Die Weg

Hieronder is 'n lys van die daaglikse Gedagtes vir die dag wat reeds geplaas is

Dit verskyn ook op die Tuisbladsy en 'n nuwe gedagte word elke weeksdag bygevoeg.

Plaas asb jou naam op ons verspreidingslys indien jy elke weeksdag Gedagte vir die dag as epos wil ontvang

Indien jy dit dan nie ontvang nie, maak asb seker dat jou SPAM-filters dit nie verwyder nie.

strepie


Julle, geliefdes, moet egter voortgaan
om julle lewe te bou op julle allerheiligste geloof.
Bid altyd deur die krag van die Heilige Gees.
Bly in die liefde van God.
Vestig steeds julle verwagting
op die barmhartigheid van ons Here Jesus Christus
wat die ewige lewe aan julle sal gee.
- Judas 1:20-21 -

 

________________________


Al is ons uiterlik besig om te vergaan,
innerlik word ons van dag tot dag vernuwe.
Ons swaarkry in hierdie lewe
is maar gering en gaan verby,
maar dit loop vir ons uit op 'n heerlikheid
wat alles verreweg oortref en wat ewig bly.
- 2 Korintiërs 4:16-17 -

 

________________________


Julle weet hoe om die voorkoms
van die aarde en die lug te beoordeel.
Hoe is dit dan dat julle nie weet
hoe om hierdie tyd te beoordeel nie?
- Lukas 12:56 -
 

________________________


Party beroem hulle op strydwaens,
ander weer op perde,
maar ons, ons beroem ons op die
Naam van die HERE ons God.
- Psalm 20:8 -

 

________________________


Die swaard en die lelie
pas om die een of ander rede nie bymekaar nie.
- Brigitte Fuchs -

 

________________________


Moet oor niks besorg wees nie,
maar maak in alles julle begeertes
deur gebed en smeking
en met danksegging aan God bekend.
En die vrede van God
wat alle verstand te bowe gaan,
sal oor julle harte en gedagtes
die wag hou in Christus Jesus.
- Filippense 4:7 -

 

________________________


Wanneer die genade van God die mens se hart binnedring,
word dit sterk genoeg om alles die hoof te bied.
- Thomas Aquinas (1225 – 1274) -
 

________________________


Enigeen wat 'n kind van God is,
kan die sondige wêreld oorwin.
En die oorwinning wat ons oor die wêreld behaal het,
is deur ons geloof.
Wie anders is dit wat die wêreld oorwin
as hy wat glo dat Jesus die Seun van God is?
- 1 Johannes 5:4-5 -

 

________________________


Gelukkig is die mens wat in versoeking standvastig bly.
As hy die toets deurstaan het,
sal hy as oorwinningsprys die lewe ontvang
wat die Here belowe het aan dié wat Hom liefhet.
- Jakobus 1:12 -

 

________________________


Ek het die goeie wedloop afgelê;
ek het die wenstreep bereik;
ek het gelowig end-uit volgehou.
Nou wag die oorwinnaarskroon vir my,
die lewe by God.
Op die dag dat Hy weer kom,
sal die Here, die regverdige Regter,
dit vir my gee, en nie net vir my nie,
maar ook vir almal wat met verlange uitsien na sy koms.
- 2 Timotheus 4:7-8 -
 

________________________


Met Christus is my lewe
verborge by my God.
Ydel wêreld's strewe!
Nietig aard's genot!
'k Hou oog en hart verhewe,
waarheen my sugte swewe,
na Christus, na my lewe
verborge by my God.

My liefde en my lewe,
my wense en genot,
my stryde en my strewe,
my lyde en my lot -
'k Het alles Hom gegewe!
Nou word ek voortgedrewe,
verlangend na my lewe
in Christus, by my God!
- Abraham des Amorie van der Hoeven Jr (1821-1848) -

 

________________________


Terar dum prosim:
Laat ek verteer word,
solank ek maar net nuttig is
- Johannes Calvyn (1509-1564) -

 

________________________


Deur onweer en storms,
deur moeite en verdriet,
deur angs en ellende,
deur die verskrikking van die dood
en die kilheid van die graf,
lei God die menslike geslag
deur stadiums van
vorming en beproewing,
reiniging en veredeling,
om te eindig
in die tempel van onsterflikheid.
- Friedrich Christian Schlenkert (1757 – 1826) -
 

________________________


Ek weet dat ek Iemand naby my het
op wie ek met my hele hart kan vertrou,
en dít gee vir my rus en krag
- Edith Stein (1891 – 1942; in Auschwitz omgekom) -
 

________________________


Toe ek na U geroep het,
het U my gebed verhoor
en my nuwe krag gegee.
- Psalm 138:3 -

 

________________________


Ons moenie vasklou aan ons werk,
beroep, waardigheid of woonplek nie.
Wat belangrik is,
is dat ons almal daarna sal streef
om die wil van God ten uitvoer te bring.
- Maximilian Kolbe (1894 – 1941) -
(Hy sterf in 1941 in Auschwitz vir sy geloofsoortuigings)
 

________________________


Selfs al het jy ver geval,
is God se hand nog steeds onder jou.
- Pavil Kosorin -

 

________________________


'n Mens kan nie God se hand neem
as jou vuiste gebal is nie.
- Klaus Klages -

 

________________________


Hou julle lewe vry van geldgierigheid;
wees tevrede met wat julle het.
God self het gesê:
“Ek sal jou nooit verlaat nie,
jou nooit in die steek laat nie.”
- Hebreërs 13:5 -

 

________________________


'n Grondige kennis van die Bybel
is meer werd as 'n universiteitsgraad.
 -Theodore Roosevelt (1858 – 1919) -
 

________________________


Is 'n mens se lewe dalk nie net 'n brief  
wat eers na die dood oopgemaak word nie?
- Onbekend -
 

________________________


Maar die goedertierenheid van die HERE
is van ewigheid tot ewigheid oor die wat Hom vrees,
en sy geregtigheid vir kindskinders,
vir die wat sy verbond hou
en aan sy bevele dink om dié te doen.
- Psalm 103:17-18 (53-vertaling) -
 

________________________


Maar om lyding te verdra wanneer julle goed doen,
dit is genade van God.
Juis hiervoor is julle ook geroep,
omdat Christus self vir julle gely
en so vir julle 'n voorbeeld gestel het,
sodat julle in sy voetspore kan volg.
- 1 Petrus 2:20-21 -

 

________________________


Ek glo in God! - Dit is 'n pragtige, lofwaardige woord;
maar om God te herken in hoe en waar Hy Homself openbaar,
dít is werklik saligheid op aarde.
- Johann Wolfgang von Goethe (1749 – 1832) -
 

________________________


Solank ons kan groei en ryp word, 
word ons geen grysaards nie.
- Dr Th Bovet  (1900- 1976) -

 

________________________


God wat alle genade gee
en wat julle geroep het om in Christus Jesus
deel te hê aan sy ewige heerlikheid,
sal julle, nadat julle 'n kort tydjie gely het,
self weer oprig en julle moedig, sterk en standvastig maak.
- 1 Petrus 5:10 -

 

________________________


As ons gee van ons liefde en ons vriendskap en ons troos,
is ons maar weer slegs die begenadigde saaiers
van die saad van die groot LEWE.
Die groei en die wasdom en die oes is nie in ons hande nie,
en tog deel ons weer mildelik daarin.
- John van der Berg (1913 -?) -
 

________________________


Ken Hom in alles wat jy doen
en Hy sal jou die regte pad laat loop.
- Spreuke 3:6 -

 

________________________


Jy wat jonk is, moet vreugde vind in jou jeug
en jou jong dae ten volle geniet.
Doen wat jy goedvind en waarvan jy hou,
maar moenie vergeet dat God
van jou rekenskap sal eis oor alles nie.
- Prediker 11:9 -

 

________________________


Vroeër was julle die ene duisternis,
maar nou in die Here is julle lig.
Leef dan as mense van die lig.
Uit die lig kom alles voort wat goed en reg en waar is.
- Efesiërs 5: 8-9 -
 

________________________


Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css