Die Weg

Hieronder is 'n lys van die daaglikse Gedagtes vir die dag wat reeds geplaas is

Dit verskyn ook op die Tuisbladsy en 'n nuwe gedagte word elke weeksdag bygevoeg.

Plaas asb jou naam op ons verspreidingslys indien jy elke weeksdag Gedagte vir die dag as epos wil ontvang

Indien jy dit dan nie ontvang nie, maak asb seker dat jou SPAM-filters dit nie verwyder nie.

strepie


Die HERE is goed,
'n toevlug in die dag van benoudheid,
en Hy ken die wat by Hom skuil.
- Nahum 1:7 -

 

________________________


Die werklike probleem van die mensdom
lê in sy gees.
- Albert Einstein -

 

________________________


Ek sal altyd sing
van die Here se liefdesdade,
sy trou verkondig
aan komende geslagte.
- Psalm 89:2 -
 

________________________


Dit is eers wanneer jy op God vertrou
dat jy die geheim van die lewe ontdek het.
- Alexandre Rodolphe Vinet (1797 – 1847) -

 

________________________


As iemand My liefhet,
sal hy ter harte neem wat Ek sê,
en my Vader sal hom liefhê
en Ons sal na hom toe kom
en by hom woon.
Wie My egter nie liefhet nie,
neem nie my woorde ter harte nie.
- Johannes 14:23-24 -

 

________________________


Die belangrikste in die lewe
is dat jy plek maak
vir die belangrikste van die lewe.
 

________________________


Die beste manier om lyding te hanteer
is om weg te kyk van jouself en ander te help!
- Manfred Hinrich (1926 - 2015) -
 

________________________


Soek rustig en nederig na waar God jou kan gebruik,
maar word nie moeg van wag en soek nie.
- Albert Schweitzer (1875 – 1965) -

 

________________________


Voordat jy die regte weg kan vind
moet jy eers erken dat jy verdwaal het!
 

________________________


Ek sal jou nie vergeet nie.
Ek het jou naam in my handpalms gegraveer
- Jesaja 49:15-16 (83-vertaling)-

 

________________________


Die mens se grootste bate
is dat hy al sy hoop op God mag plaas.
- Bernhard von Clairvaux (1091 – 1153) -
 

________________________


So sê die Here, die Koning van Israel,
sy Verlosser, die Here die Almagtige:
Ek is die eerste en Ek is die laaste,
buiten My is daar geen God nie.
- Jesaja 44:6 -

 

________________________


Laat jou geloof, jou liefde,
jou hoop, jou geduld, jou nederigheid
en alles wat edel is, 
nie afhang van wat rondom jou gebeur nie.
Maar laat dit voortvloei uit jou verbintenis
met die lewende God wat met sy
groot en kragtige mag oor jou lewe beskik.
- Christoph Blumhardt (1842 – 1919) -

 

________________________


Leer ons ons dae so gebruik
dat ons wysheid bekom.
- Psalm 90:12 -
 

________________________


Maar ons leef in die verwagting
van 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde
wat God belowe het
en waar die wil van God sal heers.
- 2 Petrus 3:13 -
 

________________________


As ons met God leef,
gee Hy vir ons krag
en versterk Hy ons geloof,
sodat ons met volharding
die wedloop van die lewe
enduit sal kan volhou.
- Neukirchener Kalener 2015 -
 

________________________


Wees bly,
streef na die geestelike volwassenheid,
aanvaar vermaning,
wees eensgesind,
leef in vrede.
En die God van liefde en vrede sal by julle wees!
- 2 Korintiërs 13:11 -
 

________________________


Soek julle krag in die Here
en in sy groot mag.
Trek die volle wapenrusting aan
wat God julle gee,
sodat julle op jul pos kan bly
ondanks die listige aanslae van die duiwel.
- Efesiërs 6:11 -

 

________________________


Haat is 'n suur
wat die draer daarvan
van binne af verteer.
 

________________________


God is my redder;
Ek vertrou op Hom,
ek is nie meer bang nie.
Die Here my God is my krag en my beskerming;
Hy is my redder.
- Jesaja 12:2 -

 

________________________


Ons behou deel aan Christus
as ons end-uit volhard in die vertroue
waarmee ons begin het.
- Hebreërs 3:14 -
 

________________________


Die Here sal my red van elke onheil
en my behoue in sy hemelse koninkryk bring.
Aan Hom kom die eer toe tot in alle ewigheid!
Amen.
- 2 Timoteus 4:18 -

 

________________________


Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie,
maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe.
Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is,
wat vir Hom goed en aanneemlik en volmaak is.
- Romeine 12:2 -

 

________________________


Gee leiding aan 'n jongmens oor hoe hy moet leef,
en hy sal ook as hy al oud is nie daarvan afwyk nie.
- Spreuke 22:6 -

 

________________________


Ek het u woord in my hart gebêre,
dat ek teen U nie sal sondig nie.
Lofwaardig is U, o HERE!
Leer my u insettinge!
Ek het met my lippe vertel
al die verordeninge van u mond.
Ek is vrolik in die weg van u getuienisse
soos oor allerhande rykdom.
Ek wil u bevele oordink en op u paaie let.
Ek sal my verlustig in u insettinge,
u woord sal ek nie vergeet nie.
- Psalm 119:11-16  (53-vertaling) -
 

________________________


Die Here is my rots,
my skuilplek en my redder,
my God, my rots, by wie ek skuil,
my skild en sterk verlosser,
my veilige vesting.
- Psalm 18:3 -

 

________________________


Ek verlustig my in u voorskrifte,
u woord vergeet ek nie.
- Psalm 119:16 -

 

________________________


'n Mens kan sy voornemens hê,
maar die laaste woord daaroor
kom van die Here af.
- Spreuke 16:1 -

 

________________________


Ons denke
 - die manier waarop ons dink -
word sigbaar in ons dade.
Wat ons doen, en hoe ons dit doen,
is 'n spieëlbeeld van ons innerlike self.
- David Joseph Schwartz -
 

________________________


Stry die goeie stryd van die geloof,
gryp na die ewige lewe,
waartoe jy ook geroep is.
- 1 Timoteus 6:12 -

 

________________________


Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css