Die Weg

Hieronder is 'n lys van die daaglikse Gedagtes vir die dag wat reeds geplaas is

Dit verskyn ook op die Tuisbladsy en 'n nuwe gedagte word elke weeksdag bygevoeg.

Plaas asb jou naam op ons verspreidingslys indien jy elke weeksdag Gedagte vir die dag as epos wil ontvang

Indien jy dit dan nie ontvang nie, maak asb seker dat jou SPAM-filters dit nie verwyder nie.

strepie


Dit is die verbond wat Ek in die toekoms
met Israel sal sluit, sê die Here:
Ek sal my woord op hulle harte skryf
en dit in hulle gedagte vaslê.
Ek sal hulle God wees en hulle sal my volk wees.
- Jeremia 31:33 -
 

________________________


Maar vir julle wat my Naam vrees,
sal die son van geregtigheid opgaan,
en daar sal genesing onder sy vleuels wees;
en julle sal uittrek en huppel soos kalwers uit die stal.
- Maleagi 4:2 (53-vertaling) -

 

________________________


Ons het 'n vaste en blywende hoop vir die toekoms,
en kan dit met blydskap en sonder vrees tegemoetgaan,
want Jesus het immers gesê:
“Ek is by julle al die dae tot die voleinding van die wêreld.”
 

________________________


Alles is aan My oorgegee deur my Vader,
en niemand ken die Seun nie, behalwe die Vader;
ook ken niemand die Vader nie,
behalwe die Seun en elkeen aan wie die Seun dit wil openbaar.
- Mattheus 11:27 (53-vertaling) -

 

________________________


Ek is die lewende brood wat uit die hemel neergedaal het.
As iemand van hierdie brood eet, sal hy lewe tot in ewigheid.
En die brood wat Ek sal gee,
is my vlees wat Ek vir die lewe van die wêreld sal gee.
- Johannes 6:51 (53-vertaling) -

 

________________________


Daar is slegs één wetenskap
wat die werklike lewe beskryf in tyd en ewigheid,
die wetenskap van die mensdom se heil in God.
- Johann Christoph Biernatzki (1795 – 1840) -
 

________________________


Maar as ons in die lig wandel soos Hy in die lig is,
dan het ons gemeenskap met mekaar;
en die bloed van Jesus Christus, sy Seun,
reinig ons van alle sonde.
- 1 Johannes 1:7 -

 

________________________


Kan 'n geloof wat tot niks lei nie,
wel opreg wees?
- Jean Racine (1639-1699) -
 

________________________


Mag God, die bron van hoop,
julle deur julle geloof
met alle vreugde en vrede vervul,
sodat julle hoop al hoe sterker kan word
deur die krag van die Heilige Gees!
- Romeine 15:13 -
 

________________________


Die toekoms is iets wat iedere persoon bereik
teen 'n tempo van sestig minute per uur;
wie hy ook al is, wat hy ook al doen.
- C.S Lewis (1898-1963) -
 

________________________


Hoe gelukkig is 'n mens wat wysheid vind,
en 'n mens wat verstandigheid verkry!
Ja, die wins wat wysheid lewer,
is meer as dié van silwer,
meer as dié van goud is haar opbrengs.
Sy is kosbaarder as koraal;
niks wat jy begeer,
kan met haar vergelyk word nie.
- Spreuke 3:13-15 (direkte vertaling) -

 

________________________


Here Jesus Christus,
hoeveel keer het ek ongeduldig geword,
wou ek opgee, wou ek alles prysgee,
wou ek die verskriklik maklike uitweg volg: wanhoop.
Maar U het nie geduld met my verloor nie,
want U het 'n hele lewe verduur en gely om ook mý te verlos.
- Søren Kierkegaard (1813 – 1855) -

 

________________________


God is seker dat ons die beproewinge
wat Hy op ons weg bring sal kan deurstaan.
Hy wil hê dat ons daardeur sal groei
sodat ons moeiliker probleme die hoof kan bied.
- Benjamin Stramke -

 

________________________


Jy moenie jou hoop bou op wat mense sê nie,
maar vestig jou hoop op die groot en sterk krag
wat van die lewende God uitgaan.
- Christoph Blumhardt (1842 – 1919) -
 

________________________


Ek het u woorde verslind toe hulle gekom het,
hulle was vir my 'n vreugde;
ek was bly daaroor dat u Naam oor my uitgeroep is,
Here, almagtige God.
- Jeremia 15:16 -

 

________________________


Die bekommernis oor môre
steel die dank vir gister.
- Onbekend -

 

________________________


Ek bid dat julle liefde al hoe meer sal toeneem
in begrip en fyn aanvoeling,
sodat julle die dinge sal kan onderskei
waarop dit werklik aankom.
Deur Jesus Christus sal julle geheel en al
in die regte verhouding met God wees,
tot sy lof en eer.
- Filippense 1:9-11 -
 

________________________


Dit is tragies wanneer in 'n lewe
die siel moeër is as die liggaam.
- Marcus Aurelius (121 – 180 nC)-

 

________________________


Wie het dit gedoen en tot stand gebring?
Hy wat die geslagte roep van die begin af;
Ek, die HERE, die Eerste, en by die laaste is Ek dieselfde.
- Jesaja 41:4 -

 

________________________


Dit is onvermydelik dat 'n mens jou bekommer,
maar om deur jou sorge gevange gehou te word,
is iets waaroor jyself besluit.
- Max Lucado -

 

________________________


Die woestyn van die lewe verloor sy verskrikking
wanneer ons die oase van die liefde gevind het.
- Ernst Ferstl -

 

________________________


Die HERE bepaal 'n man se treë;
en 'n mens, hoe sal hy dan
sy eie pad verstaan?
- Spreuke 20:24 (direkte vertaling) -

 

________________________


Die HERE is met julle as julle met Hom is,
en as julle Hom soek,
sal Hy Hom deur julle laat vind;
maar as julle Hom verlaat, sal Hy julle verlaat.
 - 2 Kronieke 15:2 (53-vertaling)-
 

________________________


'n Mens verloor baie in die lewe,
maar moenie die hoop verloor nie,
want sonder hoop verloor jy die lewe.
- Onbekend -
 

________________________


Want as jy met Hom sou gesterwe het,
sal jy ook saam met Hom leef:
en was jy in sy lyde 'n deelgenoot,
sal jy dit ook wees in sy heerlikheid.
- Thomas Á Kempis (1380 – 1471) -

 

________________________


Gaan dan heen, eet jou brood met vreugde,
en drink jou wyn met ‘n vrolike hart,
want God het lankal behae in jou werke.
Laat jou klere altyd wit wees,
en laat olie op jou hoof nie ontbreek nie.
- Prediker 9:7-8 -

 

________________________


By ons is elke dag Paasfees,
dit is net dat ons dit een keer per jaar vier.
- Martin Luther (1483 – 1546) -

 

________________________


Paasfees:
Opstanding uit die moeras van selfgenoegsaamheid,
onverskilligheid en gevoelloosheid;
opstanding uit die graf van vrees en onmag.
- Gudrun Kropp -
 

________________________


Wie 'n 'waarom' besit waarvoor hy of sy lewe,
kan byna elke 'hoe' te bowe kom.
- Friedrich Nietzsche (1844-1900) -
 

________________________


Waar ons hopeloos en hulpeloos staan omdat ons
die omstandighede nie meer kan verander nie,
dáár word ons uitgedaag om onsself te verander.
- Viktor E Frankl (1905 – 1997) -

 

________________________


Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css