Die Weg

 

Deur krisisse heen dra Hy ons

“Dra mekaar se laste, en gee op dié manier uitvoering aan die wet van Christus.” - Galasiërs 6:2.

'En sê nou een van julle sou vir hulle sê: “Mag dit met julle goed gaan; gaan trek julle warm aan en eet genoeg,” maar julle gee nie vir hulle wat hulle nodig het om van te lewe nie, wat help dit dan? So gaan dit ook met die geloof: as dit nie tot dade oorgaan nie, is dit sonder meer dood.” - Jakobus 2:16-17.

Ek het eposse van baie mense ontvang wat wou hoor wat van my geword het en of daar iets fout is omdat hulle na 1 Augustus niks van my gehoor het nie. Iemand het my selfs geskakel. Baie dankie vir die omgee!

Ek wil net eers 'n bietjie agtergrond gee vir dié mense wat nie die geskiedenis van Die Weg ken nie. Toe ons enigste seun en die oudste van ons drie kinders in 2008 oorlede is, was ek platgeslaan. Kort voor dit was ek ook verplig om op vervroegde pensioen te gaan. Dit was moeilik om getroos te word en ek het 'n manier gesoek om van al die opgekropte emosies ontslae te raak. Die enigste plek waar ek hulp kon kry was van die Here alleen. Ek het begin om my gevoel neer te skryf en dit op die Internet te publiseer. Dit is waar Die Weg sy ontstaan gehad het. Baie gou was daar ander mense wat ook trauma beleef het en vertroosting in die stukkies op Die Weg kom soek het. Van hulle het gevra dat ek dagstukkies moes plaas. Ek het in 2011 daarmee begin.

Dit het vir my 'n voltydse werk geword, wat ek met liefde en op eie onkoste deur die jare gedoen het. (Terloops: dit neem ten minste 4 ure per dag om 'n boodskap te skryf en uit te stuur. Dan is daar ook vrae wat beantwoord moet word). Maar 'n mens word nie jonger nie, en die krisisse van die lewe eis op die een of ander manier sy tol. Daar is maar net dinge wat jou lewe só in beslag neem, dat jy nie rustig genoeg kan wees om 'n werk soos dié voltyds te doen nie. Dit is nie net my eie krisisse nie, maar ook dié van ander wie se krisisse deel van my eie lewe geword het. Boonop het ek ook atriale fibrillasie ontwikkel wat gemaak het dat ek nie goed kon konsentreer nie. Ek het ure voor die rekenaarskerm gesit sonder om iets te kon skryf. Maar ons het wel met die hulp van die Here daardeur gekom.

So van krisisse gepraat. 'n Mens vind dat wat jy as 'n krisis in jou eie lewe beskou, soms maar gering is teenoor die krisisse van ander mense. Dit bring my by die aanhaling hierbo uit Jakobus 2:16-17. As ons hoor van iemand met wie dit swaar gaan, troos ons so maklik met: “ons dink aan jou en bid vir jou.” Om vir iemand voorbidding te doen, is sekerlik belangrik. Maar voeg die Woord daaraan toe: “dra mekaar se laste” en ook verder: “maar julle gee nie vir hulle wat hulle nodig het om van te lewe nie, wat help dit dan?”  Die Here werk deur mense en gee aan jou die middele om ander te help. En soms bring die Here jou in daardie situasie waarin jy ander MOET help. 'n Vroeëre kollega het eenkeer vir my gesê hy is nie 'n welsynsorganisasie nie. Wat 'n egoïstiese siening van die lewe. Jy kan nie egoïsties deur die lewe gaan nie. Daar kom vir elkeen van ons die dag van afrekening soos ons dit lees in Mattheus 25:31- 46.

Want juis daarvoor is jy op hierdie aarde. Dit is om die Gees van God deur jou te laat werk en op die einde kry God die eer want dit is waaroor dinge in die lewe gaan. Sy Naam moet geëer word.

Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede, wat hiermee gelyk staan, is: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself. (Matt 22:37-40).

-dw-
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css