Die Weg

Hieronder is 'n lys van die daaglikse Gedagtes vir die dag wat reeds geplaas is

Dit verskyn ook op die Tuisbladsy en 'n nuwe gedagte word elke weeksdag bygevoeg.

Plaas asb jou naam op ons verspreidingslys indien jy elke weeksdag Gedagte vir die dag as epos wil ontvang

Indien jy dit dan nie ontvang nie, maak asb seker dat jou SPAM-filters dit nie verwyder nie.

strepie


Buite Christus is daar niks wat die siel kan versadig nie.
Christus is die brood vir die siel;
word dit hom ontneem, dan verhonger hy.
- Alexandre Rodolphe Vinet (1797 – 1847) -
 

________________________


Geloof kom nooit alleen nie -
dit bring getrouheid mee.
 - Paul Schibler (1930 - 2015) -
 

________________________


God ken julle harte.
Wat deur die mense as belangrik beskou word,
is 'n gruwel voor God.
- Lukas 16:15 -

 

________________________


Dink inderdaad aan Hom wat so 'n vyandigheid 
van die kant van die sondaars teen Hom verduur het,
sodat julle nie geestelik moeg word en uitsak nie.
- Hebreërs 2:3 (direkte vertaling)-
 

________________________


Mans, julle moet julle vrouens liefhê
soos Christus die kerk liefgehad
en sy lewe daarvoor afgelê het.
- Efesiërs 5:25 -

 

________________________


'n Mens leef noodwendig in noue kontak met ander mense
en met hierdie kontak is, op een of ander manier,
'n verantwoordelikheid vir die ander mense op jou gelê.
- Dietrich Bonhoeffer (1906 – 1945) -
 

________________________


Dít wat jy losgelaat het
kan jou nie meer beheers nie.
- Ernst Ferstl -
 

________________________


As jy water oor die vuur gooi
moet jy nie kla as jy koud kry nie.
- Onbekend -

 

________________________


Die mens wat My eer, is die een wat lof as 'n offer bring.
Hy wat reg lewe, vir hom sal Ek red.
- Psalm 50:23 -
 

________________________


As jy lig soek sal jy lig vind - Ernst Moritz Arndt (1769 - 1860)
U woord is ‘n lamp vir my voet en ‘n lig vir my pad - Psalm 119:105
 

________________________


Hoe kan julle ook in My glo
terwyl julle gesteld is op die eer
wat julle van mekaar ontvang
en nie die eer soek
wat van die enigste God af kom nie?
- Johannes 5:44 -

 

________________________


Aangesien hierdie kinders mense van vlees en bloed is,
het Hy ook net soos hulle mens geword.
Dit het Hy gedoen om deur sy dood
dié een wat mag het oor die dood,
dit is die duiwel, te vernietig
en om hulle wat uit vrees vir die dood
hulle hele lewe lank in slawerny was,
te bevry.
- Hebreërs 2:14-15 -
 

________________________


Julle, daarenteen, is 'n uitverkore volk,
'n koninklike priesterdom,
'n nasie wat vir God afgesonder is,
die eiendomsvolk van God,
die volk wat die verlossingsdade moet verkondig
van Hom wat julle uit die duisternis geroep het
na sy wonderbare lig.
- 1 Petrus 2:9 -
 

________________________


Nie elkeen wat vir My sê: ‘Here, Here,’
sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie,
maar net hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is.
- Mattheus 7:21 -

 

________________________


Wie sy hoop begrawe het,
het ook sy toekoms begrawe.
 - Gerhard Uhlenbruck -
 

________________________


Daarby moet julle altyd geloof as skild in die hand hê,
want daarmee sal julle al die brandpyle
van die Bose kan afweer.
Sit verlossing as helm op
en vat die swaard van die Gees,
dit is die woord van God.
Doen dit alles biddend
en smeek God by elke geleentheid deur die Gees.
Wees waaksaam
en bid gedurig vir al die gelowiges.
- Efesiërs 6:16-18 -
 

________________________


Wysheid is 'n vorm van kennis
wat ons nie in skole kan leer nie.
- Bernhard Steiner (Switserse skrywer) -
 

________________________


Die mens se waarde kan gemeet word
aan die hoop wat hy op God stel.
- Bernhard von Clairvaux (1091 – 1153) -
 

________________________


Geseënd is julle wanneer julle beledig word
ter wille van die Naam van Christus.
Dit is 'n bewys dat die Gees
aan wie die heerlikheid behoort,
die Gees van God, op julle bly.
- 1 Petrus 4:14 -

 

________________________


Mag God, die bron van hoop,
julle deur julle geloof
met alle vreugde en vrede vervul,
sodat julle hoop al hoe sterker kan word
deur die krag van die Heilige Gees!
- Romeine 15:13 -
 

________________________


My onderrig kom na julle toe soos reënwater,
my woorde verkwik julle soos dou,
soos sagte reëns op die grassies,
soos reënbuie op die graan.
Ek wil die Naam van die Here roem.
Prys ons God om sy grootheid!
- Deuteronomium 32:2-3 -
 

________________________


Die mens se dae is vasgestel,
U het die getal van sy jare bepaal,
U het dit neergelê,
en hy kan dit nie oorskry nie.
- Job 14:5 -
 

________________________


HERE, Almagtige, u oordeel is reg,
U sien raak wat diep in 'n mens is.
- Jeremia 20:12 (83-vertaling) -

 

________________________


Tog is wat ons verkondig wysheid,
maar net vir dié wat daarvoor ryp is,
en dan 'n wysheid wat nie van hierdie wêreld is
of van die heersers van hierdie wêreld nie.
Hulle is buitendien aan die ondergaan.
 -1 Korintiërs 2:6 -
 

________________________


Daar is niks so skadelik op die aarde
as ontrouheid en leuens nie.
Daarmee word 'n hele gemeenskap uitmekaar geskeur.
- Martin Luther (1483 – 1546) -
 

________________________


God het sy liefde in ons harte uitgestort
deur die Heilige Gees wat Hy aan ons gegee het.
 - Romeine 5:5 -
 

________________________


Wat God belowe het,
is vir julle en vir julle kinders
en vir almal wat daar ver is,
vir almal wat die Here ons God na Hom toe sal roep.
- Handelinge 2:39 -
 

________________________


Die koninkryk van God is nie 'n saak van eet en drink nie,
maar van gehoorsaamheid aan God,
vrede en vreugde, wat die Heilige Gees ons gee.
- Romeine 14:17 -
 

________________________


Luister na My, julle wat die geregtigheid ken,
volk in wie se hart my wet is!
Wees nie bevrees vir die smaad van mense
en skrik nie vir hulle skimptaal nie;
want die mot sal hulle opeet soos ‘n kleed,
en die wurm sal hulle verteer soos wol;
maar my geregtigheid sal vir ewig bestaan
en my heil van geslag tot geslag.
- Jesaja 51: 7-8 -

 

________________________


Maar julle sal krag ontvang
wanneer die Heilige Gees oor julle kom,
en julle sal my getuies wees in Jerusalem
sowel as in die hele Judea en in Samaria
en tot in die uithoeke van die wêreld.
- Handelinge 1:8 -

 

________________________


Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css