Die Weg

Hieronder is 'n lys van die daaglikse Gedagtes vir die dag wat reeds geplaas is

Dit verskyn ook op die Tuisbladsy en 'n nuwe gedagte word elke weeksdag bygevoeg.

Plaas asb jou naam op ons verspreidingslys indien jy elke weeksdag Gedagte vir die dag as epos wil ontvang

Indien jy dit dan nie ontvang nie, maak asb seker dat jou SPAM-filters dit nie verwyder nie.

strepie


Want Ek het ‘n behae in liefde
en nie in offerande nie,
en in kennis van God meer as in brandoffers.
- Hosea 6:6 (53-vertaling) -
 

________________________


Ons lewe, van ons geboorte tot ons dood,
is maar 'n vlietende oomblik
in tyd en ewigheid.
Die doel van die mens is om
gedurende hierdie kort periode
te werk tot eer van God in - en tot voordeel van -
die samelewing waarvan ons deel is.
 

________________________


Al lyk dit asof die duisternis ons wil oorweldig 
hoef ons vir niks te vrees nie,
want ons leef steeds in die lig met Christus.
 

________________________


Maar wat Ek hulle beveel het, is:
Julle moet My gehoorsaam.
Dan sal Ek julle God wees
en julle sal my volk wees.
Maar julle moet leef soos Ek julle beveel
sodat dit met julle goed kan gaan.
- Jeremia 7:23 -

 

________________________


Vertrou altyd op Hom, my volk,
stort julle hart voor Hom uit!
God is vir ons 'n toevlug.
Mense is verganklik, mense is niks:
op 'n skaal wys hulle geen gewig nie,
saam is hulle minder as niks.
- Psalm 62:9-10 -

 

________________________


Die Here is my lewe, daarom hoop ek op Hom.
Die Here is goed vir wie op Hom bly hoop,
vir die mens wat na sy wil vra;
dit is goed om geduldig te wag op die hulp van die Here.
- Klaagliedere 3:24-26 -
 

________________________


Julle moet dus nie traag word nie,
maar die voorbeeld navolg
van dié wat deur geloof en geduld
deel gekry het aan die dinge wat God beloof het.
- Hebreërs 6:12 -

 

________________________


Laat ons elke las van ons afgooi,
ook die sonde wat ons so maklik verstrik,
en laat ons die wedloop wat vir ons voorlê,
met volharding hardloop.
- Hebreërs 12:1 -

 

________________________


Daarom, as iemand in Christus is,
is hy ‘n nuwe skepsel;
die ou dinge het verbygegaan,
kyk, dit het alles nuut geword.
- 2 Korintiërs 5:17 (53-vertaling) -

 

________________________


Let op die vrome en kyk na die opregte,
want daar is ‘n toekoms vir die man van vrede.
- Psalm 37:37 (53-vertaling) -

 

________________________


Want Ek, die HERE jou God,
gryp jou regterhand aan,
Ek wat vir jou sê:
Wees nie bevrees nie, Ek help jou.
 - Jesaja 41:13 -

 

________________________


Woede wat onderdruk word
lei tot bitterheid en uiteindelike selfvernietiging.
- Bybel in Praktyk-

 

________________________


Niemand kan in 'n geheime plek wegkruip
sonder dat Ek hom sien nie, sê die Here.
Ek is oral in die hemel en op die aarde, sê die Here.
- Jeremia 23:24 -
 

________________________


Wie ‘n oor het, laat hom hoor
wat die Gees aan die gemeentes sê.
Aan hom wat oorwin, sal Ek gee
om te eet van die boom van die lewe
wat binne in die paradys van God is.
- Openbaring 2:7 -

 

________________________


Ek is dit wat julle troos!
Wie is jy, dat jy bevrees is
vir die mens wat moet sterwe,
en vir die mensekind
wat oorgegee word soos gras?
- Jesaja 51:12 (53-vertaling) -
 

________________________


Hoe lieflik is die voete van die
wat die evangelie van vrede verkondig,
van die wat die evangelie van die goeie verkondig!
- Romeine 10:15 (53-vertaling) -

 

________________________


Op die dag wanneer ek roep
antwoord U my.
U besiel my met innerlike krag.
- Psalm 138:3 (direkte vertaling) -
 

________________________


Op die dag van gevaar sal die Here my wegsteek in sy huis,
my veilig laat skuil in sy woonplek,
my hoog op 'n rots laat staan.
- Psalm 27:5 -

 

________________________


Hou by die waarheid,
moet daar nie van afstand doen nie;
hou by wysheid,
by selfbeheersing, by insig.
- Spreuke 23:23 -

 

________________________


Dit is vermetel om dinge te probeer bewys
wat 'n mens nie verstaan nie,
en nog oneindig meer vermetel
om perke te stel aan die Goddelike almag.
- Frederik II die Grote (1740-1786) -
 

________________________


God wys vir ons dat ons
nie altyd op menslike planne moet vertrou nie,
maar dat ons Hom moet vra om leiding.
- Philipp Melanchthon (1497 – 1560) -
 

________________________


As iemand dink hy is godsdienstig,
maar hy hou nie sy tong in toom nie,
bedrieg hy homself.
Sy godsdiens is waardeloos.
- Jakobus 1:26 -

 

________________________


'n Besef van die ewigheid,
bring verdraagsaamheid en berusting.
- Laotse (600 vC) -

 

________________________


'n Sinvolle lewe is nie die gevolg
van die vervulling van alle wense nie.
Dit is die vrug van 'n hart wat met liefde gevul is.
- Ernst Ferstl -

 

________________________


Die denke van ons sondige aard
loop uit op die dood,
maar die denke van die Gees
bring lewe en vrede.
- Romeine 8:6 (direkte vertaling) -

 

________________________


As julle julle lewe deur die sondige natuur laat beheers,
gaan julle die dood tegemoet,
maar as julle deur die Gees
'n einde maak aan julle sondige praktyke, sal julle lewe.
Almal wat hulle deur die Gees van God laat lei,
is kinders van God.
- Romeine 8:13-14 -
 

________________________


Ons het die Japannese doodskampe oorleef.....
Ons het goeie moed gehou!
Dit kon, want God was by ons.
Dié God aan wie ons behoort en ook dien.
- Ds Gabe van Duinen (1892-1971) -

 

________________________


Hou by die waarheid,
moet daar nie van afstand doen nie;
hou by wysheid, by selfbeheersing, by insig.
- Spreuke 23:23 -
 

________________________


Luister na My, julle wat doen wat reg is,
volk in wie se hart my wet is,
moenie bang wees vir die spot van mense nie,
moenie skrik as hulle julle beledig nie.
- Jesaja 51:7 -

 

________________________


Kom, Heilige Gees, heel ons.
Vervul ons harte met brandende verlange na
die waarheid, die weg en die volle lewe.
Ontbrand in ons U vuur,
sodat ons self soos lampe word
wat verlig, verwarm en vertroos.
Laat ons swaar tonge woorde vind
wat van U liefde en skoonheid getuig.
Kom Heilige Gees, heilig ons, sterk ons en bly by ons.
- Uit ’n Russiese gebed -

 

________________________


Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css