Die Weg

 

Bid, glo, vertrou en werk

'Tobija die Ammoniet het langs Sanballat gestaan en hy het gesê: “Laat hulle bou! Daardie klipmuur van hulle sal omval as 'n jakkals daarteen spring!” ...... Hoor dit, ons God! Ons word bespotlik gemaak! .......... Die mense se hart was in die werk. Sanballat, Tobija, die Arabiere, die Ammoniete en die mense van Asdod was hewig ontsteld toe hulle hoor die herstel aan Jerusalem se mure vorder en die afgebreekte gedeeltes is byna klaar opgebou.'- Nehemia 4:3-7 (53-vertaling).

'n Gedeelte van die volk keer na 70 jaar uit ballingskap terug om Jerusalem en die tempel weer te herbou. Watter groot taak en geweldige uitdaging het nie op hul leiers gewag nie! Die mense wat uit die ballingskap teruggekeer het was troueloos (Esra 9:4) en moes teruggebring word na God; Jerusalem het in puin gelê (Nehemia 2:17).

God het egter twee manne afgesonder om as leiers op te tree. Ons lees daarvan in die boeke Esra en Nehemia. Esra, 'n geleerde man (Esra 7:1-6), moes die tempeldiens weer orden en die volk al die insettinge en verordeninge van die wet van die HERE leer. Nehemia, die skinker van die koning van Persië, word deur God geroep om die mure van Jerusalem weer te kom opbou en die volk uit hul ellende te help (Nehemia 1). Esra moes dus omsien na die geestelike welstand van die volk sodat hulle na die wil van God sou lewe, en Nehemia moes omsien na die fisiese welstand en beskerming van die volk.

'n Groot uitdaging was dit wel. Maar sê Nehemia: “Die God van die hemel sal ons laat slaag in wat ons doen” (Nehemia 2:20; 83-vertaling).

Wat het hierdie twee leiers met verskillende agtergrond, in gemeen gehad? Natuurlik het albei van hulle na die wil van God gelewe, gehoor gegee aan God se roeping en sy bevele gehoorsaam. Maar meer nog, hulle het hul in voortdurende gebed tot God gewend en hulle het gewerk. Daarom het die HERE hulle werk geseën.

Dit gaan nie oor hulle eie gerief en omstandighede nie. Hulle bid dat God hulle moet sterk in die werk wat hulle doen. Kyk na al die skietgebede van Nehemia: “Sterk tog my hande, o God!” (Nehemia 6:9; 83-vertaling).

Laat dit ook vandag vir ons 'n les wees. Moenie net bid vir jou persoonlike gerief nie. Bid veral om beskikbaar en gereed te wees om die wil van God te doen, al lyk dit hoe donker en deurmekaar rondom jou. Deur gebed en toewyding het Nehemia magtige mure opgerig – dit geld ook vir ons vandag. Laat Esra en Nehemia se gebede ook joune word. Hoe baie keer bid ons nie, maar ons hande hang slap!

Die Bybel in Praktyk som dit mooi op: “Solank ons op hierdie aarde bly, sal daar teenstand en probleme wees waarmee geworstel moet word. Dit is die genade van God dat daar ten spyte van alles mense is wat Hom dien en Hom verheerlik. Geloof en gebed loop hand aan hand. Gebed beteken egter nie om te bid en agteroor te sit en wag vir iets om te gebeur nie. Wanneer ons bid, help God ons om te doen wat Hy van ons vra en gee Hy aan ons die wil en die krag om sy wil te doen. Om 'n leier te wees, beteken om te dien en die regte voorbeeld te stel deur jou geloof, jou harde werk en jou wysheid”.

Ons kan dit soos volg saamvat: Glo, bid, vertrou en werk.

-dw-
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css