Die Weg

 

Jy kan nie die HERE se woord minag nie

“Maar die Gees van die HERE het van Saul gewyk, en ‘n bose gees, deur die HERE gestuur, het hom verskrik.” - 1 Samuel 15:24 (53-vertaling).

Daar is baie mense wat van God verwag dat Hy aan hulle wense en begeertes moet voldoen. Hulle sien God as 'n Vader wat eintlik alles goed vind, nie ag slaan op die sondes en ongeregtighede van mense nie, en nie straf wanneer dit nodig is nie.

Hierdie God wat hulle in hul gedagtes skep, is nie die God van die Bybel nie. Die profete noem die HERE 'n God van oordele (Jes 26:8-9; Jer 1:16; 53-vertaling), en die Here Jesus praat met baie erns van die oordeel wat van God sal kom oor almal wat nie na sy woord luister nie: “Wie My verwerp en nie my woorde aanneem nie, het reeds iets wat hom veroordeel: die woorde wat Ek gespreek het, sal hom op die laaste dag veroordeel. Ek het nie uit my eie gepraat nie, maar juis die Vader wat My gestuur het, het My opgedra wat Ek moet sê en wat Ek moet praat.”  (Joh 12:48-49; 83-vertaling).

Ons sien hierdie verskriklike waarheid in die lewe van Saul. Die koning het nie geluister na die woord van God nie (1 Samuel 15:9-23). Hy het gedoen wat reg was in sy eie oë. En toe wyk die Gees van die HERE van hom. God het sy Gees aan sy woord verbind: deur die woord kom die Gees in ons hart, maar as ons dáárdie woord openlik of in ons binnekamer verwerp, wyk ook die Gees van God van ons. En dan gee ons toegang vir die bose. Want dis altyd een van twee: of die Gees van God, of die gees van die bose. Daar is geen tussenweg nie.

Natuurlik kan 'n mens na geestelike afleiding soek, maar dis dan eintlik net 'n kortstondige emosionele opwelling. Ons sien dit by Saul: die harpspel van Dawid bring vir hom tydelike verligting. Die lofpsalms van die jongman bekoor hom. Maar jy kan nie leef van 'n ander man se geloof nie. 'n Goeie prediker kan jou emosies laat opwel, maar dit is jou eie hart wat gevul moet word deur die woord en Gees van die HERE, en wat uiteindelik uit jou dade sigbaar sal word.

Met erkenning aan dr A van Selms in: Bybelse Dagboek onder redaksie van ds JGM Dreyer, dr B Gemser, dr JH Greyvenstein en dr HP Wolmarans.
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css