Die Weg

Hieronder is 'n lys van die daaglikse Gedagtes vir die dag wat reeds geplaas is

Dit verskyn ook op die Tuisbladsy en 'n nuwe gedagte word elke weeksdag bygevoeg.

Plaas asb jou naam op ons verspreidingslys indien jy elke weeksdag Gedagte vir die dag as epos wil ontvang

Indien jy dit dan nie ontvang nie, maak asb seker dat jou SPAM-filters dit nie verwyder nie.

strepie


God is my redder; Ek vertrou op Hom,
ek is nie meer bang nie.
Die Here my God is my krag en my beskerming;
Hy is my redder.
- Jesaja 12:2 -

 

________________________


So sê die Here my God:
Ek gaan in Sion 'n klip neersit, 'n uitgesoekte klip,
'n hoekklip wat fondament aan fondament sal sluit.
Wie op My vertrou, hoef nie te vlug nie.
- Jesaja 28:16 (83-vertaling) -

 

________________________


Die innerlike wese van die liefde is oorgawe.
God, wat liefde is,
het Homself gegee aan die mens
wat Hy tot liefde geskape het.
- Edith Stein (1891 – 1942 te Auschwitz) -
 

________________________


Wanneer ons opsetlik bly sondig
nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het,
is daar geen offer meer wat ons sondes kan wegneem nie.
- Hebreërs 10:26 -

 

________________________


Ons verheug ons ook in die hoop
om deel te hê aan die heerlikheid van God.
Dit is egter nie al nie.
Ons verheug ons ook in die swaarkry,
want ons weet: swaarkry kweek volharding,
en volharding kweek egtheid van geloof,
en egtheid van geloof kweek hoop;
en dié hoop beskaam nie,
want God het sy liefde in ons harte uitgestort
deur die Heilige Gees wat Hy aan ons gegee het.
- Romeine 5:2-5 -

 

________________________


As God sy seën oor ons uitspreek,
beteken dit nie sukses of voorspoed nie.
As ons God se seën vra
is dit om met dankbaarheid te ontvang
wat God vir ons persoonlik bestem het
- Dr E L Smelik (1900-1985) -

 

________________________


Huigelary en uiterlike vroomheid
is die klatergoud van ons verdorwenheid.
- Pietro Aretino (1492 – 1556) -

 

________________________


Help my, HEER, dat ek kan lewe;
dan wil ek u woord bewaar.
Laat my oog aanskou die wonders
wat u wet my openbaar.
Wat besit ek hier op aarde?
Niks is daar wat my behoort.
Maar één ding, daarna verlang ek -
dis die rykdom van u woord.
- Psalm 119:7 (beryming) -
 

________________________


Word wakker, jy wat slaap,
en staan op uit die dood;
en Christus sal jou lewe verlig.
- Efesiërs 5:14 -

 

________________________


Weerhou my van 'n nuttelose lewe,
laat my leef op die weg wat U aanwys.
- Psalm 119:37 -
 

________________________


Die woord van die Here is volmaak:
dit gee lewe.
Die onderwysing van die Here is betroubaar:
dit gee wysheid aan dié wat nog onervare is.
Die bevele van die Here dui die regte koers aan:
dit bring blydskap.
Die gebod van die Here is helder:
dit gee insig.
- Psalm 19:8-9 -

 

________________________


Dink aan julle voorgangers
wat die woord van God aan julle verkondig het.
Let op hulle lewenswandel tot die einde toe,
en volg die voorbeeld van geloof wat hulle gestel het.
- Hebreërs 13:7 -

 

________________________


Ek het u woorde verslind toe hulle gekom het,
hulle was vir my 'n vreugde;
ek was bly daaroor dat u Naam oor my uitgeroep is,
Here, almagtige God.
 

________________________


Buite Christus is daar niks wat die siel kan versadig nie.
Christus is die brood vir die siel;
word dit hom ontneem, dan verhonger hy.
- Alexandre Rodolphe Vinet (1797 – 1847) -
 

________________________


Geloof kom nooit alleen nie -
dit bring getrouheid mee.
 - Paul Schibler (1930 - 2015) -
 

________________________


God ken julle harte.
Wat deur die mense as belangrik beskou word,
is 'n gruwel voor God.
- Lukas 16:15 -

 

________________________


Dink inderdaad aan Hom wat so 'n vyandigheid 
van die kant van die sondaars teen Hom verduur het,
sodat julle nie geestelik moeg word en uitsak nie.
- Hebreërs 2:3 (direkte vertaling)-
 

________________________


Mans, julle moet julle vrouens liefhê
soos Christus die kerk liefgehad
en sy lewe daarvoor afgelê het.
- Efesiërs 5:25 -

 

________________________


'n Mens leef noodwendig in noue kontak met ander mense
en met hierdie kontak is, op een of ander manier,
'n verantwoordelikheid vir die ander mense op jou gelê.
- Dietrich Bonhoeffer (1906 – 1945) -
 

________________________


Dít wat jy losgelaat het
kan jou nie meer beheers nie.
- Ernst Ferstl -
 

________________________


As jy water oor die vuur gooi
moet jy nie kla as jy koud kry nie.
- Onbekend -

 

________________________


Die mens wat My eer, is die een wat lof as 'n offer bring.
Hy wat reg lewe, vir hom sal Ek red.
- Psalm 50:23 -
 

________________________


As jy lig soek sal jy lig vind - Ernst Moritz Arndt (1769 - 1860)
U woord is ‘n lamp vir my voet en ‘n lig vir my pad - Psalm 119:105
 

________________________


Hoe kan julle ook in My glo
terwyl julle gesteld is op die eer
wat julle van mekaar ontvang
en nie die eer soek
wat van die enigste God af kom nie?
- Johannes 5:44 -

 

________________________


Aangesien hierdie kinders mense van vlees en bloed is,
het Hy ook net soos hulle mens geword.
Dit het Hy gedoen om deur sy dood
dié een wat mag het oor die dood,
dit is die duiwel, te vernietig
en om hulle wat uit vrees vir die dood
hulle hele lewe lank in slawerny was,
te bevry.
- Hebreërs 2:14-15 -
 

________________________


Julle, daarenteen, is 'n uitverkore volk,
'n koninklike priesterdom,
'n nasie wat vir God afgesonder is,
die eiendomsvolk van God,
die volk wat die verlossingsdade moet verkondig
van Hom wat julle uit die duisternis geroep het
na sy wonderbare lig.
- 1 Petrus 2:9 -
 

________________________


Nie elkeen wat vir My sê: ‘Here, Here,’
sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie,
maar net hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is.
- Mattheus 7:21 -

 

________________________


Wie sy hoop begrawe het,
het ook sy toekoms begrawe.
 - Gerhard Uhlenbruck -
 

________________________


Daarby moet julle altyd geloof as skild in die hand hê,
want daarmee sal julle al die brandpyle
van die Bose kan afweer.
Sit verlossing as helm op
en vat die swaard van die Gees,
dit is die woord van God.
Doen dit alles biddend
en smeek God by elke geleentheid deur die Gees.
Wees waaksaam
en bid gedurig vir al die gelowiges.
- Efesiërs 6:16-18 -
 

________________________


Wysheid is 'n vorm van kennis
wat ons nie in skole kan leer nie.
- Bernhard Steiner (Switserse skrywer) -
 

________________________


Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css