Die Weg

Hieronder is 'n lys van die daaglikse Gedagtes vir die dag wat reeds geplaas is

Dit verskyn ook op die Tuisbladsy en 'n nuwe gedagte word elke weeksdag bygevoeg.

Plaas asb jou naam op ons verspreidingslys indien jy elke weeksdag Gedagte vir die dag as epos wil ontvang

Indien jy dit dan nie ontvang nie, maak asb seker dat jou SPAM-filters dit nie verwyder nie.

strepie


Die Here my God gee vir my krag.
Hy maak my voete soos dié van 'n ribbok,
op hoë plekke laat Hy my veilig loop.
- Habakuk 3:19 -
 

________________________


In die goeie wedloop van die geloof
moet jy al jou kragte inspan
en die ewige lewe as prys behaal.
- 1 Timoteus 6:12 -
 

________________________


Moenie bang wees nie,
al is jy niks meer as 'n wurm nie, Jakob,
al is jy klein, Israel.
Ék help jou, sê die Here jou Verlosser,
die Heilige van Israel.
- Jesaja 41:14 (83 vertaling) -
 

________________________


Die ondervinding van die lewe
lei tot kennis van die Waarheid
en hierdie Waarheid maak vry.
-Thomas Aquinas (1224 - 1274) -
 

________________________


As Kersfees die fees van God se liefde is
waarom is Kersfees dan net op Kersfees?
- Engelbert Schinkel -
 

________________________


Dit is die verbond wat Ek met hulle
na daardie dae sal sluit, sê die Here.
Ek sal hulle my wette in die hart gee,
in hulle verstand sal Ek dit skrywe.....
Aan hulle sondes en hulle oortredings
sal Ek nooit meer dink nie.
- Hebreërs 10:16-17 -
 

________________________


Volkome wysheid is die vermoë
om die lewe te sien
soos God dit sien.
- Charles R Swindoll -
 

________________________


Die wyse mens volg God se pad,
die dwase mens sy eie.
- Charles R Swindoll -
 

________________________


Maar wat my aangaan,
dit is vir my goed om naby God te wees;
in die Here HERE het ek my toevlug gestel,
om al u werke te vertel.
 - Psalm 73:28 (1953 vertaling) -
 

________________________


Gehoorsaamheid aan die Here
laat 'n volk sterk staan;
sonde bring skande oor 'n volk.
 - Spreuke 14:34 -
 

________________________


Die genade van God wat verlossing bring,
het immers aan alle mense verskyn.
Dit voed ons op om die goddelose leefwyse
en wêreldse begeerlikhede te laat vaar
en met selfbeheersing, opregtheid en godsvrug
in die teenswoordige wêreld te lewe.
- Titus 2:11-12 -
 

________________________


Duiwel, dood, hel, en wêreld met hul aanhang. . . .
kan sonder die wil van my hemelse Vader
nie die kleinste haar van my hoof skaad nie.
Al neem hulle ook my tydelike lewe ....
help hulle vir my so teen hulle wil die Vaderland in ....
Waar my siel sal rus tot op dié dag dat die liggaam weer sal opstaan,
om met al die uitverkorenes vir ewig te lewe.
Dit is my geloof, troos en vreugde.
- Keurvors Frederik III (1515 – 1576) -
 

________________________


God stuur dikwels in jou grootste pyn;
in die bitterste krampe van jou gekwelde siel,
'n druppel balsem, 'n troos, 'n berusting,
en gee jou daarmee 'n teken dat Hy waghou,
dat Hy sien, dat Hy regeer.
- Philipp Galen (1813 - 1899) -
 

________________________


Wie die Here se juk nie dra nie,
mag homself nie met Sy kruis versier nie.
- Johann Christoph Friedrich von Schiller (1759 – 1805) -
 

________________________


Daarom, verneder julle onder die kragtige hand van God,
sodat Hy julle op die regte tyd kan verhoog.
Werp al julle bekommernisse op Hom,
want Hy gee vir julle om.
- 1 Petrus 5:6-7 (Direkte vertaling)-
 

________________________


En Ek sal blindes lei op ‘n weg wat hulle nie ken nie,
hulle laat loop op paaie wat vir hulle onbekend is;
Ek sal die duisternis lig maak voor hulle uit
en die hobbelagtige plekke gelyktes.
Dit is die dinge wat Ek doen en nie nalaat nie.
- Jesaja 42:16 (1953 vertaling) -
 

________________________


Die Here bepaal 'n mens se koers;
hoe sal 'n méns weet waarheen hy moet gaan?
- Spreuke 20:24 -

 

________________________


Jy moet die HERE jou God liefhê:
luister na sy stem
en hou vas aan Hom,
want Hy is jou lewe.
(vgl Deuteronomium 30:20)
 

________________________


Om weg te vlug van jouself is geen uitweg nie,
maar net 'n omweg terug na jouself.
- Dr André Brie -
 

________________________


Fokus op wat jy het  - en jy is gelukkig.
Fokus op wat jy nie het nie - en jy is ongelukkig.
 

________________________


Maar een ding:
ek vergeet die dinge wat agter is
en strek my uit na wat voor is,
en jaag na die doel om die prys te verkry
van die hoë roeping van God in Christus Jesus
- Filippense 3:14 OAV -
 

________________________


Droefheid volgens die wil van God
bring bekering wat tot redding lei,
en daaroor was niemand nog ooit jammer nie.
Daarteenoor bring droefheid
uit wêreldse oorwegings die dood.
- 2 Korintiërs 7:10 NAV -
 

________________________


Deur Christus het ons deel geword
van die volk van God
soos Hy dit vooruit al bestem het.
So het Hy Hom dit voorgeneem,
Hy wat alles laat gebeur volgens sy raadsbesluit.
- Efesiërs 1:11 NAV -
 

________________________


Ons is nie ingewy in die plan van die ewige Wysheid nie
en daarom is baie dinge bo ons begrip.
 - Jacob Christoph Burckhardt (1818 - 1897) -
 

________________________


Ons toekoms word deur Iemand anders in die hand gehou
as deur die mens met sy onkunde en selfversekerheid.
Daar is 'n ander wysheid in die wêreld aan die werk
as die menslike.
- Jörg Zink -
 

________________________


Sonder God bly die mens
'n onoplosbare raaisel.
- Ernst R. Hauschka (1926 - 2012) -
 

________________________


Die werklike kosbaarhede van die lewe
is alles kosteloos te kry.
- Karl Feldkamp -
 

________________________


Maar 'n mens moet gelowig bid en nie twyfel nie,
want iemand wat twyfel,
is soos 'n brander in die see
wat deur die wind aangejaag
en heen en weer gedryf word.
- Jakobus 1:6 -
 

________________________


Ek weet nie wat die toekoms bring nie,
maar ek weet Wie die toekoms bring.
- Detlev Fleischhammel -
 

________________________


Wees veral versigtig
met wat in jou hart omgaan,
want dit bepaal jou hele lewe.
- Spreuke 4:23 NAV -
 

________________________


Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css