Die Weg

Hieronder is 'n lys van die daaglikse Gedagtes vir die dag wat reeds geplaas is

Dit verskyn ook op die Tuisbladsy en 'n nuwe gedagte word elke weeksdag bygevoeg.

Plaas asb jou naam op ons verspreidingslys indien jy elke weeksdag Gedagte vir die dag as epos wil ontvang

Indien jy dit dan nie ontvang nie, maak asb seker dat jou SPAM-filters dit nie verwyder nie.

strepie


Die lof kom God toe
wat my gebed nie afgewys
en sy trou nie van my weerhou het nie.
- Psalm 66:20 -
 

________________________


Maar wie volgens die waarheid leef,
kom na die lig,
sodat sy dade bekend kan word,
dat hulle in God gedoen is.
- Johannes 3:21 (Direkte vertaling) -
 

________________________


Die koninkryk van die hemel is soos sout.
Dit is onsigbaar in sy werking,
'n mens sien dit nie,
maar 'n mens bespeur dit,
en waar dit in die wêreld is
dáár voorkom dit verrotting.
- Heinrich Lhotzky (1859 - 1930) -
 

________________________


Die Here is my sterkte en my beskermer,
op Hom het ek vertrou.
Hy het my gehelp.
Daarom is ek bly en wil ek Hom loof met my lied.
Die Here is 'n sterkte vir sy volk,
'n veilige beskutting vir sy gesalfde.
- Psalm 28:7-8 -
 

________________________


Nasies kan raas en koninkryke wankel,
maar as God sy stem laat hoor, smelt die aarde weg.
Die Here, die Almagtige, is by ons,
die God van Jakob is vir ons 'n beskutting.
- Psalm 46:7-8 -
 

________________________


As iemand dors het, laat hy na My toe kom en drink!
Met die een wat in My glo,
is dit soos die Skrif sê:
Strome lewende water sal uit sy binneste vloei.
- Johannes 7:37-38 -
 

________________________


Met blydskap moet julle die Vader dank
wat julle geskik gemaak het om deel te hê
aan die erfenis wat vir die gelowiges wag
in die ryk van die lig.
- Kolossense 1:12 -
 

________________________


Deur in Hom te glo,
al sien julle Hom nou nie,
het julle reeds deel aan die saligheid
wat die einddoel van julle geloof is.
En dit vervul julle
met 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap.
- 1 Petrus 1:8-9 -
 

________________________


En daar is niks bedek wat nie geopenbaar sal word nie,
en verborge wat nie bekend sal word nie.
Daarom, alles wat julle in die donker gesê het,
sal in die lig gehoor word;
en wat julle in die oor gepraat het in die binnekamers,
sal op die dakke verkondig word.
- Lukas 12:2-3 -
 

________________________


Laat julle lewe
steeds deur die Gees van God beheers word,
dan sal julle nooit swig voor begeertes
van julle sondige natuur nie.
- Galasiërs 5:16 -
 

________________________


Moenie in julle toewyding verslap nie
bly altyd geesdriftig
dien die Here.
- Romeine 12:11 -
 

________________________


Julle is 'n gebou wat opgerig is
op die fondament van die apostels en die profete,
'n gebou waarvan Christus Jesus self die hoeksteen is.
In Hom sluit die hele gebou saam
en verrys dit tot 'n heilige tempel vir die Here,
in wie julle ook saam opgebou word
as 'n geestelike huis waarin God woon.
- Efesiërs 2:20-22 -
 

________________________


Kyk watter groot liefde die Vader aan ons bewys het:
Hy noem ons kinders van God, en ons is dit ook.
En die wêreld ken ons nie, omdat dit Hom nie ken nie .
- 1 Johannes 3:1 -
 

________________________


Ek moet die HERE met hart en siel prys,
met alles in my moet ek sy heilige Naam prys.
Ek moet die HERE prys
en nie een van sy weldade vergeet nie.
Dit is Hy wat al my sondeskuld vergewe,
wat al my siektes genees;
wat my lewe vrykoop van die graf,
my kroon met troue liefde en ontferming.
- Psalm 103:1-4 (Direkte vertaling) -
 

________________________


En onthou:
Ek is by julle al die dae
tot die voleinding van die wêreld.
- Matteus 28:20 -
 

________________________


Toe Jesus liggaamlik op die aarde was,
was Hy net op sekere tye en plekke te vinde.
Maar nou in die hemel
is Hy toeganklik vir alle gelowiges,
te alle tye en op alle plekke.
- Dr SJ van der Walt -
 

________________________


Tog sê Ek vir julle die waarheid:
Dit is tot julle voordeel dat Ek weggaan,
want as Ek nie weggaan nie,
sal die Voorspraak, die Heilige Gees,
nie na julle toe kom nie;
maar as Ek gaan, sal Ek Hom na julle toe stuur.
- Johannes 16:7 -
 

________________________


En die wêreld met sy verleidelike dinge gaan verby,
maar wie die wil van God doen,
bly ewig lewe.
- 1 Johannes 2:17 -
 

________________________


Ek het alles gemaak
en so het alles ontstaan, sê die Here.
Ek slaan ag op die mens in nood,
op dié een wat berou het oor sy sonde,
wat ontsag het vir my woord.
- Jesaja 66:2 -
 

________________________


Al is ek afgetakel na liggaam en gees,
God is my sterkte;
aan Hom behoort ek vir altyd.
Dié wat ver van U af is, gaan verlore,
U vernietig dié wat aan U ontrou is.
Maar wat my aangaan,
dit is vir my goed om naby God te wees.
Ek het die Here my God gekies as my toevlug!
Ek sal van al u werke bly vertel.
- Psalm 73:26-28 (83 vertaling) -
 

________________________


Benut die oomblik, benut die tyd
dink ook aan die ewigheid.
- Uit: An einem Haus in der Oberpfalz -
 

________________________


Geloof sien en waag op die dag van oorweldigende moeilikhede,
geloof wag geduldig deur die vertraging wat deur ander
se mislukkings veroorsaak word,
geloof handel met moed op die dag van geleentheid.
- Dr Campbell Morgan (1883-1945) -
 

________________________


“Wie my opdragte het en dit uitvoer – dit is hy wat My liefhet.
En wie My liefhet, hóm sal my Vader liefhê,
en Ek sal hom ook liefhê en My aan hom openbaar......
As iemand My liefhet, sal hy my woorde ter harte neem;
en my Vader sal hom liefhê,
en Ons sal na hom toe kom en by hom woon.”
- Johannes 14:21-23 -
 

________________________


So sê die Here, jou Verlosser, die Heilige van Israel:
Ek is die Here jou God wat jou onderrig tot jou beswil,
wat jou lei op die pad waarop jy moet gaan.
- Jesaja 48:17 -
 

________________________


Dat ons God opreg liefhet en dien
word duidelik
wanneer ons sowel met ons lewe as in ons dood
sy Naam verheerlik.
- Johannes Calvyn (1509 -1564) -
 

________________________


Moenie met die wreedaard wandel
sodat jy onheil oor jouself bring nie
want hy sal sy eie sin volg,
maar deur sy dwaasheid sal jy ondergaan.
- Wysheid van Jesus Ben Sirag -
 

________________________


Moenie op vergiffenis vertrou
om ongeregtigheid by ongeregtigheid
te voeg nie.
- Wysheid van Jesus Ben Sirag -
 

________________________


As jy 'n man van oordeel is,
moet jy slegs vertrou op God se Woord,
en dit sal jou nie in die steek laat nie.
Oordink jou woorde
volgens dít wat jy geleer het,
en daarna kan jy praat.
- Wysheid van Jesus Ben Sirag -
 

________________________


'n Regverdige mens is besorg
oor die reg van arm mense,
'n goddelose mens het
nie begrip vir dié besorgdheid nie.
- Spreuke 29:7 -
 

________________________


As ons beweer dat ons aan Hom deel het,
en ons lewe in die duisternis,
lieg ons en handel ons nie volgens die waarheid nie.
Maar as ons in die lig lewe soos Hy in die lig is,
het ons met mekaar deel aan dieselfde gemeenskap
en reinig die bloed van Jesus, sy Seun, ons van elke sonde.
- 1 Johannes 1:6-7 -
 

________________________


Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css