Die Weg

Hieronder is 'n lys van die daaglikse Gedagtes vir die dag wat reeds geplaas is

Dit verskyn ook op die Tuisbladsy en 'n nuwe gedagte word elke weeksdag bygevoeg.

Plaas asb jou naam op ons verspreidingslys indien jy elke weeksdag Gedagte vir die dag as epos wil ontvang

Indien jy dit dan nie ontvang nie, maak asb seker dat jou SPAM-filters dit nie verwyder nie.

strepie


Ons vreugde, ons vrede, ons rus,
die einde van al ons laste, is net by God.
Gelukkig is hulle wat hul harte net op Hom rig!
- Augustinus Aurelius (354 – 430) -
 

________________________


In 'n argument is dit nie noodwendig
die waarheid wat na vore kom nie,
maar die aard van die verhouding tussen die partye.
- Wladimir Goloborodko -

 

________________________


Lig jou ken
en ken jou Lig
- Magé Troskie (Hoër Meisieskool Oranje 2021) -

 

________________________


Dit is die Gees wat die wêreld bestuur
en nie die mens se intelligensie nie.
- Antoine de Saint-Exupéry (1900 – 1944) -
 

________________________


Die lewe is mooi
as jy dit met hoop en verwagting betrag.
- Engelbert Schinkel -
 

________________________


'n Gelukkige lewe is om die hede te kan geniet
met die hoop op die toekoms, dit is, die ewige lewe.
- Ambrosius (340 – 397 nC) -

 

________________________


God lei sy kinders
op wonderlike weë.
- Mechthild von Magdeburg (1210 – 1283) -
 

________________________


Sonder ophou bring ons dan
voor God ons Vader in herinnering
die werk van julle geloof,
die inspanning van julle liefde
en die volharding van julle hoop
op ons Here Jesus Christus.
- 1 Thessalonisense 1:3 -
 

________________________


Eensaamheid is die moeder van alle vrese en angs.
- Publilius Syrus (90 - 40 vC) -
 

________________________


Ons bestaan nie ter wille van besittings nie,
of ter wille van mag nie,
ook nie ter wille van geluk nie,
maar ons is daar om God te verheerlik  
deur die menslike gees.
- Walther Rathenau (1867 – 1922)
 

________________________


Ons bestaan nie ter wille van besittings nie,
of ter wille van mag nie,
ook nie ter wille van geluk nie,
maar ons is daar om God te verheerlik  
deur die menslike gees.
- Walther Rathenau (1867 – 1922)
 

________________________


Met blydskap moet julle die Vader dank
wat julle geskik gemaak het
om deel te hê aan die erfenis
wat vir die gelowiges wag in die ryk van die lig.
- Kolossense 1:12 -
 

________________________


Deur Christus het ook julle deel geword
van die volk van God
toe julle die waarheid wat aan julle verkondig is,
die evangelie van julle verlossing,
gehoor en tot geloof gekom het.
In Christus het die Heilige Gees
wat deur God belowe is,
julle as die eiendom van God beseël.
- Efesiërs 1:13 -

 

________________________


In werklikheid is die werklikheid
iets heel anders.
- Wolfgang Mocker (1954 – 2009) -
 

________________________


Mag ons God julle waardig maak
vir die lewe waartoe Hy julle geroep het,
en mag Hy deur sy krag julle liefde vir die goeie
en die werk van die geloof volkome maak.
- 2 Thessalonisense  1:11 -

 

________________________


Om God lief te hê
beteken dat jy die geheim van die lewe gevind het.
- Alexandre Vinet (1797 – 1847) -
 

________________________


Want alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld;
en dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin het,
naamlik ons geloof.
- 1 Johannes 5:4 (53-vertaling) -

 

________________________


Sy Goddelike krag het ons alles geskenk
wat ons nodig het om te lewe en Hom te dien.
Dit kom deurdat ons Hom ken
wat ons geroep het deur sy heerlikheid en mag.
- 2 Petrus 1:3 -

 

________________________


Vir die Here
is die dood van sy troue dienaars
geen geringe saak nie.
- Psalm 116:15 -

 

________________________


Die troue liefde van die HERE
is van altyd af en vir ewig oor hulle
wat vir Hom ontsag het,
en sy geregtigheid geld vir die kinders se kinders,
vir hulle wat sy verbond hou,
en vir hulle wat sy opdragte
in gedagte hou, om dit uit te voer.
- Psalm 103:17-18 (2020 vertaling) -

 

________________________


Geseënd is dié wat vervolg word
omdat hulle doen wat reg is,
want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel.
- Mattheus 5:10 -

 

________________________


Wees waaksaam en bid altyddeur
dat julle die krag kan ontvang
om deur al hierdie dinge wat gaan gebeur,
behoue deur te kom en om
voor die Seun van die mens te verskyn.
- Lukas 21:36 -
 

________________________


Julle, geliefdes, moet egter voortgaan
om julle lewe te bou op julle allerheiligste geloof.
Bid altyd deur die krag van die Heilige Gees.
Bly in die liefde van God.
Vestig steeds julle verwagting
op die barmhartigheid van ons Here Jesus Christus
wat die ewige lewe aan julle sal gee.
- Judas 1:20-21 -
 

________________________


God wat alle genade gee en
wat julle geroep het om in Christus Jesus
deel te hê aan sy ewige heerlikheid,
sal julle, nadat julle 'n kort tydjie gely het,
self weer oprig en julle moedig, sterk en standvastig maak.
Aan Hom behoort die krag tot in ewigheid!
 -1 Petrus 5:10-11 -

 

________________________


Dit is gevalle van skielike onverwagte verskrikking,
- sonder 'n oomblik van voorbereiding -
wat 'n mens se gees op die proef stel;
nie alleen die mens se innerlike krag nie,
maar ook die grootheid en reinheid
van sy hele natuur.
- Richard Trench (1808-1886) -
 

________________________


En wanneer die Opperherder verskyn,
sal julle die onverwelklike kroon van heerlikheid ontvang.....
....... Kyk, Ek kom gou! Hou vas wat jy het,
sodat niemand jou kroon kan neem nie.
- 1 Petrus 5:4 en Openbaring 3:11 -
 

________________________


Wat die oog nie gesien
en die oor nie gehoor het nie,
en wat in die hart van 'n mens nie opgekom het nie,
dit het God gereed gemaak vir dié wat Hom liefhet.”
- 1 Korintiërs 2:9 -
 

________________________


Die belangrikste in die lewe
is dat jy plek maak
vir die belangrikste van die lewe.
 

________________________


Beskou die geduld wat ons Here met ons het
as geleentheid om gered te word.
- 2 Petrus 3:15 -

 

________________________


Ek het so baie om te doen
dat ek die eerste drie ure
in gebed sal deurbring.
- Martin Luther (1483 – 1546) -

 

________________________


Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css