Die Weg

Hieronder is 'n lys van die daaglikse Gedagtes vir die dag wat reeds geplaas is

Dit verskyn ook op die Tuisbladsy en 'n nuwe gedagte word elke weeksdag bygevoeg.

Plaas asb jou naam op ons verspreidingslys indien jy elke weeksdag Gedagte vir die dag as epos wil ontvang

Indien jy dit dan nie ontvang nie, maak asb seker dat jou SPAM-filters dit nie verwyder nie.

strepie


Moenie van jouself meer dink as wat jy behoort te dink nie.
Nee, lê jou liewer daarop toe om beskeie te wees
in ooreenstemming met die maat van geloof
wat God aan elkeen toebedeel het.
- Romeine 12:3 -
 

________________________


Maar jy, waarom oordeel jy jou broeder?
Of jy ook, waarom verag jy jou broeder?
Want ons sal almal
voor die regterstoel van Christus gestel word.
- Romeine 14:10 OAV -
 

________________________


Nogtans sal ek altyd by U bly:
niks sal my van u liefde skei -
U wat my regterhand gevat het,
vir wie ek van harte liefgehad het.
U sal my voortlei deur u raad,
o God, my Hulp, my Toeverlaat,
en ná die dag van aardse stryd,
my opneem in u heerlikheid.
- Psalm 73:10 – (Totius beryming)
 

________________________


Prys God, prys Hom met psalms,
prys ons Koning, prys Hom met psalms!
God is koning oor die hele aarde;
sing vir Hom 'n lied.
God is koning oor die nasies,
God is op sy heilige troon.
- Psalm 47:7-9 -
 

________________________


Leer ons ons dae so gebruik
dat ons wysheid bekom.
 - Psalm 90:12 -
 

________________________


Here, U is my lewe, U sorg vir my.
Wat ek ontvang, kom alles van U af.
'n Pragtige deel is vir my afgemeet,
ja, wat ek ontvang het, is vir my mooi.
Ek sal die Here loof wat my tot die regte insig gebring het;
selfs in die nag bly ek bewus van wat Hy my leer.
Ek het die Here altyd by my:
omdat Hy by my is, sal ek nie struikel nie.
Daarom is ek bly en juig ek en voel ek my veilig.
- Psalm 16:5-9 -
 

________________________


Vader, Ek wil graag hê dat waar Ek is,
hulle wat U My gegee het,
ook by My moet wees,
sodat hulle my heerlikheid kan sien,
die heerlikheid wat U My gegee het
omdat U My al voor die skepping van die wêreld liefgehad het.
 - Johannes 17:24 -
 

________________________


Verder sê hy vir my:
“Moenie die woorde
van hierdie profetiese boek geheim hou nie,
want die eindtyd is naby”
- Openbaring 22:10 -
 

________________________


Dra jy die kruis gewillig,
sal dit jou ook dra,
en jou lei na die begeerlikste bestemming:
na dáár waar geen lyding meer sal wees nie,
al is dit nie op hierdie aarde nie.
(Sien ook Matteus 16:24)
- Thomas Á Kempis (1380 – 1471) -
 

________________________


Die lig het na die wêreld toe gekom,
en tog het die mense eerder die duisternis
as die lig liefgehad,
want hulle dade was sleg.
.........
Maar wie volgens die waarheid handel,
kom na die lig toe,
sodat dit duidelik kan blyk
dat sy dade in gehoorsaamheid aan God gedoen is.
- Johannes 3:19-21 -
 

________________________


Oor ons oortredings is hy deurboor,
oor óns sondes is hy verbrysel;
die straf wat vir ons vrede moes bring,
was op hom,
deur sý wonde het daar vir ons genesing gekom.
- Jesaja 53:5 -
 

________________________


Al maak mense hoeveel planne,
wat die Here besluit,
staan vas.
- Spreuke 19:21 NAV -
 

________________________


Want by U is die fontein van die lewe;
in u lig sien ons die lig.
- Psalm 36:10 OAV -
 

________________________


Maak my hart oop vir u wet, O Here!
En leer my wandel volgens u voorskrifte.
Gee dat ek U wil sal verstaan
en help my dat ek met groot eerbied en toegewydheid
u weldade sal oordink,
sodat ek waardiglik aan U die dank sal bring.
- Thomas Á Kempis (1380 – 1471) -
 

________________________


Moenie bang wees
vir dié wat die liggaam doodmaak,
maar die siel nie kan doodmaak nie.
Nee, vrees Hom eerder wat sowel die liggaam
as die siel in die hel kan laat vergaan.
 - Matteus 10:28 -
 

________________________


Wees wakker en ywerig in die diens van God,
en dink daaraan waarvoor jy hier is,
en waarom jy die wêreld agterlaat.
Is dit nie om vir God te leef
en 'n geestelike mens te word nie?
Beywer jou dus om geestelik te groei
sodat jy die loon van jou arbeid
weldra kan ontvang.
- Thomas Á Kempis (1380 – 1471)-
 

________________________


Soos Hy wat julle geroep het, heilig is,
moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig wees.
Daar staan immers geskrywe:
“Wees heilig, want Ek is heilig.”
- 1 Petrus 1:15-16 -
 

________________________


Nou wag die oorwinnaarskroon vir my,
die lewe by God.
Op die dag dat Hy weer kom,
sal die Here, die regverdige Regter, dit vir my gee,
en nie net vir my nie,
maar ook vir almal wat met verlange uitsien na sy koms.
- 2 Timoteus 4:8 NAV -
 

________________________


Iemand wat twyfel,
is soos 'n brander in die see
wat deur die wind aangejaag
en heen en weer gedryf word.
- Jakobus 1:6 NAV -

 

________________________


Wees nie bevrees nie, want Ek is met jou;
kyk nie angstig rond nie, want Ek is jou God.
Ek versterk jou, ook help Ek jou,
ook ondersteun Ek jou met my reddende regterhand.
- Jesaja 14:10 -
 

________________________


Laat my elke môre u liefde ondervind,
want in U stel ek my vertroue.
Wys my die pad wat ek moet loop,
want my hoop is op U gevestig.
- Psalm 143:8 (NAV) -
 

________________________


Want julle is die tempel van die lewende God,
soos God gespreek het:
Ek sal in hulle woon en onder hulle wandel,
en Ek sal hulle God wees,
en hulle sal vir My ‘n volk wees.
- 2 Korintiërs 6:16 -
 

________________________


Die Here beskerm jou,
die Here bewaar jou van alle gevare.
Bedags sal die son jou nie steek nie
en snags sal die maan jou nie kwaad doen nie.
 - Psalm 121:5-6 -
 

________________________


Julle moet julle nie ‘leiers’ laat noem nie,
want Een is julle Leier: die Christus.
“Maar die grootste onder julle
moet bereid wees om die ander te dien.
Wie hoogmoedig is, sal verneder word,
en wie nederig is, sal verhoog word.”
- Matteus 23:10-12 NAV -
 

________________________


As die regverdiges om hulp roep,
hoor die Here hulle
en red Hy hulle uit al hulle benoudhede.
- Psalm 34:18 -
 

________________________


Daar is ook niks in die skepping
wat vir God onsigbaar is nie;
alles lê oop en bloot voor sy oë.
En aan Hom moet ons rekenskap gee.
- Hebreërs 4:13 -
 

________________________


En dan sal die teken van die Seun van die mens
in die hemel verskyn,
en dan sal al die stamme van die aarde rou bedryf
en die Seun van die mens sien kom op die wolke
van die hemel
met groot krag en heerlikheid.
- Matteus 24:30 -
 

________________________


Maar dít sal ek ter harte neem en om dié rede bly ek hoop:
deur die liefde van die Here het ons nie vergaan nie;
daar is geen einde aan sy ontferming nie,
dit is elke môre nuut.
U trou is groot.
- Klaagliedere 3:21-23 (NAV) –
 

________________________


Kyk, Hy kom met die wolke,
en al die mense sal Hom sien,
ook hulle wat Hom deurboor het;
en al die volke van die aarde
sal oor Hom in selfverwyt weeklaag.
Ja, dit is seker!
- Openbaring 1: 7 NAV -
 

________________________


Die boodskap van die kruis van Christus
is wel onsin vir dié wat verlore gaan,
maar vir ons wat gered word,
is dit die krag van God.
- 1 Korintiërs 1:18 -
 

________________________


Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css