Die Weg

Hieronder is 'n lys van die daaglikse Gedagtes vir die dag wat reeds geplaas is

Dit verskyn ook op die Tuisbladsy en 'n nuwe gedagte word elke weeksdag bygevoeg.

Plaas asb jou naam op ons verspreidingslys indien jy elke weeksdag Gedagte vir die dag as epos wil ontvang

Indien jy dit dan nie ontvang nie, maak asb seker dat jou SPAM-filters dit nie verwyder nie.

strepie


Maar julle byt en verskeur mekaar;
pas op dat julle mekaar nie later heeltemal verslind nie.
Laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word,
dan sal julle nooit swig voor begeertes van julle sondige natuur nie.
- Galasiërs 5:15-16 -

 

________________________


Die rykdom in jou hart
kan nooit gesteel word nie.
- Russiese spreekwoord -
 

________________________


As ek die begeerte mog waag,
sou ek dit graag so wil hê
dat die engel wat my kom haal huis toe,
my daar bring met die verslag:
"Ek het hom by sy werk gekry”
- CJ Langenhoven (1873-1932) -
 

________________________


So spreek die HERE:
Staan op die weë, en kyk en vra na die ou paaie,
waar tog die goeie weg is, en wandel daarin;
en julle sal rus vind vir julle siel.
- Jeremia 6:16 (53-vertaling) -

 

________________________


Niks kan ons beter troos nie
as die helder wete dat ons,
midde-in ons ellende,
deur die God van liefde vasgehou word.
- Johannes Calvyn (1509 – 1564) -
 

________________________


Weet dan dat hy wat 'n sondaar van sy dwaalweg terugbring,
hom uit die dood red
en maak dat 'n menigte sondes vergewe word.
- Jakobus 5:20 -
 

________________________


Daar is niemand so eensaam
as die man wat net homself liefhet nie.
- Abraham ben Meir Ibn Ezra (1089-1167) -
 

________________________


Ek weet dat my Losser leef,
uiteindelik sal Hy op die aarde triomfeer!
Selfs nadat hierdie siekte my vel weggevreet het,
sal ek nog lewe en God sien.
Ek sal Hóm sien, met my eie oë sal ek Hom sien,
Hom en niemand anders nie.
Ek smag daarna met my hele lewe.
- Job 19:25-27 -

 

________________________


Daar is geen hopelose situasie nie.
Net mense wat hoop verloor het met 'n situasie.
- William Barclay (1907-1978) -
 

________________________


Jou beste vriend is jou gedagtes
maar dit is ook jou grootste vyand.
Jou gedagtes bepaal die vreugde in jou hart.
 

________________________


Here, U is my lewe, U sorg vir my.
Wat ek ontvang, kom alles van U af.
U gee my nie oor aan die dood nie.
U leer my hoe om te lewe.
 - Psalm 16:5,10 en 11 -
 

________________________


Ons kan onsself op twee maniere bluf:
Die een is om te glo wat nie waar is nie;
die ander is om nie te glo wat wel waar is nie.
- Søren Kierkegaard (1813-1855)-
 

________________________


As iemand in My nie bly nie,
word hy uitgewerp soos die loot en verdroog,
en hulle maak dit bymekaar en gooi dit in die vuur,
en dit verbrand.
- Johannes  15:6 (53-vertaling) -
 

________________________


Ek sal die Vader vra,
en Hy sal vir julle 'n ander Voorspraak stuur
om vir ewig by julle te wees,
naamlik die Gees van die waarheid.
Die wêreld kan Hom nie ontvang nie,
omdat hulle Hom nie sien en Hom nie ken nie.
Maar julle ken Hom, omdat Hy by julle bly en in julle sal wees.
- Johannes 14:16-17 -

 

________________________


Hoe kan 'n ooreenkoms tot stand kom
tussen die tempel van God en afgode?
Ons is immers die tempel van die lewende God.
Dit is soos God gesê het:
“Ek sal onder hulle woon en wandel,
en Ek sal hulle God wees en hulle sal my volk wees.”
- 2 Korintiërs 6:16 -
 

________________________


Geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie.
Nee, deur die Heilige Gees meegevoer,
het mense die woord wat van God kom, verkondig.
- 2 Petrus 1:21 -

 

________________________


Vergeet die tye van nood,
 - maar nie die insig wat dit verskaf het nie.
Vergeet die dae van verdriet,
 - maar nie die krag wat dit gebring het nie.
Vergeet die storms waartydens jy 'n sware las moes dra
- maar nie die Lig wat jou veilig langs onbekende weë gelei het nie.

- Patience Strong (Winifred Emma May) (4 Junie 1907 – 28 Augustus1990) -
 

________________________


In die huis van my Vader is daar baie wonings;
as dit nie so was nie, sou Ek dit vir julle gesê het.
Ek gaan om vir julle plek te berei.
- Johannes 14:2 -

 

________________________


Nog net 'n klein rukkie,
en dan sien die wêreld My nie meer nie,
maar julle sien My,
omdat Ek lewe en julle sal lewe.
Daardie dag sal julle weet dat Ek in my Vader is
en julle in My en Ek in julle.
- Johannes 14:19-20 -
 

________________________


Hoe kan 'n ooreenkoms tot stand kom
tussen die tempel van God en afgode?
Ons is immers die tempel van die lewende God.
Dit is soos God gesê het:
“Ek sal onder hulle woon en wandel,
en Ek sal hulle God wees en hulle sal my volk wees.”
- 2 Korintiërs 6:16 -
 

________________________


Toe sê Jesus vir haar:
Ek is die opstanding en die lewe.
Wie in My glo, sal lewe, al sterwe hy ook;
en elkeen wat lewe en in My glo,
sal in alle ewigheid nooit sterwe nie.”
-  Johannes 11:25-26 -
 

________________________


Toegang tot die hemel is nie in die uur van ons dood nie,
maar die oomblik van ons bekering.
- Benjamin Whichcote (1609 – 1683) -
 

________________________


Bande van die dood het my omsluit,
doodsangs het my aangegryp,
ek het benoud en bekommerd geword.
Toe het ek die Naam van die Here aangeroep:
“Here, red my tog!”
Die Here is genadig en regverdig,
ons God ontferm Hom oor ons.
 - Psalm 116: 3-5 -

 

________________________


Ons moet gedurig verander,
vernuwe en verjong,
anders verhard ons.
- Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) -
 

________________________


Al maak mense hoeveel planne,
wat die Here besluit, staan vas.
- Spreuke 19:21 -
 

________________________


Dit gaan goed met die mens
wat sy hulp van die God van Jakob ontvang,
die mens wie se hoop gevestig is op die Here, sy God.
- Psalm 146: 5 -

 

________________________


Om werklik diens te lewer moet jy iets byvoeg
wat nie gekoop kan word nie
of aan geld gemeet kan word nie
en dit is opregtheid en integriteit.
- Donald A Adams (Seacorp)-
 

________________________


Die eindelose strewe na rykdom
is die weggee van jou eie vryheid.
Boeie van goud hou jou net so gevange
as boeie van yster.
- Francois Fénelon (1651 – 1715) -
 

________________________


Ons is nie hopeloos en hulpeloos uitgelewer
aan leed en verdriet nie.
Dit is die wil van God dat ons uiteindelik
sal oorwin.
- Ebba Pauli (1873-1941) -
 

________________________


Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle,
wie my woord hoor en Hom glo wat My gestuur het,
het die ewige lewe en kom nie in die oordeel nie,
maar het oorgegaan uit die dood in die lewe.
- Johannes 5:24 -

 

________________________


Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css