Die Weg

 

God se wet geld vir die hele mensdom

Die slotsom is, nadat alles gehoor is: Betoon ontsag vir God en kom sy gebooie na; dit geld immers die hele mensdom. Want oor elke daad sal God self oordeel, oor alles wat verborge is, of dit goed is of kwaad.” - Prediker 12:13 (2020 vertaling).

Betoon ontsag vir God en kom sy gebooie na; dit geld immers die hele mensdom”, beteken dat dit 'n verpligting is wat op alle mense rus. Josef het aan sy broers in Egipte gesê: “Doen dit, dan sal julle lewe; ek vrees God! (Gen 42:18; 53-vertaling) of soos dit in 2020 vertaal is: “As julle dit doen, sal julle leef. Vir God het ek ook ontsag.” Josef het immers gedoen wat God van hom verwag het - om God se gebooie na te kom.

Dit is ook die slotsom waartoe die Prediker gekom het. En as Jesus Christus later God se wil aan ons openbaar, dan is dit die ryk belofte vir húlle wat ontsag het vir God, wat sy wil doen. Hulle sal lewe, al het hulle die aardse dood gesterwe. In Johannes 14:21 sê Jesus tot sy dissipels: “Wie my gebooie het en dit onderhou, hy is die een wat My liefhet. En wie My liefhet, my Vader sal hom liefhê, en Ek sal hom liefhê en Myself aan hom bekend maak.” (2020 vertaling). In Johannes 15:14 sê Hy weer aan hulle: “Julle is my vriende as julle doen wat Ek julle beveel.

Wat is God se gebod? Dít: Ons moet God liefhê, en mekaar liefhê (Mat 22:36-40). In één woord: liefde. Iemand het dit treffend soos volg gestel: wie liefdeloos is, is goddeloos, is sonder God, is sonder hoop in die wye wêreld. En dít is wanhoop.

Die ware Christen word geken aan 'n liefhebbende hart. “Groter liefde as dit het niemand nie, dat iemand sy lewe aflê vir sy vriende.”  (Joh 15:13). En dit het Jesus Christus gedoen. Hy het God se gebod gehoorsaam en ons liefgehad tot die einde toe: tot die dood, ja, die dood aan die kruis! (Fil 2:8). Dit is dan ook ons plig, ons roeping om God en ons naaste lief te hê - “Betoon ontsag vir God en kom sy gebooie na.”

Waar is ons hart en hoe is ons lewe? Betoon ons ontsag aan God? Hou ons sy gebooie? Doen ons sy wil? Het ons Hom lief?

Dit is die wil van God dat ons in Jesus Christus sal glo, die Seun van sy ewige liefde. Om Hom te gehoorsaam beteken om te glo aan die offer wat God self voorsien het.

Die HEER se heil'ge wet
is rein en onbesmet,
en sal die hart bekeer;
sy woorde sal gewis
aan wie eenvoudig is,
die ware wysheid leer.

(Psalm 19:4; beryming)

Ds FJZ Booysen in: Bybelse Dagboek onder redaksie van ds JGM Dreyer, dr B Gemser, dr JH Greyvenstein en dr HP Wolmarans (aangepas).
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css