Die Weg

Hieronder is 'n lys van die daaglikse Gedagtes vir die dag wat reeds geplaas is

Dit verskyn ook op die Tuisbladsy en 'n nuwe gedagte word elke weeksdag bygevoeg.

Plaas asb jou naam op ons verspreidingslys indien jy elke weeksdag Gedagte vir die dag as epos wil ontvang

Indien jy dit dan nie ontvang nie, maak asb seker dat jou SPAM-filters dit nie verwyder nie.

strepie


Vertrou volkome op die Here
en moenie op jou eie insigte staat maak nie.
Ken Hom in alles wat jy doen
en Hy sal jou die regte pad laat loop.
- Spreuke 3:5-6 -
 

________________________


Gee ag op wat Christus vir jou
- en vir altyd - gedoen het,
sodat jy ook kan leer
wat verskuldig is
om vir ander te doen.
- Martin Luther (1483 – 1546) -
 

________________________


'n Verstandige mens beteuel sy humeur
en stel sy eer daarin om vergewensgesind te wees.
- Spreuke 19:11 -

 

________________________


Mens, die Here het jou bekend gemaak wat goed is:
Hy vra van jou dat jy reg sal laat geskied,
dat jy liefde en trou sal bewys,
dat jy bedagsaam sal lewe voor jou God.
- Miga 6:8 -

 

________________________


Julle moet heilig lewe,
want Ek die HERE is heilig.
Ek het julle afgesonder uit die volke
om aan My te behoort.
 - Levitikus 20:26 -
 

________________________


Ek is die Here, Ek bring uitkoms vir julle.
Hoe is dit dan dat jy bang is vir 'n sterflike mens,
vir 'n mens wat so maklik vergaan soos gras?
- Jesaja 51:12 -

 

________________________


Almal wat deur die Gees van God gelei word,
dié is kinders van God.
- Romeine 8:14 (53-vertaling) -

 

________________________


God het die wet deur Moses gegee;
die genade en die waarheid
het deur Jesus Christus gekom.
- Johannes 1:17 -

 

________________________


Eén mens met God
is altyd in die meerderheid.
- Martin Luther (1483-1546) -

 

________________________


Ek gee nuwe krag aan dié wat moeg is,
Ek maak die moedelose weer vol moed.
- Jeremia 31:25 -
 

________________________


Selfverheffing en hoogmoed
is daar nie by my nie, Here.
Ek maak my nie besorg oor groot dinge nie,
dinge wat bo my vermoë is.
Ek het rus en kalmte gevind.
Soos 'n kindjie wat by sy moeder
tevredenheid gevind het,
so het ek tevredenheid gevind.
Wag op die Here, Israel, nou en vir altyd.
- Psalm 131:1-3 -
 

________________________


Wie tot God nader,
moet glo dat Hy bestaan
en dat Hy dié wat wat Hom soek, beloon....
... Daarom is God nie skaam om
hulle God genoem te word nie;
trouens Hy het vir hulle 'n stad gereed gemaak.
- Hebreërs 11:6 en 16 -
 

________________________


Ek sal met hulle 'n verbond sluit
wat vir hulle vrede sal bring,
'n verbond wat altyd sal bestaan.
Ek sal hulle baie laat word
en my heiligdom tussen hulle oprig
om altyd daar te wees.
- Esegiël 37:26 -

 

________________________


God het ons nie ‘n gees van vreesagtigheid gegee nie,
maar van krag en liefde en selfbeheersing.
- 2 Timoteus 1:7 (53-vertaling) -

 

________________________


Wanneer 'n mens alle ander dinge verloor het -
is die toekoms altyd nog daar ....
- Willy Meurer -

 

________________________


Hoe kosbaar is u trou, o God!
U beskerm die mense wat by U skuil.
In u huis geniet hulle oorvloed,
U laat hulle drink uit die strome van u goedheid.
U is die bron van die lewe, deur u lig lewe ons.
- Psalm 36:8-10 -
 

________________________


Vrede laat Ek vir julle na;
my vrede gee Ek vir julle.
Die vrede wat Ek vir julle gee,
is nie die soort wat die wêreld gee nie.
- Johannes 14:27 -

 

________________________


So sal die woord wat uit my mond kom, ook wees:
dit sal nie onverrigter sake na My toe terugkeer nie,
maar dit sal doen wat Ek gedoen wil hê
en tot stand bring waarvoor Ek dit gestuur het.
- Jesaja 55:11 -
 

________________________


Groots is alles wat U doen, Here,
ondeurgrondelik u gedagtes.
- Psalm 92:6 -
 

________________________


Wag op die Here, Israel,
want by die Here is daar troue liefde,
by Hom is die verlossing seker.
- Psalm 130:7 -

 

________________________


Wie met trane saai,
sal die oes met gejuig inbring.
Al loop hy en huil terwyl hy die saaisak dra,
hy kom juigend terug terwyl hy sy gerwe dra.
- Psalm 126:5-6 -

 

________________________


Waarom is ek so in vertwyfeling
en waarom kerm ek so?
Vertrou op God!
- Psalm 42:6 -

 

________________________


Toe ek verbitter was en veronreg gevoel het,
was ek dom en sonder insig;
soos 'n redelose dier het ek my teenoor U gedra.
Tog was ek nog altyd by U,
want U vat my aan die hand.
U lei my met u raad
en aan die einde sal U my in ere by U opneem.
- Psalm 73:21-24 -
 

________________________


Here my God,
U het baie wonderlike dinge gedoen;
U dink altyd aan ons;
daar is niemand soos U nie.
Ek sou daarvan wou vertel en daaroor praat,
maar dit is te veel om op te noem. 
- Psalm 40:6 -

 

________________________


Natuurlik leef ons in 'n menslike liggaam,
maar ons voer die stryd
nie met menslike wapens nie.
- 2 Korintiërs 10:3 -

 

________________________


Sommige vertrou op strydwaens
en ander op perde,
maar óns, ons vertrou
op die Naam van die Here ons God
- Psalm 20:8 -

 

________________________


Al maak mense hoeveel planne,
wat die Here besluit, staan vas.
- Spreuke 19:21 -

 

________________________


Wie op sy eie hart vertrou, hy is ‘n dwaas;
maar hy wat in wysheid wandel, word gered.
- Spreuke 28:26 -
 

________________________


Sonder God is daar vir die mens
geen bestemming, óf doel óf hoop nie,
net 'n vreesagtige toekoms,
'n ewige vrees vir die donkerheid.
- Johann Paul Friedrich Richter (1763 – 1825) -

 

________________________


Moed is nie om sonder vrees te wees nie,
maar om jou vrees te oorwin.
- Robert Louis Stevenson (1850 – 1894) -
 

________________________


Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css