Die Weg

 

Waar vind ons sekerheid aan die einde van die jaar?

-- Hierdie is die laaste boodskap vir 2022 --

Want julle sal nie baie haastig weggaan en nie soos vlugtelinge vertrek nie; want die HERE trek voor julle uit, en die God van Israel is julle agterhoede.” - Jesaja 52:12 (53-vertaling).

Ons het die einde van nog 'n jaar bereik. Ons het hierdie jaar steeds in die greep van Covid begin en eindig dit met 'n skynbare ineenstorting van stelsels wat oor jare opgebou is (ek haas my met wat ek hier skryf, want die krag gaan netnou maar weer af). Verder sien ons die politieke ongerustheid en onversoenbaarheid hier te lande, maar ook oor die hele wêreld. Wie het kon dink dat Rusland Oekraïne sou inval en dat daar 'n poging tot 'n staatsgreep in Duitsland sou wees.... noem maar op. As 'n mens al hierdie dinge hoor, begin daar 'n angstigheid binne jou posvat. Ons sê ons leef in die vreugde van God se genade, maar dit word getemper deur die werklikheid wat rondom ons besig is om te ontwikkel.

Ons moet waak oor ons gedagtes! As die onstuimigheid in die wêreld ons rus versteur, kan ons gedagtes só maklik die verkeerde koers inslaan. Teen die einde van verlede jaar het ek die boek Openbaring bespreek waarin die totale omvang van die wêreldgebeure in sy volle konteks beskryf is. Ons moet dit nie vergeet nie. Daar is gesê:

Dit maak nie saak wat nou gaan volg nie, ons mag nie uit die oog verloor dat God op die troon sit nie. Jesus het in die boodskappe aan die sewe gemeentes gesê dat die kerk moet vas staan in die geloof om staande te kan bly. Ons moet in geloof opkyk na Hom wat op die troon sit en alle dinge met sy eie hand regeer. Ons moet bewus bly van die heerlikheid en heiligheid van God. Ons kan Hom nie met menslike maatstawwe meet nie.

Ons moet Hom aanbid en dit mag nooit ophou nie. Die heerlikheid van God kom ook te voorskyn wanneer ons die beproewinge van die laaste dae beleef wat oor die hele wêreld gaan kom. Juis dán moet ons in gehoorsaamheid en in eerbetoon op Hom vertrou.

“God regeer. Geen mens of bose magte het die finale besluit oor ons nie. Hy weet en sien alles, en sal by sy koms self oor die nasies oordeel.”

Ons as mense is tydgebonde. Ons weet van die verlede en beleef die hede, maar die toekoms bly vir ons verborge. En hoe graag wil ons nie weet wat in die toekoms sal gebeur nie! Maar God is ewig, by Hom is die verlede, hede en toekoms ineen. Daarom kan ons ons krag en troos vind in die wonderlike feit dat God reeds in die toekoms is. En in Christus Jesus geld die belofte van die HERE aan Josua ook vandag vir ons:"Wees sterk en vol moed, wees nie bevrees of verskrik nie; want die HERE jou God is met jou, oral waar jy heengaan." (Jos 1:9). Hy is ons bron van krag as dit lyk asof die wêreld rondom ons besig is om in duie te stort (vgl Jes 40:28-29). Daar bly vir jou net één ding oor: om die toekoms met geloof tegemoet te gaan.

Die profeet sê: "... die HERE trek voor julle uit" (Jes 52:12) en ons vind dieselfde boodskap ook in Numeri 10. Dit is 'n heerlike vooruitsig dat God vir ons die pad aanwys en ook vir ons die lig verskaf as alles om ons donker word. Hoe wonderlik is dit om te weet dat die Here self vir ons die weg voorberei voordat ons ons voete daarop sit! Hy is alreeds daar voordat ons dit self begin loop: “En hulle het van die berg van die HERE af drie dagreise ver getrek; en die verbondsark van die HERE het drie dagreise ver voor hulle uit getrek om vir hulle ‘n rusplek uit te soek.” (Num 10:33). En as ons dan die toekomspad betree, doen ons dit rustig en sonder paniek.

Ons gaan daarom die toekoms tegemoet na waar God alreeds is, sonder angs en onsekerheid. Plaas jou volle vertroue in Hom, en glo dat, omdat jy Hom liefhet en jy Hom gehoorsaam sal volg, alle dinge vir jou ten goede sal meewerk. Jy is in die geselskap van jou hemelse Vader wat jou liefhet en jou langs die regte pad sal lei.

Ek en Winy wens u almal 'n rustige en vredevolle feestyd toe te midde van alles wat rondom ons gebeur.

Lukas en Winy du Preez


 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css