Die Weg

Hieronder is 'n lys van die daaglikse Gedagtes vir die dag wat reeds geplaas is

Dit verskyn ook op die Tuisbladsy en 'n nuwe gedagte word elke weeksdag bygevoeg.

Plaas asb jou naam op ons verspreidingslys indien jy elke weeksdag Gedagte vir die dag as epos wil ontvang

Indien jy dit dan nie ontvang nie, maak asb seker dat jou SPAM-filters dit nie verwyder nie.

strepie


Die wet van die vryheid
is die wet van die liefde.
- Augustinus Aurelius (354 – 430 nC)

 

________________________


Om met jouself te kan lewe
moet jy die meeste dinge van jouself vergeet.
- Lisz Hirn -
 

________________________


Laat jou dade groter wees
as jou woorde.
- Dr J H Gunning (1858- 1940)-
 

________________________


Die Here kyk uit die hemel en sien al die mense.
Van die plek waar Hy as koning sit,
sien Hy almal wat onder op die aarde woon.
Dit is Hy wat hulle verstand gevorm het,
wat al hulle werk deurgrond.
- Psalm 33:13-15-
 

________________________


God is my redder;
Ek vertrou op Hom,
ek is nie meer bang nie.
Die Here my God is my krag
en my beskerming;
Hy is my redder.
- Jesaja 12:2 -
 

________________________


Dankie vir al die tekens van U seën in my lewe.
Dankie dat U genade ook dán steeds sigbaar is
wanneer alle wêreldse oorvloed
uit my lewe verdwyn het.
Amen
- Anoniem -
 

________________________


Mag God, wat vrede gee,
julle volkome aan Hom toegewyd maak
en julle geheel en al, na gees, siel en liggaam,
so bewaar dat julle onberispelik sal wees
wanneer ons Here Jesus Christus weer kom!
- 1 Tessalonisense  5:23 -

 

________________________


Daar moet altyd harmonie wees
tussen 'n lewe en sy omgewing,
anders kan die lewe nie tot sy reg kom nie.
- Andrew Murray (1828-1917) -
 

________________________


Verheug jou daarin as die wil van God in jou lewe geskied
al is dit dalk nie dieselfde as jou wil nie.
- Mary Ward (1585 - 1645) -
 

________________________


Mag ek nooit strewe
na rykdom of faam nie:
of rye van titels
tot roem van my naam nie;
Mag ek veg teen die sonde
van wêreldsbegeerlikheid,
want aan U 'hoort die Koninkryk,
en die Krag en die Heerlikheid.
- Helen Steiner Rice  (19 Mei 1900 - 23 April 1981) -

 

________________________


Diep binne ons
is daar 'n vurige dors na die ewigheid;
die verlange na God,
wat die edelste in ons natuur te voorskyn laat tree.
- Friedrich von Schlegel (1772 – 1829) -
 

________________________


Rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is,
nie op die dinge wat op die aarde is nie.
- Kolossense 3:2 -

 

________________________


Julle weet self maar alte goed
dat die dag van die Here
onverwags kom soos 'n dief in die nag.
Wanneer die mense sê:
“Alles is rustig en veilig,”
sal die ondergang hulle skielik oorval
soos geboortepyne 'n swanger vrou,
en niemand sal ontkom nie.
- 1 Tessalonisense 5:2-3 -
 

________________________


Wees daarom verstandelik wakker en nugter,
en vestig julle hoop volkome op die genade
wat julle deel sal word by die wederkoms van Jesus Christus.
 -1 Petrus 1:13 -
 

________________________


Dit help jou niks dat Christus opgestaan het
as jy nog steeds in jou sonde en dood
wil bly lê nie.
- Angelus Silesius (1624 - 1677) -

 

________________________


Die werke van die Here is groot,
almal wat daarin vreugde vind,
dink daaroor na.
Sy dade is vol majesteit en luister,
sy trou staan vir altyd vas.
Hy sorg dat sy magtige dade nie vergeet word nie.
Genadig en barmhartig is die Here.
- Psalm 111:2-4 -
 

________________________


Ons swaarkry in hierdie lewe
is maar gering en gaan verby,
maar dit loop vir ons uit op 'n heerlikheid
wat alles verreweg oortref en wat ewig bly.
Ons oog is nie op die sigbare dinge gerig nie,
maar op die onsigbare;
want die sigbare dinge is tydelik,
maar die onsigbare ewig.
- 2 Korintiërs 4:17-18-

 

________________________


Ek is die opstanding en die lewe;
wie in My glo, sal lewe al het hy ook gesterwe;
en elkeen wat lewe en in My glo,
sal nooit sterwe tot in ewigheid nie.”
- Johannes 11:25-26 -

 

________________________


Omdat die Gees van Hom
deur wie Jesus uit die dood opgewek is,
in julle woon,
sal Hy deur wie Christus uit die dood opgewek is,
ook julle sterflike liggame lewend maak
deur sy Gees wat in julle woon.
- Romeine 8:11 -
 

________________________


Donderstorms, wind en reën
verkondig God se seën
vir die wat op Hom vertrou.
- Graaf Friedrich Leopold zu Stolberg-Stolberg (1750-1819) -
 

________________________


So ver as die ooste van die weste af is,
so ver verwyder Hy ons oortredinge van ons af.
Soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders,
so ontferm die Here Hom oor dié wat Hom dien.
Hy weet waarvan ons gemaak is,
Hy hou dit in gedagte dat ons stof is.
- Psalm 103:12-14 -

 

________________________


Natuurlik leef ons in 'n menslike liggaam,
maar ons voer nie die stryd
met menslike wapens nie.
Die wapens van ons stryd
is nie die wapens van die mens nie,
maar die kragtige wapens van God
wat vestings kan vernietig.
 -2 Korintiërs 10:3-4 -

 

________________________


Daar is baie mense wat hul rus by God wil vind
maar nie gretig is om te doen
wat daarvoor vereis word nie.
- Thomas á Kempis (1380 – 1471) -
 

________________________


Wees altyd bly in die Here!
Ek herhaal: Wees bly!
Moet oor niks besorg wees nie,
maar maak in alles julle begeertes
deur gebed en smeking
en met danksegging aan God bekend.
En die vrede van God
wat alle verstand te bowe gaan,
sal oor julle harte en gedagtes
die wag hou in Christus Jesus.
- Filippense 4:4-7

 

________________________


Hoe groot is u goedheid
wat U bewaar vir dié wat vir U ontsag het,
wat U voorberei vir dié wat by U skuil,
terwyl die mense toekyk. 
U verberg hulle in die beskutting
van u teenwoordigheid
teen die sameswering van mense;
teen twisgierige tonge steek
U hulle weg in 'n skuiling.
- Psalm 31:20-21 (Direkte vertaling) -

 

________________________


Die Here sal jou altyddeur lei;
selfs in dor streke sal Hy
in jou behoeftes voorsien.
Hy sal jou sterk maak.
Jy sal wees soos 'n tuin met volop water,
soos 'n fontein waarvan die water nie opdroog nie.
- Jesaja 58:11 -
 

________________________


Die HERE het die reg lief
en sal sy gunsgenote nie verlaat nie;
vir ewig word hulle bewaar,
maar die nageslag van die goddelose
word uitgeroei.
- Psalm 37:28 (53-vertaling) -

 

________________________


Kyk, die vrees van die HERE is wysheid;
en om van die kwaad af te wyk, is verstand.
- Job 28:8 (53-vertaling) -
 

________________________


Verder sê Hy vir my:
“Dit het klaar gebeur.
Ek is die Alfa en die Omega,
die Begin en die Einde.
Aan elkeen wat dors het, sal Ek te drinke gee
uit die fontein met die water van die lewe,
verniet.
- Openbaring 21:6 -
 

________________________


Net soos die eienaar van 'n vyeboom
die tyd weet wanneer die vye ryp is,
so weet ook God die tyd
om die regverdiges uit hierdie wêreld
weg te roep.
- Leo Tolstoi (1828 – 1910) -

 

________________________


Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css