Die Weg

 

Nie wat mense van jou dink nie

Jy moet opreg wees voor die HERE jou God.” - Deuteronomium 18:13.

Salig wie in hul opregtheid
wandel in die Heer se wet,
wie Hom soek van ganser harte
en op sy getuig'nis let.
Salig die wat in hul wandel
nie op onregspaaie gaan,
maar wil wandel op die weë
in Gods wet vir hul gebaan.

(Ps 119:1 beryming)

Só prys die psalmdigter die mens gelukkig wat in opregtheid voor God leef. Die lewe in Christus bestaan nie uit kronkelpaaie en verborge skuilhoeke nie. Dit is nie 'n lewe van skyn vroomheid nie, waarvan die Here Jesus gesê het: “Julle is soos witgeverfde grafte, wat van buite mooi lyk maar daarbinne vol doodsbene en allerhande onsuiwerheid is.” (Matt 23:27); dit is 'n lewe wat gekenmerk word deur egtheid en ongeveinsdheid. Skyngodsdiens is nie net die mens onwaardig nie, maar dit word ook ten strengste deur God se woord afgekeur.

Ons besef maar terdeë dat opregtheid nie altyd by almal gevind word wat hulself Christene noem nie. Wat sou nie alles te voorskyn kom as die mens se hart blootgelê kon word nie? 'n Mens moet daarom ook maar self bid: “Deurgrond my, o God, en ken my hart; toets my en ken my gedagtes; en kyk of daar by my 'n weg is van smart, en lei my op die ewige weg.”

Gelukkig is dié mens wat met 'n rein gewete elke oggend sy dag met God begin en in die aand sy dag met God afsluit. Die gedagte dat die Here hom “deurgrond en ken” moet die mens nie afskrik nie, maar moet as bemoediging dien om te weet dat Hy ons swakhede ken. Hy is vergewensgesind en kom ons swakhede te hulp. As ons maar in opregtheid toelaat dat God se lig op ons sondes skyn, sal ons wegdraai van die sonde om die regte weg te volg. Ons sal minder bekommerd wees oor wat ander mense van ons lewe dink en sê. Nie ander mense het die maatstaf vir ons lewe nie - dit kom daarop aan watter gedagtes God oor ons koester.

Ds SP Viljoen in: Bybelse Dagboek onder redaksie van ds JGM Dreyer, dr B Gemser, dr JH Greyvenstein en dr HP Wolmarans (verwerk).
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css