Die Weg

Hieronder is 'n lys van die daaglikse Gedagtes vir die dag wat reeds geplaas is

Dit verskyn ook op die Tuisbladsy en 'n nuwe gedagte word elke weeksdag bygevoeg.

Plaas asb jou naam op ons verspreidingslys indien jy elke weeksdag Gedagte vir die dag as epos wil ontvang

Indien jy dit dan nie ontvang nie, maak asb seker dat jou SPAM-filters dit nie verwyder nie.

strepie


Die Here is my lewe, daarom hoop ek op Hom.
Die Here is goed vir wie op Hom bly hoop,
vir die mens wat na sy wil vra;
dit is goed om geduldig te wag op die hulp van die Here.
- Klaagliedere 3:24-26 -
 

________________________


Julle moet dus nie traag word nie,
maar die voorbeeld navolg
van dié wat deur geloof en geduld
deel gekry het aan die dinge wat God beloof het.
- Hebreërs 6:12 -

 

________________________


Laat ons elke las van ons afgooi,
ook die sonde wat ons so maklik verstrik,
en laat ons die wedloop wat vir ons voorlê,
met volharding hardloop.
- Hebreërs 12:1 -

 

________________________


Daarom, as iemand in Christus is,
is hy ‘n nuwe skepsel;
die ou dinge het verbygegaan,
kyk, dit het alles nuut geword.
- 2 Korintiërs 5:17 (53-vertaling) -

 

________________________


Let op die vrome en kyk na die opregte,
want daar is ‘n toekoms vir die man van vrede.
- Psalm 37:37 (53-vertaling) -

 

________________________


Want Ek, die HERE jou God,
gryp jou regterhand aan,
Ek wat vir jou sê:
Wees nie bevrees nie, Ek help jou.
 - Jesaja 41:13 -

 

________________________


Woede wat onderdruk word
lei tot bitterheid en uiteindelike selfvernietiging.
- Bybel in Praktyk-

 

________________________


Niemand kan in 'n geheime plek wegkruip
sonder dat Ek hom sien nie, sê die Here.
Ek is oral in die hemel en op die aarde, sê die Here.
- Jeremia 23:24 -
 

________________________


Wie ‘n oor het, laat hom hoor
wat die Gees aan die gemeentes sê.
Aan hom wat oorwin, sal Ek gee
om te eet van die boom van die lewe
wat binne in die paradys van God is.
- Openbaring 2:7 -

 

________________________


Ek is dit wat julle troos!
Wie is jy, dat jy bevrees is
vir die mens wat moet sterwe,
en vir die mensekind
wat oorgegee word soos gras?
- Jesaja 51:12 (53-vertaling) -
 

________________________


Hoe lieflik is die voete van die
wat die evangelie van vrede verkondig,
van die wat die evangelie van die goeie verkondig!
- Romeine 10:15 (53-vertaling) -

 

________________________


Op die dag wanneer ek roep
antwoord U my.
U besiel my met innerlike krag.
- Psalm 138:3 (direkte vertaling) -
 

________________________


Op die dag van gevaar sal die Here my wegsteek in sy huis,
my veilig laat skuil in sy woonplek,
my hoog op 'n rots laat staan.
- Psalm 27:5 -

 

________________________


Hou by die waarheid,
moet daar nie van afstand doen nie;
hou by wysheid,
by selfbeheersing, by insig.
- Spreuke 23:23 -

 

________________________


Dit is vermetel om dinge te probeer bewys
wat 'n mens nie verstaan nie,
en nog oneindig meer vermetel
om perke te stel aan die Goddelike almag.
- Frederik II die Grote (1740-1786) -
 

________________________


God wys vir ons dat ons
nie altyd op menslike planne moet vertrou nie,
maar dat ons Hom moet vra om leiding.
- Philipp Melanchthon (1497 – 1560) -
 

________________________


As iemand dink hy is godsdienstig,
maar hy hou nie sy tong in toom nie,
bedrieg hy homself.
Sy godsdiens is waardeloos.
- Jakobus 1:26 -

 

________________________


'n Besef van die ewigheid,
bring verdraagsaamheid en berusting.
- Laotse (600 vC) -

 

________________________


'n Sinvolle lewe is nie die gevolg
van die vervulling van alle wense nie.
Dit is die vrug van 'n hart wat met liefde gevul is.
- Ernst Ferstl -

 

________________________


Die denke van ons sondige aard
loop uit op die dood,
maar die denke van die Gees
bring lewe en vrede.
- Romeine 8:6 (direkte vertaling) -

 

________________________


As julle julle lewe deur die sondige natuur laat beheers,
gaan julle die dood tegemoet,
maar as julle deur die Gees
'n einde maak aan julle sondige praktyke, sal julle lewe.
Almal wat hulle deur die Gees van God laat lei,
is kinders van God.
- Romeine 8:13-14 -
 

________________________


Ons het die Japannese doodskampe oorleef.....
Ons het goeie moed gehou!
Dit kon, want God was by ons.
Dié God aan wie ons behoort en ook dien.
- Ds Gabe van Duinen (1892-1971) -

 

________________________


Hou by die waarheid,
moet daar nie van afstand doen nie;
hou by wysheid, by selfbeheersing, by insig.
- Spreuke 23:23 -
 

________________________


Luister na My, julle wat doen wat reg is,
volk in wie se hart my wet is,
moenie bang wees vir die spot van mense nie,
moenie skrik as hulle julle beledig nie.
- Jesaja 51:7 -

 

________________________


Kom, Heilige Gees, heel ons.
Vervul ons harte met brandende verlange na
die waarheid, die weg en die volle lewe.
Ontbrand in ons U vuur,
sodat ons self soos lampe word
wat verlig, verwarm en vertroos.
Laat ons swaar tonge woorde vind
wat van U liefde en skoonheid getuig.
Kom Heilige Gees, heilig ons, sterk ons en bly by ons.
- Uit ’n Russiese gebed -

 

________________________


Dit is die verbond wat Ek in die toekoms
met Israel sal sluit, sê die Here:
Ek sal my woord op hulle harte skryf
en dit in hulle gedagte vaslê.
Ek sal hulle God wees en hulle sal my volk wees.
- Jeremia 31:33 -
 

________________________


Maar vir julle wat my Naam vrees,
sal die son van geregtigheid opgaan,
en daar sal genesing onder sy vleuels wees;
en julle sal uittrek en huppel soos kalwers uit die stal.
- Maleagi 4:2 (53-vertaling) -

 

________________________


Ons het 'n vaste en blywende hoop vir die toekoms,
en kan dit met blydskap en sonder vrees tegemoetgaan,
want Jesus het immers gesê:
“Ek is by julle al die dae tot die voleinding van die wêreld.”
 

________________________


Alles is aan My oorgegee deur my Vader,
en niemand ken die Seun nie, behalwe die Vader;
ook ken niemand die Vader nie,
behalwe die Seun en elkeen aan wie die Seun dit wil openbaar.
- Mattheus 11:27 (53-vertaling) -

 

________________________


Ek is die lewende brood wat uit die hemel neergedaal het.
As iemand van hierdie brood eet, sal hy lewe tot in ewigheid.
En die brood wat Ek sal gee,
is my vlees wat Ek vir die lewe van die wêreld sal gee.
- Johannes 6:51 (53-vertaling) -

 

________________________


Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css