Die Weg

Hieronder is 'n lys van die daaglikse Gedagtes vir die dag wat reeds geplaas is

Dit verskyn ook op die Tuisbladsy en 'n nuwe gedagte word elke weeksdag bygevoeg.

Plaas asb jou naam op ons verspreidingslys indien jy elke weeksdag Gedagte vir die dag as epos wil ontvang

Indien jy dit dan nie ontvang nie, maak asb seker dat jou SPAM-filters dit nie verwyder nie.

strepie


Die redding wat Ek bring, kom baie gou,
die verlossing wat Ek bewerk, is op pad,
Ek self regeer oor die nasies.
Die eilande wag op My,
hulle wag dat Ek My laat geld.
- Jesaja 51:5 -
 

________________________


Wie in My glo,
glo nie net in My nie
maar ook in Hom wat My gestuur het.
En wie My sien,
sien ook Hom wat My gestuur het.
Ek het as die lig na die wêreld toe gekom,
sodat dié wat in My glo,
nie in die duisternis sou bly nie.

- Johannes 12:44-46 -

 

________________________


En terwyl ons Hom (Jesus)
ook as groot priester
oor die huis van God het,
laat ons tot God nader
met ’n opregte hart
en met volle geloofsekerheid.
- Hebreërs 10:21-22 -

 

________________________


As 'n mens nie glo nie,
is dit onmoontlik om te doen wat God wil.
Wie tot God nader,
moet glo dat Hy bestaan
en dat Hy dié wat Hom soek, beloon.
- Hebreërs 11:6 -
 

________________________


So sê die HERE, jou Verlosser,
die Heilige van Israel:
Ek is die HERE jou God,
wat jou leer wat heilsaam is,
wat jou lei op die weg wat jy moet gaan.
- Jesaja 48:17 (53-vertaling) -
 

________________________


Ek het U gemaak tot ‘n lig van die nasies,
om my heil te wees tot aan die einde van die aarde.
- Jesaja 49:6 (53-vertaling) -

 

________________________


In die wêreld sal julle dit moeilik hê;
maar hou moed:
Ek het die wêreld klaar oorwin
- Johannes 16:33-

 

________________________


Net by God vind ek rus,
want op Hom vertrou ek.
- Psalm 62:6 -
 

________________________


Om afgode te dra is harde werk!
Of dit nou gode is van hout of goud,
of ons eie kennis en wyshede,
of ons geld of goed.
Ons het hulle gemaak
en ons moet hulle dra en verdedig.
Hulle het hulle bestaan aan ons te danke
solank as wat ons dit toelaat.
 

________________________


Dink aan wat vroeër gebeur het, lank gelede;
Ek is God, daar is geen ander nie;
Ek is God, daar is niemand soos Ek nie.
Ek kondig vantevore aan wat later sal kom,
lank tevore al wat nog nie gebeur het nie.
Ek sê wat Ek besluit het en dit gebeur,
wat Ek wil, doen Ek.
- Jesaja 46: 9-10 -
 

________________________


Die hulpeloses en die armes soek water,
maar daar is nie;
hulle versmag van dors.
Maar Ek, die Here, sal hulle gebede verhoor,
Ek, die God van Israel, sal hulle nie verlaat nie.
- Jesaja 41:17 -

 

________________________


Natuurlik leef ons in 'n menslike liggaam,
maar ons voer nie die stryd met menslike wapens nie.
Die wapens van ons stryd
is nie die wapens van die mens nie,
maar die kragtige wapens van God
wat vestings kan vernietig.
- 2 Korintiërs 10:3-4 -
 

________________________


As U ons sondes
in aanmerking sou neem, Here,
wie sou dan nog bestaan?
Maar by U ís daar vergifnis:
daarom word U steeds gedien.
- Psalm 130:3-4 -
 

________________________


Die woord van die Here is volmaak:
dit gee lewe.
Die onderwysing van die Here is betroubaar:
dit gee wysheid aan dié wat nog onervare is.
Die bevele van die Here dui die regte koers aan:
dit bring blydskap.
Die gebod van die Here is helder:
dit gee insig.
- Psalm 19:8-9 -
 

________________________


Die pad van die regverdiges
is soos helder oggendlig
wat groei en sterker word
tot dit heeltemal dag is;
die pad van die goddeloses
is soos die donker:
hulle weet nie waaroor hulle sal struikel nie.
- Spreuke 4:18-19 -
 

________________________


Waarom is ek so in vertwyfeling
en waarom kerm ek so?
Vertrou op God!
Ja, ek sal weer vir Hom 'n loflied sing.
Hy is my helper en my God!
- Psalm 42:11 (83-vertaling) -
 

________________________


God het ons die ewige lewe gegee,
en dié lewe is deur sy Seun.
Wie die Seun het, het die lewe;
wie nie die Seun van God het nie,
het ook nie die lewe nie.
- 1 Johannes 5:11-12 -

 

________________________


In U hande is my tye,
my hele lewe,
elke uur van elke dag
en elke oomblik
- Martin Luther (1483 – 1546) -

 

________________________


Hoe groot is u goedheid:
dit is altyd daar vir dié wat U dien,
U bewys dit voor die oë van die mense
aan dié wat by U skuil.
- Psalm 31:20 -

 

________________________


God het [die nasies] gemaak om Hom te soek,
al sou hulle ook moes rondtas om Hom te vind.
Hy is nie ver van enigeen van ons af nie,
want deur Hom lewe ons,
beweeg ons en bestaan ons.
- Handelinge 17:27-28 -

 

________________________


Die riviere moet hande klap,
die berge moet jubel voor die HERE.
Want Hy kom om die aarde te oordeel.
Hy sal die wêreld regverdig oordeel,
en die volke met billikheid.
- Psalm 98:8-9 -
 

________________________


Die mens is na die beeld van God geskape
om in verhouding met God te lewe.
Maar omdat die mens dít vergeet
vergeet hy wie hy is
en wat die lewe beteken.
- Francis Schaeffer (1912 - 1984) -
 

________________________


Ek is die wingerdstok,
julle die lote.
Wie in My bly en Ek in hom,
dra baie vrugte,
want sonder My kan julle niks doen nie.
As iemand nie in My bly nie,
word hy weggegooi soos 'n loot en hy verdroog.
Die mense maak sulke lote bymekaar
en gooi dit in die vuur, en dit verbrand.
- Johannes 15:5-6 -
 

________________________


Daar is genoeg voorbeelde
wat vir ons wys
dat ons eers tot God
om leiding moet bid
voordat ons die volgende stap neem.
- Philipp Melanchthon (1497 - 1560) -

 

________________________


Die eerste:
Jy moet die Here jou God liefhê
met jou hele hart
en met jou hele siel
en met jou hele verstand.
Dit is die eerste en groot gebod.
Die tweede:
Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.
- Nie andersom nie -
(vgl Matteus 22:36-39)
 

________________________


Maar ons leef in die verwagting
van 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde
wat God belowe het
en waar die wil van God sal heers.
- 2 Petrus 3:13 -

 

________________________


Maar vir my is die Here 'n veilige vesting,
my God is die rots waar ek kan skuil.
- Psalm 94:22 -
 

________________________


Diens aan God
bevry jou
van jouself.
- Michael Harper (1931 – 2010) -
 

________________________


Hulle wat 'n diep innerlike lewe besit
is die beste in staat
om die kwellings van die lewe
te hanteer.
- Evelyn Underhill (1875 -1941) -

 

________________________


Here my God,
U het baie wonderlike dinge gedoen;
U dink altyd aan ons;
daar is niemand soos U nie.
Ek sou daarvan wou vertel
en daaroor praat,
maar dit is te veel om op te noem.
- Psalm 40:6 -
 

________________________


Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css