Die Weg

Hieronder is 'n lys van die daaglikse Gedagtes vir die dag wat reeds geplaas is

Dit verskyn ook op die Tuisbladsy en 'n nuwe gedagte word elke weeksdag bygevoeg.

Plaas asb jou naam op ons verspreidingslys indien jy elke weeksdag Gedagte vir die dag as epos wil ontvang

Indien jy dit dan nie ontvang nie, maak asb seker dat jou SPAM-filters dit nie verwyder nie.

strepie


Iemand wat twyfel,
is soos 'n brander in die see
wat deur die wind aangejaag
en heen en weer gedryf word.
- Jakobus 1:6 NAV -

 

________________________


Wees nie bevrees nie, want Ek is met jou;
kyk nie angstig rond nie, want Ek is jou God.
Ek versterk jou, ook help Ek jou,
ook ondersteun Ek jou met my reddende regterhand.
- Jesaja 14:10 -
 

________________________


Laat my elke môre u liefde ondervind,
want in U stel ek my vertroue.
Wys my die pad wat ek moet loop,
want my hoop is op U gevestig.
- Psalm 143:8 (NAV) -
 

________________________


Want julle is die tempel van die lewende God,
soos God gespreek het:
Ek sal in hulle woon en onder hulle wandel,
en Ek sal hulle God wees,
en hulle sal vir My ‘n volk wees.
- 2 Korintiërs 6:16 -
 

________________________


Die Here beskerm jou,
die Here bewaar jou van alle gevare.
Bedags sal die son jou nie steek nie
en snags sal die maan jou nie kwaad doen nie.
 - Psalm 121:5-6 -
 

________________________


Julle moet julle nie ‘leiers’ laat noem nie,
want Een is julle Leier: die Christus.
“Maar die grootste onder julle
moet bereid wees om die ander te dien.
Wie hoogmoedig is, sal verneder word,
en wie nederig is, sal verhoog word.”
- Matteus 23:10-12 NAV -
 

________________________


As die regverdiges om hulp roep,
hoor die Here hulle
en red Hy hulle uit al hulle benoudhede.
- Psalm 34:18 -
 

________________________


Daar is ook niks in die skepping
wat vir God onsigbaar is nie;
alles lê oop en bloot voor sy oë.
En aan Hom moet ons rekenskap gee.
- Hebreërs 4:13 -
 

________________________


En dan sal die teken van die Seun van die mens
in die hemel verskyn,
en dan sal al die stamme van die aarde rou bedryf
en die Seun van die mens sien kom op die wolke
van die hemel
met groot krag en heerlikheid.
- Matteus 24:30 -
 

________________________


Maar dít sal ek ter harte neem en om dié rede bly ek hoop:
deur die liefde van die Here het ons nie vergaan nie;
daar is geen einde aan sy ontferming nie,
dit is elke môre nuut.
U trou is groot.
- Klaagliedere 3:21-23 (NAV) –
 

________________________


Kyk, Hy kom met die wolke,
en al die mense sal Hom sien,
ook hulle wat Hom deurboor het;
en al die volke van die aarde
sal oor Hom in selfverwyt weeklaag.
Ja, dit is seker!
- Openbaring 1: 7 NAV -
 

________________________


Die boodskap van die kruis van Christus
is wel onsin vir dié wat verlore gaan,
maar vir ons wat gered word,
is dit die krag van God.
- 1 Korintiërs 1:18 -
 

________________________


Gedurende sy aardse lewe het Hy (Jesus) aan God,
wat Hom uit die dood kon red,
gebede en smekinge geoffer met harde geroep en met trane.
En sy gebede is verhoor
vanweë sy eerbiedige onderworpenheid aan God.
- Hebreërs 5:7 –
 

________________________


Waarom is ek so in vertwyfeling
en waarom kerm ek so?
Vertrou op God!
Ja, ek sal weer vir Hom 'n loflied sing.
Hy is my helper en my God!
- Psalm 42:6-7 (NAV) -
 

________________________


Uit liefde vir ons
het Hy ons deur sy bloed van ons sondes verlos
en ons sy koninkryk gemaak,
priesters vir God sy Vader.
- Openbaring 1:5-6 -
 

________________________


Die gras verdor,
die blom verwelk;
maar die woord van onse God
hou stand in ewigheid.
- Jesaja 40:8 -
 

________________________


Vertrou ‘n kind en jy sal hom of haar betroubaar vind.
Behandel hulle soos mense met groot potensiaal -
en kyk wat bereik hulle as hulle groot is.
 - Ralph W Emerson (1803 - 1882) -
 

________________________


Geloof is geen sprong in die donker nie,
maar 'n gehoorsaamheidsprong aan God se stem!
- Ralph Barnard -
 

________________________


Ons verheug ons ook in die swaarkry,
want ons weet: swaarkry kweek volharding,
en volharding kweek egtheid van geloof,
en egtheid van geloof kweek hoop;
en dié hoop beskaam nie,
want God het sy liefde in ons harte uitgestort
deur die Heilige Gees wat Hy aan ons gegee het.
- Romeine 5:3-5 NAV -
 

________________________


Pas op en wees op julle hoede
vir elke vorm van gierigheid,
want 'n mens se lewe is nie afhanklik
van die oorvloed van sy besittings nie.
Vannag nog kan jou lewe van jou opgeëis word,
en wie kry dan alles wat jy bymekaargemaak het?’
- Vgl Lukas 12:15-20 -
 

________________________


Aan Hom wat deur sy krag wat in ons werk,
magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink,
aan Hom kom die eer toe, in die kerk,
deur ons verbondenheid met Christus Jesus,
deur al die geslagte heen tot in alle ewigheid.
Amen.
Efesiërs 3:20-21
 

________________________


Julle moenie aan hierdie sondige wêreld
gelyk word nie,
maar laat God julle verander
deur julle denke te vernuwe.
Dan sal julle ook kan onderskei
wat die wil van God is,
wat vir Hom goed
en aanneemlik en volmaak is.
- Romeine 12:2 NAV -
 

________________________


Mag ek nooit strewe
na rykdom of faam nie;
of rye van titels
tot roem van my naam nie.
Mag ek veg teen die sonde
van wêrelds begeerlikheid,
want aan U 'hoort die koninkryk,
en die krag en die heerlikheid.
- Helen Steiner Rice (1900 – 1981) -
 

________________________


Dat God onveranderlik is,
is die waarborg
dat sy gelowiges veilig is.
 - Ds HC de Wet -
 

________________________


Beskou die geduld wat ons Here met ons het
as geleentheid om gered te word.
 - 2 Petrus 3:15 -
 

________________________


Wie ’n arm mens verdruk, beledig sy Maker;
wie hom oor ’n arm mens ontferm, eer God.
- Spreuke 14:31 -
 

________________________


As die las wat God jou gegee het om te dra
vir jou te swaar begin voel,
kry jy die versekering:
God verwag nooit van jou
om dit alleen te dra nie.
 - Uit: Bybelkrag vir elke dag -
 

________________________


Ek is daarvan oortuig
dat die lyding wat ons nou moet verduur,
nie opweeg teen die heerlikheid wat God
vir ons in die toekoms sal laat aanbreek nie. 
- Romeine 8:18 -
 

________________________


Die toets van jou geloof
is jou gehoorsaamheid.
 - Onbekend -
 

________________________


As ons maar net die eindelose gevolge
van ons kleinste dade kon sien!
Maar ons weet nie van beter nie
totdat die "beter weet", te laat is.
- John Green -
 

________________________


Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css