Die Weg

 

Geloof oorkom wanhoop

As ‘n mens nie glo nie, is dit onmoontlik om te doen wat God wil. Wie tot God nader, moet glo dat Hy bestaan en dat Hy dié wat Hom soek, beloon”. Hebreërs 11:6.

Daar kom dae wanneer ons in die ellende van wanhoop en vertwyfeling verval. Wanneer die aanslae van die lewe vir ons onoorkomelik lyk. Die Bybel is ook vol daarvan. Baie van die psalms is juis geïnspireer in tye van wanhoop. Ons sien dit in die geskiedenis van Israel en lees dit in die woorde van die profete.

Maar die dae van wanhoop en vertwyfeling kan gesien word as deel van ons vormingstyd in die skool van wysheid.

Psalm 107 wys vir ons hoe God elke keer ná wanhoop en vertwyfeling weer uitredding bring. Wanneer die mens raadop is in sy desperaatheid vertoon God sy almag. Onthou God se belofte van ‘n nageslag - soos die sand van die see en die sterre aan die hemel - aan ‘n Abraham en Sara lank nadat hulle verby hul vrugbare lewe was. Lees weer die verhaal van die Rooi See en sy bevryding (Eksodus 14:15), en van die priesters met die verbondsark in die Jordaan (Josua 3). Lees van Asa (2 Kronieke 15), en die gebede van Josafat (2 Kronieke 20:5) en Hiskia (2 Konings 19:15). Gaan lees die geskiedenis van Nehemia, Daniël, Hosea en Habakuk. Gaan beleef die donker nag in Getsemane, en gaan staan by die graf in die tuin van Josef gedurende daardie vreeslike dae. Roep die getuies van die vroeë Kerk nader en vra die apostels hoe dit in daardie dae was.

Geloof veroorsaak nie vertwyfeling nie. Dit gee oplossings daarvoor. Die enigste alternatief vir geloof is wanhoop, maar geloof behou altyd die oorhand oor wanhoop.

Daar is geen beter voorbeeld van heldhaftige geloof as dié van die drie Hebreeuse jongmanne nie. Hulle toestand was desperaat, maar hulle antwoord was: "Ons het ons God vir wie ons dien. Hy het die mag om ons te red uit die brandende oond, en Hy sal ons ook red uit u mag. Selfs as Hy dit nie doen nie, moet u weet dat ons u god nie sal dien nie, die goue beeld wat u laat oprig het, nie sal aanbid nie". (Dan 3:17). Let ook op die woorde: “Selfs as Hy dit nie doen nie”. Ons bly nog steeds gehoorsaam aan Sy wil!

Dit was ook die woorde van die Here Jesus in Getsemane: "My Vader, as hierdie lydensbeker nie by My kan verbygaan sonder dat Ek dit drink nie, laat u wil geskied." (Mat 26:42). Na Sy menslike gestalte moes Hy diepe donkerheid en smart beleef. Maar Hy vertrou ... “Laat U wil nogtans geskied”.

Wie wys is, merk dié dinge
en gee godvrugtig ag
op al Gods handelinge,
sy goedheid en sy mag.

(Psalm 107 beryming)

Uit: Streams in the desert, deur Mev Charles E Cowman.
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css