Die Weg

 

Soos die arende

"...maar die wat op die HERE wag, kry nuwe krag; hulle vaar op met vleuels soos die arende..." - Jesaja 40:31 (53-vertaling).

Die arend is ‘n simbool van krag, spoed (Job 9:26, 2 Sam 1:23, Jer 4:13), uithouvermoë, profetiese versiendheid, sorgsaamheid (Deut 32:11), onsterflikheid en ewige jeug (Ps 103:5) en vele meer. Die profeet gebruik die beeld van die arend om die gelowiges te bemoedig en sodat hulle hul vertroue op die HERE sal stel. Die HERE sal hulle toerus met die vermoë van die arend sodat hulle nie moeg of mat sal word nie.

Die tyd toe die woorde van die teksvers hierbo geskryf is, was die volk van God al baie lank in ballingskap en was hulle moedeloos en gefrustreerd. Daarom die twisgesprek wat hulle met God het: 'Waarom sê jy dan, Jakob, waarom kla jy, Israel: "Die Here sien nie raak wat van my word nie, my reg gaan by my God verby"?' (Jesaja 40:27).

Die volk wat in ballingskap verkeer het, het aan God se almag begin twyfel. Was die gode van Babilon dan sterker as hulle God? Nou kom die profeet en hy herinner die volk daaraan dat God nooit moeg of mat word nie: "Weet jy dan nie, het jy nog nie gehoor nie? Die Here is die ewige God, Skepper van die hele aarde. Hy word nie moeg nie, Hy raak nie afgemat nie en sy insig is ondeurgrondelik" (Jes 40:28). Hy wat die aarde geskape het en dit voortdurend onderhou sal hulle in die vreemde beskerm.

Ons word maar almal moeg, fisies sowel as geestelik, maar veral geestelik. Geestelike moegheid verteer die hele liggaam. Maar hier is die boodskap: "Hy gee die vermoeides krag, Hy versterk dié wat nie meer kan nie. Selfs jongmanne word moeg en raak afgemat, selfs manne in hulle fleur struikel en val, maar dié wat op die Here vertrou, kry nuwe krag. Hulle vlieg met arendsvlerke, hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle loop en raak nie afgemat nie” (Jes 40:29-31).

Jesaja sê: “Julle krag lê in stil wees en vertroue hê” (Jes 30:15). Stil wees en vertroue hê is nogal baie gevra wanneer ons op ons eie perde wil wegjaag: "Nee, ons sal op perde wegjaag, ons sal vinnige perde ry." (Jes 30:16). Stil wees en vertroue hê – dit is die twee vlerke van die arend wat ons die hoogtes kan indra.

Wag op die HERE, want sy insig is ondeurgrondelik. Wag op jou knieë totdat Hy op sy tyd jou gebede verhoor. Glo in Hom en vertrou op Hom. Hy het groot krag en Hy skenk dit aan jou, as jy maar net wil wag.

Wanneer die arend sy vlerke oopvou dan dra die wind hom tot bo die hoogste wolke, bokant die storm wat hieronder mag woed en gier, na dáár waar die stilte heers. As die storms van die lewe vir jou te erg begin word moet jy jou volkome aan die HERE oorgee. Hy sal vir jou kalmte bring. Hy sal jou die vermoë van die arend gee en jy sal uitstyg tot aan sy Vaderhart waar jy jou rus sal vind.

-dw- (na 'n tema van prof HDA du Toit)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css