Die Weg

Hieronder is 'n lys van die daaglikse Gedagtes vir die dag wat reeds geplaas is

Dit verskyn ook op die Tuisbladsy en 'n nuwe gedagte word elke weeksdag bygevoeg.

Plaas asb jou naam op ons verspreidingslys indien jy elke weeksdag Gedagte vir die dag as epos wil ontvang

Indien jy dit dan nie ontvang nie, maak asb seker dat jou SPAM-filters dit nie verwyder nie.

strepie


Vryheid is die geleenthede wat jy het 
om jouself só te kan ontwikkel
dat jy tot jou volle potensiaal kan kom,
en dit kan uitleef in diens aan God
en in diens aan jou medemens.
 

________________________


Uit onsself is ons nie in staat
om iets te bedink asof dit uit onsself kom nie.
Ons bekwaamheid kom van God.
- 2 Korintiërs 3:5 -

 

________________________


Ek weet nie wat die toekoms bring nie,
Maar ek weet wel Wie die toekoms bring.
- Detlev Fleischhammel -

 

________________________


Niks is vir die mens so ondraaglik
soos wanneer hy hom in volkome rus bevind nie:
sonder enige passie, sonder afleiding,
sonder om besig te wees....
Dan voel hy sy nietigheid, sy verlatenheid,
sy ontoereikendheid, sy afhanklikheid,
sy swakheid, sy leegheid...
En dan kom uit die diepte van sy siel te voorskyn:
verveling, swaarmoedigheid, hartseer, kommer,
verdriet en vertwyfeling.
- Blaise Pascal (1623 – 1662) -

 

________________________


Aanvaar die straf wat van die Here kom
en moet jou nie teen sy teregwysing verset nie,
want die Here straf die mens wat Hy liefhet
net soos 'n vader doen met sy seun. 
- Spreuke 3:11-12 -
 

________________________


Die wese van godsdiens
is die gevoel van 'n absolute afhanklikheid van God.
- Friedrich Schleiermacher (1768-1834) -

 

________________________


Daar is net één sekerheid in hierdie lewe:
dat daar geen sekerheid is nie,
behalwe dít wat deur Jesus Christus
aan ons geskenk word.
 

________________________


Heer ek wil U liefde lowe
al verstaan my siel U nie.
.........
Lyk U weë vir my duister;
Kyk ek vra U nie: Waarom?
Eendag sien ek al U luister
as ek in die hemel kom.
- Jacqueline van der Waals (1868-1922) -

 

________________________


Moenie op magtiges vertrou nie, nie op 'n mens nie;
hy kan jou nie red nie.
Sy asem verlaat hom,
hy word weer grond en sy planne is daarmee heen.
Dit gaan goed met die mens wat sy hulp
van die God van Jakob ontvang,
die mens wie se hoop gevestig is op die HERE, sy God.
 - Psalm 146:3-5 -
 

________________________


Wanneer 'n mens ontsteld raak
skep jy vir jouself drogbeelde
van dinge wat glad nie eers bestaan nie!
 

________________________


Die regverdiges word deur die Here gered.
Hy is hulle toevlug in tyd van nood.
- Psalm 37:39 -
 

________________________


Die HERE is goed,
'n toevlug in die dag van benoudheid,
en Hy ken die wat by Hom skuil.
- Nahum 1:7 -

 

________________________


Die werklike probleem van die mensdom
lê in sy gees.
- Albert Einstein -

 

________________________


Ek sal altyd sing
van die Here se liefdesdade,
sy trou verkondig
aan komende geslagte.
- Psalm 89:2 -
 

________________________


Dit is eers wanneer jy op God vertrou
dat jy die geheim van die lewe ontdek het.
- Alexandre Rodolphe Vinet (1797 – 1847) -

 

________________________


As iemand My liefhet,
sal hy ter harte neem wat Ek sê,
en my Vader sal hom liefhê
en Ons sal na hom toe kom
en by hom woon.
Wie My egter nie liefhet nie,
neem nie my woorde ter harte nie.
- Johannes 14:23-24 -

 

________________________


Die belangrikste in die lewe
is dat jy plek maak
vir die belangrikste van die lewe.
 

________________________


Die beste manier om lyding te hanteer
is om weg te kyk van jouself en ander te help!
- Manfred Hinrich (1926 - 2015) -
 

________________________


Soek rustig en nederig na waar God jou kan gebruik,
maar word nie moeg van wag en soek nie.
- Albert Schweitzer (1875 – 1965) -

 

________________________


Voordat jy die regte weg kan vind
moet jy eers erken dat jy verdwaal het!
 

________________________


Ek sal jou nie vergeet nie.
Ek het jou naam in my handpalms gegraveer
- Jesaja 49:15-16 (83-vertaling)-

 

________________________


Die mens se grootste bate
is dat hy al sy hoop op God mag plaas.
- Bernhard von Clairvaux (1091 – 1153) -
 

________________________


So sê die Here, die Koning van Israel,
sy Verlosser, die Here die Almagtige:
Ek is die eerste en Ek is die laaste,
buiten My is daar geen God nie.
- Jesaja 44:6 -

 

________________________


Laat jou geloof, jou liefde,
jou hoop, jou geduld, jou nederigheid
en alles wat edel is, 
nie afhang van wat rondom jou gebeur nie.
Maar laat dit voortvloei uit jou verbintenis
met die lewende God wat met sy
groot en kragtige mag oor jou lewe beskik.
- Christoph Blumhardt (1842 – 1919) -

 

________________________


Leer ons ons dae so gebruik
dat ons wysheid bekom.
- Psalm 90:12 -
 

________________________


Maar ons leef in die verwagting
van 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde
wat God belowe het
en waar die wil van God sal heers.
- 2 Petrus 3:13 -
 

________________________


As ons met God leef,
gee Hy vir ons krag
en versterk Hy ons geloof,
sodat ons met volharding
die wedloop van die lewe
enduit sal kan volhou.
- Neukirchener Kalener 2015 -
 

________________________


Wees bly,
streef na die geestelike volwassenheid,
aanvaar vermaning,
wees eensgesind,
leef in vrede.
En die God van liefde en vrede sal by julle wees!
- 2 Korintiërs 13:11 -
 

________________________


Soek julle krag in die Here
en in sy groot mag.
Trek die volle wapenrusting aan
wat God julle gee,
sodat julle op jul pos kan bly
ondanks die listige aanslae van die duiwel.
- Efesiërs 6:11 -

 

________________________


Haat is 'n suur
wat die draer daarvan
van binne af verteer.
 

________________________


Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css