Die Weg

Hieronder is 'n lys van die daaglikse Gedagtes vir die dag wat reeds geplaas is

Dit verskyn ook op die Tuisbladsy en 'n nuwe gedagte word elke weeksdag bygevoeg.

Plaas asb jou naam op ons verspreidingslys indien jy elke weeksdag Gedagte vir die dag as epos wil ontvang

Indien jy dit dan nie ontvang nie, maak asb seker dat jou SPAM-filters dit nie verwyder nie.

strepie


'n Mens se vrees kan jou laat moed verloor.
Vrees kan jou so angstig maak
dat jy die verkeerde dinge sê
of die verkeerde besluite neem!
- Eric Stander -
 

________________________


Hoe kosbaar is u troue liefde, o God!
Mense skuil in die skadu van u vlerke.
Hulle drink hulle versadig aan die oorvloed van u huis,
uit die stroom van u vreugde laat U hulle drink.
Ja, by U is die fontein van lewe,
in u lig sien ons lig.
- Psalm 36:8-10 -
 

________________________


Die HERE is my lewe, daarom hoop ek op Hom.
Die HERE is goed vir wie op Hom bly hoop,
vir die mens wat na sy wil vra;
dit is goed om geduldig te wag op die hulp van die HERE;
- Klaagliedere 3:24-26 -
 

________________________


Stuur u lig en u waarheid dat dié my lei
en my bring na u heilige berg, na u woning!
Laat my ingaan na die altaar van God,
die God oor wie ek wil jubel en juig,
dat ek U kan loof met die lier, o God, my God!
- Psalm 43:3-4 -

 

________________________


Ek bid dat Hy deur sy Gees
uit die rykdom van sy heerlikheid
aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te word,
dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon
en dat julle in die liefde gewortel en gegrondves sal wees.
- Efesiërs 3:16-17 -

 

________________________


Niemand wat 'n ander se las verlig
is nutteloos in hierdie wêreld nie.
- Dr JH Gunning J Hz (1858 – 1940) -
 

________________________


Liefde is druppels uit die hemel
wat afvloei in die beker van die lewe,
om die bitterheid weg te neem.
- John Wilmot, Graaf van Rochester (1647 – 1680) -

 

________________________


Die lewe is aan ons gegee sodat ons
ryker kan word in die gees,
selfs al sou ons uiterlik ly.
- Vincent van Gogh (1853 - 1890) -
 

________________________


Wanneer ons getug word,
lyk die tug op daardie oomblik nie na iets
om oor bly te wees nie, maar om oor te huil.
Later lewer dit egter vir dié wat daardeur gevorm is, 'n goeie vrug:
vrede omdat hulle gehoorsaam is aan die wil van God.
- Hebreërs 12:11 -

 

________________________


Die missluiers uit die verlede
beperk ons blik op die toekoms
- Helga Schäferling -
 

________________________


"Alles op sy eie tyd"
sê die verlede aan die toekoms.
- Helga Schäferling -
 

________________________


Ons is bereid om 'n hoë prys vir geld te betaal:
ons vryheid.
- Robert Louis Stevenson (1850 – 1894) -
 

________________________


Dié God van volle saligheid
versterk ons in die dag van stryd
en dra ons deur die lewe.
Hy kan en wil en sal in nood,
selfs as ons sidder vir die dood,
volkome uitkoms gewe.
- Psalm 68:9b (Beryming) -
 

________________________


Wees waaksaam,
staan vas in die geloof,
wees manmoedig,
wees sterk!
Laat alles by julle in liefde geskied.
- 1 Korintiërs 16:13 - 14 -

 

________________________


Daar is niks in die skepping wat vir God onsigbaar is nie;
alles lê oop en bloot voor sy oë.
En aan Hom moet ons rekenskap gee.
- Hebreërs 4:13 -

 

________________________


Dien jy met jou besittings,
of dien jy jou besittings?
- Manfred Hinrich (1926 – 2015) -
 

________________________


Om vader en moeder te eer
is soos om God self ook te eer.
- Talmud -

 

________________________


Ons dien God nie alleen deur ons werk nie,
maar ook deur ons feeste en rus.
- Martin Luther (1483 - 1546) -
 

________________________


Hoe baie maal in die verlede
is die Naam van God
nie misbruik om onreg te pleeg
en oorloë te voer nie!
- Waltraud Puzicha (1925 – 2013) -
 

________________________


God wat gesê het:
“Laat daar lig skyn uit die duisternis,”
het ook in ons harte 'n lig laat skyn
om ons te verlig met die kennis
van die heerlikheid van God,
wat van Jesus Christus uitstraal.
- 2 Korintiërs 4:6 -
 

________________________


God wat gesê het:
“Laat daar lig skyn uit die duisternis,”
het ook in ons harte 'n lig laat skyn
om ons te verlig
met die kennis van die heerlikheid van God,
wat van Jesus Christus uitstraal.
- 2 Korintiërs 4:6 (83-vertaling) -
 

________________________


Die Here het jou honger en dors laat ly,
maar Hy wou jou leer,
en Hy sal Hom nou nie meer afsydig hou van jou nie;
jy sal self sien dat Hy die Een is wat jou leer.
Wanneer jy die regte koers verlaat,
sal jy agter jou 'n stem hoor sê:
“Hier is die pad, loop hierlangs.”
- Jesaja 30:20-21 (83-vertaling) -

 

________________________


U voorskrifte is vir my 'n lied in my lewe hier op aarde.
Selfs in die nag dink ek aan U, Here,
en is ek gehoorsaam aan u wet.
Om u bevele uit te voer, is vir my die lewe.
 - Psalm 119:54-56 (83-vertaling)-
 

________________________


Dit is die verleentheid waarin ons verkeer:
dat ons ter selfde tyd Fariseër en Tollenaar is.
 - Søren Aabye Kierkegaard (1813 – 1855) -
 

________________________


Hoe barmhartig is die Here, dat Hy getrou bly
ook wanneer ons faal in ons geloof!
Hy verhoor ons gebed selfs as die twyfel ons oorval
en ons sy Naam daardeur oneer aandoen.
- Charles Haddon Spurgeon (1834 – 1892) -
 

________________________


Nou het ons 'n lewende hoop op die onverganklike,
onbesmette en onverwelklike erfenis
wat in die hemel ook vir julle in bewaring gehou word.
En omdat julle glo,
word ook julle deur die krag van God
veilig bewaar vir die saligheid wat reeds gereed is
om aan die einde van die tyd geopenbaar te word.
- 1 Petrus 1:3-5 -
 

________________________


Want kyk,
Ek skep nuwe hemele en ‘n nuwe aarde,
en aan die vorige dinge sal nie gedink word
en hulle sal in die hart nie opkom nie.
- Jesaja 65:17 (53-vertaling) -

 

________________________


Julle moenie
aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie,
maar laat God
julle verander deur julle denke te vernuwe.
Dan sal julle
ook kan onderskei wat die wil van God is,
wat vir Hom goed en aanneemlik en volmaak is.
- Romeine 12:2 -

 

________________________


My gedagtes is nie my gedagtes nie.
My woorde is nie my woorde nie.
Dit ontspring uit 'n fontein
wat deur my heen vloei
om in die wye ruimtes
vrygelaat te word.
- Helga Schäferling -

 

________________________


'n Persoon wat die regte verhouding met God het,
leef 'n lewe van blydskap
wat so natuurlik is soos om asem te haal.
As dít jou lewe is, kan jy ook vir ander tot seën wees –
sonder dat jy dalk ooit bewus sal wees daarvan!
- Oswald Chambers (1874- 1917) -

 

________________________


Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css