Die Weg

 

Die storms kom – sal jy staande kan bly?

Elkeen dan wat hierdie woorde van My hoor en daarvolgens handel, kan vergelyk word met 'n verstandige man wat sy huis op rots gebou het. Die stortreën het geval, vloedwaters het afgekom, winde het teen daardie huis gewaai en daaraan geruk, en tog het dit nie ingestort nie, want die fondament was op rots. En elkeen wat hierdie woorde van My hoor en nie daarvolgens handel nie, kan vergelyk word met 'n dwaas wat sy huis op sand gebou het. Die stortreën het geval, vloedwaters het afgekom, winde het teen daardie huis gewaai en daaraan geruk, en die huis het ingestort en is heeltemal verwoes.” - Matteus 7:24-27.

Die Here Jesus Christus vergelyk my en jou geestelike lewe met 'n gebou, 'n huis. En die eerste wat Hy ons met hierdie gelykenis wil leer, is dat ons lewenshuis nooit klaar gebou is nie. Ons bou ons hele lewe lank daaraan. As ons jonk is, het ons groot planne daarvoor en pak ons dit met groot entoesiasme aan. En as ons oud is, bou ons bewende handjies nog steeds daaraan. Lewe is om te bou en elke mens bou lewenslank aan sy lewenshuis. Soms stort dit ineen en moet ons weer voor begin.

Ons moet erken: dit gaan soms baie voorspoedig. Hoeveel indrukwekkende lewenshuise staan daar langs die oewer van die lewe! Breed van bou, groots van aansien, sierlik van styl. Ruim, gesellig, gerieflik. Daarby ryk gestoffeerd en van alle gemak voorsien. Dít is die mense van aansien: opgevoede, edele, hoogstaande, belangrike mense; mense van groot betekenis en indrukwekkende prestasie. Soms ook met suiwere beginsels en nougesette kerklike lewe.

Maar is jou lewenshuis daarmee voltooi? Is daar nie tog 'n vraag wat gevra moet word nie? Nie: hoe is dit gebou nie? Ook nie: wat is daar binne nie? Maar: wat is daar onder? Waarop is jou lewenshuis gebou?

Hierdie vraag is baie belangrik. Want vir elke huis kom die dag wanneer die orkaan dit gaan tref. As ons in ons teks lees: “Die stortreën het geval, vloedwaters het afgekom, winde het teen daardie huis gewaai en daaraan geruk”, kan 'n mens dit tog moeilik “swartgalligheid” noem. Dit is immers die nugtere werklikheid. Dit is nie iets wat so heel toevallig iemand een of ander tyd tref nie. Nee, dit is die normale gang van die lewe. Ons lewenshuis staan aan die oewer van 'n geskonde, ja, 'n besete wêreld. En dit beteken: stormgety en vloedwaters. Elke huis word een of ander tyd deur die storms geruk. Soms heel erg en verskriklik. En soms kom dit plotseling, sonder dat jy dit verwag! Gister het dit nog daar gestaan in sy volle glorie met die ruite wat die sonlig weerkaats. Musiek en sang en vrolikheid. Die feesmaal van die lewe was in volle gang. En dan ineens! Skielik is alles om jou swart en donker. Dan word die gebou tot in sy fondamente geskud. Sal dit standhou? Dus:sal standhou?

Ons moet hierdie teks in gedagte hou vir die tye wat kom! Gaan hierdie stortvloede met krag oor ons losbars? En as dit tot nog toe by jou verbygegaan het of verby mag gaan, wag daar tog vir jou die laaste storm, seker en gewis. Eendag as jy voor die dood te staan kom, word hierdie woorde vir jou die harde werklikheid. Ja die stortreën sal val – ja die storms sal kom – ja, die winde gaan waai en vloedwaters gaan op jou huis neerstort .....

Dan sal die vraag beantwoord word: waarop het jy jou huis gebou?

As dít op “sand” was sal jou huis se fondament nie teen die storms kan standhou nie. Wat is die “sand”? Jou gesondheid, jou vaste betrekking, jou goeie besigheid, jou vooraanstaande posisie, jou kapitaal of welstand of rykdom is: sand. Jou gelukkige huwelik, jou wonderlike huwelikslewe, jou kennis, jou kuns: alles net sand. 'n Mens kan sekerlik nie sleg praat van al hierdie “sand” nie. Op sigself is dit voortreflike dinge. Maar jy moet nie so dwaas wees om jou lewe daarop te baseer nie. Daarvoor is dit nie geskik nie. As jy niks anders as hierdie dinge onder jou huis het nie, as jy ten diepste daarop steun, wel, dan het jy sand onder jou huis. En as die groot storms kom word daardie sand onder jou weggespoel, en dan gaan alles wat op daardie sand gebou was, saam met die vloed weg - in 'n oogwink.

Nou die beslissende vraag: wat is dan die “rots”, die goeie en stewige fondament waar 'n mens sy huis veilig op kan bou? Christus gee 'n baie duidelike antwoord daarop: “Elkeen wat na hierdie woorde van My luister en dit doen” (53-vertaling). Dus: “Na Sy woorde luister en dit doen”, dit is die vaste fondament.

“Hierdie woorde van My”, kan soos volg saamgevat word as die die kern, die hart van alles: “Kom na My toe!” Kom na My toe. Kom na My kruis, My versoening, My bloed, My offer. Kom na My geregtigheid, My heiligheid, My vrede, My blydskap, My saligheid. Kom na My .....

Dit moet jy sekerlik “hoor”. Jy kan daarna luister en instemmend die kop knik. Maar dit help alles niks, net so min as wat jy na die dokter gaan, maar nie sy voorskrifte navolg nie. Jy moet hierdie woorde “doen”. Jy moet van jou “sand” af kom waarop jy jou vertroue stel. Jy moet jou na Hom wend met daardie lewe van jou wat deur storms geteister en deur vloede bedreig word. Dié lewe wat so hopeloos besoedel is. Met dié lewe, wat op die punt staan om 'n ruïne te word, 'n onbewoonbare woning.

Die lewenshuis kan so swaar wees. Die lewe self is swaar. Die geluk is swaar. Ons taak is swaar. Ons harte is swaar. Die gesinslewe is swaar. Voorspoed is swaar. En verdriet is swaar. Alles veel te swaar dat dit deur so iets soos sand gedra kan word. Daarom moet jy wegkom daarvan. En vinnig ook! Voordat die vloedgolwe jou daarvan afvee. Gaan af van die sand van eie-mag, eie-waarde, eie-krag, eie-besit! Skuif jou hele lewe na Jesus toe. Hy is die rots in die malende draaikolk van hierdie verskriklike wêreld. En op dié rots is daar 'n stewige plek vir jou huis.

Dan gebeur die wonder!

Dít is seker: die waterstrome sál kom. Laat hulle maar kom! Laat die winde maar waai! Laat die orkane maar losbars! “Ruwe storme breek in woede....."  dit stort nie ineen nie!  Watse triomfkreet is dit nie! Want: “As die golwe oor my slaan, bly my Rots vir ewig staan.

Ds. Gabe van Duinen: Zie hier is Uw God (effens aangepas).
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css