Die Weg

Hieronder is 'n lys van die daaglikse Gedagtes vir die dag wat reeds geplaas is

Dit verskyn ook op die Tuisbladsy en 'n nuwe gedagte word elke weeksdag bygevoeg.

Plaas asb jou naam op ons verspreidingslys indien jy elke weeksdag Gedagte vir die dag as epos wil ontvang

Indien jy dit dan nie ontvang nie, maak asb seker dat jou SPAM-filters dit nie verwyder nie.

strepie


Hy is ons God
en ons is die volk wat Hy laat wei,
die skape van sy hand.
As julle vandag net na sy stem
wou luister!
 - Psalm 95:7 Direkte vertaling -
 

________________________


Julle is tot vryheid geroep.
Moet net nie julle vryheid misbruik
as 'n verskoning om sonde te doen nie,
maar dien mekaar in liefde.
 - Galasiërs 5:13 NAV -
 

________________________


Loof die HERE, alle nasies,
besing Hom, alle volke,
want magtig oor ons is sy troue liefde,
ja, die trou van die HERE is vir ewig.
Halleluja!
 - Psalm 117 (Direkte vertaling) -
 

________________________


U het vreugde in my hart gegee,
meer as die tyd wanneer koring en mos volop is.
In vrede kan ek gaan lê en aan die slaap raak,
want net U, Here, laat my veilig woon.
- (Ps 4:8-9 Direkte vertaling) -
 

________________________


Die Here bepaal die koers van die mens
met wie se pad Hy tevrede is,
en Hy ondersteun hom.
As so iemand val, bly hy nie lê nie,
want die Here help hom op.
- Ps 37:23-24 NAV -
 

________________________


Die vermoë wat ons het om vir ander om te gee,
is dié eienskap
wat die meeste betekenis aan die lewe gee.
 - Pablo Cassals (1876 – 1973) -
 

________________________


Geseënd is dié
wat verby die tydelike droefheid van hierdie wêreld
kan kyk na die ewige heerlikheid wat wag
saam met
ons Here en Verlosser, Jesus Christus.
 

________________________


Wat sal ons van die liefde van Christus skei?
Swaarkry of benoudheid of vervolging,
honger of naaktheid,
gevaar of swaard?
 - Romeine 8:35 Direkte vertaling -
 

________________________


As ons net vir hierdie lewe op Christus hoop,
dan is ons die ellendigste van alle mense.
- 1 Korintiërs 15:19 -
 

________________________


Wanneer die Here kom
sal Hy die verborge dinge
van die duisternis aan die lig bring
en die bedoelings van die hart blootlê.
Dan sal elkeen afsonderlik
van God lof ontvang.
 - 1 Korintiërs 4:5 -
 

________________________


En die vrede wat Christus gee,
moet in julle lewens die deurslag gee.
God het julle immers geroep
om as lede van een liggaam
in vrede met mekaar te lewe.
Wees altyd dankbaar.
- Kolossense 3:15 -
 

________________________


Dit is beter om nederig van gees te wees
saam met die ootmoediges
as om buit te verdeel met die trotsaards.
 - Spreuke 16:9 OAV -
 

________________________


Die HERE sal jou gedurigdeur lei
en jou siel versadig in dor plekke
en jou gebeente sterk maak;
en jy sal wees soos ‘n tuin wat goed besproei is
en soos ‘n fontein van waters
waarvan die water nooit teleurstel nie.
- Jesaja 58:11 -
 

________________________


Die verskil tussen
suksesvolle mense en uiters suksesvolle mense
is dat uiters suksesvolle mense
vir bykans alles “nee” sê.
 - Warren Buffett -
 

________________________


Ons weet dat,
wanneer ons aardse woning
wat maar 'n tent is, afgebreek word,
ons 'n vaste gebou in die hemel het.
Dit is 'n woning
wat nie deur mense gemaak is nie,
maar deur God, en dit bly ewig staan.
 - 2 Korintiërs 5:1 -
 

________________________


Jy weet nie hoe swaar die las is
wat jy NIE dra nie.
 - Onbekend -
 

________________________


God wat alle genade gee
en wat julle geroep het
om in Christus Jesus deel te hê
aan sy ewige heerlikheid,
sal julle, nadat julle 'n kort tydjie gely het,
self weer oprig en julle moedig,
sterk en standvastig maak.
- 1 Petrus 5:10 -
 

________________________


Wees standvastig, onwankelbaar,
altyd oorvloedig in die werk van die Here,
omdat julle weet
dat julle inspanning in diens van die Here
nie tevergeefs is nie.
- 1 Korintiërs 15:58 -
 

________________________


Ek maak die lig en skep die donker;
Ek gee voorspoed en skep rampspoed.
Ek is die Here,
Ek doen al hierdie dinge.
- Jesaja 45:7 -
 

________________________


Julle is die liggaam van Christus,
en afsonderlik is elkeen 'n lid daarvan.
As een lid ly, ly al die lede saam;
en as een lid geëer word, is al die lede saam bly.
- 1 Korintiërs 12: 27 en 26 -
 

________________________


Die wêreld en sy begeertes gaan verby,
maar wie die wil van God doen,
bly tot in ewigheid
- 1 Johannes 2:17 -
 

________________________


Jou geloof, jou liefde, jou hoop, jou geduld
en jou nederigheid moenie afhanklik wees
van dit wat om jou gebeur nie.
Laat dit afhanklik wees van die groot en sterk krag
wat van die lewende God uitgaan.
- Christoph Blumhardt (1842 – 1919) -
 

________________________


God het die wêreld uit niks geskep –
en eers as ek en jy ook niks is nie,
maak Hy ‘n nuwe skepping van ons.
 - Martin Luther -
 

________________________


As iemand wat jou haat, honger is,
gee hom iets om te eet;
as hy dors is, gee hom iets om te drink.
Die Here sal jou daarvoor vergoed,
en jy sal jou vyand vuurrooi van skaamte laat word.
- Spreuke 25:21-22 -
 

________________________


Die gewete is 'n bewys
van God se teenwoordigheid
in die mens.
- Emanual von Swedenborg (1688 – 1772) -
 

________________________


Hoeveel krag is daar nie in mense
wat volgens die wil van God handel
en in alle dinge
aan Hom gehoorsaam is nie!
 - Marcus Aurelius (121 – 180 nc) -
 

________________________


En dan sal hulle die Seun van die mens
met groot krag en majesteit op ’n wolk sien kom.
As hierdie dinge begin gebeur,
staan dan regop en lig julle kop op,
want dan is julle verlossing naby.
- Lukas 21:27–28 -
 

________________________


In alles wat die Voorsienigheid my aanwys
as my roeping en plig
moet ek die wil van God erken
en moet ek poog om daarin te arbei
soos 'n dienskneg wat die wil van God van harte doen.
- Dr Andrew Murray -
 

________________________


Vrede laat Ek vir julle na;
my vrede gee Ek vir julle.
Die vrede wat Ek vir julle gee,
is nie die soort wat die wêreld gee nie.
Julle moet nie ontsteld wees nie,
en julle moet nie bang wees nie.
- Johannes 14:27 NAV -
 

________________________


Ek sal wees soos ‘n groen olyfboom
in die huis van God;
ek vertrou op die goedertierenheid van God
vir ewig en altyd.
- Psalm 52:8 OAV -
 

________________________


Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css