Die Weg

Hieronder is 'n lys van die daaglikse Gedagtes vir die dag wat reeds geplaas is

Dit verskyn ook op die Tuisbladsy en 'n nuwe gedagte word elke weeksdag bygevoeg.

Plaas asb jou naam op ons verspreidingslys indien jy elke weeksdag Gedagte vir die dag as epos wil ontvang

Indien jy dit dan nie ontvang nie, maak asb seker dat jou SPAM-filters dit nie verwyder nie.

strepie


Die wêreld en sy begeertes gaan verby,
maar wie die wil van God doen,
bly tot in ewigheid
- 1 Johannes 2:17 -
 

________________________


Jou geloof, jou liefde, jou hoop, jou geduld
en jou nederigheid moenie afhanklik wees
van dit wat om jou gebeur nie.
Laat dit afhanklik wees van die groot en sterk krag
wat van die lewende God uitgaan.
- Christoph Blumhardt (1842 – 1919) -
 

________________________


God het die wêreld uit niks geskep –
en eers as ek en jy ook niks is nie,
maak Hy ‘n nuwe skepping van ons.
 - Martin Luther -
 

________________________


As iemand wat jou haat, honger is,
gee hom iets om te eet;
as hy dors is, gee hom iets om te drink.
Die Here sal jou daarvoor vergoed,
en jy sal jou vyand vuurrooi van skaamte laat word.
- Spreuke 25:21-22 -
 

________________________


Die gewete is 'n bewys
van God se teenwoordigheid
in die mens.
- Emanual von Swedenborg (1688 – 1772) -
 

________________________


Hoeveel krag is daar nie in mense
wat volgens die wil van God handel
en in alle dinge
aan Hom gehoorsaam is nie!
 - Marcus Aurelius (121 – 180 nc) -
 

________________________


En dan sal hulle die Seun van die mens
met groot krag en majesteit op ’n wolk sien kom.
As hierdie dinge begin gebeur,
staan dan regop en lig julle kop op,
want dan is julle verlossing naby.
- Lukas 21:27–28 -
 

________________________


In alles wat die Voorsienigheid my aanwys
as my roeping en plig
moet ek die wil van God erken
en moet ek poog om daarin te arbei
soos 'n dienskneg wat die wil van God van harte doen.
- Dr Andrew Murray -
 

________________________


Vrede laat Ek vir julle na;
my vrede gee Ek vir julle.
Die vrede wat Ek vir julle gee,
is nie die soort wat die wêreld gee nie.
Julle moet nie ontsteld wees nie,
en julle moet nie bang wees nie.
- Johannes 14:27 NAV -
 

________________________


Ek sal wees soos ‘n groen olyfboom
in die huis van God;
ek vertrou op die goedertierenheid van God
vir ewig en altyd.
- Psalm 52:8 OAV -
 

________________________


Die Gees wat God ons gegee het,
maak ons immers nie lafhartig nie,
maar vul ons met krag en liefde en selfbeheersing.
- 2 Timoteus 1:7 NAV -
 

________________________


Julle, daarenteen, is 'n uitverkore volk,
'n koninklike priesterdom,
'n nasie wat vir God afgesonder is,
die eiendomsvolk van God,
die volk wat die verlossingsdade moet verkondig
van Hom wat julle uit die duisternis geroep het
na sy wonderbare lig.
- 1 Petrus 2:9 NAV -
 

________________________


O diepte van die rykdom
en wysheid en kennis van God!
Hoe ondeurgrondelik is sy oordele
en onnaspeurlik sy weë!
 - Romeine 11:33 -
 

________________________


Lewe kom uit die dood,
verheffing uit vernedering
en seën uit gebrokenheid.
- Frederick P Wood -

 

________________________


Omdat hy My liefhet, sê God, daarom sal Ek hom red;
Ek sal hom beskerm, omdat hy my Naam ken.
Hy sal My aanroep, en Ek sal hom verhoor;
in die nood sal Ek by hom wees;
Ek sal hom uitred en eer aan hom gee.
Met lengte van dae sal Ek hom versadig,
en Ek sal hom my heil laat sien.
- Psalm 91:14-16 OAV -
 

________________________


Trek die volle wapenrusting aan wat God julle gee,
sodat julle op julle pos kan bly
ondanks die listige aanslae van die duiwel.
- Efesiërs 6:11 -
 

________________________


Nasies kan raas en koninkryke wankel,
maar as God sy stem laat hoor,
smelt die aarde weg.
Die Here, die Almagtige, is by ons,
die God van Jakob is vir ons 'n beskutting.
- Psalm 46:7-8 NAV -
 

________________________


Sonder die regte leiding is daar lyding.
 - N Vetter -
 

________________________


Salig is die man wat versoeking verdra,
want as hy die toets deurstaan het,
sal hy die kroon van die lewe ontvang
wat die Here beloof het aan die wat Hom liefhet.
- Jakobus 1:12 OAV -
 

________________________


Mag God, die bron van hoop,
julle deur julle geloof met alle vreugde en vrede vervul,
sodat julle hoop al hoe sterker kan word
deur die krag van die Heilige Gees!
 - Romeine 15:13 NAV -
 

________________________


Kyk of ek nie op die verkeerde pad is nie
en lei my op die beproefde pad, o God!
- Psalm 139:24 -
 

________________________


Geloof sy die Here!
Dag na dag dra Hy ons!
God is ons hulp!
God is vir ons die God wat ons red,
die Here ons God
deur wie ons bewaar word in doodsgevaar.
- Psalm 68:20-21 NAV -
 

________________________


Hou Hom voor oë wat so 'n vyandige optrede
van die sondaars teen Hom verdra het.
Dan sal julle nie geestelik moeg word en uitsak nie.
- Hebreërs 12:3 NAV -
 

________________________


Want dié wat vleeslik is,
bedink vleeslike dinge,
maar dié wat geestelik is,
geestelike dinge.
Want wat die vlees bedink, is die dood,
maar wat die Gees bedink, is lewe en vrede
- Romeine 8:5-6 OAV -
 

________________________


Tot in julle ouderdom is Ek die Here,
tot in julle grysheid sal Ek julle dra.
- Jesaja 46:4 -
 

________________________


Ek bid dat Hy julle geestesoë so verhelder dat julle kan weet
watter hoop sy roeping inhou,
en watter rykdom daar is in die heerlike erfenis
wat Hy vir die gelowiges bestem het.
- Efesiërs 1:18 -
 

________________________


Daar sal nie meer nag wees nie.
Die mense het nie die lig van 'n lamp
en die lig van die son nodig nie,
omdat die Here God hulle sal verlig,
en hulle sal tot in alle ewigheid regeer.
- Openbaring 22: 5 NAV -
 

________________________


As jy dan in geloof handel
moet jy nie twyfel of terugkyk nie.
- FB Meyer (1847 – 1929) -
 

________________________


As ons beweer dat ons aan Hom deel het,
en ons lewe in die duisternis,
lieg ons en handel ons nie volgens die waarheid nie.
Maar as ons in die lig lewe soos Hy in die lig is,
het ons met mekaar deel aan dieselfde gemeenskap
en reinig die bloed van Jesus, sy Seun, ons van elke sonde.
- 1 Johannes 1:6-7 NAV -
 

________________________


Beklee julle dan, as uitverkorenes van God,
heiliges en geliefdes,
met innerlike ontferming, goedertierenheid,
nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid.
- Kolossense 3:12 OAV -
 

________________________


Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css