Die Weg

 

Trek my agter U aan

Trek my agter u aan, laat ons gou maak! Die koning het my in sy binnekamers gebring. Ons wil juig en ons in u verheug, ons wil u liefde prys meer as wyn. Met reg het hulle u lief.” - Hooglied 1:4 (53-vertaling). 

Die liefde van die bruid gaan uit tot die geliefde. Haar liefde word hierin vertolk: “Trek my agter u aan, laat ons gou maak!

Wat 'n gebed om elke dag ons dagtaak mee te begin! Die nabyheid van die Bruidegom maak ons lewe en lewensroeping tot 'n fees.

Wat 'n mooi beeld! So verlang die mensheid en elke mensesiel na die gemeenskap met God. God is die bron, die doel en die krag van ons lewe.

Hierdie is 'n openbaring van die strekking van die liefde van God. En omdat God ons eerste liefgehad het, die eerste is om in liefde na ons sondaars neer te buig; omdat God ons eerste opsoek, soos eenmaal 'n Jakob in die onbekende, 'n Hagar in die woestyn by haar byna sterwende kind, daarom is daar 'n ongeduldige verlange: Kom haastig Here!

“Trek my agter u aan, laat ons gou maak!

Hieruit spreek geloof, liefde en toewyding. Het jy in jou lewe ook die trekking van die Here ervaar? Het jy jou toe in geloof, in liefde en met toewyding aan die Here gegee?

Trek my agter U aan!” Wat 'n hoë begeerte! En die begeerte kom deurdat God ons met koorde van sy liefde trek, want Hy het ons lief met 'n ewige liefde. Die Vader het ons in Christus tot Hom nader getrek om vir ons 'n toevlug te wees.

As God ons so getrek het, so omhels het, dan sê ons: “laat ons gou maak!

U, o God het my regterhand gevat. U sal my lei deur u raad en daarna in heerlikheid opneem. Buiten U begeer ek ook niks op die aarde nie.

Laat ons gou maak. Dit is vir my goed om naby God te wees. Met God waag ons dit in voorspoed en teëspoed, In die Here stel ons dan ons toevlug en ons bede is daagliks, ook in ure van bange stryd: “Trek my agter U aan!

Ds FJZ Booysen in: Bybelse Dagboek onder redaksie van ds JGM Dreyer, dr B Gemser, dr JH Greyvenstein en dr HP Wolmarans (verwerk).
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css