Die Weg

Hieronder is 'n lys van die daaglikse Gedagtes vir die dag wat reeds geplaas is

Dit verskyn ook op die Tuisbladsy en 'n nuwe gedagte word elke weeksdag bygevoeg.

Plaas asb jou naam op ons verspreidingslys indien jy elke weeksdag Gedagte vir die dag as epos wil ontvang

Indien jy dit dan nie ontvang nie, maak asb seker dat jou SPAM-filters dit nie verwyder nie.

strepie


Soek rustig en nederig na waar God jou kan gebruik,
maar word nie moeg van wag en soek nie.
- Albert Schweitzer (1875 – 1965) -

 

________________________


Voordat jy die regte weg kan vind
moet jy eers erken dat jy verdwaal het!
 

________________________


Ek sal jou nie vergeet nie.
Ek het jou naam in my handpalms gegraveer
- Jesaja 49:15-16 (83-vertaling)-

 

________________________


Die mens se grootste bate
is dat hy al sy hoop op God mag plaas.
- Bernhard von Clairvaux (1091 – 1153) -
 

________________________


So sê die Here, die Koning van Israel,
sy Verlosser, die Here die Almagtige:
Ek is die eerste en Ek is die laaste,
buiten My is daar geen God nie.
- Jesaja 44:6 -

 

________________________


Laat jou geloof, jou liefde,
jou hoop, jou geduld, jou nederigheid
en alles wat edel is, 
nie afhang van wat rondom jou gebeur nie.
Maar laat dit voortvloei uit jou verbintenis
met die lewende God wat met sy
groot en kragtige mag oor jou lewe beskik.
- Christoph Blumhardt (1842 – 1919) -

 

________________________


Leer ons ons dae so gebruik
dat ons wysheid bekom.
- Psalm 90:12 -
 

________________________


Maar ons leef in die verwagting
van 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde
wat God belowe het
en waar die wil van God sal heers.
- 2 Petrus 3:13 -
 

________________________


As ons met God leef,
gee Hy vir ons krag
en versterk Hy ons geloof,
sodat ons met volharding
die wedloop van die lewe
enduit sal kan volhou.
- Neukirchener Kalener 2015 -
 

________________________


Wees bly,
streef na die geestelike volwassenheid,
aanvaar vermaning,
wees eensgesind,
leef in vrede.
En die God van liefde en vrede sal by julle wees!
- 2 Korintiërs 13:11 -
 

________________________


Soek julle krag in die Here
en in sy groot mag.
Trek die volle wapenrusting aan
wat God julle gee,
sodat julle op jul pos kan bly
ondanks die listige aanslae van die duiwel.
- Efesiërs 6:11 -

 

________________________


Haat is 'n suur
wat die draer daarvan
van binne af verteer.
 

________________________


God is my redder;
Ek vertrou op Hom,
ek is nie meer bang nie.
Die Here my God is my krag en my beskerming;
Hy is my redder.
- Jesaja 12:2 -

 

________________________


Ons behou deel aan Christus
as ons end-uit volhard in die vertroue
waarmee ons begin het.
- Hebreërs 3:14 -
 

________________________


Die Here sal my red van elke onheil
en my behoue in sy hemelse koninkryk bring.
Aan Hom kom die eer toe tot in alle ewigheid!
Amen.
- 2 Timoteus 4:18 -

 

________________________


Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie,
maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe.
Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is,
wat vir Hom goed en aanneemlik en volmaak is.
- Romeine 12:2 -

 

________________________


Gee leiding aan 'n jongmens oor hoe hy moet leef,
en hy sal ook as hy al oud is nie daarvan afwyk nie.
- Spreuke 22:6 -

 

________________________


Ek het u woord in my hart gebêre,
dat ek teen U nie sal sondig nie.
Lofwaardig is U, o HERE!
Leer my u insettinge!
Ek het met my lippe vertel
al die verordeninge van u mond.
Ek is vrolik in die weg van u getuienisse
soos oor allerhande rykdom.
Ek wil u bevele oordink en op u paaie let.
Ek sal my verlustig in u insettinge,
u woord sal ek nie vergeet nie.
- Psalm 119:11-16  (53-vertaling) -
 

________________________


Die Here is my rots,
my skuilplek en my redder,
my God, my rots, by wie ek skuil,
my skild en sterk verlosser,
my veilige vesting.
- Psalm 18:3 -

 

________________________


Ek verlustig my in u voorskrifte,
u woord vergeet ek nie.
- Psalm 119:16 -

 

________________________


'n Mens kan sy voornemens hê,
maar die laaste woord daaroor
kom van die Here af.
- Spreuke 16:1 -

 

________________________


Ons denke
 - die manier waarop ons dink -
word sigbaar in ons dade.
Wat ons doen, en hoe ons dit doen,
is 'n spieëlbeeld van ons innerlike self.
- David Joseph Schwartz -
 

________________________


Stry die goeie stryd van die geloof,
gryp na die ewige lewe,
waartoe jy ook geroep is.
- 1 Timoteus 6:12 -

 

________________________


Ons weet dat God alles ten goede laat meewerk
vir dié wat Hom liefhet,
dié wat volgens sy besluit geroep is.
Dié wat Hy lank tevore verkies het,
het Hy ook bestem om gelykvormig te wees
aan die beeld van sy Seun.
- Romeine 8:28-29 -

 

________________________


Die Here is regverdig.
Hy het die mense lief
wat regverdig en opreg handel,
en Hy sal by hulle wees.
- Psalm 11:7 -
 

________________________


Ons weet dat,
wanneer ons aardse woning wat maar 'n tent is,
afgebreek word,
ons 'n vaste gebou in die hemel het.
Dit is 'n woning wat nie deur mense gemaak is nie,
maar deur God,
en dit bly ewig staan.
- 2 Korintiërs 5:1 -

 

________________________


Mense oor die hele wêreld
sal die Here erken en hulle tot Hom bekeer.
Alle volke sal Hom as koning erken,
want die koningskap behoort aan die Here;
Hy heers oor die volke.
Al die rykes van die wêreld
sal ook aan dié maaltyd deelneem
en Hom as koning erken,
ja, alle mense, sterflik en verganklik,
sal voor Hom kniel.
- Psalm 22:28-30 -

 

________________________


God hou sy hand oor dié mense
wat verby die teenswoordige kan kyk
en wat reeds in die huidige gevangenskap
die vreugde van die toekomstige vryheid kan smaak;
wat glo in sy eindelose krag
waardeur Hy meer tot stand bring
as wat ons gedagtes kan omvat.
- Friedrich Naumann (1860 – 1919) -

 

________________________


Hoe gelukkig is die mens
wat die God van Jakob as sy bystand het,
wie se hoop gevestig is op die HERE sy God -
Hy wat hemel en aarde gemaak het,
die see, en alles wat daarin is,
wat trou bly tot in ewigheid.
- Psalm 146:5-6 -
 

________________________


Ruwe storme breek in woede,
alles om my heen is nag;
tog hou God my in sy hoede,
Hy hou oor my heil die wag.
Deur 'n nag, hoe swart, hoe dig,
voer Hy my na ewig' lig.
(Liedboek voor de Kerken: 445:3)
 

________________________


Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css