Die Weg

 

Angs vir die wêreld – hoekom?

“Waar liefde is, is daar geen vrees nie, maar volmaakte liefde verdryf vrees” - 1 Johannes 4:18.

Hoe het die tye nie verander nie! Veral op godsdienstige gebied. Hoeveel mense is daar nog wat God die middelpunt van hulle lewens maak en Hom as die groot Regter sien? Die mens van vandag word deur 'n angs vir die “noodlot” omklem; 'n angs vir die onbekende verskrikkings wat oor 'n mens se pad mag kom. Dáár waar eens op 'n tyd die Regter-God gestaan het, is nou net 'n vakuum, 'n leë kol. Daarom staan baie mense met hul angs op die rand van 'n afgrond.

Dit is dus nodig om vanuit 'n Christelike oogpunt dié mense vas te gryp wat by hierdie afgrond staan. God se Woord spreek inderdaad nie net die mens aan oor sy skuld nie, maar ook oor sy angs. Angs is 'n sinoniem vir vrees, en gaan kyk maar hoe dikwels die Bybel die mens oproep om deel te hê aan die Goddelike vrede. Dit word gewoonlik ingelei met die woorde: “Moenie vrees nie!”

Die woord “angs” is afgelei van die Latynse woord “angustiae”, wat dui op 'n vernouing of sametrekking van die asemhalingsruimte, 'n beklemming soos in die uiterste angstoestand wat by angina pectoris (hartkramp) ondervind word. Baie keer is daar 'n algehele onsekerheid oor wat die bedreiging, of die oorsaak van die angs nou werklik is. Dit is dan ook die groot verskrikking wat angs inhou. As ek weet wat die gevaar is, kan ek ten minste iets aan my vrees doen en het ek hoop.

Saam met die angs vir die lewe gaan ook die vraag na die sin van die lewe. En as ek geen sin in die lewe kan sien nie, verhoog die angs al hoe meer. Dit is maklik om jouself net te beskou as 'n rat of 'n skroefie in 'n groter masjien, met ander woorde, wat ook al met jou gebeur hang nie van jouself af nie. Daarin probeer jy jou rus vind. Maar dit is 'n treurige vrede en dan vlug jy na oppervlakkige genietinge. En ons vind dit al hoe meer in die lewensstyl van vandag.

Dit bring ons by die vraag of daar nie 'n egte oorwinning oor hierdie angs kan wees in plaas van die bedrieglike vermyding daarvan nie.

Ons kan nie van 'n oorwinning oor angs praat nie sonder om te dink aan Hom wat gesê het: “In die wêreld sal julle verdrukking hê (angs ondervind); maar hou goeie moed, Ek het die wêreld oorwin” (Joh 16:33; 53-vertaling).

Die verrassende van die Bybelse boodskap is dit: jy vind die teendeel van vrees en angs in die liefde. Johannes sê: “Daar is geen vrees (en dan ook angs) in die liefde nie” (1 Joh 4:18). Dit is daarom verrassend dat hier nie, soos wat 'n mens sou verwag, jou houding, jou dapperheid of jou heldhaftigheid teenoor angs gestel word nie. Daarmee kan 'n mens angs sekerlik verdring maar nie oorwin nie. Die positiewe mag wat angs oorwin, is die liefde. Wat daarmee bedoel word kan ons alleen verstaan as ons tot die wortel van angs deurdring en dit begryp, naamlik, dat angs 'n versteurde verhouding en liefde 'n herstelde verhouding is.

Hulle wat aan Jesus Christus vashou en weet dat die Vader wat alles geskape het, hul liefhet, hulle verloor hul angs. Hulle verloor egter nie hul angs omdat daar geen bedreigende magte meer is nie, maar omdat hierdie magte geen mag meer oor hulle het nie. 'n Mens kan dit soos volg verstaan: wanneer ek my pa se hand neem en saam met hom loop het ek geen angs meer nie, selfs al loop ons deur die donkerste bos.

Wie angs het en Christus ken, mag verseker wees: ek is nie alleen met my angs nie, want Hy het dit ook deurstaan. Daarmee ontstaan 'n totaal nuwe blik op die toekoms: daar is nie meer 'n vae, mistige landskap voor my wat ek met 'n angsgevoel aanskou omdat daar moontlike donker gevare is wat vir my lê en loer nie. Nee, dit is heel anders: ons weet dalk nie wat kom nie, maar ons weet Wie kom.

Verwerk uit: Der Christ im Ernstfall – Helmut Thielicke
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css