Die Weg

Hieronder is 2021 se daaglikse boodskappe (dagstukkies)

Dié daaglikse boodskappe verskyn op die Tuisbladsy en 'n nuwe boodskap word op 'n gereelde basis bygevoeg.

Plaas asb jou naam op ons verspreidingslys indien jy op 'n gereelde basis Boodskap vir die dag as epos wil ontvang. Indien jy dit dan nie ontvang nie, maak asb seker dat jou SPAM-filters dit nie verwyder nie .

Sommige van die daaglikse boodskappe is ook vanaf ander persone of goedgekeurde publikasies verkry, met die nodige toestemming waar nodig.

Klik op die naam van 'n boodskap om die boodskap te lees en uit te druk.

strepie

Advent 2021 (7) – Blydskap en vrede, nie vrees nie
Advent 2021 (6) - 'n Loflied na stomheid
Advent 2021 (5) - Hy het deur sy arm kragtige dade gedoen
Advent 2021 (4) - Loflied van genade
Advent 2021 (3) - Sê ja vir God
Advent 2021 (2) - Om te mag glo
Advent 2021 (1) - Jesus, die Woord wat lewe gee
Ons is kinders van die lig
Nie donkerheid, maar lewe
Die Koning kom, ons hoor Sy voetstappe, selfs in die natuur
Gryp nou na die lewe
O, almal wat dors het!
Kyk, Ek kom gou!
Die slot van Openbaring – enkele opmerkings
Lewe in die nuwe Jerusalem
Geen tempel meer nodig nie
Vir Hervormingsondag
Die nuwe Jerusalem
Nuwe hemel en nuwe aarde
Wanneer alles nuut word
Einde van 'n era en die voortsetting van die nuwe
Die laaste oordeel
Satan in kettings
Die Ruiter op die wit perd
Babilon het geval, die ware bruid kom na vore
Die sedelose vrou
Die sewende bak – totale vernietiging
Die sesde bak word uitgegooi
Die troon van die dier getref
Die eerste vier bakke van die laaste plae
Die sewe engele met die laaste plae
Die lofsang van die oorwinnaars
Die voltrekking van die oordeel
Die aankondiging van die oordeel
Die Lam en sy vrygekooptes – die 144 000
Die merk van die dier
Die dier uit die aarde – die gees van die antichris
Die dier uit die see – Antichristelike wêreldmag
Die stroom van die lewe teenoor die stroom van die dood
Die Wonderteken van Openbaring 12
Die sewende trompet word geblaas
Voordat die sewende trompet blaas – die twee getuies
Voordat die sewende trompet blaas – die oop boekrol
Die sewende seël oopgemaak - sesde trompet
Die sewende seël oopgemaak - vyfde trompet
Die sewende seël oopgemaak - eerste vier trompette
Die groot menigte voor die Troon
Ek het jou gemerk, jy is Myne
Die stilte voor die storm – die 144000 verseëldes
Begin van groter dinge – die vyfde en sesde seëls
Toe die perde begin hardloop – die eerste vier seëls
Die boek met God se raadsplan
Openbaring, die boek van goeie nuus!
Wat die Gees aan die gemeentes sê – en die rede daarvoor
Wat die Gees aan die gemeentes sê (Tiatira en Sardis)
Wat die Gees aan die gemeentes sê (die eerste 3 gemeentes)
Openbaring: Jesus Christus verskyn aan Johannes op Patmos
Moenie jou blind staar teen dit wat om jou gebeur nie
Moenie treur soos die wat nie hoop het nie
Die lewe is tog goed, al voel dit nie altyd so nie
Christus is die waarheid en die vastigheid van ons hoop
Lewensingesteldheid en lewensmoed
Moenie dat vrees jou siek maak nie
Jy weet wat reg is
U woord is die waarheid (3)
U woord is die waarheid (2)
U woord is die waarheid (1)
Ons weg na die hemel
Wanneer die vrug van die Gees jou tot verandering lei
Vrede met die pad waarlangs jy gekom het
As geskenk van die Gees
Lewegewende water (6) – die aard van die vrugte
Lewegewende water (5) – om vrug te dra
Lewegewende water (4) – groeikrag vir die aardse lewe
Lewegewende water (3) – bring lewe waar alles dood is
Lewegewende water (2) – die profesie vervul
Lewegewende water (1) - van profesie tot Pinkster
Die brug huistoe
Hemelvaart – die weg vir ons gereed gemaak
Die krag van die Christen
Deur die werking van die Heilige Gees
In Christus se Naam
Om in U te wees, Here, is alles
Die krag van die gebed (3)
Die krag van die gebed (2)
Die krag van die gebed (1)
U het my skuld vergewe
Soos God vergewe
Moenie dat die loot van die wingerdstok geskei word nie
Wat die oog nie sien nie
U ken my
Die Vervloekte Kruis
Gekoop en betaal (4) – die vreugde van Goeie Vrydag
Gekoop en betaal (3)
Gekoop en betaal (2)
Gekoop en betaal (1)
Wat beteken die Kruis vir jou en my?
Wanneer jy wil wegsink in die modder
Die Here is altyd naby
Ons is op 'n pelgrimsreis deur die woestyn
Hy sorg van dag tot dag
Stukkende kleipotte straal lig uit
Voed jou vlam met die olie van die liefde
Die blymoedige hart
Om tussen hamer en aambeeld gevorm te word
By die nadering van die dood
Die engele om ons heen
Ons enigste bron van egte vrede
O, stryd!
Ken jou Lig
Gebed van Antoine de Saint-Exupéry
Die inhoud van ons hoop
Waar mens geen hoop het nie
Geseënde aanneming
Hoop in die Voorsienigheid – Moed uit die Vreugde
Jy is nooit alleen nie
Die lewe bestaan nie uit die oorvloed van besittings nie
Een ding doen ek
Siende blind en horende doof deur ongeloof
Die onsigbare geheim van die lewe
Hoekom is ons hier?
Om die lewe te vind
Kerkkoor as stormtroepe
In tye van krisis
Uit die ban van die dood!
Wees nie bevrees en wees nie verskrik nie!
Om ter wille van Christus te ly
Stry onder die vaandel van die geloof
Is jou geloof vir jou tot troos?
Die storms van die lewe is ook nodig
As die storms ons wil verswelg
Deur die krag van my geloof
Watter groot heerlikheid!
Daarom!
Wees gereed!
Om in gebed tot God te verkeer
Die Kerk en die eindtyd
Vrees as oorsaak van allerlei probleme
Daar ÍS troos as alles moeilik raak
Hoe sterk is jou fondament vir 2021?

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css