Die Weg

Hieronder is 'n lys van die daaglikse Gedagtes vir die dag wat reeds geplaas is

Dit verskyn ook op die Tuisbladsy en 'n nuwe gedagte word elke weeksdag bygevoeg.

Plaas asb jou naam op ons verspreidingslys indien jy elke weeksdag Gedagte vir die dag as epos wil ontvang

Indien jy dit dan nie ontvang nie, maak asb seker dat jou SPAM-filters dit nie verwyder nie.

strepie


Hou julle lewe vry van geldgierigheid;
wees tevrede met wat julle het.
God self het gesê:
“Ek sal jou nooit verlaat nie, jou nooit in die steek laat nie.”
Daarom kan ons met vertroue sê:
“Die Here is my helper, ek ken geen vrees nie:
wat kan 'n mens aan my doen?”
- Hebreërs 13:5-6 -

 

________________________


Ek is tot alles in staat
deur Christus wat my krag gee.
 - Filippense 4:13 -
 

________________________


Kom, almal wat dors is, kom na die water toe,
selfs ook dié wat nie geld het nie, kom, koop en eet;
ja, kom, koop sonder geld en sonder om te betaal, wyn en melk.
Waarom betaal julle vir iets wat nie brood is nie,
waarom werk julle vir iets wat nie kan versadig nie?
Luister aandagtig na My,
sodat julle kan eet wat goed is
en versadig kan word met die beste wat daar is.
Gee aandag en kom na My toe,
luister, en julle sal lewe.
- Jesaja 55:1-3 -
 

________________________


Here, U is my God!
Ek wil U prys en u Naam loof!
U het wonders gedoen;
dinge wat U lankal besluit het,
het U volgens plan uitgevoer.
- Jesaja 25:1 -
 

________________________


Dit is heerlik om in 'n woedende storm
op 'n skip te wees
wanneer 'n mens weet
dat dit veilig in die hawe sal aankom.
- Blaise Pascal (1623 – 1662) -
 

________________________


Hoe vinnig kan die dankbaarheid van mense verdwyn
en in ondankbaarheid verander!
- Sophokles (496 - 406 vC) -
 

________________________


God is vir ons 'n toevlug en 'n beskerming;
Hy was nog altyd bereid om te help in nood.
- Psalm 46:2 -
 

________________________


Vergelyking is die dogter van ontevredenheid
en die moeder van die twyfel.
-  Dr MM den Hertog -
 

________________________


Gun jouself die goedheid van elke dag;
moenie dat die sorge van môre na jou hart gaan nie,
want jy weet nie of jy môre nog leef nie.
- Jesus Ben Sirag (ongeveer 190 vC)-

 

________________________


'n Mens beplan sy pad,
maar die Here bepaal hoe hy loop.
- Spreuke 16:9 -
 

________________________


Die meeste mense sorg vir alles moontlik:
vir siekte, werkloosheid en die oudag,
vir vakansie en selfs ook vir hul begrafnis,
maar aan die ewigheid dink hulle nooit.
- Detlev Fleischhammel -
 

________________________


Geloof is wysheid
en wysheid is geloof.
- Mosche Ben Nachman (1195 – 1270) -

 

________________________


Sonder God is daar vir die mens
geen doel en geen hoop nie,
maar is hy vasgevang
in die vrees vir die ewige donkerheid.
- Johann Paul Friedrich Richter (1763 – 1825) -

 

________________________


Maar vir julle wat my Naam vrees,
sal die son van geregtigheid opgaan,
en daar sal genesing onder sy vleuels wees.
- Maleagi 4:2 (53-vertaling) -
 

________________________


Kom na My toe dat julle gered kan word,
almal op die aarde,
want Ek is God,
daar is geen ander nie.
- Jesaja 45:22 -

 

________________________


Wie in die Seun glo,
het die ewige lewe;
wie egter aan die Seun ongehoorsaam is,
sal die lewe nie sien nie,
maar die straf van God bly op hom.
- Johannes 3:36 -

 

________________________


Kom, Heilige Gees kom heel ons.
Vul ons harte met 'n brandende verlange
na die weg, die waarheid en 'n volle lewe.
Ontsteek 'n vuur in ons sodat ons self tot lig word
wat verlig, verwarm en vertroos.
- Uit 'n Russiese gebed -
 

________________________


Geen mens kan die diepste vrae en sielehonger
van die mens beantwoord of stil nie.
Alleen God kan dit doen.
- Ds Gabe van Duinen (1892-1971) -
 

________________________


Al die konings van die aarde sal U loof, HERE,
wanneer hulle u woord hoor,
hulle sal sing oor wat die HERE gedoen het,
want die mag van die HERE is groot.
- Psalm 138:4-5 -

 

________________________


Mense praat baie oor God -
maar wanneer Hy begin praat
kan die mens maar net swyg.
- Pavel Kosorin -
 

________________________


So is daar blydskap
onder die engele van God
oor een sondaar wat hom bekeer.
- Lukas 15:10 -
 

________________________


Wat God gee, gee Hy verniet.
Dit is genade en moet genade bly.
Dit kan nie met geld gekoop word nie;
dit is 'n geskenk van God.
- Michael Hahn (1758 – 1819) -

 

________________________


Deur sy groot liefde het Hy ons
wat dood was as gevolg van ons oortredings,
saam met Christus lewend gemaak.
Uit genade is julle gered!
Ja, in Christus Jesus het Hy ons
saam met Hom opgewek uit die dood
en ons saam met Hom 'n plek in die hemel gegee.
- Efesiërs 2:5-6 -
 

________________________


As ons dan slegs 'n saaier in 'n Hoër diens is,
waarom is ons dan so suinig om te gee
van wat nie ons s'n is nie,
maar wat ons ook in oorvloed
van die LEWE ontvang het?
Dit is wanneer ons erkenning vra
vir wat ons gee,
ook van wat ons self onverdiend ontvang het,
dat ons ons wese as 'n instrument
van die LEWE verloën.
- John van der Berg (1913 - ?) -
 

________________________


Dit is makliker
om deur die groot muur van Sjina te breek
as deur die mure
wat baie mense om hulself gebou het.
- Pavel Kosorin -
 

________________________


'n Hart sonder liefde
is soos 'n kers sonder 'n pit.
- Edith Tries -
 

________________________


Ek wil luister na wat God die HERE sê,
want sy woord bring vrede vir sy volk,
vir dié wat Hom getrou dien.
Hulle moet net nie weer afdwaal nie.
- Psalm 85:9 -
 

________________________


Salig hy wat in die lewe,
sonder hulp en sonder raad,
as hom alles wil begewe,
vlug tot God, sy toeverlaat;
en ook in die swartste nag
op die HERE alleen bly wag.
- Psalm 146:3 (beryming) -
 

________________________


U leer my hoe om te lewe.
By U is daar oorvloedige blydskap.
Uit u hand kom net wat mooi is.
- Psalm 16:11 -
 

________________________


Baie keer het ek meer geleer uit een gebed
as uit baie boeke.
- Martin Luther (1483 – 1546) -
 

________________________


Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css