Die Weg

 

Die boodskap van die Kruis

Die boodskap van die kruis van Christus is wel onsin vir dié wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God.” - 1 Korintiërs 1:18.

Die sosialis verdeel die mensdom volgens “die wat het” en die wat “nie het nie”; die etnoloog volgens die verskillende rasse; die taalgeleerde volgens die taalstamme. Die Bybel gee ook 'n verdeling: dié wat verlore gaan en dié wat gered word. En die bepalende faktor hier is die mense se houding teenoor die kruis.

Dié wat verlore gaan sien die kruis as dwaasheid; vir hulle wat gered word, is dit die krag van God. En nou behoort ons nie stil te staan by die Grieks-Romeinse kultuurwêreld waarbinne Paulus met die woord van die kruis omgegaan het nie. En ons moet ook nie dink aan die hedendaagse groeperinge rondom die Teosofie en  “Christian-Science” wat die woord van die kruis dwaasheid ag omdat dit lynreg indruis teenoor die denke van selfverlossing nie. Dit gaan ook nie oor die Roomse leer wat die woord van die kruis, “deur genade alleen”, nie verdra nie. Ook nie oor die moderniste, wat die “woord van die kruis”, soos Paulus dit bedoel, verwerp nie. Dit gaan hier oor my en jou, soos wat ons van nature is.

Diep in ons innerlike is daar ook dieselfde oordeel oor die “woord van die kruis”, al sê ons dit nie hardop nie. Want die “woord van die kruis” slaan ook terug op onsself: al ons eie vroomheid, eiegeregtigheid en eie wil wat ons nie wil prysgee nie. Want die “woord van die kruis” beteken: “Niks uit myself nie, alles van Hom!” - “Deur genade alleen!

Frederik die Grote, 'n eertydse koning van Pruise het eens gesê: “In my ryk kan almal salig word - op sy eie manier.” Liberaal en pragtig! Maar dit is onwaar. Niemand kan op sy eie manier salig word nie. As 'n sondaar salig word, is dit alleen op God se manier, en dit is wanneer 'n verlore mens aan die voet van die kruis neerkniel. En wie dit nie doen nie se vonnis is klaar opgeskryf in die ontsagwekkende woord van Paulus “verlore gaan”.

God bewaar ons daarvan en leer ons om te verstaan en te ervaar, dat die woord van die kruis 'n krag van God is. In Grieks (die taal van die Nuwe Testament) is dit 'n woord waar ons bekende woord dinamiet vandaan kom: 'n sterk ontplofbare stof.

Ja die woord van die kruis is soos dinamiet. As die Heilige Gees sy vuur daarby bring, dan vind in die lewe van die mens, tot wie die woord kom, 'n geweldige ontploffing plaas. Die totale huis van sy sonde, maar ook van sy eie gemaakte geregtigheid, vlieg die lug in en niks bly verder oor nie as net 'n ruïne, waarby die mens moet kla:

Teen U het ek 'n sondedaad begaan,
ja, voor u oog deur swaar misdryf gesondig;
dus sal u woord regverdig bly bestaan,
en rein u vonnis, oor my afgekondig.

Maar die woord van die kruis, is ook die krag van God om uit die puinhoop 'n nuwe gebou op te rig, die nuwe gebou van saligheid “deur genade alleen”. En dan word die woord van die kruis die krag van God wat die lewe in beweging bring na God toe en na die hemel toe: die krag om teen die sonde te stry; die krag om versoekings te weerstaan; die krag om in die donkerste lydingsnagte psalms tot eer van God te sing; die krag om met 'n lied oor die lippe die dood in te gaan.

Maar wat is daar dan tog in die “woord van die kruis” dat daar soveel krag van God skuil? Die geregtigheid van God; die barmhartigheid van God; die liefde van Christus; die versoening deur sy bloed; en die lewe deur sy dood.

So verstaan almal wat gered word die woord van die kruis. Verstaan jy dit ook so?

Uit: De blijde Reis, deur ds DA van den Bosch.

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css