die aarde gee,
wat water oor die veld uitgiet.
Dit is Hy wat die vertraptes weer optel,
wat uitkoms gee aan dié wat ly.
Dit is Hy wat die planne van slinkse mense verydel
sodat hulle niks blywends tot stand bring nie.
- Job 5:9-12 NAV -
 

________________________


Dit gaan goed met die volk
wat kan jubel tot U eer,
wat in U lig lewe, Here.
- Psalm 89:16 NAV -
 

________________________


As die lewensstorms jou wil oorweldig,
hou jou oë gevestig op Christus,
want Hy is
“die Leidsman en Voleinder van die geloof” (Heb 12:2)
 

________________________


Ek het in my hart gesê:
Gód sal die regverdige en die goddelose oordeel,
want dáár is ‘n tyd vir elke saak en vir elke werk.
- Prediker 3:17 OAV -
 

________________________


Waagmoed is om tydelik die grond
onder jou voete te verloor.
Om nie moed aan die dag te lê nie
is om jouself te verloor.
- S. Kierkegaard (1813 – 1855) -
 

________________________


Want Ek sal barmhartig wees oor hulle ongeregtighede
en aan hulle sondes en hulle oortredinge
nooit meer dink nie.
- Hebreërs 8:12 OAV -
 

________________________


Laat ons ook elke las aflê
en die sonde wat ons so maklik omring,
en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê,
die oog gevestig op Jesus,
die Leidsman en Voleinder van die geloof.
- Hebreërs 12:1-2 OAV -
 

________________________


Net by God vind ek rus,
want op Hom vertrou ek.
Net Hy is my rots en my redding,
my veilige vesting,
sodat ek stewig staan
 – Psalm 62:6 en 7 NAV -
 

________________________


Jy kan alleen ewige vrede vind
deur Hom te volg wat ewig is.
 - Augustinus Aurelius (354 - 430) -
 

________________________


Geloof bring vir ons antwoorde op die vrae
waarvoor die intellek geen oplossings het nie.
- Leo Tolstoy (1828 - 1910) -
 

________________________


Ons dink nie soos ons hoor nie,
ons hoor soos ons dink.
- Dr Manfred Hinrich -
 

________________________


Here, by U is geborgenheid,
rus, vreugde en vrede.
 - Franciscus van Assisi (1182 - 1226) -
 

________________________


So sê die Here:
Staan by die kruispaaie en kyk,
en vra na die ou paaie.
Vra watter pad die beste is en loop dit,
dan sal julle rus vind.
- Jeremia 6:16 -
 

________________________


Die Here bepaal 'n mens se koers;
hoe sal 'n méns weet
waarheen hy moet gaan?
- Spreuke 20:24 -
 

________________________


Jy sal hier op aarde nooit
volle bevrediging vind nie
omdat jy vir baie meer bestem is.
- Rick Warren -
 

________________________


Die koning word aan sy kudde geken.
Soos die koning is, so is ook die kudde.
- Uit Duitsland -
 

________________________


Jou lewensdoel is in jou hart gegraveer!
Gaan nou heen en volg die aanwysings!
 - Irina Rauthmann -
 

________________________


Wanneer God se woord vir mense oopgaan,
bring dit lig;
dit gee insig aan dié wat nog onervare is.
- Psalm 119: 130 -
 

________________________


Die mond is die sterkste wapen
wat die swakkes besit.
 - Peter Huhn -
 

________________________


Dié wat my Vader vir My gegee het,
is die belangrikste van almal,
en niemand kan hulle
uit die hand van die Vader ruk nie.
- Johannes 10:29 -
 

________________________


Elke versoening is 'n oorwinning -
ten minste oor jouself.
- Stefan Fleischer -
 

________________________


Dit is dikwels in
buitengewoon moeilike situasies
dat die mens die geleentheid kry
om bo alles uit te styg.
- Victor Frankl (1905 - 1997) -
 

________________________


Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css