Die Weg

Hieronder is 'n lys van die daaglikse Gedagtes vir die dag wat reeds geplaas is

Dit verskyn ook op die Tuisbladsy en 'n nuwe gedagte word elke weeksdag bygevoeg.

Plaas asb jou naam op ons verspreidingslys indien jy elke weeksdag Gedagte vir die dag as epos wil ontvang

Indien jy dit dan nie ontvang nie, maak asb seker dat jou SPAM-filters dit nie verwyder nie.

strepie


As ons beweer dat ons aan Hom deel het,
en ons lewe in die duisternis,
lieg ons en handel ons nie volgens die waarheid nie.
Maar as ons in die lig lewe soos Hy in die lig is,
het ons met mekaar deel aan dieselfde gemeenskap
en reinig die bloed van Jesus, sy Seun, ons van elke sonde.
- 1 Johannes 1:6-7 -
 

________________________


Dit gaan goed met die mens
wat nie die raad van goddeloses volg nie,
nie met sondaars omgaan
en met ligsinniges saamspan nie,
maar wat in die woord van die Here
sy vreugde vind,
dit dag en nag oordink.
- Psalm 1:1-2 -
 

________________________


Moenie vir julle skatte bymekaarmaak op die aarde,
waar mot en roes verniel
en waar diewe inbreek en steel nie;
maar maak vir julle skatte bymekaar in die hemel,
waar geen mot of roes verniel nie
en waar diewe nie inbreek en steel nie.
- Matteus 6:19-20 -
 

________________________


Toe sê Jesus vir haar:
“Ek is die opstanding en die lewe.
Wie in My glo, sal lewe, al sterwe hy ook.....”
- Johannes 11:25 -
 

________________________


Christus moet nie net 'n gas in ons harte wees nie,
maar Hy moet ook die Heer wees.
Laat Hy die beheer oorneem.
- Christian Wegert -
 

________________________


Hy is nie ver van enigeen van ons af nie,
want deur Hom lewe ons,
beweeg ons en bestaan ons.
- Handelinge 17:27-28 -
 

________________________


Wat ek is is net genade,
wat ek het is net geleen,
eint'lik smag ek na U waters van rus,
lei my Heer vanaand daarheen.
- Uit: Gebed, van Koos du Plessis -
 

________________________


Kom na My toe,
almal wat uitgeput en oorlaai is,
en Ek sal julle rus gee.
Neem my juk op julle en leer van My,
want Ek is sagmoedig en nederig van hart,
en julle sal rus kry vir julle gemoed.
My juk is sag en my las is lig.
- Matteus 11:28-30 -
 

________________________


Dit help jou niks dat Christus opgestaan het
as jy steeds in die sonde en bande van die dood
wil bly lê nie.
- Angelus Silesius (1624 - 1677) -
 

________________________


En julle sal die waarheid ken,
en die waarheid sal julle vrymaak.
- Johannes 8:32 -
 

________________________


Die grootste gebod
Die eerste is:
Luister, Israel, die Here ons God is die enigste Here.
Jy moet die Here jou God liefhê
met jou hele hart en met jou hele siel
en met jou hele verstand en met al jou krag.
Die tweede is:
Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.
Geen ander gebod is groter as dié twee nie.
- Markus 12:30-40 -
 

________________________


As Christene begin om erns te maak met hul geloof,
sal dit 'n wêreldrevolusie word
soos die wêreld nog nooit gesien het nie.
Dit sal daarna nie werd wees,
om enige ander revolusie te voer nie.
- Dr. George Benjamin Clémenceau (1841 – 1929) -
 

________________________


Ek loof U omdat ek
'n ontsagwekkende wonderwerk is.
Wonderbaarlik is u werke
en ek besef dit maar alte goed.
- Psalm 139:14 (direkte vertaling) -
 

________________________


Wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor het nie,
en wat in die hart van ‘n mens nie opgekom het nie,
dit het God gereed gemaak vir dié wat Hom liefhet.
- 1 Korintiërs 2:9 -
 

________________________


Jy sal nooit volkome gelukkig wees op aarde nie
omdat die aarde nie jou tuiste is nie.
Jy sal wel jou oomblikke van vreugde hê.
Jy sal nou en dan lig sien.
Jy sal oomblikke of selfs dae van vrede geniet.
Maar dit is geen vergelyking
met die geluk wat op jou wag nie.
- Max Lucado -
 

________________________


Daarom,wees standvastig, onwankelbaar,
altyd oorvloedig in die werk van die Here,
omdat julle weet
dat julle inspanning in diens van die Here
nie tevergeefs is nie.
- 1 Korintiërs 15:58 -
 

________________________


Ek weet dat ek Iemand naby my het,
Wie ek heelhartig kan vertrou,
en hierdie wete gee vir my vrede en krag.
- Edith Stein (1891 – 1942 in Auschwitz) -
 

________________________


God is my redder;
Ek vertrou op Hom,
ek is nie meer bang nie.
Die Here my God is my krag en my beskerming;
Hy is my redder.
- Jesaja 12:2 -
 

________________________


Vrede beteken nie om in 'n plek te wees
waar daar geen geraas, stryd of harde werk is nie,
maar om te midde van al sulke dinge
'n stille kalmte in jou hart te kan hê.
 

________________________


Almal moet teenoor mekaar nederig wees en mekaar help,
want “God weerstaan die hoogmoediges,
maar aan die nederiges gee Hy genade.”
Onderwerp julle daarom in nederigheid
aan die kragtige hand van God,
sodat Hy julle kan verhoog op die tyd wat Hy bestem het.
- 1 Petrus 5:5-6 -
 

________________________


Ek het die Here altyddeur voor My gesien,
want Hy is aan my regterhand,
dat Ek nie sou wankel nie.
Daarom is my hart bly en my tong juig,
ja, ook sal my vlees nog rus in hoop.
- Handelinge 2:25-26 (53 vertaling) -
 

________________________


Kleingeloof:
“Ons het in die land gekom waarheen u ons gestuur het.
Dit loop oor van melk en heuning, en hier is van sy vrugte.
Maar die mense wat in die land woon, is sterk,
en die stede is versterk en baie groot.”
 - Numeri 13:27-28 -
 

________________________


Wees sterk, wees vasberade.
Moenie skrik nie, moenie bang wees nie,
want Ek, die Here jou God,
is by jou oral waar jy gaan.
- Josua 1:9 -
 

________________________


Here my God, U het baie wonderlike dinge gedoen;
U dink altyd aan ons;
daar is niemand soos U nie.
Ek sou daarvan wou vertel en daaroor praat,
maar dit is te veel om op te noem.
- Psalm 40:6 -
 

________________________


Kyk, Hy kom met die wolke,
en al die mense sal Hom sien,
ook hulle wat Hom deurboor het;
en al die volke van die aarde
sal oor Hom in selfverwyt weeklaag.
Ja, dit is seker!
 - Openbaring 1:7 -
 

________________________


Ons weet dat,
wanneer ons aardse woning wat maar 'n tent is,
afgebreek word,
ons 'n vaste gebou in die hemel het.
Dit is 'n woning wat nie deur mense gemaak is nie,
maar deur God, en dit bly ewig staan.
- 2 Korintiërs 5:1 -
 

________________________


Dit is nie waar dat die perd die oorwinning gee
en dat sy groot krag redding bring nie.
Dit is die Here wat sorg vir dié wat Hom eer,
vir dié wat op sy mag vertrou
om hulle van die dood te red
en hulle in die lewe te hou in hongersnood.
Ons vertrou op die Here:
Hy is ons hulp en ons beskermer.
- Psalm 33:17-20 -
 

________________________


Lyding is 'n vinnige voertuig
wat ons na God dra.
- Eckhart von Hochheim (1260 – 1328) -
 

________________________


Moenie dat liefde en trou by jou ontbreek nie;
leef daarmee saam,
maak dit 'n deel van jou lewe.
So sal jy guns verwerf
en byval vind by God en mens.
- Spreuke 3:3-4 -
 

________________________


Wanneer hierdie verganklike liggaam
met die onverganklike beklee is,
en hierdie sterflike liggaam met die onsterflike,
dan sal die woord wat geskrywe staan, vervul word:
“Die dood is vernietig, die oorwinning is behaal.”
“Dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel?”
- 1 Korintiërs 15:53-55 -
 

________________________


Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css