Die Weg

Hieronder is 'n lys van die daaglikse Gedagtes vir die dag wat reeds geplaas is

Dit verskyn ook op die Tuisbladsy en 'n nuwe gedagte word elke weeksdag bygevoeg.

Plaas asb jou naam op ons verspreidingslys indien jy elke weeksdag Gedagte vir die dag as epos wil ontvang

Indien jy dit dan nie ontvang nie, maak asb seker dat jou SPAM-filters dit nie verwyder nie.

strepie


Angs neem nie die verdriet van môre weg nie,
maar ontneem die krag van vandag.
 - CH Spurgeon (19 Junie 1834 – 31 Januarie 1892) -
 

________________________


Ek self sal my skape oppas,
en Ek self sal hulle laat lê en rus,
spreek die Here HERE.
Die wat verlore is, sal Ek soek,
en wat weggedryf is, sal Ek terugbring,
en wat gewond is, sal Ek verbind,
en die siekes sal Ek versterk.
- Esegiël 34:15-16 -
 

________________________


Hiervan is ek oortuig:
geen dood of lewe of engele of magte
of teenswoordige of toekomstige dinge
of kragte of hoogte of diepte
of enigiets anders in die skepping
kan ons van die liefde van God skei nie,
die liefde wat daar is in Christus Jesus ons Here.
- Romeine 8:38-39-
 

________________________


Die toekoms in Christus lê voor ons,
nie agter ons nie.
Daarom kan Paulus sê:
ek maak my los van wat agter is
en strek my uit na wat voor is.
...sodat ek die hemelse prys kan behaal
waartoe God my geroep het in Christus Jesus.
 

________________________


Baie mense sal gesuiwer, gereinig en gelouter word,
maar die goddeloses sal goddeloos bly.
Nie een van die goddeloses sal verstaan nie,
maar die verstandige leiers sal verstaan.
- Daniël 12:10 -
 

________________________


Moenie kwaad met kwaad vergeld nie.
Wees goedgesind teenoor alle mense.
As dit moontlik is, sover dit van julle afhang,
leef in vrede met alle mense.
Moenie self wraak neem nie, geliefdes,
maar laat dit oor aan die oordeel van God.
Daar staan immers geskrywe:
“Dit is mý reg om te straf;
Ék sal vergeld,” sê die Here.
- Romeine 12:17-19 NAV -
 

________________________


Die woord van die Here is volmaak: dit gee lewe.
Die onderwysing van die Here is betroubaar:
dit gee wysheid aan dié wat nog onervare is.
- Psalm 19:8 -
 

________________________


Al word ‘n laer teen my opgeslaan,
my hart sal nie vrees nie;
al staan ‘n oorlog teen my op,
nogtans vertrou ek.
 - Psalm 27:3 OAV -
 

________________________


En julle sal die waarheid ken,
en die waarheid sal julle vrymaak.
- Johannes 8:32 -
 

________________________


Geloof is die lig vir die siel,
'n deur vir die lewe,
die fondament vir die ewige heil.
 - Petrus Canisius (1521 – 1597) -
 

________________________


Die pad van die regverdiges
is soos die lig van die môreglans,
wat al helderder word tot die volle dag toe.
- Spreuke 4:18 -
 

________________________


Trouens, dit het vir ons gevoel
asof die doodvonnis klaar oor ons uitgespreek is.
Maar dit het gebeur,
sodat ons nie op onsself sou vertrou nie,
maar op God wat die dooies opwek tot die lewe.
 - 2 Korintiërs 1:9 -
 

________________________


Ons vreugde, ons vrede, ons rus,
die einde van al ons laste,
is net by God.
Gelukkig is dié wat hul hart tot Hom wend!
 - Augustinus (354-430) -
 

________________________


En Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê:
Aan My is gegee alle mag in die hemel en op aarde.
Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies,
en doop hulle in die Naam van die Vader
en die Seun en die Heilige Gees;
en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het.
En kyk, Ek is met julle al die dae
tot aan die voleinding van die wêreld. Amen.
- Matteus 28:18-20 -
 

________________________


As Middelaar het Hy gesterwe,
maar opgestaan en opgevaar;
daardeur sal ons die hemel erwe,
waar Hy ons pand vir ons bewaar.
Laat ons dan nie vrees nie,
of kleinmoedig wees nie,
Hy, ons Heer, regeer;
loof Hom alle volke.
Hy kom op die wolke -
Hy, ons Koning, weer.
- Gesang 154:2 -
 

________________________


Ons weet dat,
wanneer ons aardse woning wat maar 'n tent is,
afgebreek word,
ons 'n vaste gebou in die hemel het.
Dit is 'n woning wat nie deur mense gemaak is nie,
maar deur God,
en dit bly ewig staan.
- 2 Korintiërs 5:1 -
 

________________________


Rus is nie elders nie; dit is op jou drumpel.
Dit kom as genadegawe van binne af,
nie van buite nie.
Dit word nie deur stoflike dinge gegee nie;
jy kerf dit elke oomblik in jou lewe in,
met elke verruiming van geloof in Hom wat gesê het:
“Kom na My toe, almal wat vermoeid en belas is
en Ek sal julle rus gee”.
- John van der Berg (1913 - ?) -
 

________________________


Ons hand word gerig deur dit wat binne in ons gelê is:
geloof en hoop en liefde.
- John van der Berg (1913 - ?) -
 

________________________


Wanneer dit donker word om my
kyk ek terug op die hulp wat ek van God ontvang het,
vertrou ek, en weet gewis:
daar sal weer uitkoms wees vir my.
- Friedrich von Bodelschwingh (1831 – 1910)
 

________________________


Julle geloofsvertroue moet julle nie prysgee nie:
dit hou groot beloning in.
Volharding is wat julle nodig het
om die wil van God te doen
en te ontvang wat Hy beloof het.
- Hebreërs 10:35-36 -
 

________________________


As 'n mens nie glo nie,
is dit onmoontlik om te doen wat God wil.
Wie tot God nader,
moet glo dat Hy bestaan
en dat Hy dié wat Hom soek, beloon.
- Hebreërs 11: 6 -
 

________________________


Die Here is my lig en my redder,
vir wie sou ek bang wees?
Die Here is my toevlug,
vir wie sou ek vrees?
- Psalm 27:1 NAV -
 

________________________


Iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe mens.
Die oue is verby, die nuwe het gekom.
Dit alles is die werk van God.
- 2 Korintiërs 5:17-18 NAV -

Lewe as nuwe mense
wat as die beeld van God geskep is:
lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig.
 - Efesiërs 4:23 NAV -
 

________________________


Geseënd is die man wat op die HERE vertrou,
en wie se vertroue die HERE is.
Want hy sal wees soos ‘n boom wat by die water geplant is
en sy wortels uitskiet by die stroom
en nie vrees as daar hitte kom nie, maar sy blad bly groen;
en in ‘n jaar van droogte is hy nie besorg nie
en hou nie op om vrugte te dra nie.
- Jeremia 17:7-8 OAV -
 

________________________


Julle moet julle nie ‘leiers’ laat noem nie,
want Een is julle Leier: die Christus.
Maar die grootste onder julle
moet bereid wees om die ander te dien.
Wie hoogmoedig is, sal verneder word,
en wie nederig is, sal verhoog word.
- Matteus 23:10-12 NAV -
 

________________________


Die HERE is goed,
'n toevlug in die dag van benoudheid,
en Hy ken die wat by Hom skuil.
- Nahum 1: 7 OAV -
 

________________________


Ek onthou die dinge
wat ek wil vergeet,
en vergeet die dinge
wat ek eerder moes onthou.
 - Euripides (480 - 407 v C.)  -
 

________________________


Wees getrou aan die Woord,
en getrou aan jouself,
dan is jy vry.
- Anoniem -
 

________________________


Moenie van jouself meer dink as wat jy behoort te dink nie.
Nee, lê jou liewer daarop toe om beskeie te wees
in ooreenstemming met die maat van geloof
wat God aan elkeen toebedeel het.
- Romeine 12:3 -
 

________________________


Maar jy, waarom oordeel jy jou broeder?
Of jy ook, waarom verag jy jou broeder?
Want ons sal almal
voor die regterstoel van Christus gestel word.
- Romeine 14:10 OAV -
 

________________________


Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css