Die Weg

Hieronder is 'n lys van die daaglikse Gedagtes vir die dag wat reeds geplaas is

Dit verskyn ook op die Tuisbladsy en 'n nuwe gedagte word elke weeksdag bygevoeg.

Plaas asb jou naam op ons verspreidingslys indien jy elke weeksdag Gedagte vir die dag as epos wil ontvang

Indien jy dit dan nie ontvang nie, maak asb seker dat jou SPAM-filters dit nie verwyder nie.

strepie


Tog is wat ons verkondig wysheid,
maar net vir dié wat daarvoor ryp is,
en dan 'n wysheid wat nie van hierdie wêreld is
of van die heersers van hierdie wêreld nie.
Hulle is buitendien aan die ondergaan.
 -1 Korintiërs 2:6 -
 

________________________


Daar is niks so skadelik op die aarde
as ontrouheid en leuens nie.
Daarmee word 'n hele gemeenskap uitmekaar geskeur.
- Martin Luther (1483 – 1546) -
 

________________________


God het sy liefde in ons harte uitgestort
deur die Heilige Gees wat Hy aan ons gegee het.
 - Romeine 5:5 -
 

________________________


Wat God belowe het,
is vir julle en vir julle kinders
en vir almal wat daar ver is,
vir almal wat die Here ons God na Hom toe sal roep.
- Handelinge 2:39 -
 

________________________


Die koninkryk van God is nie 'n saak van eet en drink nie,
maar van gehoorsaamheid aan God,
vrede en vreugde, wat die Heilige Gees ons gee.
- Romeine 14:17 -
 

________________________


Luister na My, julle wat die geregtigheid ken,
volk in wie se hart my wet is!
Wees nie bevrees vir die smaad van mense
en skrik nie vir hulle skimptaal nie;
want die mot sal hulle opeet soos ‘n kleed,
en die wurm sal hulle verteer soos wol;
maar my geregtigheid sal vir ewig bestaan
en my heil van geslag tot geslag.
- Jesaja 51: 7-8 -

 

________________________


Maar julle sal krag ontvang
wanneer die Heilige Gees oor julle kom,
en julle sal my getuies wees in Jerusalem
sowel as in die hele Judea en in Samaria
en tot in die uithoeke van die wêreld.
- Handelinge 1:8 -

 

________________________


Uit Hom straal die heerlikheid van God
en Hy is die ewebeeld van die wese van God.
Hy hou alle dinge deur sy magswoord in stand.
Nadat Hy die reiniging van sondes bewerkstellig het,
het Hy gaan sit aan die regterhand van die Majesteit in die hoë hemel.
- Hebreërs 1:3 -
 

________________________


Die woord van God is lewend en kragtig.
Dit is skerper as enige swaard met twee snykante
en dring deur selfs tot die skeiding van siel en gees
en van gewrigte en murg.
Dit beoordeel die bedoelings en gedagtes van die hart.
- Hebreërs 4:12 -

 

________________________


Dit is oneindig makliker om liggaamlike lyding te deurstaan
as geestelike lyding.
- Dietrich Bonhoeffer -
 

________________________


Ons moet dag vir dag die smal
- en soms onbegryplike -
weg volg asof dit die laaste dag is.
Tog moet ons in geloof
en met verantwoordelikheid leef
asof daar nog 'n groot toekoms op ons wag.
- Dietrich Bonhoeffer (1906 – 1945) –
 

________________________


God het Hom deur wie Hy die wêreld geskep het,
ook erfgenaam van alles gemaak.
Uit Hom straal die heerlikheid van God
en Hy is die ewebeeld van die wese van God.
Hy hou alle dinge deur sy magswoord in stand.
Nadat Hy die reiniging van sondes bewerkstellig het,
het Hy gaan sit aan die regterhand van die Majesteit in die hoë hemel.
- Hebreërs 1:2-3 -
 

________________________


Baie sal gereinig en gesuiwer en gelouter word,
maar die goddelose sal goddeloos handel;
en geeneen van die goddelose mense sal verstaan nie,
maar die verstandiges sal verstaan.
- Daniël 12:10 (53-vertaling) -
 

________________________


Alles wat vooraf in die Skrif opgeteken is,
is tog opgeteken om ons te leer
sodat ons deur die standvastigheid en bemoediging
wat die Skrif ons gee,
vol hoop kan wees.
- Romeine 15:4 -
 

________________________


Voordat ek die lig nie aanskou het nie,
sal my liefde vir die duisternis
nie verdwyn nie.
 - Augustinus Aurelius (354 - 430) -

 

________________________


Waarom is ek so in vertwyfeling en waarom kerm ek so?
Vertrou op God!
Ja, ek sal weer vir Hom 'n loflied sing.
Hy is my helper.
- Psalm 42:6 -

 

________________________


Sê vir die regverdiges met húlle sal dit goed gaan;
hulle sal die vrug van hulle dade geniet.
- Jesaja 3:10 -
 

________________________


En al jou kinders sal deur die HERE geleer wees,
en die vrede van jou kinders sal groot wees.
- Jesaja 54:13 (53-vertaling) -

 

________________________


Toe het ek die hemel geopend gesien;
en daar was ‘n wit perd,
en Hy wat daarop sit,
word genoem Getrou en Waaragtig,
en Hy oordeel en voer oorlog in geregtigheid.
- Openbaring 19:11 (53 – vertaling)

 

________________________


Laat ons styf vashou aan die hoop wat ons bely,
want God is getrou:
Hy doen wat Hy beloof het.
- Hebreërs 10:23 -

 

________________________


Ek sien 'n nuwe hemel kom,
'n aarde nuut en vry.
die see en al wat skei, verdwyn.
God self kom by ons bly. 

Die nuwe stad, Jerusalem,
daal uit die hemel neer:
skoon soos 'n bruid in heerlikheid -
geliefde van die heer. 

Oorwinnaars, sal ons alles erf
en drink uit die fontein
van lewenswater, heerlik, rein.
en God sal oor ons skyn.
- Gesang 177: 1,2 en 5 -

 

________________________


Julle moet nie werk vir die voedsel wat vergaan nie,
maar vir die voedsel wat nie vergaan nie
en wat ewige lewe gee.
Dit sal die Seun van die mens vir julle gee,
want God die Vader het Hom die mag daartoe verleen.
- Johannes 6:27 -

 

________________________


U is die Wegwyser en self ook die Weg,
en die Bestemming waarheen ons op pad is.
 - Notker Labeo (950 – 1022) -

 

________________________


'n Mens “besit” eers die sin van die lewe as jy dit “verloor”
- Johan Cilliers -

________________________


God beproef ons om die beste wat in ons is te voorskyn te bring.
Die duiwel versoek ons om die slegste wat in ons is te voorskyn te bring.
 - Solly Ozrovech -
 

________________________


Genade kan nie geleen, gebedel, gekoop of gesteel word nie.
Dit is die drie-enige God se vrye gawe aan 'n behoeftige mensdom.
- Billy Graham -

 

________________________


En terwyl hulle eet, het Jesus brood geneem en die seën gevra. Daarna het Hy dit gebreek en vir sy dissipels gegee met die woorde: “Neem, eet; dit is my liggaam.” Toe neem Hy 'n beker, en nadat Hy die dankgebed uitgespreek het, gee Hy dit vir hulle en sê: “Drink almal daaruit, want dit is my bloed, die bloed waardeur die verbond beseël word en wat vir baie vergiet word tot vergewing van sondes.”
- Mattheus 26:26-28

________________________


Juis hiervoor is julle ook geroep, omdat Christus self vir julle gely en so vir julle 'n voorbeeld gestel het, sodat julle in sy voetspore kan volg. “Hy het geen sonde gedoen nie en uit sy mond het daar nooit 'n leuen gekom nie.” Toe Hy beledig is, het Hy nie terug beledig nie, toe Hy gely het, het Hy nie gedreig nie, maar alles oorgelaat aan Hom wat regverdig oordeel. Hy het self ons sondes in sy liggaam aan die kruis gedra. Daardeur is ons vir die sondes dood en kan ons lewe in gehoorsaamheid aan die wil van God. Deur sy wonde is julle genees.
- 1 Petrus 2:21-24.
 

________________________


Ons sien die veld aan die oorkant in groene luister staan
nes Israel skou oor die beloofde land anderkant die Jordaan.
Vir ons het Christus reeds die weg berei: 
geen Jordaan, geen doodsrivier, sal ons daarvan skei.
 

________________________


ʼn Staanvuur knetter teen sy kamermuur
en brand herinneringe los aan Krotoe-trek
aan skaapwerfruik en moflamblêr en jonk-wees
by Gansfontein Grootsand en Gensboknek
dae en nagte van toeka praat uit hierdie vuur
die taal van veld van vee van krans en ster
laat die beeld bly laat die vlam helder brand
laat die staanvuur steeds knetter teen sy kamermuur
- Boerneef -

 

________________________


Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css