Die Weg

Hieronder is 'n lys van die daaglikse Gedagtes vir die dag wat reeds geplaas is

Dit verskyn ook op die Tuisbladsy en 'n nuwe gedagte word elke weeksdag bygevoeg.

Plaas asb jou naam op ons verspreidingslys indien jy elke weeksdag Gedagte vir die dag as epos wil ontvang

Indien jy dit dan nie ontvang nie, maak asb seker dat jou SPAM-filters dit nie verwyder nie.

strepie


Hou jou oë op die pad vorentoe,
kyk reg voor jou uit.
Baken jou koers af,
dan sal jy seker wees van elke tree.
- Spreuke 4:25-26 NAV -
 

________________________


Wie onbehoorlik nadink,
glo nie aan God nie,
maar wie regtig nadink,
kan nie anders as om
in God te glo nie.
 -Isaac Newton, (1643 - 1727) -
 

________________________


Wat ons weet is net 'n druppel,
wat ons nie weet nie, 'n oseaan.
 - Isaac Newton (1643 - 1727) -
 

________________________


Die opregtheid van eerlike mense
bepaal hulle koers;
die valsheid van onbetroubares
bring hulle ondergang.
- Spreuke 11:3 NAV-
 

________________________


Ek het so baie om te doen
dat ek die eerste drie ure
in gebed sal deurbring.
- Martin Luther (1483 – 1546) -
 

________________________


God het dit so beskik, en
wat ons vandag as teleurstellings beleef
sal môre blyk genade te wees,
want Hy alleen weet wat op ons wag.
- Elzéar-Alexandre Taschereau (1820 - 1898) -
 

________________________


As Christus my Leidsman is,
sal ek miskien nie gaan waarheen ek wou gaan nie,
maar sal ek eindig waar ek bestem was om te wees.
- Anoniem -

 

________________________


Die Heilige Skrif kan nie
soos 'n tydskrif gelees word nie.
Die Bybel is soos 'n myn.
'n Mens moet tydsaam
deur die skagte beweeg
om die goudare te volg.
 - Adolf Schlatter (1852 - 1938) -
 

________________________


Kennis begin met die dien van die Here;
dit is net dwase
wat wysheid en opvoeding gering ag.
 - Spreuke 1:7 NAV -
 

________________________


Ons lewe is wat
ons gedagtes daarvan maak.
- Marcus Aurelius (121 – 180 nC) -
 

________________________


Daar is niemand wat só verlore kan wees,
dat Jesus Christus hom nie kan vind nie.
- Andrew Murray (1828 - 1917) -
 

________________________


Die mens
word nie net verantwoordelik gehou
vir dit wat hy doen nie,
maar ook vir dit
wat hy nalaat om te doen.
- Laotse (6de eeu vC) -
 

________________________


Ek het as die lig na die wêreld toe gekom,
sodat dié wat in My glo,
nie in die duisternis sou bly nie.
- Johannes 12:46 -
 

________________________


Ons swem teen ‘n baie sterk stroom,
maar die krag van God in ons
is sterker as die stroom teen ons.
- Markus Brunner -
 

________________________


Wees versigtig vir raadgewers!
Maak eers seker hoekom hulle in jou belangstel,
want baie dink net aan hulleself!
Vertrou liewer op mense wat die Here dien:
mense wat jy weet na die wette van die Here luister;
..... en saam met jou sal huil as jy val.
 - Wysheid van Jesus Ben Sirag (190 vC) -
 

________________________


Die verlore wêreld
dryf en forseer ons
om nietighede na te jaag,
sodat ons kan vergeet
om dit te soek
wat regtig saakmaak:
ons lewe in Christus
-J Overduin-
 

________________________


Slegs deur te soek
vind die gees van die mens
die geheim van dit waarna hy soek.
- Friedrich von Schlegel (1772 - 1829) -
 

________________________


Jy verloor niks
as jy met jou kers
vir iemand anders 'n kers aansteek nie.
- Deense spreekwoord -
 

________________________


Die vrees vir 'n gevaarlike of moeilike situasie
veroorsaak soms meer ellende en verdriet
as die situasie self.
- Charles H Spurgeon (1834 - 1892)-
 

________________________


Een sterflike wese vertrou sy lewe toe
aan ‘n ander sterflike wese
en voel veilig.
Maar ons word deur ‘n Onsterflike beskut,
sal ons dan nog vrees en bang wees?
- Augustinus (354 – 430 nc) -
 

________________________


Ek weet nie waarheen God my lei nie,
maar ek weet wel dat Hy my lei.
- Johannes Kienau (1880 - 1916) -
 

________________________


Waak oor jou diepste gedagtes; 
wees versigtig sodat jy nie
in die strik beland van hulle
wat listig met woorde
en gevoelens speel nie.
 - Heinrich Martin (1818 - 1872) -
 

________________________


Wees versigtig met jou gedagtes,
dit kan enige oomblik woorde word.
 - Ira Gassen -
 

________________________


Woorde kan hulle eie betekenis verander
volgens die gesindheid van die aanhoorder.
 - Otto Weiss (1849 - 1915) -
 

________________________


Die wêreld sien net die oppervlakkigheid
van hierdie lewe;
die Christen daarenteen
sien die diepte van die ewigheid.
 - Johannes Baptist Maria Vianney (1786 - 1859)-
 

________________________


Die mens wat
gelowig bid en met ywer werk
is wys en verstandig,
maar bekommernis en vrees
lei na niks.
 -Charles Haddon Spurgeon (1834 - 1892) –
 

________________________


Hoe groot ookal jou misdaad,
God se genade is steeds groter.
 - Bernhard Vriedank  (1170 - 1230) -
 

________________________


Wat vir die mens dikwels soos toeval lyk
is 'n besluit van God.
- Jacques Bénigne Bossuet (1627-1704) -
 

________________________


Die vrye wil bestaan nie uit die vryheid
om dit te doen wat ek wil doen nie,
maar uit die krag
om dit te doen wat ek moet doen.
 - George MacDonald, (1824 - 1905) -

________________________


Die absolute ongeloof aan God
weerspreek die natuurlike gevoel van die mens
en bring sy siel in 'n toestand van troosteloosheid.
 - Alexis de Tocqueville, Franse politikus (1805 - 1859) -

________________________


Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css