Die Weg

Hieronder is 'n lys van die daaglikse Gedagtes vir die dag wat reeds geplaas is

Dit verskyn ook op die Tuisbladsy en 'n nuwe gedagte word elke weeksdag bygevoeg.

Plaas asb jou naam op ons verspreidingslys indien jy elke weeksdag Gedagte vir die dag as epos wil ontvang

Indien jy dit dan nie ontvang nie, maak asb seker dat jou SPAM-filters dit nie verwyder nie.

strepie


Wees nie bevrees nie, want Ek is met jou;
kyk nie angstig rond nie, want Ek is jou God.
Ek versterk jou, ook help Ek jou,
ook ondersteun Ek jou met my reddende regterhand.
 - Jesaja 41:10 -

 

________________________


Die fondament van God
staan vas met hierdie seël:
Die Here ken die wat syne is; en:
Laat elkeen wat die Naam van Christus noem,
afstand doen van die ongeregtigheid.
- 2 Timoteus 2:19 -
 

________________________


Ons is self die tempel van God;
ons word in hierdie wêreld gebou
om aan die einde van die tyd geheilig te word.
- Augustinus Aurelius (354 – 430 nC) -
 

________________________


Moenie bang wees nie,
dit is Ek, die Eerste en die Laaste,
die Lewende.
Ek was dood en, kyk,
Ek lewe tot in alle ewigheid;
en Ek het die sleutels van die dood
en die doderyk.
- Openbaring 1:17b-18 -
 

________________________


Laat julle as lewende stene opbou
tot 'n geestelike huis,
om 'n heilige priesterdom te wees
en geestelike offers te bring
wat deur Jesus Christus vir God welgevallig is
- 1 Petrus 2:5 -
 

________________________


Die hemel getuig van die mag van God,
die uitspansel maak die werk van sy hande bekend.
- Psalm 19:2 -
 

________________________


Wat die oog nie gesien
en die oor nie gehoor het nie,
en wat in die hart van 'n mens
nie opgekom het nie,
dit het God gereed gemaak
vir dié wat Hom liefhet.
- 1 Korintiërs 2:9 -

 

________________________


Geliefdes, moenie enigeen glo
wat sê dat hy die Gees van God het nie,
want daar is nou reeds baie vals profete
in die wêreld, maar ondersoek elkeen,
ondersoek of sy gees van God afkomstig is.
- 1 Johannes 4:1 -

 

________________________


Dit gaan goed met die mens wat wysheid gevind het,
wat insig as sy deel ontvang het.
Dit is 'n bron van lewe vir wie dit aangryp,
dit gaan goed met dié wat daaraan vashou.
- Spreuke 3:13 en 18 -
 

________________________


Hoe jammer tog vir die wêreld
dat daar dinge is wat die mens afvallig maak!
Sulke dinge kom noodwendig,
maar wee die mens deur wie dit kom.
- Matteus 18:7 -

 

________________________


Aan Hom wat vir ewig Koning is,
die onverganklike, onsienlike, enigste God,
kom toe die eer en die heerlikheid
tot in alle ewigheid!
Amen.
- 1 Timoteus 1:17 -

 

________________________


Die HERE is goed,
Hy is 'n toevlug in tyd van nood,
Hy sorg vir dié wat by Hom skuil.
- Nahum 1:7 -

 

________________________


Baie mense leef 'n lewe van doodsheid.
Ons lewe moet die naam “lewe” werd wees!
- Johann Kaspar Lavater (1741 – 1801) -
 

________________________


Jesus antwoord hom:
Ek is die weg en die waarheid en die lewe;
niemand kom na die Vader behalwe deur My nie.
- Johannes 14:6 -

 

________________________


Nou kyk ons nog
in 'n dowwe spieël en sien 'n raaiselagtige beeld,
maar eendag sal ons alles sien soos dit werklik is.
Nou ken ek net gedeeltelik,
maar eendag sal ek ten volle ken
soos God my ten volle ken.
- 1 Korintiërs 13:12 -
 

________________________


'n Bietjie vrees maak jou versigtig,
te veel vrees verlam jou.
- Prof. Querulix -
 

________________________


Die genade van God wat verlossing bring,
het immers aan alle mense verskyn.
Dit voed ons op om die goddelose
leefwyse en wêreldse begeerlikhede
te laat vaar en met selfbeheersing,
opregtheid en godsvrug
in die teenswoordige wêreld te lewe.
- Titus 2:11-12 -

 

________________________


En julle sal deur almal gehaat word
ter wille van my Naam.
Maar wie volhard tot die einde toe,
hy sal gered word. -
Trek die volle wapenrusting aan
wat God julle gee,
sodat julle op julle pos kan bly
ondanks die listige aanslae van die duiwel.
- Mattheus 10:22 en Efesiërs 6:11-

 

________________________


Alles wat vooraf in die Skrif opgeteken is,
is tog opgeteken om ons te leer
sodat ons deur die standvastigheid
en bemoediging wat die Skrif ons gee,
vol hoop kan wees.
 – Romeine 15:4 -

 

________________________


En hulle wat u Naam ken, sal op U vertrou,
omdat U die wat U soek,
nie verlaat nie, o HERE!
- Psalm 9:11 (53-vertaling) -
 

________________________


Julle gees en gedagtes moet nuut word;
lewe as nuwe mense
wat as die beeld van God geskep is:
lewe volkome volgens
die wil van God en wees heilig.
- Efesiërs 4:23-24 -
 

________________________


Liefde, humor en geduld is die kamele
waarmee jy deur enige woestyn kan kom.
 - Phil Bosmans (1920 -2012) -

 

________________________


In die normale lewe
word 'n mens nie daarvan bewus
dat jy meer ontvang as wat jy gee nie,
en dat dit dankbaarheid is
wat die lewe werklik ryk maak nie.
'n Mens oorskat maklik jou eie waarde
teenoor dít wat jy ontvang het.
- Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) -
 

________________________


Die ware toekoms
spruit uit die werksaamheid
van ons geloof, ons hoop
en ons wedersydse liefde.
Dit is waarop ons ons denke
oor die toekoms
elke dag opnuut moet bou.
- Eugen Rosenstock-Huessy (1888-1973) -
 

________________________


Julle het My nie uitgekies nie,
maar Ek het julle uitgekies en julle aangestel
om uit te gaan en vrugte te dra,
vrugte wat sal hou.
So sal die Vader aan julle gee
wat julle ook al in my Naam vra.
- Johannes 15:16 -

 

________________________


Die vrug van die Gees
bestaan in alle goedheid
en geregtigheid en waarheid.
En beproef wat die Here welbehaaglik is;
en hou nie gemeenskap
met die onvrugbare werke
van die duisternis nie,
maar bestraf dit liewer.
- Efesiërs 5:9-11 (53-vertaling) -
 

________________________


En moenie die Heilige Gees van God bedroef nie,
want Hy het julle as die eiendom van God beseël
met die oog op die verlossingsdag.
- Efesiërs 4:30  -
 

________________________


Daar kom 'n tyd, en dit is nou, wanneer die dooies
die stem van die Seun van God sal hoor,
en dié wat daaraan gehoor gee, sal lewe. (Joh 5:25)
Dit is die Gees wat iemand lewend maak;
die mens self kan dit nie doen nie.
Wat Ek vir julle gesê het,
kom van die Gees en gee lewe.(Joh 6:63)
 

________________________


Wie ken die gedagtes van die Here?
Wie sal Hom raad gee?
- 1 Korintiërs 2:16 -

 

________________________


Wie van die water gedrink het wat Ek hom sal gee,
sal in alle ewigheid nooit dors kry nie.
Nee, die water wat Ek hom sal gee,
sal in hom 'n fontein wees met water
wat opborrel en vir hom die ewige lewe gee.
- Johannes 4:14 -

 

________________________


1 *  2 *  3 *  4 *  5 *  6 *  7 *  8 *  9 *  10 *  11 *  12 *  13 *  14 *  15 *  16 *  17 *  18 *  19 *  20 *  21 *  22 *  23 *  24 *  25 *  26 *  27 *  28 *  29 *  30 *  31 *  32 *  33 *  34 *  35 *  36 *  37 *  38 *  39 *  40 *  41 *  42 *  43 *  44 *  45 *  46 *  47 *  48 *  49 *  50 *  51 *  52 *  53 *  54 *  55 *  56 *  57 *  58 *  59 *  60 *  61 *  62 *  63 *  64 *  65 *  66 *  67 *  68 *  69 *  70 *  71 *  72 *  73 *  74 * 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css