Die Weg

Hieronder is 'n lys van die daaglikse Gedagtes vir die dag wat reeds geplaas is

Dit verskyn ook op die Tuisbladsy en 'n nuwe gedagte word elke weeksdag bygevoeg.

Plaas asb jou naam op ons verspreidingslys indien jy elke weeksdag Gedagte vir die dag as epos wil ontvang

Indien jy dit dan nie ontvang nie, maak asb seker dat jou SPAM-filters dit nie verwyder nie.

strepie


Natuurlik leef ons in 'n menslike liggaam,
maar ons voer nie die stryd met menslike wapens nie.
Die wapens van ons stryd
is nie die wapens van die mens nie,
maar die kragtige wapens van God
wat vestings kan vernietig.
- 2 Korintiërs 10:3-4 -
 

________________________


As U ons sondes
in aanmerking sou neem, Here,
wie sou dan nog bestaan?
Maar by U ís daar vergifnis:
daarom word U steeds gedien.
- Psalm 130:3-4 -
 

________________________


Die woord van die Here is volmaak:
dit gee lewe.
Die onderwysing van die Here is betroubaar:
dit gee wysheid aan dié wat nog onervare is.
Die bevele van die Here dui die regte koers aan:
dit bring blydskap.
Die gebod van die Here is helder:
dit gee insig.
- Psalm 19:8-9 -
 

________________________


Die pad van die regverdiges
is soos helder oggendlig
wat groei en sterker word
tot dit heeltemal dag is;
die pad van die goddeloses
is soos die donker:
hulle weet nie waaroor hulle sal struikel nie.
- Spreuke 4:18-19 -
 

________________________


Waarom is ek so in vertwyfeling
en waarom kerm ek so?
Vertrou op God!
Ja, ek sal weer vir Hom 'n loflied sing.
Hy is my helper en my God!
- Psalm 42:11 (83-vertaling) -
 

________________________


God het ons die ewige lewe gegee,
en dié lewe is deur sy Seun.
Wie die Seun het, het die lewe;
wie nie die Seun van God het nie,
het ook nie die lewe nie.
- 1 Johannes 5:11-12 -

 

________________________


In U hande is my tye,
my hele lewe,
elke uur van elke dag
en elke oomblik
- Martin Luther (1483 – 1546) -

 

________________________


Hoe groot is u goedheid:
dit is altyd daar vir dié wat U dien,
U bewys dit voor die oë van die mense
aan dié wat by U skuil.
- Psalm 31:20 -

 

________________________


God het [die nasies] gemaak om Hom te soek,
al sou hulle ook moes rondtas om Hom te vind.
Hy is nie ver van enigeen van ons af nie,
want deur Hom lewe ons,
beweeg ons en bestaan ons.
- Handelinge 17:27-28 -

 

________________________


Die riviere moet hande klap,
die berge moet jubel voor die HERE.
Want Hy kom om die aarde te oordeel.
Hy sal die wêreld regverdig oordeel,
en die volke met billikheid.
- Psalm 98:8-9 -
 

________________________


Die mens is na die beeld van God geskape
om in verhouding met God te lewe.
Maar omdat die mens dít vergeet
vergeet hy wie hy is
en wat die lewe beteken.
- Francis Schaeffer (1912 - 1984) -
 

________________________


Ek is die wingerdstok,
julle die lote.
Wie in My bly en Ek in hom,
dra baie vrugte,
want sonder My kan julle niks doen nie.
As iemand nie in My bly nie,
word hy weggegooi soos 'n loot en hy verdroog.
Die mense maak sulke lote bymekaar
en gooi dit in die vuur, en dit verbrand.
- Johannes 15:5-6 -
 

________________________


Daar is genoeg voorbeelde
wat vir ons wys
dat ons eers tot God
om leiding moet bid
voordat ons die volgende stap neem.
- Philipp Melanchthon (1497 - 1560) -

 

________________________


Die eerste:
Jy moet die Here jou God liefhê
met jou hele hart
en met jou hele siel
en met jou hele verstand.
Dit is die eerste en groot gebod.
Die tweede:
Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.
- Nie andersom nie -
(vgl Matteus 22:36-39)
 

________________________


Maar ons leef in die verwagting
van 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde
wat God belowe het
en waar die wil van God sal heers.
- 2 Petrus 3:13 -

 

________________________


Maar vir my is die Here 'n veilige vesting,
my God is die rots waar ek kan skuil.
- Psalm 94:22 -
 

________________________


Diens aan God
bevry jou
van jouself.
- Michael Harper (1931 – 2010) -
 

________________________


Hulle wat 'n diep innerlike lewe besit
is die beste in staat
om die kwellings van die lewe
te hanteer.
- Evelyn Underhill (1875 -1941) -

 

________________________


Here my God,
U het baie wonderlike dinge gedoen;
U dink altyd aan ons;
daar is niemand soos U nie.
Ek sou daarvan wou vertel
en daaroor praat,
maar dit is te veel om op te noem.
- Psalm 40:6 -
 

________________________


In sy liefde het Hy ons,
volgens sy genadige beskikking,
toe ook al [voordat die wêreld geskep is]
daarvoor bestem
om deur Jesus Christus sy kinders te wees.
- Efesiërs 1:5 -

 

________________________


So het Hy, nog voordat die wêreld geskep is,
ons in Christus uitverkies
om heilig en onberispelik voor Hom te wees.
- Efesiërs 1:4 -

 

________________________


My enigste troos in lewe en in sterwe
is dat ek met liggaam en siel
nie aan myself nie,
maar aan my getroue Saligmaker,
Jesus Christus, behoort.
 

________________________


Ons swaarkry in hierdie lewe
is maar gering en gaan verby,
maar dit loop vir ons uit op 'n heerlikheid
wat alles verreweg oortref en wat ewig bly.
- 2 Korintiërs 4:17 -

 

________________________


Beproef dit en ervaar:
Die HERE is goed,
gelukkig is die mens wat by Hom skuil.
- Psalm 34:9 (direkte vertaling) -

 

________________________


In my nood roep ek na die Here,
ja, ek roep om hulp na my God.
In sy paleis hoor Hy my geroep.
Ek roep na Hom om hulp,
en Hy luister na my.
- 2 Samuel 22:7 -
 

________________________


Dit is die Here wat die wysheid gee,
uit sy mond kom die kennis
en die insig
- Spreuke 2:6 -

 

________________________


In my nood het ek na die Here geroep,
die Here het my gebed verhoor en my bevry.
Die Here is by my,
ek ken geen vrees nie;
wat kan 'n mens aan my doen?
- Psalm 118:5-6 -
 

________________________


Loof God, loof sy Naam alom!
loof Hom in sy heiligdom!
Loof die HEER se grote mag
in die hemel van sy krag!
Loof Hom om sy moëndhede,
om die menigvuldigheid
van sy mag en majesteit -
voor sy troon en hier benede!
- Psalm 150:1 (beryming) -
 

________________________


Dit is heerlik om in onstuimige weer
op 'n skip te vaar
as jy weet dat dit nie kan vergaan nie.
- Blaise Pascal (1623 - 1662) -
 

________________________


Die oomblik wat dit tot my deurdring
dat daar bokant hierdie wêreld
'n lewende Hart klop
sal alle angs van my ontneem word.
- Helmut Thielicke (1908 -1986) -
 

________________________


Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css