Die Weg

Hieronder is 'n lys van die daaglikse Gedagtes vir die dag wat reeds geplaas is

Dit verskyn ook op die Tuisbladsy en 'n nuwe gedagte word elke weeksdag bygevoeg.

Plaas asb jou naam op ons verspreidingslys indien jy elke weeksdag Gedagte vir die dag as epos wil ontvang

Indien jy dit dan nie ontvang nie, maak asb seker dat jou SPAM-filters dit nie verwyder nie.

strepie


Ek sê vir julle:
Net so is daar blydskap onder die engele van God
oor een sondaar wat hom bekeer.
- Lukas 15:10 -
 

________________________


As jy nie Sy weg deur jou trane kan sien nie,
vertrou op Sy hart.
- Charles H Spurgeon (1834 - 1892) -
 

________________________


Ons het niks in die wêreld ingebring nie;
dit is duidelik dat ons ook niks
daaruit kan wegdra nie.
- 1 Timoteus 6:7 -
 

________________________


Jesus het gebid:
“Heilige Vader, bewaar hulle in u Naam,
die Naam wat U My gegee het,
sodat hulle net soos Ons een kan wees.”
- Johannes 17:11 -
 

________________________


Ons lewe deur die Gees;
laat die Gees nou ook
ons gedrag bepaal.
- Galasiërs 5:25 -

 

________________________


En moenie die Heilige Gees van God bedroef nie,
want Hy het julle as die eiendom van God beseël
met die oog op die verlossingsdag. 
- Efesiërs 4:30 -

 

________________________


Mag God, die bron van hoop,
julle deur julle geloof
met alle vreugde en vrede vervul,
sodat julle hoop al hoe sterker kan word
deur die krag van die Heilige Gees!
 - Romeine 15:13 -
 

________________________


Bly vandag in Hom soos 'n loot aan die wingerdstok,
en neem van Sy volheid genade op genade
deur die krag van die Heilige Gees.
- Eva von Tiele-Winckler (1866 - 1930) -
 

________________________


Dié wat Hy daartoe bestem het,
het Hy ook geroep.
En dié wat Hy geroep het,
het Hy ook vrygespreek.
En dié wat Hy vrygespreek het,
het Hy ook verheerlik.
- Romeine 8:30 -

 

________________________


Ek sal my woord op hulle harte skryf
en dit in hulle gedagte vaslê.
Ek sal hulle God wees
en hulle sal my volk wees.
- Jeremia 31:33 -
 

________________________


U het Hom immers die volmag
oor die hele mensdom gegee
om aan almal wat U Hom gegee het,
die ewige lewe te gee.
En dit is die ewige lewe:
dat hulle U ken,
die enigste ware God,
en Jesus Christus,
wat deur U gestuur is.
- Johannes 17:2-3 -
 

________________________


As God verskyn, spat sy vyande uitmekaar,
en dié wat Hom haat, vlug vir Hom.
Soos rook wegwaai, so dryf U hulle weg;
soos was in vuur smelt,
so gaan die goddeloses tot niet as God verskyn.
Maar vir die regverdiges sal daar blydskap wees,
hulle sal juig voor God,
hulle sal vrolik en bly wees.
- Psalm 68:2-4 -
 

________________________


Vertrou altyd [op God], my volk,
stort julle hart voor Hom uit!
God is vir ons 'n toevlug....
Mense is verganklik, mense is niks:
op 'n skaal wys hulle geen gewig nie,
saam is hulle minder as niks.
- Psalm 62:9-10 -
 

________________________


Ek was jonk en ek het oud geword,
maar nooit het ek 'n regverdige verlate gesien
of dat sy nageslag brood soek nie.
- Psalm 37:25 -

 

________________________


Alle wysheid bestaan daarin
dat ons onsself deur God laat lei.
Dr J H Gunning  (1858-1940) -
 

________________________


Lig is gesaai vir die regverdiges,
vreugde vir hulle met opregte harte.
- Psalm 97:11 (2016) -
 

________________________


Die Here het sy oë oral op die aarde
sodat Hy dié kan help
wat met hulle hele hart op Hom vertrou.
- 2 Kronieke 16:9 -

 

________________________


Groot vrede is daar vir hulle
wat die Here se wet liefhet;
vir hulle is daar geen struikelblokke nie.
- Psalm 119:165 -
 

________________________


As ek aan U dink op my bed,
oor U peins in die nag, dan weet ek:
U is vir my 'n hulp,
en dan juig ek oor die beskerming onder u vleuels.
Ek bly altyd naby U,
u hand ondersteun my.
- Psalm 63:7-9 -

 

________________________


Ek haat huigelary
maar u wet het ek lief.
By U skuil ek, U beskerm my,
in U woord stel ek my vertroue.
- Psalm 119:113-114 -
 

________________________


Julle krag lê
in stil wees en vertroue hê.
- Jesaja 30:15 -

 

________________________


Luister nou, o gelukkige mens:
God het jou nie geskape om te gronde te gaan nie.
Vestig veel meer jou aandag op Hom,
en jy sal vir ewig lewe.
- Hildegard von Bingen (1098 – 1179) -
 

________________________


Jou grootste oorwinning
is dié oor jouself.
- Aristoteles (384-322 vC) -
 

________________________


Al ons wysheid bestaan daarin
dat ons onsself deur God laat lei.
- Dr J H Gunning  (1858-1940) -
 

________________________


Julle moet in My bly en Ek in julle.
'n Loot kan nie uit sy eie vrugte dra
as hy nie aan die wingerdstok bly nie;
en so julle ook nie as julle nie in My bly nie.
“Ek is die wingerdstok, julle die lote.
Wie in My bly en Ek in hom, dra baie vrugte,
want sonder My kan julle niks doen nie.
- Johannes 15:4-5 -

 

________________________


'n Mens moet óf glo, óf wanhoop.
Jy kan nie altwee nie.
- Dr J H Gunning  (1858-1940) -

 

________________________


Die nagtegaal vra nie
dat iemand na hom luister nie.
Hy sing sy lied, dit is sy lus.
- Dr J H Gunning  (1858-1940) -

 

________________________


Leer my om u wil te doen,
want U is my God!
Laat u goeie Gees my
op 'n gelyk pad lei.
- Psalm 143:10 -

 

________________________


Die gebed van 'n gelowige
het 'n kragtige uitwerking.
- Jakobus 5:16 -
 

________________________


'n Mens lewe altyd in die atmosfeer
wat jy vir jouself skep.
 - Dr J H Gunning  (1858-1940) -

 

________________________


Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css