Die Weg

Hieronder is 'n lys van die daaglikse Gedagtes vir die dag wat reeds geplaas is

Dit verskyn ook op die Tuisbladsy en 'n nuwe gedagte word elke weeksdag bygevoeg.

Plaas asb jou naam op ons verspreidingslys indien jy elke weeksdag Gedagte vir die dag as epos wil ontvang

Indien jy dit dan nie ontvang nie, maak asb seker dat jou SPAM-filters dit nie verwyder nie.

strepie


Die grootste en ergste aanval van Satan is teen ons gees gemik deur twyfel en skuldgevoelens by ons op te wek. Meng twyfel aan God, twyfel aan jouself en ‘n klomp skuldgevoelens bymekaar en jy ondervind vrees, bekommernis en angs, wat sal maak dat jy jou houvas op die lewe verloor.
 

________________________


O diepte van die rykdom en wysheid
en kennis van God!
Hoe ondeurgrondelik is sy oordele,
hoe onnaspeurlik sy weë!
- Romeine 11:33 -

 

________________________


Ek is daarvan oortuig dat die lyding
wat ons nou moet verduur,
nie opweeg teen die heerlikheid wat God
vir ons in die toekoms sal laat aanbreek nie.
- Romeine 8:18 -

 

________________________


In die vrede van God kom alle dinge tot rus
nie in die vorm van niksdoen nie,
maar in die sin dat dit hul Godbedoelde vervulling bereik.
- Johan Cilliers in “Toegewy aan God” -

 

________________________


Ons het hier geen blywende stad nie,
maar ons soek die toekomstige.
- Hebreërs 13:14 -

 

________________________


Droefheid volgens die wil van God
bring bekering wat tot redding lei,
en daaroor was niemand nog ooit jammer nie.
Daarteenoor bring droefheid
uit wêreldse oorwegings die dood.
- 2 Korintiërs 7:10 -

 

________________________


Om te vrees beteken nie om géén geloof te hê nie.
Vrees kom klop by almal aan.
Maar maak jou vrees 'n besoeker, nie 'n inwoner nie.
- Max Lucado -
 

________________________


U sal my siel aan die doderyk nie oorgee nie;
U sal nie toelaat dat u gunsgenoot verderwing sien nie.
- Psalm 16:10 (53-vertaling) -
 

________________________


As iemand dors het, laat hy na My toe kom en drink!
Met die een wat in My glo, is dit soos die Skrif sê:
Strome lewende water sal uit sy binneste vloei.
- Johannes 7:37-38 -

 

________________________


'n Mens meet die hoogte van 'n berg aan sy spitse
nie aan diepte van sy dale nie.
Net so meet jy die lewe nie aan sy valleie nie
maar aan sy hoogtepunte.
- Viktor E Frankl (1905 – 1997)
 

________________________


Wees nie bevrees nie, want Ek is met jou;
kyk nie angstig rond nie, want Ek is jou God.
Ek versterk jou, ook help Ek jou,
ook ondersteun Ek jou met my reddende regterhand.
- Jesaja 41:10 -

 

________________________


Ja, wie is God behalwe die HERE?
Wie is 'n rots buiten ons God?
God is die Een wat my met krag omgord
en my pad gelyk maak.
Hy maak my voete soos dié van wildsbokke;
Hy laat my op hoë plekke staan.
- Psalm 18:32-34 (direkte vertaling) -
 

________________________


Soos die son aan elke nuwe môre,
so sal die lig altyd weer skyn vir dié mense
wat hulle vertroue op God stel.
- Dr Roland Werner -
 

________________________


God is ’n toevlug in die nood,
’n rots wat altyd vas bly staan,
al dreig die vyand met die dood,
al storm sy leërbendes aan.
Laat dan maar buig en beef
Al wat ons hier omgeef;
Laat berge uit hul stee
Wegwankel in die see -
Ons sal nie beef of rugwaarts gaan.
- Ps 46:1 (beryming) -
 

________________________


In my is dit donker, maar by my is Lig
ek is eensaam, maar U verlaat my nie
ek is kleinmoedig, maar by U is hulp
ek is onrustig, maar by U is vrede
in my is bitterheid, maar by U is geduld
ek verstaan U weë nie, maar U weet die regte weg vir my.
- Dietrich Bonhoeffer (1906 – 1945) –

 

________________________


Sonder om dit te wil of te weet,
dien ons die plan van God.
- Friedrich von Schiller (1759 – 1805) -

 

________________________


Selfs die grootse genie kon nog nie
die vraag oor die rede van lewe beantwoord nie.
Hierdie raaisel bly ewig, volkome onopgelos.
- Ralph Waldo Emerson (1803 - 1882) -

 

________________________


Al is Hy gekruisig in die swakheid van 'n mens,
Hy leef uit die krag van God.
En in Hom is ons ook swak,
maar saam met Hom sal ons uit die krag van God lewe.
Ondersoek julleself of julle in die geloof lewe.
- 2 Korintiërs 13:4-5 -

 

________________________


Elkeen wat uit God gebore is,
oorwin die wêreld;
en dít is die oorwinning wat die wêreld oorwin,
ons geloof.
- 1 Johannes 5:4 (direkte vertaling) -
 

________________________


Die twyfelaar se vraagteken
is die gelowige se uitroepteken.
- Emil Baschnonga -
 

________________________


Wanneer alles voor my donker lyk,
dan wag ek
en kyk ek terug op al die hulp van God 
en weet gans gewis: redding sal daar weer wees.
- Friedrich von Bodelschwingh (1831 – 1910) -

 

________________________


Hou julle lewe vry van geldgierigheid;
wees tevrede met wat julle het.
God self het gesê:
“Ek sal jou nooit verlaat nie,
jou nooit in die steek laat nie.”
Daarom kan ons met vertroue sê:
“Die Here is my helper, ek ken geen vrees nie:
wat kan 'n mens aan my doen?”
- Hebreërs 13:5-6 -

 

________________________


As ons geleer het om in moeilike tye
ons toevlug tot die Here te neem,
dan sal dinge nooit vir ons te veel word nie.
- Nig Sans -
 

________________________


Die loon wat die sonde gee, is die dood;
die genadegawe wat God gee,
is die ewige lewe in Christus Jesus ons Here.
- Romeine 6:23 -
 

________________________


Lewe en dood hoort saam op hierdie aarde.
Die koninkryk van God ken slegs die lewe.
- Philipp Dessauer (1837 - 1900) - 

________________________


Ek weet, my God, dat U die hart ondersoek
en dat U opregtheid wil hê.
- 1 Kronieke 29:17a -

 

________________________


Eerlikheid het sy prys.
Maar aan die einde is dit nog steeds
goedkoper as die leuen.
- Wolfgang J. Reus (1959 - 2006) -
 

________________________


Salig hy wat in die lewe,
sonder hulp en sonder raad,
as hom alles wil begewe,
vlug tot God sy toeverlaat;
en ook in die swartste nag
om die HERE alleen bly wag.
- Psalm 146:3 (beryming) -

 

________________________


My ellende het nie ongemerk
by U verbygegaan nie,
U het op my trane gelet.
In u boek staan hulle opgeteken.
- Psalm 56:9 -

________________________


Rykdom sal dwaasheid verdra.
- Horatius (65 - 8 vC) -
 

________________________


Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css