Die Weg

Hieronder is 'n lys van die daaglikse Gedagtes vir die dag wat reeds geplaas is

Dit verskyn ook op die Tuisbladsy en 'n nuwe gedagte word elke weeksdag bygevoeg.

Plaas asb jou naam op ons verspreidingslys indien jy elke weeksdag Gedagte vir die dag as epos wil ontvang

Indien jy dit dan nie ontvang nie, maak asb seker dat jou SPAM-filters dit nie verwyder nie.

strepie


My tye is in u hand.
- Psalm 31:16 (53-vertaling) -
 

________________________


Weet jy dit nie? Of het jy dit nie gehoor nie?
‘n Ewige God is die HERE,
Skepper van die eindes van die aarde;
Hy word nie moeg of mat nie;
daar is geen deurgronding van sy verstand nie.
Hy gee die vermoeide krag
en vermenigvuldig sterkte
vir die wat geen kragte het nie.
- Jesaja 40:28-29 (53-vertaling) -
 

________________________


Die sin van die lewe
is 'n lewe met sin.
- Robert Burns (1759 – 1796) -
 

________________________


Droefheid, volgens die wil van God,
bewerk inkeer, wat tot verlossing lei,
en waaroor niemand ooit spyt is nie;
maar wêreldse droefheid lei tot die dood.
- 2 Korintiërs 7:10 (2020 vertaling) -

 

________________________


En dit is die getuienis:
dat God die ewige lewe vir ons gegee het,
en dié lewe is in sy Seun.
Wie die Seun het, het die lewe;
wie die Seun van God nie het nie,
het nie die lewe nie.
- 1 Johannes 5:11-12 -

 

________________________


Ek glo nie dat dieselfde God wat aan ons sintuie,
rede en verstand gegee het,
ons sou verbied om dit te gebruik nie.
 - Galileo Galilei (1564 – 1642)  -
 

________________________


Want dit alles het ek ter harte geneem
en dit alles het ek probeer deurgrond,
dat die regverdiges en die wyse manne
en hulle dade in die hand van God is,
liefde sowel as haat;
die mens weet niks van wat hom voorlê nie.
- Prediker 9:1 (53-vertaling) -
 

________________________


Liefde is ernstig en vrolik
verdraagsaam en rigtinggewend!
- Johann Kaspar Lavater (1741 – 1801) -
 

________________________


Getrouheid word bewys in tye van leed en teëspoed
en lojaliteit is 'n kenteken van eer.
- Friedrich die Grote (1712 – 1786) -
 

________________________


Maar ék sal sing van u mag,
elke môre sal ek jubel oor u trou,
want U is vir my 'n veilige vesting,
'n skuilplek in tyd van nood.
- Psalm 59:17 (83 vertaling) -
 

________________________


Ek weet nie wat die toekoms bring nie,
maar ek weet Wie die toekoms bring.
- Detlev Fleischhammel -

 

________________________


In die nag van stryd en sorge,
rig ek my na U omhoog;
biddend om 'n nuwe môre,
om 'n toekoms vol van hoop.

U gee 'n toekoms vol van hoop;
dit het U aan ons beloof.
Niemand anders, U alleen,
lei ons deur die lewe heen.
- Uit 'n lied van Sela (vertaal) -
 

________________________


Selfbeheersing is 'n eienskap
met onskatbare waarde.
- Paul Schibler (1930 – 2015) -
 

________________________


Daar sal 'n tyd kom wanneer die mense
die gesonde leer nie meer sal verdra nie.
Hulle sal hulle eie begeertes volg
en vir hulle leermeesters bymekaarmaak
wat net sal sê wat hulle graag wil hoor.
Hulle sal die waarheid nie wil hoor nie
en hulle tot verdigsels wend.
- 2 Timoteus 4:3-4 -

 

________________________


Daar is geen ander doel en geen ander weg nie,
as dat ons selfs ons beskeie daaglikse arbeid
met die diepste erns en getrouheid sal uitvoer
waartoe ons in staat is.
- Rudolf Koch (1876 – 1934) -
 

________________________


Help my om vry te kom van haat en angs.
Leer my om te vertrou
dat alles goed sal gaan
selfs wanneer dit vir my onduidelik is
hoe dit sal gebeur.
- Onbekend -
 

________________________


Die Heilige Skrif is 'n spieël van die siel.
Wie daaruit lees besef eers wat lewe beteken,
en by wie dit verstaan
groei die vrug van hierdie kennis.
- Peter Abaelard (1079 – 1142) -
 

________________________


'n Boom wat deur die storms omgewaai word,
het meer takke en blare as wortels.
- Onbekend-

 

________________________


Die Here bepaal 'n man se treë;
en 'n mens, hoe sal hy dan
sy eie pad verstaan?
- Spreuke 20:24 (2020 vertaling) -

 

________________________


Hiérin is God se liefde vir ons geopenbaar:
sy enigste Seun het Hy na die wêreld toe gestuur
sodat ons deur Hom die lewe kan hê.
Werklike liefde is dít:
nie die liefde wat ons vir God het nie,
maar die liefde wat Hy aan ons bewys het
deur sy Seun te stuur as versoening vir ons sondes.
- 1 Johannes 4:9-14 -
 

________________________


Ek weet nie waarheen God my lei nie,
maar ek weet wel dat Hy my lei.
- Johannes Kienau (1880 - 1916) -
 

________________________


Hoe gelukkig is 'n mens
wat wysheid vind,
en 'n mens wat verstandigheid verkry!
Ja, die wins wat wysheid lewer,
is meer as dié van silwer,
meer as dié van goud
is haar opbrengs.
Sy is kosbaarder as koraal;
niks wat jy begeer,
kan met haar vergelyk word nie.
Die begin van wysheid
is ontsag vir die Here,
en kennis van die Heilige is insig.
- Spreuke 3:13-15 en 9:10 (2020 vertaling) -
 

________________________


Julle geloofsvertroue moet julle dus nie prysgee nie:
dit hou groot beloning in.
Volharding is wat julle nodig het
om die wil van God te doen en te ontvang
wat Hy beloof het.
- Hebreërs 10:35-36 -

 

________________________


Hou julle lewe vry van geldgierigheid;
wees tevrede met wat julle het.
God self het gesê:
“Ek sal jou nooit verlaat nie,
jou nooit in die steek laat nie.”
Daarom kan ons met vertroue sê:
“Die Here is my helper,
ek ken geen vrees nie:
wat kan 'n mens aan my doen?”
- Hebreërs 13:5-6 -
 

________________________


Omdat die verkeerde daad nie meteens gestraf word nie,
hou mense eenvoudig aan om verkeerd te doen.
 - Prediker 8:11.
 

________________________


Tye van krisis is tye
waarin jou geloof geoefen en getoets word.
 

________________________


Om hierdie rede word ons nie moedeloos nie.
Al is ons uiterlik besig om te vergaan,
innerlik word ons van dag tot dag vernuwe.
Ons swaarkry in hierdie lewe is maar gering en gaan verby,
maar dit loop vir ons uit op 'n heerlikheid
wat alles verreweg oortref en wat ewig bly.
- 2 Korintiërs 4:16-17 -
 

________________________


Die Here is goed vir wie op Hom bly hoop,
vir die mens wat na sy wil vra;
dit is goed om geduldig te wag
op die hulp van die Here.
- Klaagliedere 3:25-26 -

 

________________________


Die HERE is goed,
Hy is 'n toevlug in tyd van nood,
Hy sorg vir dié wat by Hom skuil.
- Nahum 1:7 -
 

________________________


’n Mens se godsdiens is net so diep
as wat hy dit in beproewings toon.
- Margaret Bottome (1827 – 1906) -
 

________________________


1 *  2 *  3 *  4 *  5 *  6 *  7 *  8 *  9 *  10 *  11 *  12 *  13 *  14 *  15 *  16 *  17 *  18 *  19 *  20 *  21 *  22 *  23 *  24 *  25 *  26 *  27 *  28 *  29 *  30 *  31 *  32 *  33 *  34 *  35 *  36 *  37 *  38 *  39 *  40 *  41 *  42 *  43 *  44 *  45 *  46 *  47 *  48 *  49 *  50 *  51 *  52 *  53 *  54 *  55 *  56 *  57 *  58 *  59 *  60 *  61 *  62 *  63 *  64 *  65 *  66 *  67 *  68 *  69 *  70 *  71 *  72 *  73 *  74 *  75 *  76 *  77 *  78 *  79 * 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css