Die Weg

Hieronder is 'n lys van die daaglikse Gedagtes vir die dag wat reeds geplaas is

Dit verskyn ook op die Tuisbladsy en 'n nuwe gedagte word elke weeksdag bygevoeg.

Plaas asb jou naam op ons verspreidingslys indien jy elke weeksdag Gedagte vir die dag as epos wil ontvang

Indien jy dit dan nie ontvang nie, maak asb seker dat jou SPAM-filters dit nie verwyder nie.

strepie


O diepte van die rykdom
en wysheid en kennis van God!
Hoe ondeurgrondelik is sy oordele
en onnaspeurlik sy weë!
 - Romeine 11:33 -
 

________________________


Lewe kom uit die dood,
verheffing uit vernedering
en seën uit gebrokenheid.
- Frederick P Wood -

 

________________________


Omdat hy My liefhet, sê God, daarom sal Ek hom red;
Ek sal hom beskerm, omdat hy my Naam ken.
Hy sal My aanroep, en Ek sal hom verhoor;
in die nood sal Ek by hom wees;
Ek sal hom uitred en eer aan hom gee.
Met lengte van dae sal Ek hom versadig,
en Ek sal hom my heil laat sien.
- Psalm 91:14-16 OAV -
 

________________________


Trek die volle wapenrusting aan wat God julle gee,
sodat julle op julle pos kan bly
ondanks die listige aanslae van die duiwel.
- Efesiërs 6:11 -
 

________________________


Nasies kan raas en koninkryke wankel,
maar as God sy stem laat hoor,
smelt die aarde weg.
Die Here, die Almagtige, is by ons,
die God van Jakob is vir ons 'n beskutting.
- Psalm 46:7-8 NAV -
 

________________________


Sonder die regte leiding is daar lyding.
 - N Vetter -
 

________________________


Salig is die man wat versoeking verdra,
want as hy die toets deurstaan het,
sal hy die kroon van die lewe ontvang
wat die Here beloof het aan die wat Hom liefhet.
- Jakobus 1:12 OAV -
 

________________________


Mag God, die bron van hoop,
julle deur julle geloof met alle vreugde en vrede vervul,
sodat julle hoop al hoe sterker kan word
deur die krag van die Heilige Gees!
 - Romeine 15:13 NAV -
 

________________________


Kyk of ek nie op die verkeerde pad is nie
en lei my op die beproefde pad, o God!
- Psalm 139:24 -
 

________________________


Geloof sy die Here!
Dag na dag dra Hy ons!
God is ons hulp!
God is vir ons die God wat ons red,
die Here ons God
deur wie ons bewaar word in doodsgevaar.
- Psalm 68:20-21 NAV -
 

________________________


Hou Hom voor oë wat so 'n vyandige optrede
van die sondaars teen Hom verdra het.
Dan sal julle nie geestelik moeg word en uitsak nie.
- Hebreërs 12:3 NAV -
 

________________________


Want dié wat vleeslik is,
bedink vleeslike dinge,
maar dié wat geestelik is,
geestelike dinge.
Want wat die vlees bedink, is die dood,
maar wat die Gees bedink, is lewe en vrede
- Romeine 8:5-6 OAV -
 

________________________


Tot in julle ouderdom is Ek die Here,
tot in julle grysheid sal Ek julle dra.
- Jesaja 46:4 -
 

________________________


Ek bid dat Hy julle geestesoë so verhelder dat julle kan weet
watter hoop sy roeping inhou,
en watter rykdom daar is in die heerlike erfenis
wat Hy vir die gelowiges bestem het.
- Efesiërs 1:18 -
 

________________________


Daar sal nie meer nag wees nie.
Die mense het nie die lig van 'n lamp
en die lig van die son nodig nie,
omdat die Here God hulle sal verlig,
en hulle sal tot in alle ewigheid regeer.
- Openbaring 22: 5 NAV -
 

________________________


As jy dan in geloof handel
moet jy nie twyfel of terugkyk nie.
- FB Meyer (1847 – 1929) -
 

________________________


As ons beweer dat ons aan Hom deel het,
en ons lewe in die duisternis,
lieg ons en handel ons nie volgens die waarheid nie.
Maar as ons in die lig lewe soos Hy in die lig is,
het ons met mekaar deel aan dieselfde gemeenskap
en reinig die bloed van Jesus, sy Seun, ons van elke sonde.
- 1 Johannes 1:6-7 NAV -
 

________________________


Beklee julle dan, as uitverkorenes van God,
heiliges en geliefdes,
met innerlike ontferming, goedertierenheid,
nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid.
- Kolossense 3:12 OAV -
 

________________________


Soos wat ons die bitterheid
in ons siele voor God uitstort,
stort Hy sy vrede in.
- FB Meyer (1847 – 1929) -
 

________________________


'n Mens word gemeet aan wat hy is -
nie aan wat hy het nie.
Jy kan 'n verdorde siel vind
in die middel van 'n groot fortuin;
en 'n edele siel
in die versengendste armoede
- JR Miller (1840 – 1912) -
 

________________________


Die mens moet iemand dien,
want as jy nie onder een meester is nie,
is jy onder 'n ander.
- JR Miller (1840 – 1912) -
 

________________________


Ek is toe deur die Gees meegevoer
en die engel het my na ’n groot hoë berg toe geneem
en die heilige stad Jerusalem vir my gewys,
wat van God af uit die hemel uit afkom.
- Openbaring 21:10 -
 

________________________


Die Kerk leef
wanneer dit ook buite die kerk leef
 - Walter Ludin -
 

________________________


Julle geloofsvertroue moet julle dus nie prysgee nie:
dit hou groot beloning in.
Volharding is wat julle nodig het om die wil van God te doen
en te ontvang wat Hy beloof het.
- Hebreërs 10:35-36 -
 

________________________


As jou wil is volgens God se wil
sal dit wees volgens jou wil.
- CH Spurgeon (1834 – 1892) -
 

________________________


Moenie te gou praat nie,
moenie oorhaastig ’n belofte aan God maak nie,
want Hy is in die hemel en jy op die aarde.
Laat jou woorde daarom min wees.
- Prediker 5:1 -
 

________________________


As dit om my donker begin lyk,
kyk ek terug op al die hulp wat ek van God ontvang het,
wag ek en weet gewis:
daar sal weer redding wees vir my.
- Friedrich von Bodelschwingh (1831 – 1910) -
 

________________________


Daar is 'n atmosfeer rondom elkeen van ons.
Dit kan heilsaam en verfrissend wees,
of dit kan afbrekend en neerdrukkend wees.
Dit mag 'n klein deel van die wêreld
'n aangenamer, beter en veiliger plek maak om in te leef;
of dit kan dit moeilik maak vir dié
wat waardig en gelukkig daarin wil woon.
- J R Miller (1840 -1912) -
 

________________________


Hy gee die vermoeides krag,
Hy versterk dié wat nie meer kan nie.
.... dié wat op die Here vertrou,
kry nuwe krag.
Hulle vlieg met arendsvlerke,
hulle hardloop en word nie moeg nie,
hulle loop en raak nie afgemat nie.
- Jesaja 40:29-31 -

 

________________________


Soos Hy wat julle geroep het, heilig is,
moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig wees.
Daar staan immers geskrywe:
“Wees heilig, want Ek is heilig.”
- 1 Petrus 1:15-16 -
 

________________________


Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css