Die Weg

 

Wanneer jou geloof in 'n krisis verkeer

Maar dit sal ek ter harte neem en om dié rede bly ek hoop: deur die liefde van die Here het ons nie vergaan nie; daar is geen einde aan sy ontferming nie, dit is elke môre nuut. U trou is groot.” Klaagliedere 3:21-23 (83-vertaling).

Dit gaan in die lewe dikwels heeltemal anders as wat jy verwag of ooit sou gewens het. Ons belewe 'n tyd waarin byna niks na wense gaan nie. In die woorde van Jesaja: “So word dan die reg teruggedring en die geregtigheid bly staan van ver; want die waarheid struikel op die mark, en wat reg is, kan nie binnekom nie.” (Jes 59:14; 53-vertaling).

Die magtiges dwing hulle wil af op elkeen wat nie teen hul geweld opgewasse is nie, en verkrag alle reg. Die wêreld kreun en sug.... Daar is mense wat swaar ly onder die tirannie en willekeur van ander. By dit alles klink die honende vraag van die God veragtende spotter: “Waar is die God wat jy verwag?

Die wêreldkrisis word 'n geloofskrisis.

Ja, waar is God?” sug ons ook dikwels. Waar is die God op wie ons gebou het, aan wie ons ons saak toevertrou het?

Daar gebeur ook vreeslike dinge in jou persoonlike lewe. Groot verdriet gooi soms swart skaduwees oor ons pad. Ons sien geen lig meer nie. Ons geloof bied vir ons maar min troos. Ons raak ons vertroue in God kwyt. Het ons tog maar net iets van daardie onbekommerde, onwankelbare geloof uit ons kinderjare! Toe het ons vol oortuiging gesê: “Maar God kan tog alles doen. Dit sal alles regkom!

En nou - nou lyk dit of alles wankel. Alles rondom ons, alles in ons. Ons het geen vertroue meer nie. Wie het nou verander, God - of ek?
As God nie verander het nie; as God nie dood is nie; as God leef en nog steeds dieselfde is in almag, regverdigheid, wysheid en barmhartigheid, het ons dan 'n grondige rede om neerslagtig te wees?

Die digter van Klaagliedere 3 het ook bittere lewenservarings gehad. “Die man wat ellende gesien het.” Maar hy het die ellende te bowe gekom.

God is tog steeds daar. Op Hom is daar hoop. Hy is die lig, ook in die swartste nag. Ons moet ter harte neem wat die digter van die Klaagliedere hom ter harte geneem het; hoop soos hy geleer het om te hoop. Klaagliedere. 3:21-33.

Geloofskrisis is vertroue krisis.

Hoop op God! Hy wil ook jou God wees. Hy kan jou verlos uit al jou benoudheid.

Dr FE Hoekstra in Dagfinale, een avondboek voor jonge mense.
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css