Die Weg

Hieronder is 'n lys van die daaglikse Gedagtes vir die dag wat reeds geplaas is

Dit verskyn ook op die Tuisbladsy en 'n nuwe gedagte word elke weeksdag bygevoeg.

Plaas asb jou naam op ons verspreidingslys indien jy elke weeksdag Gedagte vir die dag as epos wil ontvang

Indien jy dit dan nie ontvang nie, maak asb seker dat jou SPAM-filters dit nie verwyder nie.

strepie


Daarom, verneder julle onder die kragtige hand van God,
sodat Hy julle op die regte tyd kan verhoog.
Werp al julle bekommernisse op Hom,
want Hy gee vir julle om.
- 1 Petrus 5:6-7 (Direkte vertaling)-
 

________________________


En Ek sal blindes lei op ‘n weg wat hulle nie ken nie,
hulle laat loop op paaie wat vir hulle onbekend is;
Ek sal die duisternis lig maak voor hulle uit
en die hobbelagtige plekke gelyktes.
Dit is die dinge wat Ek doen en nie nalaat nie.
- Jesaja 42:16 (1953 vertaling) -
 

________________________


Die Here bepaal 'n mens se koers;
hoe sal 'n méns weet waarheen hy moet gaan?
- Spreuke 20:24 -

 

________________________


Jy moet die HERE jou God liefhê:
luister na sy stem
en hou vas aan Hom,
want Hy is jou lewe.
(vgl Deuteronomium 30:20)
 

________________________


Om weg te vlug van jouself is geen uitweg nie,
maar net 'n omweg terug na jouself.
- Dr André Brie -
 

________________________


Fokus op wat jy het  - en jy is gelukkig.
Fokus op wat jy nie het nie - en jy is ongelukkig.
 

________________________


Maar een ding:
ek vergeet die dinge wat agter is
en strek my uit na wat voor is,
en jaag na die doel om die prys te verkry
van die hoë roeping van God in Christus Jesus
- Filippense 3:14 OAV -
 

________________________


Droefheid volgens die wil van God
bring bekering wat tot redding lei,
en daaroor was niemand nog ooit jammer nie.
Daarteenoor bring droefheid
uit wêreldse oorwegings die dood.
- 2 Korintiërs 7:10 NAV -
 

________________________


Deur Christus het ons deel geword
van die volk van God
soos Hy dit vooruit al bestem het.
So het Hy Hom dit voorgeneem,
Hy wat alles laat gebeur volgens sy raadsbesluit.
- Efesiërs 1:11 NAV -
 

________________________


Ons is nie ingewy in die plan van die ewige Wysheid nie
en daarom is baie dinge bo ons begrip.
 - Jacob Christoph Burckhardt (1818 - 1897) -
 

________________________


Ons toekoms word deur Iemand anders in die hand gehou
as deur die mens met sy onkunde en selfversekerheid.
Daar is 'n ander wysheid in die wêreld aan die werk
as die menslike.
- Jörg Zink -
 

________________________


Sonder God bly die mens
'n onoplosbare raaisel.
- Ernst R. Hauschka (1926 - 2012) -
 

________________________


Die werklike kosbaarhede van die lewe
is alles kosteloos te kry.
- Karl Feldkamp -
 

________________________


Maar 'n mens moet gelowig bid en nie twyfel nie,
want iemand wat twyfel,
is soos 'n brander in die see
wat deur die wind aangejaag
en heen en weer gedryf word.
- Jakobus 1:6 -
 

________________________


Ek weet nie wat die toekoms bring nie,
maar ek weet Wie die toekoms bring.
- Detlev Fleischhammel -
 

________________________


Wees veral versigtig
met wat in jou hart omgaan,
want dit bepaal jou hele lewe.
- Spreuke 4:23 NAV -
 

________________________


Vir die mens wat in gevaar verkeer,
is die Here 'n toevlug,
'n skuilplek in tye van nood.
- Psalm 9:10 NAV -
 

________________________


Wyk af van wat verkeerd is,
en doen wat goed is;
soek die vrede en jaag dit na.
 - Psalm 34:15 OAV -
 

________________________


Kyk, die HERE hou sy oog
op dié wat vir Hom ontsag het,
op dié wat hulle hoop vestig
op sy troue liefde.
 - Psalm 33:18 Direkte vertaling -
 

________________________


As jy geen hoop het nie
het jy die stryd klaar verloor.
 - Karl Theodor Jaspers (1883-1969) -
 

________________________


Iemand wat 'n oordeel oor 'n ander uitspreek
moet daaraan dink dat hy met hierdie oordeel
ook 'n oordeel oor homself uitspreek.
- Willy Meurer -
 

________________________


Ons lewe is 'n weg uit die donker na die lig,
uit die lig na die donker,
en weer en weer en weer
van die een na die ander
om aan die einde
te eindig in die Lig.
- Jörg Zink -
 

________________________


Wie My verwerp en nie my woorde aanneem nie,
het reeds iets wat hom veroordeel:
die woorde wat Ek gespreek het,
sal hom op die laaste dag veroordeel.
- Johannes 12:48 NAV -
 

________________________


Die siel word gevoed
deur dít waarin hy hom verheug.
- Augustinus Aurelius (354 – 430 nC.) -
 

________________________


Dink min oor wat jy nie het nie
en baie oor wat jy wel het.
- Prof HDA du Toit-
 

________________________


Die HERE ondersteun almal wat val,
en help almal op wat terneergedruk is.
- Psalm 145:14 Direkte vertaling -
 

________________________


Om ryk te wees maak 'n mens nie tevrede nie,
maar om tevrede te wees maak iedereen ryk.
- KarlHeinz Karius -
 

________________________


Dié wat in hierdie wêreld ryk is,
moet jy waarsku om nie hooghartig te wees nie.
Hulle moet nie hulle hoop
op die onsekerheid van rykdom vestig nie,
maar op God wat alles ryklik aan ons gee om te geniet.
- 1 Timoteus 6:17 -
 

________________________


Die mens leef soos in ‘n droom en hy sloof hom af vir niks.
Hy gaar op, maar weet nie wie dit sal kry nie.
Is daar nog hoop vir my, Here?
U is my enigste hoop.
- Psalm 39:7-8 NAV -
 

________________________


Deur onweer en storms,
deur moeite en verdriet,
deur droefheid en angs,
deur doodsvrees en die graf
lei God die menslike geslag,
sodat die tye van
vorming en beproewing,
reiniging en veredeling 
kan eindig
in die tempel van onsterflikheid.
 - Friedrich Christian S. Schlenkert (1757 – 1826) -
 

________________________


Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css