Die Weg

Hieronder is 'n lys van die daaglikse Gedagtes vir die dag wat reeds geplaas is

Dit verskyn ook op die Tuisbladsy en 'n nuwe gedagte word elke weeksdag bygevoeg.

Plaas asb jou naam op ons verspreidingslys indien jy elke weeksdag Gedagte vir die dag as epos wil ontvang

Indien jy dit dan nie ontvang nie, maak asb seker dat jou SPAM-filters dit nie verwyder nie.

strepie


God het [die nasies] gemaak om Hom te soek,
al sou hulle ook moes rondtas om Hom te vind.
Hy is nie ver van enigeen van ons af nie,
want deur Hom lewe ons,
beweeg ons en bestaan ons.
- Handelinge 17:27-28 -

 

________________________


Die riviere moet hande klap,
die berge moet jubel voor die HERE.
Want Hy kom om die aarde te oordeel.
Hy sal die wêreld regverdig oordeel,
en die volke met billikheid.
- Psalm 98:8-9 -
 

________________________


Die mens is na die beeld van God geskape
om in verhouding met God te lewe.
Maar omdat die mens dít vergeet
vergeet hy wie hy is
en wat die lewe beteken.
- Francis Schaeffer (1912 - 1984) -
 

________________________


Ek is die wingerdstok,
julle die lote.
Wie in My bly en Ek in hom,
dra baie vrugte,
want sonder My kan julle niks doen nie.
As iemand nie in My bly nie,
word hy weggegooi soos 'n loot en hy verdroog.
Die mense maak sulke lote bymekaar
en gooi dit in die vuur, en dit verbrand.
- Johannes 15:5-6 -
 

________________________


Daar is genoeg voorbeelde
wat vir ons wys
dat ons eers tot God
om leiding moet bid
voordat ons die volgende stap neem.
- Philipp Melanchthon (1497 - 1560) -

 

________________________


Die eerste:
Jy moet die Here jou God liefhê
met jou hele hart
en met jou hele siel
en met jou hele verstand.
Dit is die eerste en groot gebod.
Die tweede:
Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.
- Nie andersom nie -
(vgl Matteus 22:36-39)
 

________________________


Maar ons leef in die verwagting
van 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde
wat God belowe het
en waar die wil van God sal heers.
- 2 Petrus 3:13 -

 

________________________


Maar vir my is die Here 'n veilige vesting,
my God is die rots waar ek kan skuil.
- Psalm 94:22 -
 

________________________


Diens aan God
bevry jou
van jouself.
- Michael Harper (1931 – 2010) -
 

________________________


Hulle wat 'n diep innerlike lewe besit
is die beste in staat
om die kwellings van die lewe
te hanteer.
- Evelyn Underhill (1875 -1941) -

 

________________________


Here my God,
U het baie wonderlike dinge gedoen;
U dink altyd aan ons;
daar is niemand soos U nie.
Ek sou daarvan wou vertel
en daaroor praat,
maar dit is te veel om op te noem.
- Psalm 40:6 -
 

________________________


In sy liefde het Hy ons,
volgens sy genadige beskikking,
toe ook al [voordat die wêreld geskep is]
daarvoor bestem
om deur Jesus Christus sy kinders te wees.
- Efesiërs 1:5 -

 

________________________


So het Hy, nog voordat die wêreld geskep is,
ons in Christus uitverkies
om heilig en onberispelik voor Hom te wees.
- Efesiërs 1:4 -

 

________________________


My enigste troos in lewe en in sterwe
is dat ek met liggaam en siel
nie aan myself nie,
maar aan my getroue Saligmaker,
Jesus Christus, behoort.
 

________________________


Ons swaarkry in hierdie lewe
is maar gering en gaan verby,
maar dit loop vir ons uit op 'n heerlikheid
wat alles verreweg oortref en wat ewig bly.
- 2 Korintiërs 4:17 -

 

________________________


Beproef dit en ervaar:
Die HERE is goed,
gelukkig is die mens wat by Hom skuil.
- Psalm 34:9 (direkte vertaling) -

 

________________________


In my nood roep ek na die Here,
ja, ek roep om hulp na my God.
In sy paleis hoor Hy my geroep.
Ek roep na Hom om hulp,
en Hy luister na my.
- 2 Samuel 22:7 -
 

________________________


Dit is die Here wat die wysheid gee,
uit sy mond kom die kennis
en die insig
- Spreuke 2:6 -

 

________________________


In my nood het ek na die Here geroep,
die Here het my gebed verhoor en my bevry.
Die Here is by my,
ek ken geen vrees nie;
wat kan 'n mens aan my doen?
- Psalm 118:5-6 -
 

________________________


Loof God, loof sy Naam alom!
loof Hom in sy heiligdom!
Loof die HEER se grote mag
in die hemel van sy krag!
Loof Hom om sy moëndhede,
om die menigvuldigheid
van sy mag en majesteit -
voor sy troon en hier benede!
- Psalm 150:1 (beryming) -
 

________________________


Dit is heerlik om in onstuimige weer
op 'n skip te vaar
as jy weet dat dit nie kan vergaan nie.
- Blaise Pascal (1623 - 1662) -
 

________________________


Die oomblik wat dit tot my deurdring
dat daar bokant hierdie wêreld
'n lewende Hart klop
sal alle angs van my ontneem word.
- Helmut Thielicke (1908 -1986) -
 

________________________


Die geloof sê:
“Ek val miskien
en is dikwels hulpeloos,
maar God help my weer op.”
- Helmut Thielicke (1908 -1986) -

 

________________________


Onderwerp julle daarom in nederigheid
aan die kragtige hand van God,
sodat Hy julle kan verhoog op die tyd wat Hy bestem het.
Werp al julle bekommernisse op Hom,
want Hy sorg vir julle.
- 1 Petrus 5:6-7 -
 

________________________


Wie die wêreld en die lewe nie
aanskou vanuit die vrede
binne die gemeenskap met God nie,
  moet dit maar so aanskou soos dit daar uitsien
onder die heerskappy van die duiwel.
- Helmut Thielicke (1908 -1986) -
 

________________________


Die teenoorgestelde van kwellende sorge
is nie die sorgeloosheid van hom wat alles het nie
maar die vrede van God, wat ek sal ontvang
wanneer Jesus Christus my hand
in die hand van die Vader teruggelê het.
- Helmut Thielicke (1908 -1986) -
 

________________________


Die vloek van besorgdheid is
dat ons te midde van ons sorge
net stip na die pad voor ons staar
en nie kyk na die doel wat God
met hierdie pad van ons het nie.
- Helmut Thielicke (1908 -1986) -
 

________________________


Kwellings is "afgodery":
want ons aanbid die geskape brood
waardeur ons versadig word,
in plaas dat ons die Here aanbid,
wat ons op velerlei maniere versadig
- Helmut Thielicke (1908 -1986) -
 

________________________


Vriende is mense wat by jou bly staan
ook wanneer alle fasades begin verbrokkel.
- Martina Pfannenschmidt -
 

________________________


Ons lewe is wat ons gedagtes
daarvan maak.
- Marcus Aurelius (121 - 180 nC) -
 

________________________


Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css