Die Weg

 

Waarvoor leef ek en wat is die sin van die lewe

“Want hy wat my vind, het die lewe gevind” - Spreuke 8:35 (53-vertaling).

“Wie die Seun het, het die lewe; wie nie die Seun van God het nie, het ook nie die lewe nie.” - 1 Johannes 5:12.

Het ons al daaroor nagedink en onsself die vraag afgevra: waarvoor leef ek, wat is die sin van my lewe? Dan moet ons nie bly by 'n oppervlakkige antwoord van: "Ek is in die wêreld om my plig te doen!" nie. Wat is jou plig? 'n Amptenaar wat die hele dag lêers organiseer en in die argief liasseer, het gesê: "As al hierdie dokumente in 'n brand verwoes word, sal die wêreld steeds voortgaan." Vir hom was sy werk basies sinloos hoewel hy 'n pligsbesef gehad het om dit te doen.

Dan kan 'n mens die vraag vra: Is blote pligsvervulling die moeite werd om voor te leef? ’n Student het gesê dat sy die sin van die lewe vir haarself gevind het: “Ek wil ’n dokter word sodat ek mense se lewens kan red!”. "Goed," het ek geantwoord, "maar om lewens te red maak nie regtig sin totdat jy weet waarvoor mense in die wêreld is nie."

Wie kan 'n oortuigende antwoord op die vraag oor die sin van die lewe gee? Net God wat ons geskep het. In sy Woord sê Hy vir ons: “Dien God en gehoorsaam sy gebooie. Dit is wat van die mens gevra word.” (Pred 12:13). As ons dan eerlik met onsself moet wees, weet ons dat ons dikwels die sin van sie lewe mis! Dien ons God en onderhou ons sy gebooie soos wat Hy van ons verwag? Ons kan alleen die doel van die lewe raaksien as ons terugkeer na God sodat ons lewens op Hom gerig kan wees.

Ons kan nie sê ons weet nie wat Hy van ons verwag nie. God het ons hierin tegemoet gekom. Hy het deur die profeet Jeremia gesê: “Maar dit is die verbond wat Ek ná dié dae met die huis van Israel sal sluit, spreek die HERE: Ek gee my wet in hulle binneste en skrywe dit op hulle hart; en Ek sal vir hulle ‘n God wees, en hulle sal vir My ‘n volk wees. En hulle sal nie meer elkeen sy naaste en elkeen sy broer leer nie en sê: Ken die HERE; want hulle sal My almal ken, klein en groot onder hulle, spreek die HERE; want Ek sal hulle ongeregtigheid vergewe en aan hulle sonde nie meer dink nie.” (Jer 31:33-34; 53-vertaling). En dit is aan ons gegee deur Jesus Christus en die inwerking van die Heilige Gees deur Jesus Christus.

In ons geloofsverhouding met God leef ons deur Jesus Christus. Deur Hom het ons alles wat ons nodig het vir tyd en ewigheid. Ons dink dikwels as ek 'n huis, meer geld of beter gesondheid gehad het, sou my lewe ryker en meer vervullend wees. Maar dit is 'n dwaling. God sê: “Wie die Seun het, het die lewe.” (Joh 5:12).  Jesus Christus gee aan elke gelowige vergifnis van sondes en hoop vir die lewe anderkant die graf. Verder gee Hy werklike inhoud aan die lewe. Paulus het dit verstaan. Terwyl hy voor koning Agrippa en die edeles van sy tyd gestaan het om van sy geloof te getuig, het hy verklaar: “ek bid God dat nie net u nie, maar almal wat vandag na my luister, sal word wat ek is” (Hand 26:29).

Paulus was daarvan oortuig dat hy die werklike lewe in die Here Jesus gevind het en daardeur veel meer besit het as die rykes en gerespekteerdes van die samelewing. Daarom wou hy hê dat sy luisteraars deel moes word van die volk van God en in die Verlosser moes glo.

Die teenoorgestelde is net so waar: “wie nie die Seun van God het nie, het ook nie die lewe nie.” Iets wat werklik saak maak ontbreek in die lewens van dié mense, al is hulle die rykste en belangrikste mense in die wêreld wat deur baie bewonder word.

Uit: Näher zu Dir. Tagesandachten 2019 (verwerk)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css