Die Weg

Hieronder is 'n lys van die daaglikse Gedagtes vir die dag wat reeds geplaas is

Dit verskyn ook op die Tuisbladsy en 'n nuwe gedagte word elke weeksdag bygevoeg.

Plaas asb jou naam op ons verspreidingslys indien jy elke weeksdag Gedagte vir die dag as epos wil ontvang

Indien jy dit dan nie ontvang nie, maak asb seker dat jou SPAM-filters dit nie verwyder nie.

strepie


Julle moet nie werk
vir die voedsel wat vergaan nie,
maar vir die voedsel wat nie vergaan nie
en wat ewige lewe gee.

Dit sal die Seun van die mens vir julle gee,
want God die Vader
het Hom die mag daartoe verleen.
- Johannes 6:27 -
 

________________________


Daarom vertrou almal wat u Naam bely,
op U, want U, Here,
laat dié wat vra na u wil,
nie in die steek nie.
- Psalm 9:11 -

 

________________________


Geloofd sy die Here!
Dag ná dag dra Hy ons;
God is ons heil!
- Psalm 68:20 (53-vertaling) -
 

________________________


Dit is beter om by die HERE te skuil
as om op mense te vertrou.
- Psalm 118:8 (53-vertaling) -
(Die middelste vers in die Bybel)

 

________________________


Waarom is ek so in vertwyfeling
en waarom kerm ek so?
Vertrou op God!
Ja, ek sal weer vir Hom 'n loflied sing.
Hy is my helper en my God!
- Psalm 42:6-7 -

 

________________________


Dit is Hy wat al my sonde vergewe,
wat al my siekte genees,
wat my red van die graf
en my met liefde en ontferming kroon, ...
- Psalm 103:3-4 -
 

________________________


Maar U verwag opregtheid diep in 'n mens se hart:
laat ek dan diep in my binneste weet
hoe U wil dat ek moet lewe.
- Psalm 51:8 -.

 

________________________


God laat nie enige beproewing oor ons kom,
sonder om ons ook die krag te gee
om dit te verdra nie.
- Edith Stein (1942 in Auschwitz omgekom) -
 

________________________


Bekommernis druk 'n mens neer;
'n vriendelike woord vrolik hom op.
- Spreuke 12:25 -
 

________________________


Ek weet dat ek Iemand na aan my het,
Iemand wie ek heelhartig kan vertrou,
en dit gee vir my vrede en krag.
- Edith Stein (1942 in Auschwitz omgekom) -
 

________________________


Die tydsgees spook in die koppe van mense
en verdryf die gesonde denke.
- Siegfried Wache -

Tydsgees: 'n fenomeen, sonder tyd, sonder Gees.
- Peter E Schumacher (1941-2013) -
 

________________________


Dit is U genade wat ons die waarheid leer,
wat ons teregwys,
lig bring in ons hart,
vertroos in benoudheid,
die droefheid laat vlug,
die vrees verjaag,
ons godvrugtig laat lewe,
en ons beweeg tot trane van berou.
- Thomas Á Kempis (1380 – 1471) -
 

________________________


Moenie roem op jou rykdom as jy dit besit nie,
ook nie op invloedryke vriende nie,
maar roem in God, wat jou alles gee,
en bo alles Homself aan jou wil gee.
- Thomas Á Kempis (1380 – 1471) -
 

________________________


Maar U is ’n God wat vergewe,
genadig, barmhartig, lankmoedig,
vol liefde.
- Nehemia 9:17 -
 

________________________


Laat ons wat 'n onwankelbare koninkryk ontvang het,
dan nou dankbaar wees.
Laat ons God dankbaar dien met eerbied en ontsag,
soos Hy dit wil.
- Hebreërs 12:28 -
 

________________________


As jou hart in die hemel is,
is die hemel in jou hart.
- Laotse (6de eeu vC) -
 

________________________


Elke Christen is 'n boodskapper
van Jesus Christus in die wêreld.
Jy verteenwoordig die saak van jou Koning.
Vergeet dit nooit nie.
- Dr J H Gunning (1858- 1940) -
 

________________________


Wie my opdragte het en dit uitvoer –
dit is hy wat My liefhet.
En wie My liefhet, hóm sal my Vader liefhê,
en Ek sal hom ook liefhê
en My aan hom openbaar.
- Johannes 14:21 -
 

________________________


U het 'n magtige arm,
sterk is u hand,
kragtig u regterhand.
U troon is gebou op geregtigheid en reg,
liefde en trou staan in u diens.
Dit gaan goed met die volk wat kan jubel tot u eer,
wat in u lig lewe, Here
- Psalm 89:14-16 -
 

________________________


En die vrede wat Christus gee,
moet in julle lewens die deurslag gee.
God het julle immers geroep
om as lede van een liggaam
in vrede met mekaar te lewe.
Wees altyd dankbaar.
- Kolossense 3:15 -
 

________________________


Die Here is my lewe, daarom hoop ek op Hom.
Die Here is goed vir wie op Hom bly hoop,
vir die mens wat na sy wil vra.
- Klaagliedere 3:24-25 -
 

________________________


Elkeen wat die Vader vir My gee,
sal na My toe kom;
en Ek sal hom wat na My toe kom,
nooit verwerp nie.
- Johannes 6:37 -

 

________________________


En nou doen ek 'n beroep op julle,
op grond van die groot ontferming van God:
Gee julleself aan God as lewende en heilige offers
wat vir Hom aanneemlik is.
Dit is die wesenlike van die godsdiens
wat julle moet beoefen.
- Romeine 12:1 -

 

________________________


Offer dank aan God,
en betaal jou geloftes aan die Allerhoogste;
en roep My aan in die dag van benoudheid:
Ek sal jou uithelp, en jy moet My eer.
- Psalm 50:14-15 (53-vertaling) -

 

________________________


Die Seun van die mens het ook nie gekom
om gedien te word nie,
maar om te dien
en sy lewe te gee
as losprys vir baie mense.
- Markus 10:45 -
 

________________________


Ek is ek,
in hierdie wêreld is daar maar net een ek,
ja, sommige mense mag dalk wees soos ek,
maar hulle is nog nie ek nie.
- Virginia Satir (1916 – 1988) -

 

________________________


Skep vir my 'n rein hart, o God,
vernuwe my gees en maak my standvastig.
- Psalm 51:12 -
 

________________________


Dit is die Here wat sorg vir dié wat Hom eer,
vir dié wat op sy mag vertrou
om hulle van die dood te red
en hulle in die lewe te hou in hongersnood.
Ons vertrou op die Here:
Hy is ons hulp en ons beskermer.
- Psalm 33:18-20 -
 

________________________


Leer ons ons dae so gebruik
dat ons wysheid bekom.
- Psalm 90:12 -

 

________________________


Ek gee nuwe krag aan dié wat moeg is,
Ek maak die moedelose weer vol moed.
- Jeremia 31:25 -
 

________________________


Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css