Die Weg

Hieronder is 'n lys van die daaglikse Gedagtes vir die dag wat reeds geplaas is

Dit verskyn ook op die Tuisbladsy en 'n nuwe gedagte word elke weeksdag bygevoeg.

Plaas asb jou naam op ons verspreidingslys indien jy elke weeksdag Gedagte vir die dag as epos wil ontvang

Indien jy dit dan nie ontvang nie, maak asb seker dat jou SPAM-filters dit nie verwyder nie.

strepie


Besittings verloor, baie verloor,
eer verloor, meer verloor,
God verloor, alles verloor.
- Ou Duitse spreekwoord -
 

________________________


En omdat julle glo,
word ook julle deur die krag van God
veilig bewaar vir die saligheid
wat reeds gereed is
om aan die einde van die tyd
geopenbaar te word.
 -1 Petrus 1:5 -

 

________________________


Qualis rex, talis grex.
So die herder, so die skape (trop).
- Petronius Gajus Arbiter (10 – 66 nC) -
 

________________________


Laat wat jy doen, aan die Here oor,
dan sal jou voornemens geluk.
- Spreuke 16:3 -

 

________________________


Trek die volle wapenrusting aan wat God julle gee,
sodat julle op julle pos kan bly
ondanks die listige aanslae van die duiwel.
- Efesiërs 6:11 -
 

________________________


Kom na My toe,
almal wat vermoeid en belas is,
en Ek sal julle rus gee.
Neem my juk op julle en leer van My,
want Ek is sagmoedig en nederig van hart,
en julle sal rus vind vir julle siele;
want my juk is sag en my las is lig.
- Matteus 11:28 - 30 -

 

________________________


As ons iets begeer,
bekyk ons dit van die mooiste kant!
As ons dit het,
bekyk ons dit van die lelikste kant.
- Onbekend -
 

________________________


Die Here is my rots,
my skuilplek en my redder,
my God, my rots, by wie ek skuil,
my skild en sterk verlosser,
my veilige vesting.
- Psalm 18:3 -
 

________________________


Laat ons wat 'n onwankelbare koninkryk ontvang het,
dan nou dankbaar wees.
Laat ons God dankbaar dien met eerbied en ontsag,
soos Hy dit wil.
- Hebreërs 12:28 -
 

________________________


Dit is die vloek van besorgdheid:
dat ons ons vas staar teen die sorge op ons eie weg
terwyl ons nie ons oog rig
op die weg wat God vir ons bedoel het nie.
- Helmut Thielicke (1908 – 1986) -
 

________________________


Hy is ons God en ons is sy volk,
sy kudde, sy skape, deur sy hand versorg.
As julle vandag maar na Hom wou luister.
- Psalm 95:7 -
 

________________________


Ek het vandag so baie om te doen
dat ek die eerste drie ure
in gebed sal moet deurbring.
 - Martin Luther (1483 – 1546) -
 

________________________


Ons moet tyd maak vir nadenke en omgang met God,
want die siel word dun geskuur deur al sy aktiwiteite.
Charles John Vaughan het gesê:
Menige Christen se onophoudelike bedrywighede
is die graf van sy geestelike lewe

- Thomas Cook (1808 – 1892) -
 

________________________


Die oorsprong van die biddeloosheid
lê in 'n lewe wat uit die vlees geleef word
en nie uit die Gees nie.
- Andrew Murray (1828 – 1917) -
 

________________________


Julle is dus nie meer ver van God af nie,
nie bywoners nie,
maar medeburgers van die gelowiges
en lede van die huisgesin van God.
- Efesiërs 2:19 -
 

________________________


Loof die HERE, o my siel,
en alles wat binne-in my is, sy heilige Naam!
Loof die HERE, o my siel,
en vergeet geeneen van sy weldade nie!
Wat al jou ongeregtigheid vergewe,
wat al jou krankhede genees,
wat jou lewe verlos van die verderf,
wat jou kroon met goedertierenheid en barmhartighede,
wat jou siel versadig met die goeie,
sodat jou jeug weer nuut word soos dié van ‘n arend.
- Psalm 103: 1-5 (53-vertaling) -
 

________________________


'n Opregte godsdiens (diens aan God)
is nie maar net 'n uiterlike vorm sonder inhoud nie;
is nie maar net lippediens nie,
maar dis hartediens.
- Dr E.P.J Kleynhans -
 

________________________


Die onoorwinlike krag
van die opgewekte en lewende Jesus
in ons lewe,
moet as 'n onweerstaanbare getuienis
uitgaan na 'n wêreld
wat sonder God en sonder hoop is.
- Dr E.P.J Kleynhans -
 

________________________


Die lewe is soos 'n damp;
vandag is ons hier, môre is ons weg.
- Joel Osteen -
 

________________________


U lei my gees weg van hier;
bring wysheid in my lewe
en met die wysheid, vrede.
- Hildegard von Bingen (1098 – 1179) -
 

________________________


Dink daaraan:
'n Deel van die weg lê agter jou,
die ander stuk het jy nog voor jou.
As jy wil stilstaan,
dan net om jou te versterk,
maar nie om op te gee nie.
- Augustinus Aurelis (354-430 nC) -
 

________________________


Mense het mekaar verloor
omdat hulle die liefde verloor het.
En hulle het die liefde verloor
omdat hulle God verloor het.
 - Phil Bosmans (1922 - 2012) -
 

________________________


Laat julle ‘ja’ eenvoudig ‘ja’ wees
en julle ‘nee’, ‘nee’.
Wat meer gesê word as dit,
kom van die Bose.
- Matteus 5:37 -
 

________________________


Die lof kom God toe
wat my gebed nie afgewys
en sy trou nie van my weerhou het nie.
- Psalm 66:20 -
 

________________________


Maar wie volgens die waarheid leef,
kom na die lig,
sodat sy dade bekend kan word,
dat hulle in God gedoen is.
- Johannes 3:21 (Direkte vertaling) -
 

________________________


Die koninkryk van die hemel is soos sout.
Dit is onsigbaar in sy werking,
'n mens sien dit nie,
maar 'n mens bespeur dit,
en waar dit in die wêreld is
dáár voorkom dit verrotting.
- Heinrich Lhotzky (1859 - 1930) -
 

________________________


Die Here is my sterkte en my beskermer,
op Hom het ek vertrou.
Hy het my gehelp.
Daarom is ek bly en wil ek Hom loof met my lied.
Die Here is 'n sterkte vir sy volk,
'n veilige beskutting vir sy gesalfde.
- Psalm 28:7-8 -
 

________________________


Nasies kan raas en koninkryke wankel,
maar as God sy stem laat hoor, smelt die aarde weg.
Die Here, die Almagtige, is by ons,
die God van Jakob is vir ons 'n beskutting.
- Psalm 46:7-8 -
 

________________________


As iemand dors het, laat hy na My toe kom en drink!
Met die een wat in My glo,
is dit soos die Skrif sê:
Strome lewende water sal uit sy binneste vloei.
- Johannes 7:37-38 -
 

________________________


Met blydskap moet julle die Vader dank
wat julle geskik gemaak het om deel te hê
aan die erfenis wat vir die gelowiges wag
in die ryk van die lig.
- Kolossense 1:12 -
 

________________________


Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css