Die Weg

Hieronder is 'n lys van die daaglikse Gedagtes vir die dag wat reeds geplaas is

Dit verskyn ook op die Tuisbladsy en 'n nuwe gedagte word elke weeksdag bygevoeg.

Plaas asb jou naam op ons verspreidingslys indien jy elke weeksdag Gedagte vir die dag as epos wil ontvang

Indien jy dit dan nie ontvang nie, maak asb seker dat jou SPAM-filters dit nie verwyder nie.

strepie


Solank ons kan groei en ryp word, 
word ons geen grysaards nie.
- Dr Th Bovet  (1900- 1976) -

 

________________________


God wat alle genade gee
en wat julle geroep het om in Christus Jesus
deel te hê aan sy ewige heerlikheid,
sal julle, nadat julle 'n kort tydjie gely het,
self weer oprig en julle moedig, sterk en standvastig maak.
- 1 Petrus 5:10 -

 

________________________


As ons gee van ons liefde en ons vriendskap en ons troos,
is ons maar weer slegs die begenadigde saaiers
van die saad van die groot LEWE.
Die groei en die wasdom en die oes is nie in ons hande nie,
en tog deel ons weer mildelik daarin.
- John van der Berg (1913 -?) -
 

________________________


Ken Hom in alles wat jy doen
en Hy sal jou die regte pad laat loop.
- Spreuke 3:6 -

 

________________________


Jy wat jonk is, moet vreugde vind in jou jeug
en jou jong dae ten volle geniet.
Doen wat jy goedvind en waarvan jy hou,
maar moenie vergeet dat God
van jou rekenskap sal eis oor alles nie.
- Prediker 11:9 -

 

________________________


Vroeër was julle die ene duisternis,
maar nou in die Here is julle lig.
Leef dan as mense van die lig.
Uit die lig kom alles voort wat goed en reg en waar is.
- Efesiërs 5: 8-9 -
 

________________________


Vanaf die mees troostelose ongeloof
lei die weg na die onsinnigste bygeloof.
- Ignaz Heinrich von Wessenberg (1774 – 1860) -
 

________________________


Daar is basiese menslike grondbeginsels
waarheen die lewe vroeër of later terugkeer.
Ons moet dus nie haastig wees nie,
ons moet kan wag.
- Dietrich Bonhoeffer (1906 – 1945) -
 

________________________


Ons vreugde, ons vrede, ons rus,
en die einde van al ons laste, is by God.
Gelukkig is dié wat hul harte tot Hom wend!
- Augustinus Aurelius (354-430 nC) -

 

________________________


Wanneer die Heilige Gees in 'n siel uitgestort is,
verander dit ook dié mens se woorde en dade.
Waar dit nie geskied nie, is daar valsheid.
- Angela van Foligno (1248 - 1309) -
 

________________________


Ons het inderdaad
deelgenote van Christus geword,
mits ons enduit stewig vashou
aan ons aanvanklike geloofsvertroue.
- Hebreërs 3:14 (direkte vertaling) -
 

________________________


Dit is nie vir ons nodig om te weet
wat die toekoms inhou nie.
Al wat ons nodig het, is die krag vir vandag.
- Charles Haddon Spurgeon (1834 – 1892) -
 

________________________


Omdat dit sy wil was,
het God ons deur die woord van die waarheid
tot die lewe gebring,
sodat ons, om dit so te stel,
eerstelinge kan wees van alles wat Hy geskep het.
- Jakobus 1:18 -
 

________________________


God het sy wet, sy gebooie,
nie met 'n vervaldatum voorsien nie,
want 'n ewige waarheid bly altyd 'n ewige waarheid,
hoe die tye ook al mag verander.
- Gudrun Zydek -

 

________________________


Daar is 'n lewenswyse
wat vir 'n mens reg kan lyk,
maar die uiteinde daarvan is die dood.
- Spreuke 14:12 -

 

________________________


'n Mens moet eerder aan God gehoorsaam wees
as aan mense!
- Handelinge 5:29 -

 

________________________


Vertrou volkome op die Here
en moenie op jou eie insigte staat maak nie.
Ken Hom in alles wat jy doen
en Hy sal jou die regte pad laat loop.
- Spreuke 3:5-6 -
 

________________________


Sonder Christus het ons in die lewe geen vrede,
in die dood geen vertroosting,
vir die sonde geen vergifnis.
- Theodor Fliedner (1800 – 1864) -

 

________________________


Jesus antwoord hulle:.....
My skape luister na my stem;
Ek ken hulle, en hulle volg My.
Ek gee hulle die ewige lewe,
en hulle sal in alle ewigheid nooit verlore gaan nie.
Niemand sal hulle uit my hand ruk nie.
Dié wat my Vader vir My gegee het,
is die belangrikste van almal,
en niemand kan hulle uit die hand van die Vader ruk nie.
Ek en die Vader is een.
Johannes 10:25-30 -

________________________


Kyk, hy wat nie opreg is nie,
kwyn weg -
maar die regverdige -
deur sy betroubaarheid sal hy lewe.
- Habakuk 2:4 (direkte vertaling) -
 

________________________


Soek julle krag in die Here
en in sy groot mag.
- Efesiërs 6:10 -

 

________________________


Wie wys is, laat hom op hierdie dinge let!
Wie verstandig is, laat hom dit erken!
Want die weë van die HERE is reg;
en die regverdiges sal daarop wandel,
maar die oortreders daarop struikel!
- Hosea 14:10 (53-vertaling) -

 

________________________


Mag die vrede van God
wat alle verstand te bowe gaan,
oor ons harte en gedagtes die wag hou
in Christus Jesus
- nav Filippense 4:7 -
 

________________________


Omdat julle aan die boodskap
van my volharding in lyding vasgehou het,
sal Ek julle ook vashou in die tyd van beproewing
wat oor die hele wêreld gaan kom
om die bewoners van die aarde op die proef te stel.
- Openbaring 3:10 -

 

________________________


O Heer! U lewe is ons weg;
deur heilige berusting gaan ons na U,
om aan die einde van ons lewenspad 
te ontvang: die kroon van heerlikheid.
- Thomas Á Kempis (1380 – 1471) -
 

________________________


Want Ek het ‘n behae in liefde
en nie in offerande nie,
en in kennis van God meer as in brandoffers.
- Hosea 6:6 (53-vertaling) -
 

________________________


Ons lewe, van ons geboorte tot ons dood,
is maar 'n vlietende oomblik
in tyd en ewigheid.
Die doel van die mens is om
gedurende hierdie kort periode
te werk tot eer van God in - en tot voordeel van -
die samelewing waarvan ons deel is.
 

________________________


Al lyk dit asof die duisternis ons wil oorweldig 
hoef ons vir niks te vrees nie,
want ons leef steeds in die lig met Christus.
 

________________________


Maar wat Ek hulle beveel het, is:
Julle moet My gehoorsaam.
Dan sal Ek julle God wees
en julle sal my volk wees.
Maar julle moet leef soos Ek julle beveel
sodat dit met julle goed kan gaan.
- Jeremia 7:23 -

 

________________________


Vertrou altyd op Hom, my volk,
stort julle hart voor Hom uit!
God is vir ons 'n toevlug.
Mense is verganklik, mense is niks:
op 'n skaal wys hulle geen gewig nie,
saam is hulle minder as niks.
- Psalm 62:9-10 -

 

________________________


Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css