Die Weg

 

Soos lewende stene

“Laat julle as lewende stene opbou tot 'n geestelike huis, om 'n heilige priesterdom te wees en geestelike offers te bring wat deur Jesus Christus vir God welgevallig is.” - 1 Petrus 2:5.

Saam met die krag van die Heilige Gees leer die Skrif ons ook die heerlike werk van die Gees, en bo alles, sy bouwerk! Die ewige Argitek van hierdie werk is God self; Hy het die bouplan opgestel volgens sy ewige raadsbesluit, en die Heilige Gees is self die Bouheer.

Laat ons dan eers na 'n aardse bouery kyk – dit is die beeld wat die apostel Petrus gebruik - om daaruit 'n begrip te kry van die “geestelike huis” wat die Heilige Gees besig is om op te bou.

As ons na 'n bouterrein kyk, sien ons eers die stellasies binne en buite die huis wat gebou word. Dit is die middele wat die bouers gebruik. Dit moet sterk en stewig wees, want die messelaars en hulle handlangers staan daarop. Dan sien ons hope klei en dalk gebreekte stene wat afgekap is van die goeie stene, sodat hulle in die muur kan inpas. Verder sien ons ook balke en latte en planke met skaafsels, spykers en skroewe: dit is vir die dak as die mure klaar gebou is. En dan, eenkant opgestapel, die goeie boustene wat in die mure ingemessel sal word, met die paslood byderhand. Dan is daar ook die fondamentstene en die hoeksteen. So het ons dan: fondament, mure, dak.

So lyk dit waar gebou word. Maar solank daar gebou word, lyk alles vir ons deurmekaar. Dit lyk of daar nooit orde sal kom nie, of daar nooit 'n skoon en netjiese gebou sal verrys nie. En tog - dit sal kom. Ons moet egter duidelik onderskei by so 'n bouery: daar is tydelike dinge wat as hulpmiddels gebruik word, en daar is die ewige dinge waaroor dit in werklikheid gaan (die essensiële dinge).

Dit is die beeld wat die apostel gebruik. Die geestelike huis is die stad van God wat fondamente het en waarvan die Here self die Argitek en Bouheer is. Ja, dit is die volk van God. By mense is een die argitek en die ander die boukontrakteur. Maar by God se bouwerk is dit nie so nie. God het die bouplan opgestel en Hy voer dit ook uit in en deur die Heilige Gees. En hierdie gebou van God het ook sy fondament en sy hoeksteen. Luister tog hoe pragtig se Paulus dit aan die Efesiërs: ”Julle is 'n gebou wat opgerig is op die fondament van die apostels en die profete, 'n gebou waarvan Christus Jesus self die hoeksteen is” (Ef 2:20). Ja, en op die hoeksteen ook die ewige inskripsie:”Die Here ken die wat syne is.”

Lewende stene? Wat 'n wonderlike uitdrukking. Stene is tog dooie dinge. Ja, maar dis maar beeldspraak om die onuitspreeklike geheimenisse vir ons te leer. Die boustene van God is sy uitverkorenes wat wedergebore mense is: dus lewende stene. Maar dan moet ons ook onderskei tussen die tydelike middele vir die bouwerk en die ewige of essensiële. Deur die Heilige Gees gebruik die Here ook middele en instrumente by sy bouwerk: dit is die sigbare kerk (gebou) waar mense Sondae bymekaarkom. Maar wat stadigaan verrys, is die ewige, die onsigbare kerk; die vergadering van ware Christengelowiges; die uitverkorenes uit alle geslagte, volke en tale. Dit is hulle wat soos lewende stene ingemessel word in die gebou van God: die stad van God; die nuwe mensheid in Christus.

Ja, die onsigbare kerk, die onsigbare werk van God in en deur die Heilige Gees! Ja, ons sien dit maar net deur die geloofsoog. Hierdie wonder rys voor ons oë op, ons sien dit, maar deurgrond dit nie - want uiterlik en sigbaar lyk alles tog so deurmekaar. Sal daar ooit 'n ewige gebou verrys? Ja, dit sal tog kom, want dit is God se werk: Hy is Argitek en Bouheer. En dan die salige wete:

Die Heer is goed en wondersterk.
Hy sal sy werk
deur niks laat keer nie.

Ja, ons het 'n goeie en magtige Here wat sy werk in en aan ons sal voltooi. Hy laat nie vaar die werke van sy hande nie. Ja, sou die Here nie miskien 'n wêreldramp toelaat om die Christenmens weer eens te herinner aan die ewige en blywende dinge, aan die onsigbare kerk nie?

Hoe kunsvol is hierdie ewige Boumeester. Die aardse bouery kan misluk, die eienaar kan bankrot speel en dan moet die bouwerk gestaak word, of dit kan sleg gebou word en dan stort dit na 'n rukkie inmekaar. Maar luister hoe die Here in en deur die Heilige Gees bou. Die apostel Paulus sê dat Christus die hoeksteen is: “in wie die hele gebou, goed saamgevoeg, verrys tot ‘n heilige tempel in die Here, in wie julle ook saam opgebou word tot ‘n woning van God in die Gees.” (Ef 2:21-22; 53-vertaling). Ja, “saamgevoeg” en “saam opgebou”  - elke steen pas en voeg presies in sy plek, en die liefde van God is die sement! Dit is ewigheidwerk. En dit is ook eeue-werk; want reeds onder die Ou Testament is al simbolies-profeties singend getuig:

Jerusalem is goed gebou
en glinster in die son se strale!

Ja. hoe aangrypend bely die kerk deur al die eeue heen:

Ek geloof 'n heil'ge eenheid,
wêreld-wyd, in Christus een,
wat sy roepstem sal vergader,
deur die lange eeue heen.
"

Maar hoe groots en heerlik sal die nuwe Jerusalem nie wees nie - die stad van God .... in die strale van die ewigheid.

O Here, is ons ook lewende stene in U ewige gebou?

Uit: Het jy My lief - meditasies, deur dr CJH de Wet (verkort en vereenvoudig)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css