Die Weg

Hieronder is 'n lys van die daaglikse Gedagtes vir die dag wat reeds geplaas is

Dit verskyn ook op die Tuisbladsy en 'n nuwe gedagte word elke weeksdag bygevoeg.

Plaas asb jou naam op ons verspreidingslys indien jy elke weeksdag Gedagte vir die dag as epos wil ontvang

Indien jy dit dan nie ontvang nie, maak asb seker dat jou SPAM-filters dit nie verwyder nie.

strepie


Wees nie bevrees nie, want Ek is met jou;
kyk nie angstig rond nie, want Ek is jou God.
Ek versterk jou, ook help Ek jou,
ook ondersteun Ek jou met my reddende regterhand.
- Jesaja 41:10 -

 

________________________


Ja, wie is God behalwe die HERE?
Wie is 'n rots buiten ons God?
God is die Een wat my met krag omgord
en my pad gelyk maak.
Hy maak my voete soos dié van wildsbokke;
Hy laat my op hoë plekke staan.
- Psalm 18:32-34 (direkte vertaling) -
 

________________________


Soos die son aan elke nuwe môre,
so sal die lig altyd weer skyn vir dié mense
wat hulle vertroue op God stel.
- Dr Roland Werner -
 

________________________


God is ’n toevlug in die nood,
’n rots wat altyd vas bly staan,
al dreig die vyand met die dood,
al storm sy leërbendes aan.
Laat dan maar buig en beef
Al wat ons hier omgeef;
Laat berge uit hul stee
Wegwankel in die see -
Ons sal nie beef of rugwaarts gaan.
- Ps 46:1 (beryming) -
 

________________________


In my is dit donker, maar by my is Lig
ek is eensaam, maar U verlaat my nie
ek is kleinmoedig, maar by U is hulp
ek is onrustig, maar by U is vrede
in my is bitterheid, maar by U is geduld
ek verstaan U weë nie, maar U weet die regte weg vir my.
- Dietrich Bonhoeffer (1906 – 1945) –

 

________________________


Sonder om dit te wil of te weet,
dien ons die plan van God.
- Friedrich von Schiller (1759 – 1805) -

 

________________________


Selfs die grootse genie kon nog nie
die vraag oor die rede van lewe beantwoord nie.
Hierdie raaisel bly ewig, volkome onopgelos.
- Ralph Waldo Emerson (1803 - 1882) -

 

________________________


Al is Hy gekruisig in die swakheid van 'n mens,
Hy leef uit die krag van God.
En in Hom is ons ook swak,
maar saam met Hom sal ons uit die krag van God lewe.
Ondersoek julleself of julle in die geloof lewe.
- 2 Korintiërs 13:4-5 -

 

________________________


Elkeen wat uit God gebore is,
oorwin die wêreld;
en dít is die oorwinning wat die wêreld oorwin,
ons geloof.
- 1 Johannes 5:4 (direkte vertaling) -
 

________________________


Die twyfelaar se vraagteken
is die gelowige se uitroepteken.
- Emil Baschnonga -
 

________________________


Wanneer alles voor my donker lyk,
dan wag ek
en kyk ek terug op al die hulp van God 
en weet gans gewis: redding sal daar weer wees.
- Friedrich von Bodelschwingh (1831 – 1910) -

 

________________________


Hou julle lewe vry van geldgierigheid;
wees tevrede met wat julle het.
God self het gesê:
“Ek sal jou nooit verlaat nie,
jou nooit in die steek laat nie.”
Daarom kan ons met vertroue sê:
“Die Here is my helper, ek ken geen vrees nie:
wat kan 'n mens aan my doen?”
- Hebreërs 13:5-6 -

 

________________________


As ons geleer het om in moeilike tye
ons toevlug tot die Here te neem,
dan sal dinge nooit vir ons te veel word nie.
- Nig Sans -
 

________________________


Die loon wat die sonde gee, is die dood;
die genadegawe wat God gee,
is die ewige lewe in Christus Jesus ons Here.
- Romeine 6:23 -
 

________________________


Lewe en dood hoort saam op hierdie aarde.
Die koninkryk van God ken slegs die lewe.
- Philipp Dessauer (1837 - 1900) - 

________________________


Ek weet, my God, dat U die hart ondersoek
en dat U opregtheid wil hê.
- 1 Kronieke 29:17a -

 

________________________


Eerlikheid het sy prys.
Maar aan die einde is dit nog steeds
goedkoper as die leuen.
- Wolfgang J. Reus (1959 - 2006) -
 

________________________


Salig hy wat in die lewe,
sonder hulp en sonder raad,
as hom alles wil begewe,
vlug tot God sy toeverlaat;
en ook in die swartste nag
om die HERE alleen bly wag.
- Psalm 146:3 (beryming) -

 

________________________


My ellende het nie ongemerk
by U verbygegaan nie,
U het op my trane gelet.
In u boek staan hulle opgeteken.
- Psalm 56:9 -

________________________


Rykdom sal dwaasheid verdra.
- Horatius (65 - 8 vC) -
 

________________________


Pas op, moet Hom wat met julle praat, nie afwys nie.
Hulle wat Hom afgewys het
toe Hy sy Goddelike woord op aarde laat hoor het,
het nie ontkom nie.
Hoeveel minder sal ons ontkom
wanneer ons nie ag slaan op Hom
wat van die hemel af met ons praat nie?
- Hebreërs 12:25 -

 

________________________


Laat ons elke las van ons afgooi,
ook die sonde wat ons so maklik verstrik,
en laat ons die wedloop wat vir ons voorlê,
met volharding hardloop,
die oog gevestig op Jesus,
die Begin en Voleinder van die geloof.
- Hebreërs 12:1-2 -

 

________________________


Dié wat aan Christus Jesus behoort,
het hulle sondige natuur
met al sy hartstogte en begeertes gekruisig.
Ons lewe deur die Gees;
laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal.
- Galasiërs 5:24-25 -
 

________________________


Waarvoor sal ek bang wees
as my lewe 'n reis is,
met my Vader aan die stuur
en elke Sondag 'n rusplek!
- Duitse volksgesegde -

 

________________________


Vir ware Hervorming is net één ding nodig:
die volle ryke Evangelie van Jesus Christus
in 'n lewende, gelowige hart.
 - Ds Gabe van Duinen (1892-1971) -
 

________________________


Erken dat die Here God is:
Hy het ons gemaak en ons is Syne,
ons is sy volk, sy eie kudde.
Gaan sy poorte binne met dankliedere,
sy tempel met lofsange,
dank Hom, prys sy Naam,
want die Here is goed,
aan sy liefde is daar geen einde nie,
sy trou duur van geslag tot geslag.
- Psalm 100:3-5 -
 

________________________


Dit is heerlik om in 'n woedende storm
op 'n skip te wees
wanneer 'n mens weet
dat dit veilig in die hawe sal aankom.
- Blaise Pascal (1623 – 1662) -
 

________________________


Bemoedig dié wie se hande slap hang,
help dié wie se knieë knik,
sê vir dié wat moed verloor het:
“Wees sterk, moenie bang wees nie,
julle God is hier...”
- Jesaja 35:3-4 -

 

________________________


Jesus sê vir hulle:
“Ek is die brood wat lewe gee.
Wie na My toe kom,
sal nooit weer honger kry nie,
en wie in My glo,
sal nooit weer dors kry nie.”
- Johannes 6:35 -
 

________________________


Wie bely dat Jesus die Seun van God is –
God bly in hom en hy in God.
En ons ken die liefde wat God vir ons het,
en ons glo daarin.
God is liefde;
wie in die liefde bly,
bly in God en God bly in hom.
- 1 Johannes 4:15-16 -

 

________________________


Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css